Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Er is bewijsbaar een causaal verband voor Covid-19!

WHO en RIVM negeren nieuwste bevindingen met enorme gevolgen - 9647
Samenvatting van het artikel

Een correlatie is niet per se een causaal verband. Want veroorzaakt een bepaalde verandering in de ene variabele ook daadwerkelijk een verandering in de tweede? In 6 stappen laat ik in dit artikel zien dat de cijfermatige samenhang tussen luchtvochtigheid en het aantal sterfgevallen door COVID-19, inderdaad causaal is.

Lees volledig artikel: Er is bewijsbaar een causaal verband voor Covid-19!

Leestijd: 4 minuten

Er is bewijsbaar een causaal verband voor Covid-19!

Ik kan me nog goed herinneren toen mij op de universiteit voor het eerst werd uitgelegd wat een schijncorrelatie is. In Denemarken was er een sterke samenhang vastgesteld tussen het geboortecijfer en het aantal ooievaars die er in dat gebied hun nest hadden.

De verklaring was dat er op het platteland meer ooievaars zijn en ook meer kinderen worden geboren dan in de stad. Maar natuurlijk niet dat ooievaars baby’s brengen.

Een goede les om te beseffen dat als bepaalde zaken getalsmatig met elkaar een verband hebben, dat niet hoeft te zijn omdat er een oorzakelijk verband is.  Als je derhalve een cijfermatige samenhang vindt, dan is de volgende taak om te zoeken of er sprake is van een causaal verband. Dus dat door de de verandering van de ene variabele, ook de andere verandert.

Dus ga ik even kort langs de stappen die er genomen zijn en de bewijzen die gevonden zijn. Met de links naar waar die informatie vandaan komt.

De stappen en bewijzen

A. Er is een cijfermatige samenhang tussen de specifieke luchtvochtigheid en het aantal sterfgevallen door COVID-19. Die werd in deze studie van begin maart al geconstateerd. Inmiddels is er ook een cijfermatige analyse uitgevoerd van 69 gebieden in Italië, VS en Nederland.

In dit onderzoeksverslag treft u de getalsmatige analyse aan van die regio’s waaruit o.a. blijkt, dat als de specifieke luchtvochtigheid gemiddeld tussen 4 en 6 g/kg lag in de 3 weken ervoor, een regio 2 keer zo snel 1 dode per miljoen inwoners per dag bereikte dan als die waarde hoger of lager was. Dus de samenhang is vastgesteld. Maar dat betekent dus nog niet een oorzakelijk verband.

B. Diverse wetenschappers geven verklaringen, waardoor dit zou kunnen komen.  Twee mogelijke verklaringen, die worden gegeven zijn:

Prof. Evengalista (microbioloog en viroloog) geeft in dit artikel een mogelijke verklaring:

Er is bewijsbaar een causaal verband voor Covid-19! - 5649

En er is ook een andere verklaring geopperd door een groep wetenschappers die in dit artikel staat vermeld.Er is bewijsbaar een causaal verband voor Covid-19! - 4904

Labonderzoek

In de VS zijn door de regering onderzoeksopdrachten aan de Universiteit van Utah gegeven om beide mogelijkheden in het lab te onderzoeken. Ik hoop dat ze snel met hun resultaten komen. Zelf acht ik het goed mogelijk dat beide verklaringen geldig zijn, maar de tijd zal het leren.

C. In 2013 is er grootschalig onderzoek geweest op basis van data van 48 locaties in de wereld, naar de relaties tussen de ontwikkeling van een griepepidemie op die locaties en het weer. Per locatie is de informatie gebruikt van meerdere jaren.  Het resultaat van dat onderzoek was, dat men op basis van de specifieke luchtvochtigheid met meer dan 80% nauwkeurigheid kon voorspellen dat er een maand later een griepepidemie zou zijn.  De grafiek die deze relatie goed weergeeft is deze en staat in dit artikel.

Er is bewijsbaar een causaal verband voor Covid-19! - 4902

Luchtvochtigheid

Ook hier zien we dus dat er een duidelijke relatie is tussen de specifieke luchtvochtigheid (de grijze kolommen) en de start van de griepepidemie (het zwarte puntje). En dat de grens van 6 g/kg ook echt zichtbaar is.

