Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Foute beslissingen op verkeerde data

Samenvatting van het artikel

Tot aan 1 december was er een duidelijke relatie tussen positieve testen en ziekenhuisopnames. Na het nieuwe beleid inzake testen is die relatie vrijwel verdwenen. Daarom dreigt het kabinet vandaag een historische blunder te begaan door nu een ingrijpende lockdown aan te kondigen. Juist het betere weer en de aanstaande schoolvakanties geven ruimte om te snappen wat er sinds 1 december bij de testen veranderd is.

Lees volledig artikel: Foute beslissingen op verkeerde data

Leestijd: 5 minuten

UPDATE 20-12 : Dit artikel was geschreven op 14 december met de data, die toen bekend was. Tekst en cijfers zijn nu aangepast op basis van de nieuwste data die binnengekomen is.

Als het waar is wat de media sinds gisteren verkondigen, gaat het kabinet vandaag een historische blunder maken. De forse stijging van het aantal positieve testen zal de reden zijn om ingrijpende lockdown maatregelen te nemen. In een vorm die we zelfs in maart niet gehad hebben.  (Dit is inderdaad gebeurd)

Maar als je de data goed analyseert, dan is de belangrijkste reden van die forse stijging van positieve uitslagen het veranderd testbeleid van 1 december. En niet zozeer omdat er onder de bevolking echt een grote toename plaats heeft gevonden van besmettingen. Maar omdat men dat bij het Catshuis overleg blijkbaar niet onderkende, en de usual suspects en de media ook niet, ziet het ernaar uit dat er compleet verkeerde besluitvorming gaat plaatsvinden.  (Inmiddels weten we dat er de afgelopen week 36% meer testen zijn uitgevoerd. En dat het aandeel positieve testen nu rond de 12% ligt. Dat was vorige week 11,7%).

Simpele statistieken

Met relatief simpele statistieken kunnen de bovenstaande stevige woorden onderbouwd worden.

Als je het verloop van drie cruciale cijfers bekijkt vanaf 1 september, dan wordt het duidelijk. Dit zijn die cijfers, die ik gebruik.

  1. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag, zoals die vastgelegd worden door de Stichting NICE. Deze cijfers worden ook gebruikt door het RIVM en staan bij hun wekelijkse grafieken. Op de website van NICE worden die data dagelijkse geupdate.
  2. De vastgestelde positieve uitslagen van de testen door GGD/RIVM. Dat zijn de cijfers die u dagelijks hoort en op o.a. het Journaal worden getoond. Deze cijfers zijn de laatste twee weken fors gestegen. Belangrijk is daarbij te weten dat het moment van melden door het RIVM niet het moment is waarop de test heeft plaatsgevonden. De GGD probeert de eerste ziektedag te bepalen en als dat niet lukt, dan wordt de testdatum vastgelegd. Op basis van die database van het RIVM gebruik ik die benadering van de eerste ziektedag en niet van de meldingsdag, want die is relevanter.
  3. Het percentage positieve testen. Dus hoeveel van alle uitgevoerde testen een positieve uitslag gaven. Immers het aantal positieve testen is ook afhankelijk van het totaal aantal uitgevoerde testen.

Bij de eerste twee cijfers die we gebruiken nemen we het gemiddelde over 3 dagen. Het percentage positieve testen is alleen bekend per week.

Tot aan de maatregelen van 13 oktober

Dit is het overzicht van deze drie cijfers tot aan het moment dat de maatregelen van 13 oktober effect hadden.

Foute beslissingen op verkeerde data - 13765

Om de gele en de blauwe lijn zo dicht mogelijk over elkaar heen te laten vallen zijn ze 7 dagen verschoven. (Dat is blijkbaar de gemiddelde tijd tussen de eerste ziektedag zoals die in het RIVM bestand staat en de ziekenhuisopname).

De gele en blauwe lijn uit deze grafiek laten een correlatiecoefficient zien van 0,98. (Maximaal kan deze coefficient 1 zijn en minimaal -1). Er is dus een vrijwel perfecte relatie tussen het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames geweest. (Bijna 3% van de positief getesten kwamen dus toen in het ziekenhuis. Het RIVM maakte de schatting dat eind september het aantal besmette personen in Nederland per dag 6 keer meer was dan uit de positieve testen bleek. Dus dan zou 0,5% van alle Nederlanders die toen besmet raakten in het ziekenhuis zijn beland).

