Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Gerechtelijke dwalingen, geen incidenten

Samenvatting van het artikel

Gerechtelijke dwalingen, geen incidenten En weer zien we dezelfde reacties vanaf het OM, de rechterlijke macht, de politiek en de advocatuur. “Ja, het is verschrikkelijk wat er met die zes van Breda is gebeurd. Maar gelukkig is het een incident, en sindsdien is de gang van zaken aanmerkelijk verbeterd. En het is toch heel goed …

Gerechtelijke dwalingen, geen incidenten Lees meer »

Lees volledig artikel: Gerechtelijke dwalingen, geen incidenten

Leestijd: 3 minuten

Gerechtelijke dwalingen, geen incidenten

En weer zien we dezelfde reacties vanaf het OM, de rechterlijke macht, de politiek en de advocatuur. “Ja, het is verschrikkelijk wat er met die zes van Breda is gebeurd. Maar gelukkig is het een incident, en sindsdien is de gang van zaken aanmerkelijk verbeterd. En het is toch heel goed dat de Procureur Generaal uit zichzelf om herziening heeft gevraagd”.  Maar als je je niet laat misleiden door dit staaltje van “damage-control”  dan kom je niet alleen tot de conclusie dat het geen incident was, maar dat er sindsdien weinig is veranderd.

Wat er destijds in Breda is gebeurd, is iets wat in de literatuur ook internationaal breed wordt beschreven. Als mensen van het OM en politie ervan overtuigd zijn dat iemand de dader is dan doet men er alles aan om die persoon veroordeeld te krijgen (met de bereidwillige steun van instanties zoals het NFI). Bij het verhoor worden verdachten en belangrijke getuigen geimponeerd en voorzien van informatie waarop het lijkt dat ze daderkennis hebben. Bij het proces verbaal krijgt men woorden in de mond gelegd die extra verdacht lijken. En onderzoek naar ontlastend materiaal wordt niet uitgevoerd of niet meegenomen in het dossier voor de rechter.  Ook bij het forensisch onderzoek wordt zo gewerkt.

Dat was in 1990 zo, dat was in 2000 zo en dat is in 2012 zo, wat men ook anders beweert.  Met als gevolg dat MET REGELMAAT onschuldigen tot langdurige gevangenisstraf worden veroordeeld. Mede omdat een deel van de rechters van origine afkomstig zijn van het OM en makkelijk met die redenaties meegaan. Zij krijgen voor de rechtszitting het dossier dat volledig geschreven is op de schuldigheid van de verdachte en op basis daarvan wordt hun mening al grotendeels gevormd.  Daarbij staat de advocaat op een 2-0 achterstand omdat in Nederland ervan uitgegaan wordt dat het OM neutraal aan waarheidsvinding doet en dus de advocaat zelf met moeite toegang krijgt tot alle informatie en vaak ook niet weet welke informatie er allemaal is. (Dus processen verbaal die de verdachte ontlasten die niet aan het dossier worden toegevoegd, zien advocaten dus ook niet).

Het belangrijkste bewijs dat er weinig veranderd is, blijkt uit de opmerkingen van Van Koppen vandaag in De Volkskrant. Toen hij en zijn studenten 5 jaar ermee aan de slag gingen en probeerden de relevante informatie boven tafel te krijgen werd hij erg tegengewerkt door het OM. (In 2008 verscheen er al een boek over deze zaak met de informatie die nu bekend is geworden) En dat is precies de ervaring die wij ook hebben bij de zaak van Ernest Louwes.  Het kost verschrikkelijk veel tijd en energie om relevante informatie te krijgen, want het OM is er helemaal niet op gericht om de waarheid boven tafel te krijgen in een afgesloten zaak. Basale informatie over DNA-onderzoek, die in Amerika standaard wordt verstrekt uit de tegenpartij wordt niet overhandigd, of na heel lang vertragen. En als je ziet hoe het OM reageerde op het boek van Derksen “Leugens over Louwes”, met een aaneenschakeling van leugens van politie, OM en deskundigen, dan weet je zeker dat er niets veranderd is. Als je namelijk na zo een boek verklaart dat je niets nieuws gelezen hebt dan heb je of poep in je ogen of je probeert er alles aan te doen om onwelgevallige informatie weg te houden en te voorkomen dat ook bij die zaak blijkt hoe slecht het werk is gedaan in 1999, maar ook in de jaren erna.

Nederland is wat dit betreft een facadeland. Instanties doen hard hun best om te doen of alles goed verloopt en als er dan heel af en toe iets naar buiten komt als over de zes van Breda dan wordt er alles aan gedaan om te doen of dit een slechts een incident is. Maar dat is het niet. En slechts via een ONAFHANKELIJKE revisieraad zal dat blijken. Zowel voor een goed functionerende rechtsstaat en in het belang van de vele onschuldig gevangenen is dit absoluut noodzakelijk. Alleen dan zullen OM, politie, NFI en rechters gedwongen worden hun werk op die manier te doen als de wetgever van hen verlangt. En het zou me niets verbazen als die betere kwaliteit van het werk niet alleen zal betekenen dat er veel minder mensen onschuldig worden veroordeeld, maar dat er ook veel meer schuldige mensen worden gepakt en veroordeeld.

U heeft zojuist gelezen: Gerechtelijke dwalingen, geen incidenten.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237