Dit is nog steeds geen bewijs dat er een causaal verband is. Er kunnen andere factoren een rol spelen.

D. Vervolgens is op verschillende wijzen het bewijs geleverd dat de besmetting met een virus kan geschieden via microdruppels in de lucht. (worden ook aerosols genoemd). De Japanse voorzitter van de vereniging van virologen laat dat o.a. in een video zien. Uitgestoten micro-druppels blijven lang hangen en kunnen de aanwezigen besmetten.  Hier doe ik er verslag van.

Dit zou een prima verklaring zijn voor de grootschalige verspreiding (superspread-events) bij après-ski, carnaval, grote kerkelijke bijeenkomsten, kerken, koorrepetities, de verspreiding binnen zorginstellingen (het luchtcirculatiesysteem) en de verspreiding op cruise- en marineschepen. Dit is trouwens een manier van verspreiden die door WHO en RIVM niet wordt erkend. (ik heb wel de neiging om te zetten “nog niet wordt erkend”).

Ventilatie

In die video geeft die Japanse professor aan dat ventilatie een goed middel is om deze microdruppels te laten verdwijnen.  Op basis van de voorgaande drie eerdere bevindingen is het inmiddels zeer aannemelijk dat luchtvochtigheid ook invloed heeft op dat al dan niet lang zweven van die druppels. Prof. Evangelista (zie punt B) zegt dat letterlijk.

E.  Het finale bewijs kwam via dierproeven waarbij werd vastgesteld dat dieren die het influenza-virus uitstootten, bij wisselende niveaus van luchtvochtigheid, andere dieren besmetten en de mate waarin. Professoren in de micro-biologie en virologie in Zwitserland en bij Yale University hebben onlangs een artikel geschreven, waarin zij verslag doen van de experimenten die er in het verleden plaats hebben gevonden m.b.t. de luchtvochtigheid en de verspreiding van het influenza-virus. Hier doe ik daar verslag van. (ik heb inmiddels intensief contact met hen).

Verschillende onderzoekers hebben experimenten uitgevoerd met muizen, cavia’s en fretten. Een deel van de dieren was besmet met influenza. Het onbesmette deel van de dieren werden gescheiden van de zieke dieren geplaatst. Dus er was geen direct contact. De enige besmettingsmogelijkheid was dus via de lucht (microdruppels).

Samenhang

In het experiment werd de besmetting van de andere dieren gemeten bij verschillende luchtvochtigheidsniveaus. De onderzoekers constateerden dat er een duidelijke samenhang was tussen de luchtvochtigheid en de mate van verspreiding van het virus. In dit plaatje worden hun bevindingen  weergegeven.

Er is bewijsbaar een causaal verband voor Covid-19! - 5445

Onomstotelijk wordt via deze experimenten aangetoond dat er een causaal verband is tussen de luchtvochtigheid en de mate waarin men (via aerosols) besmet kan worden met een virus.

Dus de gevonden correlatie, vermeld onder A, is geen schijncorrelatie maar een oorzakelijk verband: de mate van specifieke luchtvochtigheid heeft rechtstreeks invloed op de snelheid van verspreiding van het virus.

Dat neemt niet weg dat er ook nog andere factoren kunnen zijn die invloed hebben op de snelheid van de verspreiding van het virus. Er zijn vele mogelijkheden geopperd: het vitamine-D niveau van de bevolking, het UV-gehalte van de zon, pollen in de lucht en het feit dat men in de winter meer binnenshuis bij elkaar zit.

Belangrijk wapen

Die sluit ik niet expliciet uit, maar daarvoor geldt net zo goed dat er een schijncorrelatie zou kunnen zijn met luchtvochtigheid (zoals ik denk dat het geval is met pollen). En het zou fijn zijn als ook ten aanzien van die alternatieve verklaringen een net zo harde bewijsvoering komt, als via het door mij gegeven bewijs.

Want elke goed onderbouwde kennis over hoe de snelheid van verspreiding van het virus wordt vertraagd is een belangrijk wapen in deze strijd.

U heeft zojuist gelezen: Er is bewijsbaar een causaal verband voor Covid-19!

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024