Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus

Onthullend GGD-rapport over Maassluis, waar is de logica? - 9206
Samenvatting van het artikel

Vergeleken met half juli houdt men zich iets beter aan de voorschriften. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging in de angst om besmet te raken. Dit artikel bespreekt verschillende data waarin wordt gekeken hoe dit varieert, onder andere op basis van leeftijd, geslacht, opleiding, financiële situatie en stemgedrag.

Lees volledig artikel: Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus

Leestijd: 2 minuten

Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus

Ten opzichte van half juli zien we bij de bevolking dat men zich wat beter houdt aan de voorschriften die er zijn ten aanzien van het verhinderen van de verspreiding van het coronavirus. Dat is in deze grafiek te zien.

Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus - 8413

Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de lichte toename van de angst om besmet te raken. Half juli gaf 10% aan de kans om besmet te worden boven de 50% in te schatten en nu geeft 14% aan de kans boven de 50% in te schatten.

Het onderstaande overzicht laat zien hoe de scores zijn ten aanzien van vier belangrijke indices. 60% geeft aan (vrij) veel interesse te hebben in de informatie over de coronacrisis. 64% geeft aan zich goed tot zeer goed te houden aan de voorschriften. 42% maakt zich (vrij) grote zorgen dat hij ernstig ziek wordt door het coronavirus en dat is 43% voor wat betreft de familie.

Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus - 8414

Relatie

De relatie tussen de eigen angst om ernstig ziek te worden en het houden aan de voorschriften is uit de volgende grafiek op te maken. Als men zich grote zorgen maakt, dan houdt 94% zich goed tot zeer goed aan de voorschriften. Bij mensen die zich weinig zorgen maken is dat 40%.

Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus - 8415

Deze twee belangrijke indices zijn ook afgezet naar een aantal kenmerken. Daarvoor is een gemiddelde score berekend. De hoogste waarde is 5 waard en de laagste waarde 1. De gemiddelde score van het zich zorgen maken is 2,7 en het zich houden aan de voorschriften 3,7.

Dit zijn de scores gerelateerd aan het huidige stemgedrag. Kiezers van de regeringspartijen, PvdA, GroenLinks en 50Plus scoren gemiddeld een 4 of hoger ten aanzien van het houden aan de voorschriften. Kiezers van PVV en FVD scoren dicht bij de 3. De scores ten aanzien van het zorgen maken om ernstig ziek te worden door het virus vertonen een wat andere relatie naar het huidige stemgedrag. De hoogste score is 3,6 (50Plus) en de laagste 2,1 (FVD).

Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus - 8416

Leeftijden

Dit is ook afgezet tegen een serie demografische en andere kenmerken. Vrouwen maken zich meer zorgen om ernstig ziek te worden door het virus dan mannen. Ze houden zich gemiddeld wel even goed aan de voorschriften.

Ten aanzien van de leeftijd zien we duidelijke verschillen naar leeftijd voor wat betreft het zorgen maken. Dat loopt gemiddeld van 3,4 tot 2,1. Voor wat betreft het houden aan voorschriten zien we bij de leeftijdsverdeling minder grote verschillen. Alleen de groep boven de 65 jaar houdt zich er duidelijk meer aan dan de rest.

Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus - 8418

Opleiding

Er is ook een relatie naar opleiding en naar zorgen over de eigen financiële situatie.

Personen met een lagere opleiding en personen die zich zorgen maken om de eigen financiële toekomst maken zich ook meer zorgen over het ernstig ziek worden door het coronavirus. Personen met een lagere opleiding houden zich gemiddeld wat minder aan de voorschriften daarentegen dan de personen met een hogere opleiding. Ten aanzien van wel of geen zorgen over de financiële toekomst zien we geen verschillen ten aanzien van het houden aan de voorschriften.

Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus - 8417

U heeft zojuist gelezen: Het houden aan de voorschriften en de angst voor het virus.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963