Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Nederland, het land waar de angst regeert

Nederland, het land waar de angst regeert - 14903
Samenvatting van het artikel

Het ultieme bewijs van hoe gevangen we zitten in dezelfde angstpsychose als van maart vorig jaar: 79% van de bevolking heeft begrip voor de verlenging. Voor 61% zou het zelfs nog wat strenger mogen. Wat voor effect het mediabombardement heeft, merk ik als ik in een klein winkelgebiedje van mijn vroegere woonwijk kom. Als er al mensen lopen, dan zie ik dat ze doorgaans ook nog een mondkapje buiten blijven dragen en in hun ogen, zelfs vanaf meer dan 1,5 meter afstand, zie ik hun angst.

Lees volledig artikel: Nederland, het land waar de angst regeert

Leestijd: 8 minuten

Let op: dit wordt geen positief stuk. Om u toch wat te laten genieten in deze sombere tijden heb ik toestemming van de fotograaf Hugo Lingeman gekregen om een serie bijzondere foto’s van hem te plaatsen. 

Als ik nu een inhoudelijk stuk zou gaan schrijven over datgene wat de regering nu weer heeft aangekondigd, inclusief het voorbereiden op nog meer beperkingen (avondklok!), dan zou het een herhaling worden van ongeveer alles wat ik vanaf juni heb geschreven op deze plek.

Het ultieme bewijs van hoe gevangen we zitten in dezelfde angstpsychose als van maart vorig jaar, blijkt wel uit dit onderzoek dat gisteren is gepubliceerd. 79% van de bevolking heeft begrip voor de verlenging. Voor 61% zou het zelfs nog wat strenger mogen. In navolging van het Stockholmsyndroom noem ik dit het Bergamosyndroom, opgelopen in maart vorig jaar.

Angst angst angst

Wat voor effect het mediabombardement heeft via de OMT-leden en andere virologen/epidemiologen, met alles wat er nog op ons af kan komen als we niet ons perfect aan de maatregelen houden, merk ik als ik in een klein winkelgebiedje van mijn vroegere woonwijk kom. Daar zijn naast een supermarkt ook winkels als slager, bakker, viswinkel en poelier. In die wijk wonen vooral oudere mensen en de laatste paar weken is het daar nu een stuk stiller geworden. En als er mensen lopen, dan zie ik dat ze doorgaans ook nog een mondkapje buiten blijven dragen. En in hun ogen, zelfs vanaf meer dan 1,5 meter afstand, zie ik hun angst.

De hoop dat we in Nederland op een intelligentere manier met deze Coronacrisis zouden omgaan, was eigenlijk al vervlogen bij de eerste maatregelen in oktober. Daarna ging het van kwaad tot erger. Aan de basis ervan ligt dat het RIVM en OMT maar één uitgangspunt heeft bij hun analyses en voorgestelde aanpak.
“Onze maatregelen zijn de juiste. En als de mensen zich nu maar aan die maatregelen houden, gaat het goed”. 

En als het dan niet gaat zoals men denkt dat het zou moeten gaan, dan ligt het eraan dat de mensen zich niet aan die maatregelen houden. Als je dat maar vaak genoeg communiceert, dan wordt dat door mensen, die niet graag dood willen gaan en zeker niet willen dat dit met ouders of grootouders gebeurt (en wie wil dat wel?), ook overgenomen. De ultieme vorm van massavorming zoals Professor Desmet dat al meerdere keren heeft uitgelegd. O.a. ook in dit interview.

Nederland, het land waar de angst regeert - 14908

Dieptepunt

Het dieptepunt van de toelichting van Aura Timen (RIVM) bij de op zichzelf gunstige weekcijfers was toen ze aangaf dat de lockdown van maart/april wel effect had. Namelijk “omdat de mensen zich toen wel aan de voorschriften hielden”. Ik wijs al sinds maart op de samenhang tussen de seizoenen en de verspreiding van het virus. Maar dat wordt sinds het begin van de crisis genegeerd door onze deskundigen. Je rijdt echt veel sneller op een fiets als je de berg afgaat dan erop.

Met kouder weer kan het virus veel gemakkelijker verspreiden dan bij warmer weer in onze regionen. (En luchtvochtigheid speelt daar bij een zeer belangrijke rol). Maar als je de burgers als een marionet aan je touwtjes wil hebben hangen moet je maar blijven hameren op ons verkeerde gedrag.

Door dat seizoenseffect te ontkennen, heeft men de vorige zomer grote kansen gemist:

  • Men had al veel sneller de bevolking toen veel meer vrijheid moeten geven om zoveel mogelijk krachten op te doen voor het najaar.
  • Men had zoveel mogelijk voorbereidingen moeten treffen voor wat er in het najaar op ons af zou komen. (Zowel t.a.v. het deltaplan ventilatie wat ik in juni voorstelde als t.a.v het voorbereiden van extra capaciteit in de ziekenhuizen).
  • Men had plannen moeten ontwikkelen om een beleid te kunnen voeren naar regio. En vooral gericht op het beschermen van degenen die het meest kwetsbaar zijn.

