Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wat was de waarde van de voorspellingen half oktober?

Wat was de waarde van de voorspellingen half oktober? - 13334
Samenvatting van het artikel

Half oktober kwam Ernst Kuipers bij de Tweede Kamer met een prognose van de benodigde ziekenhuiscapaciteit. Die speelde ook een rol bij de besluitvorming van het kabinet op 13 oktober. Maar die prognose sloeg echt nergens op, wat men toen al had kunnen weten. Toch spreken de media hem er niet op aan en spelen zijn uitspraken over de toekomst nog steeds een rol bij de besluitvorming in Nederland.

Lees volledig artikel: Wat was de waarde van de voorspellingen half oktober?

Leestijd: 3 minuten

Helaas moet ik na een aantal blogs over hem, nog een keer de focus leggen op Ernst Kuipers. Laat ik vooropstellen dat ik hem een aardige en hardwerkende man vind, die ongetwijfeld opkomt voor wat hij denkt dat de belangen zijn van de groepen die hij vertegenwoordigt. Maar waarmee ik nu kom, is niet zozeer kritiek op Enst Kuipers, maar kritiek op politici en media, die in feite hem op geen enkele manier een strobreed in de weg leggen.

En dat terwijl zijn informatie een duidelijke rol speelt bij de besluitvorming van de regering en de politiek en er ook qua voorspellingen nog wel wat op aan te merken is.

Wat was de waarde van de voorspellingen half oktober? - 13366

Op 14 oktober presenteerde Ernst Kuipers deze powerpoint bij de vaste kamercommissie. Op pagina 5 stond deze prognose.

Presentatie

In het meest gunstige scenario met een R van 0,9 zou het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis met Covid-19 eind november op 2433 liggen volgens Ernst Kuipers.

Deze presentatie heeft een duidelijk rol gespeeld bij de besluitvorming van het kabinet tussen 11 en 13 oktober om tot een gedeeltelijke lockdown over te gaan omdat anders de ziekenhuizen het niet meer aan zouden kunnen. Vooraf was aangekondigd dat het weekend van 11 oktober het weekend van de waarheid zou worden. En dit model heeft bij de besluitvorming een rol gespeeld. Een model dat suggereerde dat zelfs als de reproductiefactor door de maatregelen van het kabinet onmiddellijk naar 0,9 zou gaan er toch bijna 2500 Covid-19 patienten op 1 december in de ziekenhuizen zouden komen te liggen.

De regering besloot om in een gedeeltelijke lockdown te gaan. En volgens het RIVM-rapport van 1 december zit de reproductiefactor sindsdien ergens tussen 0,9 en 1,04 in (tussen 19 oktober en 13 november), zoals u hieronder kunt zien.

Wat was de waarde van de voorspellingen half oktober? - 13367

Maar wat was het echte aantal patiënten in het ziekenhuis op 1 december volgens opgave van de LCPS zelf?

Antwoord: 1205, wat minder dan de helft was van hetgeen op 14 oktober door Ernst Kuipers werd voorzien als de R toen onmiddellijk naar 0,9 zou gaan. 

Nu kunt u zeggen dat het niet makkelijk is om dit goed te voorspellen. Maar er zaten aantoonbare fouten in dit overzicht, die ook half oktober al geconstateerd konden worden:

  1. Als je naar de grafiek kijkt was bij ongewijzigd beleid uitgegaan van een reproductiefactor van 1,16.  Maar ook eind september waren er al maatregelen genomen, waarvan het echte effect nog niet bekend was. Mede daarom riep ik op om nog niet op 11 oktober de belangrijke beslissingen te nemen.
  2. Als je naar de grafiek kijkt onder de aanname dat de reproductiefactor 0,9 zou worden dan zie je nog een belangrijk probleem. Bij een lagere reproductiefactor dan 1 neemt het aantal nieuwe gevallen af. Bij een gemiddeld ligtijd van b.v. 8 dagen, gaan er bij een reproductiefactor onder de 1 na die 8 dagen meer mensen het ziekenhuis uit dan in.
    Maar toch wordt in die grafiek getoond dat bij een reproductiefactor van 0,9 het aantal patiënten alleen nog maar verder zou stijgen. En dat is compleet onmogelijk bij een reproductiefactor van 0,9. Hooguit de eerste 14 dagen zou er sprake zijn van nog een stijging (door het naijleffect). Maar vanaf 1 november zou er alleen nog maar een daling mogelijk zijn. En dat is dus ook gebeurd.
    Op 3 november lagen er meer dan 2000 Covid-19 patiënten in het ziekenhuis, 4 weken later was het nog maar 1205. De fout die gemaakt is bij deze grafiek is dat de reproductiefactor is toegepast op de groei van de bezetting en niet op het totaal aantal nieuwe patienten dat per dag wordt opgenomen.

Kwaliteit van zijn prognoses

Ook in de afgelopen weken heeft Kuipers verschillende persconferenties gegeven en is in diverse talkshows geweest. Daar praat hij niet alleen over de feitelijke situatie van dit moment (waar hij veel van weet en hard mee bezig is), maar doet hij ook allerlei uitspraken over de toekomst.

Keer op keer wordt dat klakkeloos overgenomen door de media. En niemand die hem een kritische vraag stelt over de kwaliteit van zijn prognoses, die zo een belangrijke rol spelen bij besluitvormingsprocessen in Nederland. En zelf heeft hij ook niet bij zijn presentaties bij de tweede kamer op 28 oktober, toen hij die grafiek van de 14e weer toonde, expliciet gesteld dat die fout was geweest. Hij kwam toen wel met aangepaste sheets, maar ook daar waren de schattingen nog te hoog.

Helaas zien we bij voorspellingen van het RIVM vergelijkbare situaties. Waarbij ook dit bovenstaande voorbeeld toont dat de reproductiefactor van het RIVM, zoals in haar weekrapport is vermeld, ook niet juist kan zijn. Want de daling van het aantal ziekenhuisopnames gedurende de maand november in dit tempo geeft een lagere reproductiefactor aan. Ons GreenTeam heeft die berekend op basis van de ziekenhuisopnames en dan is het beeld als volgt.

Wat was de waarde van de voorspellingen half oktober? - 13295

P.S. Inmiddels is het aantal gedaald naar 1137 patiënten.

U heeft zojuist gelezen: Wat was de waarde van de voorspellingen half oktober?

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237