Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Een geschiedenisles voor Premier Rutte

Een geschiedenisles voor Premier Rutte - 9060
Samenvatting van het artikel

Een oproep aan Premier Rutte om te leren van de opvallende overeenkomsten tussen de tuberculose uitbraak van de jaren 70, waarvan inmiddels vast staat dat deze via aerosolen heeft plaatsgevonden, en de manier waarop covid-19 zich lijkt te verspreiden.

Lees volledig artikel: Een geschiedenisles voor Premier Rutte

Leestijd: 4 minuten

Een geschiedenisles voor Premier Rutte

Al eerder heb ik vastgesteld dat Premier Rutte niet zo sterk is met cijfers en logica. Dat is niet erg, want hij heeft veel andere kwaliteiten. Anders kan je niet zo lang premier van een land blijven. Als hij data krijgt van het RIVM/OMT dan is hij  blijkbaar niet echt in staat om te beoordelen wat daarvan de kwaliteit is.

Want als hij dat wel goed zou kunnen, zou hij nooit meer de reproductiefactor als een argument bij zijn persconferenties gebruiken. En had hij de nonsens van het OMT niet herhaald t.a.v. de besmettingen, die tijdens Atalanta Bergamo-Valencia in het stadion zouden moeten hebben plaatsgevonden.

Hij is opgeleid als historicus. Dan heb ik nu een kolfje naar zijn hand. Als dit hem niet overtuigd, dan weet ik het niet meer.

De geschiedenis van het onderzoek naar Tuberculose

Wat nu komt dank ik aan @jmcrookston, die op Twitter vannacht mij, en anderen hierop attent heeft gemaakt. Aan de basis van zijn informatie staat het artikel uit 1996 van Kent Sepkowitz, die gaat over de besmettelijkheid van tuberculose. 

Dat artikel gaat over de terugkeer van tuberculose in de tachtiger jaren, terwijl het in de jaren zeventig verdwenen leek te zijn. En met name dat men nog niet voldoende begreep hoe tuberculose zich verspreidde. Belangrijk om nog even te weten: tuberculose is geen virus, maar een bacterie.

Inmiddels wordt in de medische wetenschap ervan uitgegaan dat tuberculose via de lucht wordt verspreid evenals mazelen, dat wel een virus is. Daar wordt de grote rol van aerosolen dus aanvaard.

In het artikel van Sepkowitz staan diverse voorbeelden van uitbraken van tuberculose van voor 1970, die opvallende overeenkomsten hebben met uitbraken van Covid-19 in de afgelopen zes maanden. Hier volgen een aantal fragmenten uit zijn artikel.

Eerst werd een samenhang beschreven in het artikel tussen besmettingen van huisgenoten en de frequentie waarop de patient thuis hoestte. Als de patient veel hoestte werden huisgenoten beduidend meer besmet. Vervolgens staat er:

Een geschiedenisles voor Premier Rutte - 8756

Er zijn dus diverse rapporten waaruit blijkt dat als men samen in een koor zong met een besmettelijk iemand, de kans groter was dat men zelf werd besmet.

En ook: ventilatie

Vervolgens gaat het artikel verder om de relatie te beschrijven tussen slechte ventilatie en het verspreiden van tuberculose. Al eerder beschreef ik de bevindingen van de beroemde Wells in zijn boek uit 1955. Daar werden (letterlijk) proefkonijnen onderzocht om te zien hoe ze besmet konden worden met tuberculose. Als het met grotere druppels werd ingebracht werden minder konijnen ziek en ook veel minder ernstig ziek dan als konijnen aerosolen moesten inademen met de tuberculose bacil.

Het eerste harde bewijs dat tuberculose zich door de lucht verspreidde werd gegeven door Riley in de jaren 50.

Een geschiedenisles voor Premier Rutte - 8757

Bij het verder beschrijven van uitbraken van tuberculose komt het gedeelte dat heel herkenbaar is, nu we weten waar grote uitbraken zijn geweest met Covid-19. Lees maar zelf:

Een geschiedenisles voor Premier Rutte - 8758

We herkennen hier de situaties waar clusters nu met Covid-19 zijn en ook het verschijnsel superspread events.

En ook de dosis die men inademt

Als dat al niet het enige was, blijkt er ook een duidelijke relatie te zijn tussen de tijd dat men blijkbaar de aerosolen inademt en de kans om ziek te worden.

Een geschiedenisles voor Premier Rutte - 8759

Het zijn de aerosolen!

Kortom: Alle patronen die o.a. ik beschrijf in relatie tot de verspreiding van Covid-19 via de lucht, wordt in dit artikel uit 1996 over het onderzoek naar tuberculose beschreven. Besmettingen, waarvan de medici, inmiddels al lange tijd, onderkennen dat het via de lucht gaat, net zoals het virus mazelen.

Maar op de één of andere vreemde manier willen mensen als Van Dissel en degenen die in het OMT zitten, maar niet onderkennen, dat het veel waarschijnlijker is bij uitbraken in clusters, zoals in kroegen, bij familiefeestjes en zorginstellingen, dat dit door de aerosolen komen via de lucht dan door de grote druppels, die men in de neus of mond krijgt. Ik beschreef het o.a. in het artikel de aerosolen-ontkenners.

Dit is helaas niet alleen een wetenschappelijke discussie, maar het is veel meer dan dat. Zolang het OMT (en dus de regering) maar niet het grote belang wil onderkennen van de aerosole verspreiding van Covid-19 zullen niet de juiste maatregelen genomen worden om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. En zullen er clusters blijven komen waar grote aantallen personen worden besmet. En echt, in het najaar en winter, worden de omstandigheden voor het virus om zich via de lucht te verspreiden alleen maar gunstiger.

Een beroep op Rutte

Dus ik doe een beroep op Premier Rutte, in zijn hoedanigheid als historicus, leer van de geschiedenis, zoals hierboven is beschreven van tuberculose.

En om het geheel af te maken met nog een historische vergelijking. Paus Paulus de Vijfde was zeer ontstemd over Galilei, die in 1610 had gepubliceerd dat de aarde om de zon draaide. Dat resulteerde uiteindelijk in het huisarrest van Galilei. Want volgens de katholieke kerk toen was de aarde het middelpunt van het heelal. Dus Premier Rutte, wees moedig en keer u af van Paus Van Dissel de Eerste, die de oude leer van de WHO aanhangt, dat aerosolen amper een rol spelen bij Covid-19.

En onderken, net zoals bijvoorbeeld Kanselier Merkel, dat aerosolen wel een grote rol spelen. Dat is namelijk de eerste belangrijke stap om grotere uitbraken te gaan voorkomen. Want, nog vrijwel ieder dag, horen we van nieuwe grote uitbraken in zorginstellingen zoals in Tegelen en Amsterdam-ZuidOost. En die hadden al lang voorkomen kunnen worden als ook de betrokkenen van RIVM en OMT van de geschiedenis hadden willen leren.

U heeft zojuist gelezen: Een geschiedenisles voor Premier Rutte.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963