Met de mond werd er iets van beleden, maar in de uitvoering werd het in oktober direct een landelijk beleid. Zonder dat het erop leek dat men iets had geleerd van het voorjaar. Met als ultiem dieptepunt het sluiten van basisscholen drie dagen voor de Kerstvakantie. Waarmee men kinderen tussen 4 en 12 jaar de leukste schooldagen van het jaar onthield.

Nederland, het land waar de angst regeert - 14905

Illusie

Toen de maatregelen in oktober werden aangekondigd heb ik al aangeven dat het een illusie was om te denken dat men dan in december weer zou kunnen afschalen. En toen werd het wel half december verlengd en verzwaard en gisteren ook weer drie weken aangeplakt. En denk maar niet dat over drie weken er wel afgeschaald gaat worden. Houd er maar rekening mee dat tot diep in maart, zo niet langer, ongeveer de huidige situatie gehandhaafd blijft.

Al dan niet met de toevoeging van zwaardere maatregelen. Avondklok? Alleen maar naar buiten als het echt moet? Geen mensen ontvangen?  Je geliefden niet meer bezoeken die meer dan 15 km verderop wonen? Het valt me mee dat niet wordt voorgesteld dat je de hele dag aan een ketting aan je bed vastgeklonken moet worden.

En maakt u zich ook maar geen illusie; als er zwaardere maatregelen komen, zullen die ook niet snel worden afgebouwd.

Want het probleem is dat men bij het RIVM en OMT niet echt uit elkaar kan halen wat nu wel werkt en wat niet. Het is één grote mix van pogingen mensen uit elkaar te houden. Maar zonder dat het echt duidelijk is wat de bijdrage is van iedere component. En als je dat niet weet, dan blijf je nieuwe maatregelen stapelen en ga je niet bepaalde maatregelen afbouwen. Plus dat als het niet gaat zoals je had verwacht? Dan ligt het niet aan die maatregelen, maar aan het gedrag van de mensen en wordt er nog wat bijgestopt.

Als we naar het buitenland kijken, dan doen we dat alleen om te laten zien wat er in Londen het geval is. Maar niet om nu eens goed te kijken welke maatregelen in welk land worden getroffen en wat daar het effect van is. Zodat we die al dan niet kunnen toepassen.

Ja, die Engelse variant is duidelijk besmettelijker.

Maar nee, in Nederland met dalende cijfers op dit moment, zijn nog geen aanwijzingen dat die hier ook snel aan het uitbreiden is. En als de regering zo bang is dat het gaat gebeuren, dan zou ik wel eens willen weten wat ze aan het doen zijn m.b.t. het uitbreiden van ziekenhuiscapaciteit. (In plaats van, zoals Minister van Ark zei bij het debat over een hospitaalschip met evt. Cubaans personeel “Ze hebben geen BIG-inschrijving en zoiets kan twee jaar duren”).

Plus dat ik nog nooit gehoord heb van het RIVM en OMT wat mensen zelf ook nog kan doen om de risico’s op erg ziek worden te verminderen, zoals o.a. Vitamine D gebruik. Noch dat er echt ruimte wordt geboden aan huisartsen om in de eerste lijn patiënten met een wat andere benadering te helpen, zodat er minder patiënten in een ziekenhuis belanden. (En ik heb contact met meerdere huisartsen, die erover klagen, dat hun benadering die succesvol lijkt te zijn, wordt genegeerd of erger). Of dat men de informatie over het bijzondere effect van Ivermectine serieus bekijkt en – voor mijn part experimenteel – toepast.  (Zie ook deze video).

Nederland, het land waar de angst regeert - 14904

Bij alles is de bureaucratie hemeltergend.

Evenals het gebrek aan bereidheid bij degenen die het voor het zeggen hebben op medisch terrein om in deze crisissituatie, andere normen te laten gelden dan als er geen crisis is. (Behoudens bij alles wat er rondom het vaccin gebeurt. Daar kan – overigens begrijpelijk – wel veel gebeuren, dat onder normale omstandigheden niet mag).

Je moet zeker ten aanzien van die Engelse variant de vinger goed aan de pols houden. En ingrijpen als de cijfers in Nederland weer gaan oplopen door een echt veel besmettelijker variant.

