Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13923
Samenvatting van het artikel

Afgelopen zondag joeg Van Dissel het kabinet de stuipen op het lijf. Hij stelde dat de reproductiefactor 1,24 was geworden. Een forse stijging van de week ervoor vooral door de grote toename van het aantal testen. Door die elementen van de presentatie in het Catshuis en de informatie uit het weekrapport te nemen, kan stap voor stap aangetoond worden hoe het kabinet als het ware gemanipuleerd is om de uiteindelijke beslissing te nemen voor een totale lockdown: een reconstructie.

Lees volledig artikel: Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd

Leestijd: 5 minuten

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd

Het Catshuis als Spookhuis

In het Catshuis is zondag besloten tot de lockdown die maandag werd aangekondigd. De presentatie van Prof. van Dissel speelde daarbij een sleutelrol. Hij stelde dat de reproductiefactor 1,24 was geworden. Een forse stijging t.o.v. de week ervoor. Door die presentatie te vergelijken met het  RIVM-rapport van 15 december is te reconstrueren hoe het kabinet de stuipen op het lijf werd gejaagd en als het ware gedwongen werd om een lockdown af te kondigen. 

Door die elementen van de presentatie van het Catshuis en de informatie uit het weekrapport te nemen, kan getoond worden hoe het kabinet als het ware gemanipuleerd is in de beslissing die ze uiteindelijk namen. Waardoor o.a. basisschoolleerlingen hun laatste leuke dagen voor de Kerstvakantie werd afgenomen.

Dit is het cruciale deel uit de presentatie in het Catshuis, waarin staat dat de reproductiefactor in één week sterk gestegen is.

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13903

Vanuit het weekrapport kan getoond worden hoe dit cijfer is berekend en hoe wankel die basis is.

De reproductiefactor is een waarde die aangeeft hoeveel mensen er besmet worden door één persoon die besmettelijk is. Bij een waarde van 1,24 neemt iedere 4 dagen het aantal besmette personen met 24% toe. Dat is een zorgwekkende waarde, omdat als die waarde zo blijft,  iedere 4 dagen het aantal besmette personen met 24% toe neemt.

Dit is een grafiek, die aangeeft hoe dat cijfer berekend wordt. De groene lijn is de schatting van de eerste ziektedag van de personen die positief worden getest. Die wordt bepaald op basis van de blauwe en grijze staven van ongeveer 4 dagen later. En goed is te zien hoe stijl die groene lijn naar boven gaat vanaf 26 november. In een week van onder de 6000 naar meer dan 9000.

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13906

Uit de verslagen van het RIVM is goed op te maken waardoor die forse stijging komt. In week 49 werden er gemiddeld per dag ongeveer 45.000 personen getest. De week ervoor waren dat ruim 37.000. Een stijging in één week van 24%.

Uit de dagrapportage van vorige week is gebleken dat op maandag 1 december en dinsdag 2 december ruim 50.000 personen werden getest. Het percentage positief getesten was circa 11%. Vier dagen eerder waren er ongeveer 40.000 personen getest. En ook bij die groep was circa 11% positief. De abrupte stijging van de blauwe staven tussen eind november en begin december is vrijwel volledig toe te schrijven aan het sterk gestegen aantal testen vanaf 1 december. Inmiddels weten we dat in de week van de 7e december het aantal uitgevoerde testen met een extra 36% omhoog ging.

Uit het weekrapport van het RIVM blijkt dat de afgelopen week het percentage positieve testen 12,0% is geweest. De week ervoor was dat 11,7% en de week ervoor was dat 11,1%.  Een beperkte stijging na een aantal weken daling.

Deze grafiek laat het zien.

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13908

Kortom: de  forse absolute stijgingen van de afgelopen twee weken liggen grotendeels aan het groter aantal uitgevoerde testen.

Maar als je dat niet uitgelegd krijgt, dan schrik je je natuurlijk een ongeluk!

Het is misschien nog duidelijker te laten zien met de drie kaartjes die Prof. van Dissel aan het kabinet in het Catshuis toonde.

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13909

Met deze kaart liet Prof. Van Dissel zien dat in het hele land de reproductiefactor fors was toegenomen. De meeste veiligheidsregio’s zagen een stijging naar de rode kleur, dat is dus een reproductiefactor significant boven de 1. En dat is een omslag, want de kaart van 19 november zag er zelfs gunstiger uit dan die van de week ervoor.

Vanuit het laatste weekrapport kan per veiligheidsregio de onderbouwing getoond worden van deze kaart. Ik zoom in op drie veiligheidsregio’s die van geel op 19 november naar rood zijn gegaan een week later: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuidoost.

