Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Nederlandse Griep, reacties van het volk

Samenvatting van het artikel

Nederlandse Griep, reacties van het volk Direct nadat in april de nieuwe griep in Mexico uitbrak ben ik via Peil.nl begonnen met het meten van de reactie onder de Nederlandse bevolking. In juli heb ik weer gemeten en sinds eind augustus doe ik dat wekelijks. Afgelopen dinsdag heb ik een aanvullend groot onderzoek gedaan en […]

Lees volledig artikel: Nederlandse Griep, reacties van het volk

Leestijd: 5 minuten

Nederlandse Griep, reacties van het volk

Direct nadat in april de nieuwe griep in Mexico uitbrak ben ik via Peil.nl begonnen met het meten van de reactie onder de Nederlandse bevolking. In juli heb ik weer gemeten en sinds eind augustus doe ik dat wekelijks. Afgelopen dinsdag heb ik een aanvullend groot onderzoek gedaan en ik vind de uitkomsten toch opmerkelijk.

Dit is het verslag van het onderzoek.

Mij vallen een aantal zaken op.

– In het begin was het beeld dat de Mexicaanse Griep zeer besmettelijk was en tot vele sterfgevallen zou kunnen leiden. Eind augustus, begin september zag je dat er een  toename was van griep onder jongeren, maar noch toen, noch nu zie je een grote versnelling, die je zou mogen verwachten als de mate van besmettelijkheid heel hoog is. Wel nemen de aantallen van ziektegevallen toe.

– Op dit moment heeft 65% niemand in zijn omgeving (gezin, kennissenkring en werk) die griep heeft.

– Degenen die niet tot de risicogroep behoren hebben voor het overgrote deel (nog) geen voornemen om zich te laten vaccineren. Dit is ongeveer twee derde deel van personen van 18 jaar of ouder. Degenen die wel tot de risicogroep behoren geven voor 70% aan zich wel te laten laten vaccineren. (85% zal dat ook de voorgeschreven twee keer laten doen, die blijkbaar in Nederland de aanpak is, terwijl dat in de meeste andere landen maar een keer zou zijn).

–  Op basis van de huidige voornemens van de Nederlanders zijn er 10 miljoen vaccins nodig (van de 34 miljoen die er besteld zijn). Vanzelfsprekend kan het zo zijn dat het aandeel der Nederlanders dat zich wil laten inenten gaat stijgen. Dat lijkt met name zo te zijn als de risicogroepen fors wordt uitgebreid. Dus als gesteld zou worden dat jongeren onder de 30 tot de risicogroepen horen.

Ik behoor blijkbaar ook tot een risicogroep (boven de 60 jaar) en het zou ook zo kunnen zijn dat binnenkort mijn dochtertje van bijna een half jaar tot die groep wordt gerekend. Natuurlijk volg ik de discussies over het inenten of niet. Vandaag weer over drie baby’s die overleden zijn kort nadat ze zijn gevaccineerd met een vergelijkbaar vaccin waarmee blijkbaar mijn dochtertje ook (vrijwel tegelijkertijd met die baby’s) is ingeent. Ten aanzien van de injecties die een kind krijgt ter voorkoming van een serie ernstige ziektes, die vroeger ook in Nederland veel heersten, ben ik heel dankbaar dat die vaccinaties er zijn en, ook zelfs als er hele kleine risico’s zijn van nadelige gevolgen, vind ik dat de voordelen opwegen tegen mogelijke nadelen.

Als de Mexicaanse Griep echt een soort griep zou zijn met dezelfde gevolgen als de Spaanse Griep in 1918 denk ik dat het een zegen is als er een goede vaccinatie zou zijn en zou ik zeker mij en mijn gezinsleden direct willen laten vaccineren. De grote vraag is echter of het verstandig is om je zelf (of een kindje van nog geen half jaar) te laten vaccineren tegen iets wat in 99.999% van de ziektegevallen niet tot ernstige complicaties leidt, maar slecht tot een aantal vervelende dagen (zoals een van mijn zoons twee maanden geleden na een bezoek aan Londen heeft ervaren).

De belangrijkste problematiek is dat het cruciaal is dat je goed en open wordt geinformeerd. Zodat je goed onderbouwd een afgewogen beslissing kan nemen. En daar lijkt het gewoon aan te schorten.

