Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wat sommetjes op de 1,5 meter tegen besmetting

Onthullend GGD-rapport over Maassluis, waar is de logica? - 9226
Samenvatting van het artikel

Een berekening waaruit blijkt dat de kans dat je op dit moment door een willekeurig iemand die je tegenkomt in Nederland besmet kan worden via een "directe druppel" binnen een straal van 1,5 meter, 1 op de 1 miljoen is. Volgens het WHO/RIVM is dit vrijwel de enige manier om besmet te worden.

Lees volledig artikel: Wat sommetjes op de 1,5 meter tegen besmetting

Leestijd: 4 minuten

Wat sommetjes op de 1,5 meter tegen besmetting

In het kort

Er wordt een berekening gemaakt hoe groot de kans op dit moment is dat je door een willekeurig iemand die je ontmoet in Nederland besmet kan worden via een “directe druppel” als je binnen de cirkel van 1,5 meter komt.  (Dit is volgens WHO/RIVM vrijwel de enige manier om besmet te worden).

De aannames zijn o.a. gebaseerd op de resultaten van het BCO-onderzoek in Nederland.

Die kans op besmetting in Nederland om besmet te worden via het getroffen worden door een directe druppel als je binnen 1,5 meter komt is op basis hiervan 1 op de 1 miljoen keer.

De opzet

Er zijn veel studies op internet te vinden waar louter via getalsmatige modellen geprobeerd wordt een beeld te geven van het onderwerp van studie.

Cruciaal is daarbij dat er dan aangegeven wordt van welke aannames en cijfers men uitgaat. Op die manier wordt de relatie inzichtelijk tussen de aannames en de uitkomsten. Met andere aannames komen er dus andere uitkomsten.

Ik wil ook zoiets doen nu. Dus op basis van de aangegeven aannames beschrijf ik het risico om besmet te worden door binnen 1,5 meter te komen van een besmet persoon en geraakt te worden door een druppel uit de mond of neus van die besmette persoon.

Met andere aannames zullen de uitkomsten anders zijn, maar ik denk dat wat ik wil aantonen niet zo zal veranderen.

Aannames

Via het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt het volgende (zoals uit dit rapport blijkt): van de huisgenoten van iemand die besmet bleek te zijn, die na oproep getest zijn in de laatste 5 weken, werd 15% besmet en 85% niet.

Dit soort cijfers zijn in lijn met contactonderzoeken uit een groot aantal landen die ook deze relatief lage cijfers laten zien.

Dat zijn dus mensen die in hetzelfde huis wonen/leven als de besmette persoon. Deze mensen zijn benaderd nadat de GGD had vastgesteld dat hun huisgenoot besmet was.

Een besmet persoon lijkt ongeveer 5 dagen zelf anderen te kunnen besmetten. Laten we even aannemen dat men thuis niet via oppervlaktes besmet is geraakt, maar alleen via die druppel(s) van de huisgenoot via het directe contact, zoals de besmettingen geschieden volgens de visie van het RIVM.

Huisgenoten

  1. Mijn aanname is dat die huisgenoten in die 5 dagen gemiddeld 45 keer binnen 1,5 meter zijn geweest van hun besmette huisgenoot.

Dus bij 100 huisgenoten zijn die 4.500 keer binnen die 1,5 meter geweest. 15 van de 100 zijn er besmet. Dus de kans om besmet te worden via een druppel, conform de opvatting van het RIVM is 15/4500= 0,33% (oftewel 1 op de 300 keer).

  1. In Nederland worden per dag nu circa 250 personen positief getest. Mensen zijn 5 dagen besmettelijk = 1.250 personen.

Maar laten we nu eens aannemen dat er in Nederland 10 keer zoveel mensen echt besmettelijk zijn= 12.500 personen.

Van die personen zal een deel zich niet buitenshuis begeven. Laten we aannemen dat 5.000 van hen dat wel doen.

Van alle Nederlanders is dat 5.000 gedeeld door alle Nederlandse inwoners, dus 17,3 miljoen. Dat is 0,029%, dus bijna 1 op de 3.500 personen die er in Nederland rondlopen, zijn dan besmet.

Eindberekening

Als ik de twee aannames met elkaar combineer dan kunnen we het volgende stellen.

We gaan uit van iemand die nog niet besmet is met COVID-19 en volgen datgene wat de WHO en RIVM stellen over het besmet kunnen worden via druppelcontact als je geen 1,5 meter houdt. (Want dat is immers het uitgangspunt van het 1,5 meter afstand moeten houden).

Elke keer als die persoon iemand ontmoet/passeert/tegemoet komt (binnen of buiten) gaat dan het volgende op:

  • 1 op de 3.500 van die personen is besmettelijk.
  • Als je -om de een of andere reden- binnen een straal van 1,5 meter afstand van die persoon komt heb je een kans van 1 op de 300 dat je dan zodanig getroffen wordt door een druppel met virus dat je besmet wordt.
  • Dat is dan 1 op de (300 x 3.500) = 1.050.000. Dus laten we zeggen: ongeveer 1 op de 1 miljoen keer.

Dus op basis van deze aannames en deze berekening kan je stellen dat als je nu in Nederland binnen de straal van 1,5 meter komt van een voor jou onbekend persoon, heb je een kans van 1 op de 1 miljoen keer dat je dan besmet wordt.

Kans is nul

Dat betekent als je de 1,5 meter wel respecteert is de kans volgens WHO/RIVM vrijwel nul. En als je -om de een of andere reden- op minder dan 1,5 meter komt is de kans 1 op de 1 miljoen keer.

Vanzelfsprekend staat het u vrij om die berekening met andere aannames te doen. Aanname 1 kunt u aanpassen (is het wel 45 keer?). Aanname 2 kunt u aanpassen (zijn het wel 5.000 personen?).

Ik denk dat de meesten van u ook zullen vaststellen dat de kans heel klein is dat u wordt besmet door binnen 1,5 meter afstand te komen van een besmet persoon.

Discussie

Het cruciale element van deze berekening is natuurlijk het gegeven dat mensen met een patiënt thuis relatief weinig besmet worden. Als dat percentage bij voorbeeld 75% was of hoger, dan zouden de uitkomsten heel anders zijn.

Ik beschouw deze exercitie als een onderbouwing van het feit dat de besmettingen met COVID-19 in overgrote mate niet gebeuren door besmetting via het directe contact met een druppel, omdat je binnen 1,5 meter komt. Maar dat die besmettingen vooral verlopen via het gedurende een -wat- langere tijd inademen van aerosolen met besmettelijk virus. In dit blog heb ik dat uitgebreid beschreven.

U heeft zojuist gelezen: Wat sommetjes op de 1,5 meter tegen besmetting.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963