Deze grafieken laten zien hoeveel personen er per week zijn getest en hoeveel procent van die geteste personen een positieve uitslag hadden. Dit zijn de cijfers tot en met de afgelopen week:

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13910
Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13912
Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13913

Stijging

In deze drie grafieken is goed te zien hoe groot de stijging van het aantal geteste personen is geweest sinds 1 december. Dus de grijze staven. In ieder van die drie gebieden heeft dat plaats gevonden. In twee weken tijd is die stijging in die drie gebieden resp. 70%, 40% en 100%.

De paarse lijn geeft weer hoeveel procent van de geteste personen een positieve uitslag hadden. In Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond is er continu sprake van een daling sinds half oktober. Ook de afgelopen twee weken. In Brabant-Zuid Oost zien we de afgelopen week een lichte stijging van dat percentage.

De conclusie is simpel: de gemelde forse stijging van de reproductiefactor op de kaarten die Prof. Van Dissel toonde in deze drie gebieden, is niet gekomen door de stijging van het percentage positieve getesten, maar met name door de sterke toename van het aantal uitgevoerde testen in de laatste twee weken.

De stijging van de ziekenhuisopnames

Maar mede omdat we de afgelopen maanden niets gedaan hebben aan het vergroten van de ziekenhuiscapaciteit via noodhospitalen of een hospitaalschip met buitenlandse zorgverleners, is alle aandacht gericht op de ontwikkeling van de ziekenhuisopnames. Die cijfers werden trouwens tot juni gebruikt om de reproductiefacoren te berekenen. Er zijn twee bronnen van informatie. Die van de Stichting Nice  en van de LCPS (de organisatie van Ernst Kuipers).

Per dag is het nieuwe aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van Covid-19 bekend gemaakt. Ook op die manier is een reproductiefactor te berekenen. Hieronder de grafiek en de gemiddelde weekwaardes berekend op basis van beide bronnen.  Goed is het weekpatroon te herkennen, dat komt doordat het opnamebeleid in het weekend een andere is dan gedurende de week.

Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd - 13914

Duidelijk is te zien dat sinds de maatregelen van 14 oktober de reproductiefactor onder de 1 is gedaald.  In de vierde week van november stijgt die gemiddelde reproductiefactor naar een waarde van boven de 1. Als we naar NICE en LCPS samen kijken, zit die waarde inmiddels gemiddeld op 1,07.  Besef daarbij dat Prof. Van Dissel ook over deze cijfers beschikte/kon beschikken, maar dan minus de laatste vier dagen.

Aan ons te wijten

Het RIVM en OMT en het kabinet vindt echter dat die stijging te wijten is aan ons. Terwijl we ons blijkbaar tussen half oktober en de vierde week van november goed hebben gedragen, zijn we dat daarna niet meer gaan doen.  Maar in dit artikel van dit weekend heb ik laten zien dat dit met name komt door de weersomslag rond 22 november. Een daling van de luchtvochtigheid onder de kritische grens van 6g/kg. Pas op 13 december steeg dat niveau weer naar een waarde van hoger dan 6g/kg en lijkt dat in ieder geval nog ruim een week zo te blijven.

Maar deze relativeringen bracht Prof. Van Dissel niet aan bij zijn presentatie in het Catshuis afgelopen zondag. Er was sprake van een reproductiefactor van 1,24, In vrijwel alle veiligheidsregio’s was die reproductiefactor vervolgens naar ruim boven de 1 gestegen.  Dat de reproductiefactor op basis van de ziekenhuiscijfers rond de 1,07 lag, werd niet meegenomen in de overwegingen. Laat staan de component van de daling van de luchtvochtigheid.

In mijn blog van maandagochtend  liet ik al zien dat het kabinet op basis van de verkeerde data niet onderkende, dat ze konden afwachten totdat ze een beslissing zouden nemen. De schoolvakanties waren er bijna. Het weer was beter geworden. Maar nee, die reproductiefactor van 1,24 was dermate dreigend dat men van de weeromstuit nog zelfs heeft besloten dat ook de basisscholen de laatste dagen dicht moesten. Zodat 1,5 miljoen kinderen tussen 4 en 12 jaar een paar bijzondere gebeurtenissen op school vlak voor de Kerst door de neus werd geboord.

Dat besluit behoort volgens mij tot de Top 3 slechtste beslissingen van het kabinet tijdens deze crisis. Met dank aan de reproductiefactor van 1,24 van Prof. Van Dissel.

U heeft zojuist gelezen: Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Help ons via een kleine financiële donatie om ons werk te blijven doen. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
“Ze kunnen niet eens de pandemie voorspellen, die ze zelf hebben veroorzaakt” - 71056
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024