Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Tijdelijk buiten mondkapjes dragen tegen het virus?

Zo gaat de verspreiding van het COVID-19 virus - 9784
Samenvatting van het artikel

Een lage luchtvochtigheid in combinatie met geen of weinig ventilatie zorgt voor een grotere kans op verspreiding van het virus. Ook lijkt, op basis van de verspreiding van het virus per land, het dragen van een mondkapje een overduidelijke remmende werking te hebben.

Lees volledig artikel: Tijdelijk buiten mondkapjes dragen tegen het virus?

Leestijd: 5 minuten

Tijdelijk buiten mondkapjes dragen tegen het virus?

Vandaag is via twee kanten informatie beschikbaar gekomen, die ons veel leert wat we in de komende dagen/weken met “ongunstig” weer moeten doen om de verspreiding van het virus sneller de kop in te drukken.

Ik zal het zo kort mogelijk opschrijven. Volg aub de links voor meer informatie.

Dit is een artikel uit de LATimes over een kerkkoor dat op 10 maart bij elkaar kwam 100 km. boven Seattle (waar het virus al in februari heerste). Van de 60 personen zijn er 45 ziek geworden. Vooral van belang is de gedetailleerde informatie in het atrikel als hoeveel van de aanwezigen er ziek zijn geworden en hoeveel er inmiddels zijn overleden.

Belangrijkste gegevens uit dat artikel:

 1. 60 mensen kwamen naar de repetitie van 2,5 uur in een ruimte van een kerkgebouw, ter grootte van een volleybalveld. De gemiddelde leeftijd was rond de 65 jaar
 2. Men hield zich aan 1,5 meter afstand, elkaar niet aanraken en zo.
 3. Er was niemand die zich niet goed voelde of zat te kuchen. (Wel heeft men natuurlijk l-luidkeels- gezongen).
 4. Inmiddels zijn er 45 van de 60 gediagnostiseerd met het COVID-19 virus, 3 ervan zijn overleden en 2 liggen in het ziekenhuis. De gemiddelde leeftijd van de zieken was 67 jaar. De doden waren (een stuk) ouder.
 5. Al na 3 a 4 dagen vertoonden een deel van de aanwezigen teken van de ziekte.

Eerste conclusie is dus, dat veel mensen die in contact komen met het virus, ziek kunnen worden. Wellicht ouderen meer dan jongeren. Ouderen hebben in ieder geval (op basis van andere informatie) een flink grotere kans om er dood aan te gaan.

In het artikel wordt uitvoerig beschreven, dat er meer bewijzen zijn dat dit virus langere tijd in de lucht kan blijven zweven. (En dus niet vrijwel alleen, zoals het WHO en RIVM stellen, overgedragen wordt door direct aanhoesten en niezen).

Grote uitbraken

Interessant is, dat er meer plekken zijn in de wereld (ook in Zuid-Korea) waar religieuze bijeenkomsten de start waren van een grote uitbraak. In Nederland zien we het patroon dat in diverse kleinere gemeenschappen met veel oudere mensen, die regelmatig naar de kerk gaan, forse uitbraken zijn. Trouw schreef dit over de bible belt, maar dit is ook het patroon in Oost-Brabant en Limburg. Het besluit dat kerkbijeenkomsten met maximaal 30 mensen nog wel waren toegestaan lijkt in dat verband geen verstandige geweest te zijn.

Kortom: dit soort bijeenkomsten in dit soort gebouwen kunnen snel voor een grote verspreiding zorgen van dit virus.

Kerkgebouwen zijn doorgaans minder goed verwarmd, kennen weinig ventilatie, en er zal geen sprake zijn van het verhogen van de luchtvochtigheid met speciale apparaten. Dus de specifieke luchtvochtigheid zal bij dit koor ongeveer geweest zijn zoals buiten. Die heb ik berekend op 5,3 g/kg voor die avond op die plaats.

Nu bewijst dat op zichzelf nog niet, dat de door mij beschreven belangrijke “magische maat” van 6 g/kg dus echt geldt. Maar het is ook geen verwerping daarvan. Meer wordt duidelijk als we terugkeren naar de door mij geconstateerde patronen in Italië  (en de VS) t.a.v. de relatie tussen het aantal besmette en dode mensen en de luchtvochtigheid.

Luchtvochtigheid

Mijn stelling is dat als de specifieke luchtvochtigheid hoger is, de kans dat het virus zich breed onder de aanwezigen verspreidt (een stuk) kleiner is. En dat wordt mede ondersteund doordat de verspreiding van het virus in de zuidelijke provincies van Italië veel geringer is dan in het Noorden. En daar was die specifieke luchtvochtigheid duidelijk hoger dan in het Noorden. Plus dat een goede ventilatie met de buitenlucht er ook voor zorgt dat het virus niet lang blijft zweven.