Tot 20 november

Deze grafiek wordt nu getoond tot en met 20 november:

Foute beslissingen op verkeerde data - 13766

Terwijl de lijn van de positieve testen duidelijk daalt, gebeurt dat bij de ziekenhuisopnames wat grilliger. Dat komt mede doordat het aantal uitgevoerde testen tussen 23 oktober en 15 november eerst met een derde daalde en daarna weer met ruim 10% steeg.

De correlatiefactor voor de laatste 30 dagen van deze grafiek is 0,86. Nog steeds hoog.

De laatste twee weken

Op 1 december is het testbeleid ingrijpend veranderd. Mensen zonder klachten mochten zich ook laten testen. Alleen al in de eerste week van december werd er 24% meer getest dan de week ervoor (ruim 45.000 keer per dag). (In de tweede week was de stijging 36%. (ruim 60.000 per dag), Plus dat ook onduidelijk is wat het effect is van de opgave van positieve uitslagen van sneltesten op de melding van het aantal positieve uitslagen.

Maar dat er iets ingrijpends veranderd is, blijkt wel als we de grafiek laten zien tot en met gisteren. Deze grafiek is geupdate met de informatie van 20-12. (De groene lijn geeft nu een indicatie van het gemiddelde aantal testen per dag. De laatste week is nog niet bekend).

Foute beslissingen op verkeerde data - 14031

De stijging van de gele lijn komt vooral, zo weten we nu, door het veranderd testbeleid en de sterke stijging van het aantal uitgevoerde testen. Eind november was dat nog circa 37.000 per dag, de laatste week waren dat ruim 60.000.

Minder

De blauwe lijn van de ziekenhuisopnames, zoals geregistreerd door Nice, laat die stijging in die laatste periode veel minder zien.  Terwijl er vanaf 30 november sprake is (de gele lijn) van een abrupte en forse stijging van het driedaagse gemiddelde van het aantal positieve testen, gebeurt dat in veel minder mater met de ziekenhuisopnames (de blauwe lijn). Het driedaagse gemiddelde cijfer van de ziekenhuisopnames vanaf 6 december stijgt beperkt. Mede door naijlende informatie.

De correlatiefactor voor de laatste 12 dagen van deze grafiek is nu  duidelijk lager dan daarvoor. Dat betekent dat er een veel kleinere samenhang is tussen het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Een verschil met de heel hoge waardes vanaf 1 september. Het veranderde test- en/of registratiebeleid per 1 december lijkt gezorgd te hebben voor een compleet andere relatie tussen het aantal positieve testen en de ziekenhuisopnames. Een duidelijke koppeling die er tot 20 november nog wel was!

Dus een belangrijk deel van het gevoel dat het nu veel slechter gaat dan twee weken geleden is terug te herleiden aan het veranderde testbeleid en het uitvoeren per dag van inmiddels 65% testen dan eind november.

Voorgenomen verzwaring van de maatregelen

Deze cijfers, de grafiek en de ontwikkeling van de correlatiefactoren maken het onverantwoord om de lockdown nu te verzwaren omdat het aantal positieve testen oploopt. Er is (nog) geen aanleiding om te veronderstellen dat de ziekenhuisopnames ook in hetzelfde tempo zullen stijgen. Het kabinet zou minstens nog een week moeten nemen, om te zien wat er echt gaat gebeuren met de ziekenhuisopnames de komende week.

Er zijn namelijk twee factoren die de komende tijd gunstig werken op de ontwikkeling van het aantal besmettingen in Nederland.

Foute beslissingen op verkeerde data - 13776

Doordat a.s. zaterdag de schoolvakanties beginnen (in ieder geval 17 dagen lang), zal het effect van de scholen op de landelijke besmettingscijfers verminderen.

Er is dus drie weken tijd om beter na te gaan wat de reden is van die forse verhoging van het aantal positieve testen zonder dat het gevaar is dat er een enorme extra druk komt op de ziekenhuizen.

Dan kan rond Oud en Nieuw bepaald worden welke verstandige beslissingen genomen moeten worden om mogelijke ongunstige ontwikkelingen de kop in te drukken.

Door nu, op basis van deze informatie het land vrijwel op slot te doen is compleet onverantwoord en goed bestuur onwaardig.

U heeft zojuist gelezen: Foute beslissingen op verkeerde data.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Help ons deze data-analyses en ander werk door te kunnen zetten via een kleine donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237