Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Hoe lang duurt deze Corona krankzinnigheid nog?

About aerosols, masks and RIVM - 9357
Samenvatting van het artikel

De 1,5-meterregel wordt in standgehouden om te verbergen dat we al maanden verkeerd worden geïnstrueerd. Waar het op neer komt, is dat je situaties moet vermijden waar je zwevende virusdeeltjes inademt: ruimtes zonder frisse lucht met een lage luchtvochtigheid en niet te warm. Hoe langer het RIVM achter de feiten aanloopt, hoe groter de schade.

Lees volledig artikel: Hoe lang duurt deze Corona krankzinnigheid nog?

Leestijd: 4 minuten
Hoe lang duurt deze Corona krankzinnigheid nog? - 7297

Hoe lang duurt deze Corona krankzinnigheid nog?

Gisteren kwam Ab Osterhaus -eindelijk- tot de volgende conclusie bij een interview in het AD.

Ik kan er veel over zeggen, maar dat heb ik al gedaan. Namelijk op 2 april, dus ruim 2,5 maand geleden. En ik nodig u vriendelijk doch dringend uit om mijn blog van 2 april nu te gaan lezen, nu u weet wat Ab Osterhaus 2,5 maand later over dit onderwerp zegt.

In dat blog van 2 april kwam ik op basis van wat ik wereldwijd had aangetroffen (Korea, Japan en de VS) tot de conclusie dat de aerosols een dominante rol spelen bij het verspreiden van het virus.

Nu komt Osterhaus tot een vergelijkbare conclusie (mede op basis van dat wat bij het koor is gebeurd, dat ik op 2 april beschreef).

Wat nog alleen het grote probleem is…

Het zal nog lang duren voordat WHO en RIVM (Van Dissel) dat standpunt nu van Osterhaus gaan overnemen. Zelfs terwijl ondertussen steeds meer deskundigen wereldwijd ook het standpunt innemen dat aerosols een dominante rol spelen (zoals prof. Christian Drosten uit Duitsland, een adviseur van Merkel).

En dat heeft helaas niet zozeer met “wetenschap” te maken, waar Van Dissel zich zo vaak achter verschuilt, maar alles met belangen. Want als WHO en RIVM moeten gaan erkennen dat aerosols een dominante rol spelen, dan vervalt de hele basis van de 1,5 meter maatschappij in Nederland. En betekent het ook dat ze nu al maanden de verkeerde adviezen geven. Met gigantische gevolgen voor de economie en de samenleving.

Want het gaat er niet om op 1,5 meter afstand te blijven. Het gaat erom dat je niet lang in een situatie mag komen waar je zwevende virusdeeltjes inademt. Dat kan alleen binnen in ruimtes met gunstige omstandigheden voor het virus. Dat is geen frisse lucht, lage luchtvochtigheid, en niet te warm. Zoals het in de winter en voorjaar vaak bij ons was. En zoals het nu bijvoorbeeld in de warme gebieden is, daar waar men airco’s gebruikt en in slachthuizen.

Tong afbijten

Maar de WHO en Van Dissel bijten eerder hun tong eraf dan dat ze dit bovenstaande als het dominante gevaar zien bij de verspreiding van het virus. Hooguit zullen ze een keer gaan zeggen dat er toch wel wat aanwijzingen zijn voor de rol van aerosols. Maar die rol is klein, en we moeten wel natuurlijk de 1,5 meter afstand houden.

Daarom staat bij de protocollen van het RIVM niet als eerste “ventilatie, ventilatie, ventilatie”.  En hebben we ook nog geen nationaal plan waarbij zo snel mogelijk alle HVAC-systemen op plekken waar veel mensen samenkomen coronaproof worden gemaakt. Denk aan kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen, winkels. Dat moet echt gebeurd zijn voor eind oktober. Want dat zal de beste garantie zijn dat er in Nederland dan geen forse uitbraak komt. En lopen we niet het gevaar dat als er wel een duidelijke stijging van  besmette personen komt in november (door slechte HVAC-systemen), we weer gedwongen worden in een vorm van lockdown.

Besef dat Van Dissel 4 weken geleden bij de zitting in de Tweede Kamer aankondigde dat men bezig was met een onderzoek over aerosoles. Dat is er nog steeds niet. Uit welingelichte kringen heb ik vernomen dat dit komt door een grote tweespalt bij de betrokkenen. Er is een groep die wel wil schrijven dat die microdruppels een grote rol spelen, maar een andere groep die dat niet wil. Met als resultaat dat er nog steeds geen rapport is, maar geen haan die er blijkbaar naar kraait in de journalistiek of in de Tweede Kamer.

Geen ruimte voor mijn bevindingen

Besef ook dat ik vele pogingen heb gedaan vanaf 2 april om mijn stuk/bevindingen via de media bij het grote publiek te krijgen. Maar daar werd geen ruimte voor gegeven. Met als reden dat de deskundigen die de journalisten en media adviseerden, stelden dat wat ik schreef niet aansloot met de kennis die zij hadden. Een keer bij Op1 op 18 april, maar daarna werd ik op diverse manieren vakkundig kaltgestellt. (Zo ben ik nog nooit over dit onderwerp door Radio1 gevraagd of door Jinek/Beau).

En lees wat de ombudsman van Trouw eergisteren daarover schreef:

Hoe lang duurt deze Corona krankzinnigheid nog? - 7298

Als ik kom, op basis van internationale bevindingen, die blijkbaar bij de Nederlandse “virologen en andere experts” nog niet zijn doorgedrongen, dan komen ze niet in de Nederlandse media, omdat dezelfde personen zeggen dat het niet klopt. En alle pogingen van mij om met die personen, al dan niet in het openbaar, in debat te komen, lukken niet. Geen medium is erin geïnteresseerd. Geen viroloog/expert is ertoe bereid.  En dan zou ik me onttrekken aan een debat.

En zo moeten we, ook in de komende twee weken, terwijl het buiten prachtig weer is, de 1,5 meter afstand aanhouden. Een afstand, die, zoals ik nu weet nadat ik het boek van Wells heb bestudeerd, niet gebaseerd is op proeven in welke mate men via druppels binnen een korte afstand besmet kan worden. In de buitenlucht, waar je helemaal niet besmet kunt worden. Op een moment in de tijd in Nederland, waarbij (vrijwel) niemand besmet is.

Als u een ander woord heeft dan “krankzinnig’, dan hou ik me aanbevolen.

(In een van mijn tweets beschreef ik deze situatie als een vrouw van 80, die bij sex een voorbehoedsmiddel gebruikt om niet zwanger te worden. En dat moeten we nu met 17 miljoen Nederlanders gaan doen in opdracht van RIVM, OMT, Rutte/de Jonge en opperbevelhebber Bruls).

U heeft zojuist gelezen: Hoe lang duurt deze Corona krankzinnigheid nog?

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963