Ik weet nog goed hoe ik in 1979 met doktoren sprak naar aanleiding van de borstkanker van mijn vrouw en de te volgen aanpak. Op dat moment had ik vanuit het Amerikaanse  weekblad Time de nieuwste onderzoekservaringen over borstkanker gelezen en bracht die bij de discussie met de specialisten in. De aanpak die toen in de VS werd gevolgd werd door de specialisten afgewezen en mijn vrouw koos de lijn die de op dat moment blijkbaar gangbaar was in Nederland en die volgens de artsen haar de beste kansen gaven.  

Tien jaar later las ik een artikel over de gangbare aanpak van borstkanker in Nederland en las dat hetgeen ik 10 jaar ervoor bij de discussie met de specialisten en mijn vrouw had ingebracht inmiddels wel gemeengoed in Nedelrand was geworden!

(Voor het lot van mijn vrouw maakte de gevolgde lijn denk ik weinig uit. Haar kansen waren bij het gesprek met die specialisten waarschijnlijk al klein, omdat het 8 weken had geduurd nadat mijn vrouw met haar klachten was gekomen en men had vastgesteld dat er sprake was van borstkanker en het ook al was uitgezaaid).

Zeker na de ervaringen met Marc en het AMC eind 2002 neem ik informatie die vanuit de mensen in de gezondheidszorg komen niet automatisch als zekerheden aan. De geneeskunde heeft heel veel bereikt en we mogen dankbaar zijn voor wat ze inmiddels allemaal kunnen. Maar tegelijkertijd wil ik dat ik beslissingen die mij aangaan en mijn kinderen baseren op open en transparante informatie, zodat ik afgewogen mijn keuze kan maken. En daar schort het helaas wel eens aan.  Ook op dit moment vind ik dat ik nog te weinig informatie heb om het gevoel te hebben dat ik afgewogen beslissingen kan nemen rondom de vaccinatie.

Met name ben ik benieuwd hoe de huidige sterftegevallen rondom de griep kwantitatief zich verhouden tot de normale sterftegevallen rondom de griep in de vorige jaren. En dan voor wat betreft vooraf gezonde mensen. Ik zou hopen dat die informatie vanuit onafhankelijke bron op tafel komt zodat ik beter gefundeerd beslissingen kan nemen.

Ik moet zeggen dat de wijze waarop mevrouw Conijn (RIVM) vanmorgen in Goedemorgen Nederland het verhaal vertelde over de sterftegevallen na de vaccinaties met de drie baby’s mij niet echt veel vertrouwen gaf in de kwaliteit van haar informatievoorziening, noch in het onderzoek dat het RIVM nu blijkbaar uitvoert. Ook de Netwerk uitzending van vanavond waarover ik al dit  artikel had gelezen gaf me geen gerust gevoel. Niet omdat ik nu zou denken dat het voor een kind beter is om uberhaupt niet gevaccineerd te worden, maar wel omdat -ook na het optreden van mevrouw Conijn vanmorgen- ik het gevoel heb dat het RIVM een aantal risico’s die er wellicht zijn te makkelijk wegwuift en ik langzamerhand allergisch wordt (om de juiste medische term te uiten) over het feit dat bij overheidsdiensten slagers te vaak hun eigen vlees keuren….

Hoe erg was het om als mevrouw Conijn te zeggen dat, mede op basis van wereldwijde informatie, we weten dat het risico bij vaccinatie van kleine kinderen, practisch nul is, maar dat wat er nu met deze drie baby’s is voorgevallen, de kans groter dan 0 maakt dat bij deze specifieke partij iets mis is gegaan. Wij gaan nu snel aan de slag met een onafhankelijk onderzoek en zullen zo snel mogelijk open en eerlijk uitsluitsel geven. Tot dat moment zullen wij met het vaccineren van baby’s met deze specifieke injectie even stoppen.

Het wordt eens tijd dat er een bewustwording komt dat eerlijke en open informatie en onafhankelijke toetsing bij overheidsdiensten cruciaal is om het vertrouwen bij burgers te houden of terug te winnen. De aanpak van mevrouw Conijn vanmorgen schept meer onzekerheid dan als ze gewoon iets gezegd had in de trant van hetgeen ik hierboven heb gezet.

Benieuwd wat er verder gaat gebeuren met de informatie over de Mexicaanse Groep en of en wanneer de risicogroepen worden uitgebreid en meer van de beschikbare vaccins zullen worden gebruikt.

U heeft zojuist gelezen: Nederlandse Griep, reacties van het volk.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Terug naar de homepage

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665