De mate van kerksheid in Noord-Italië verschilt niet veel van die in Zuid-Italië. (En als ik naar andere landen kijk, bijvoorbeeld de Filipijnen, waar ook veel gelovigen zijn én een frequente hogere luchtvochtigheid, dan zie je daar ook relatief weinig besmette mensen en doden).

Deze bevindingen, gecombineerd met nog een belangrijke grafiek, leiden tot de volgende belangrijke actiepunten.

 1. Laat in Nederland als de wiedeweerga vaststellen hoe de luchtvochtigheid de verspreiding van het virus beïnvloedt. Is die grens van 6 g/kg de juiste of ligt die wat hoger of lager? En neemt het boven die grens abrupt sterk af (wat ik denk) of juist geleidelijk?
 2. Uit voorbehoud zou ik zo snel mogelijk een aanpak zien (en als de overheid dat niet aankondigt moeten de betrokkenen en de burgers het zelf maar doen) waar in ruimten waar meerdere mensen komen, die elkaar doorgaans amper kennen en weinig tegenkomen, de luchtvochtigheid omhoog wordt gebracht en zoveel mogelijk wordt geventileerd. Bij 20 graden kamertemperatuur zou dat rond de 45% relatieve luchtvochtigheid moeten zijn. Er zijn al aanwijzingen dat dit helpt. (In winkels, ziekenhuizen, kantoren waar nog mensen werken, plus andere ruimten waar toch mensen moeten zijn). Ik denk dat het bij huisquarantaine, als er geen vreemden op bezoek komen, weinig zal uitmaken

Last but not least

Het weer zal de komende twee weken helaas maar net rond die grens van 6,0 g/kg zitten (als dat de juiste grens is). Bij 16 graden max temperatuur en 50% relatieve luchtvochtigheid  is de specifieke luchtvochtigheid precies 6.

Net toen ik dit artikel had gelezen kreeg ik uit twee bronnen heel interessante informatie binnen in relatie tot het verhaal van dat koor.

Allereerst dit plaatje. Wellicht wat kort door de bocht, maar het is natuurlijk wel opvallend dat in Japan en Zuid-Korea de uitbraak goed onder controle is. Ook China heeft na de grote uitbraak in januari-half februari de verspreiding van het virus goed onder de knie gekregen. Wetenschapsjournaliste Roxanne Khamsi wees erop in één van haar interessante tweets met als onderwerp dat het virus lang in de lucht blijft.

Tijdelijk buiten mondkapjes dragen tegen het virus? - 5339

In Cuba, dat nauw samenwerkt met de Chinezen, heeft de overheid het besluit uitgevaardigd dat mensen alleen op straat mogen als ze een vorm van mondkapjes dragen. Men komt het openbaar vervoer niet in, zonder die bescherming.  Dat hoeven/kunnen geen professionele mondkapjes zijn, maar het zal er ten minste voor zorgen dat er door eventueel besmette mensen minder virus de (te droge) lucht in komt

Tijdelijk buiten mondkapjes dragen tegen het virus? - 5340

Beleid voor mondkapjes buiten?

(Nu is het wel zo dat ik denk dat door de hoge luchtvochtigheid men in Cuba sowieso beduidend minder risico op verspreiding loopt dan in Nederland, maar het is vooralsnog geen onverstandige maatregel).

Dus vanuit de kennis die ik nu heb, zou ik zeggen dat het volgende het beste beleid is in Nederland op dit moment.

 1. Geen uitzonderingen meer voor religieuze bijeenkomsten tot 30 mensen.
 2. Met bloedspoed het onderzoek doen waar die grens van 6 g/kg kan worden vastgesteld of bijgesteld.
 3. Tot zolang de exacte grens nog niet bekend is zorgen dat in gebouwen waar mensen komen, die elkaar niet kennen/niet vaak ontmoeten, goede geventileerd wordt en de luchtvochtigheid gebracht wordt naar een waarde die gelijk is aan 50% bij een kamertemperatuur van 20 graden. (Hier kunt de berekening uitvoeren om te bepalen welke relatieve luchtvochtigheid nodig is bij welke temperatuur).
 4. Zolang dat onderzoek nog niet binnen is en we de volgende twee weken “ongunstiger” weer hebben, een maatregel te nemen, zoals in Cuba. Als je buitenshuis komt moet je gezicht beschermd zijn, d.m.v. een -eigen gemaakt- mondkapje, een bandana, sjaal o.i.d.
 5. Zodra bepaald is bij welk weer de kans op verspreiding door de lucht miniem is, of de dreiging van het virus voorbij is, kunnen deze maatregelen weer afgebouwd worden.

Dus stel dat inderdaad bij 6,5 g/kg het virus niet gaat zweven dan kan die maatregel worden verzacht worden.

Het is een bijzondere tijd, die vraagt om bijzondere maatregelen (en goed onderzoek).

U heeft zojuist gelezen: Tijdelijk buiten mondkapjes dragen?

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024