Door niet tijdig te onderkennen en te accepteren dat gedurende de herfst en de winter het virus zich gemakkelijker verspreidt. En daarbij niet het juiste en gerichte maatregelenpakket te ontwikkelen, is men een pad ingeslagen van “the worst of both worlds”. Aan de ene kant: generieke maatregelen, waarvan men niet wist en weet, wat de bijdrage is van iedere maatregel en dus ook niet in staat is om die dan ook weer op tijd te gaan afschalen.

Daarbij werd/wordt ook nog een belangrijke verspreidingsweg (via de lucht) genegeerd/niet expliciet benoemd, waardoor er een groot lek in de dijk zat/zit.  En aan de andere kant: maatregelen met grote gevolgen voor vrijwel alle facetten van onze samenleving: economisch, sociaal, psychisch, volksgezondheid. Gevolgen, die pas echt zichtbaar worden over een tijd. En die veel groter (zullen) zijn dan de gevolgen van de verspreiding van het virus zelf.

Er is al aangekondigd dat we veel meer gaan testen.

Op zichzelf begrijpelijk. Maar zou er eens iemand tegen het RIVM kunnen zeggen dat de reproductiefactor niet langer meer gemeten moet worden op basis van de positieve testen? Maar juist op basis van ziekenhuisopnames (zoals dat ook in het voorjaar was)?  Want dat weten we inmiddels zeker: hoe meer er getest wordt, hoe meer positieve uitslagen er zijn.

Als we ons niet primair op de ziekenhuisopnames gaan richten bij de analyses, dan kunnen we nog in mei te hoge aantallen besmette mensen vinden. (Mede door de PCR-test methode, waar ook positieve uitslagen zullen zijn, als de besmettingen een tijd ervoor – zoals in de winter- had plaatsgevonden). Behalve als de CT-waarde wordt verlaagd en daarvan denk ik dat ze dat ergens  in maart/april gaan doen….

Nederland, het land waar de angst regeert - 14909

Ik had zo gehoopt dat ik beter nieuws voor u had.

Echt: de maatregelen die er nu gelden, blijven nog een behoorlijke tijd. Misschien mogen de basisscholen open. Maar nu men voor het eerst (eindelijk) hele gemeentes gaat onderzoeken, zullen de resultaten ongetwijfeld weer schrikreacties opleveren. (Als we zoiets al veel meer hadden gedaan, dan wisten we wat we konden verwachten). En die resultaten zullen dan wel weer tot terughoudendheid leiden inzake het verzachten van maatregelen.

Elke maatregel die er bijkomt gaat er tot ergens in maart/april niet meer af. Als men het dan al gaat doen, dan zullen ze weer  net als vorig jaar  te lang blijven wachten voor het afbouwen van maatregelen.

Elk advies dat aan het OMT gevraagd wordt, levert een verdere verzwaring van maatregelen op. En als het ze niet gevraagd wordt, dan komen ze wel in de media uitleggen, dat er toch nog zwaardere maatregelen genomen moeten worden.

Wanneer gaat de regering aan het OMT om een advies vragen over een mogelijk uitstel van de Tweede Kamerverkiezingen? Die kans erop wordt namelijk ook steeds groter (op zowel die aanvraag als het uitstel). Als de regering vorig jaar mei gewoon de mogelijkheid van het briefstemmen had ingevoerd voor alle kiezers in plaats van alleen voor 70+, dan had er niet hoeven te worden gedacht aan uitstel.

Helaas; de situatie is langzamerhand zo gecreëerd dat eigenlijk nog de enige way-out blijkbaar het vaccin zal zijn.  Elke andere creativiteit/vindingrijkheid om -in de tussentijd- de situatie op allerlei terreinen te verbeteren was en is er niet.

Nederland, het land waar de angst regeert - 14907

Vaccin beschermting?

Laten we hopen dat het vaccin inderdaad een sterke vorm van bescherming biedt. En vooral dat er geen grote nadelige effecten op langer termijn zijn. Dat eerste zullen we vrij snel gaan weten (ik volg de ontwikkelingen in Israël nauwkeurig) en het laatste pas over langere tijd.

Fascinerend wordt in de komende periode om te kijken naar hoe de verschillende groepen over elkaar heen buitelen om zo snel mogelijk aan de beurt te zijn om gevaccineerd te worden. Het zou mij niet verbazen als dat het focuspunt wordt voor onvrede in de richting van de (demissionaire?) regering. Maar zelfs als dat goed gaat werken, ben ik bang dat we nog heel lang in Nederland overheerst worden door wat het RIVM en OMT vinden.

Misschien zouden we in plaats van Tweede Kamerverkiezingen, OMT-verkiezingen moeten houden?

Maar ook dat zal niets uitmaken, want met de huidige state-of-mind van de Nederlanders is die uitslag ook niet moeilijk te voorspellen….. Hoewel het zal er dan nog wel om spannen of DT21 de grootste wordt of K2G?

(Voor degenen die het nieuws in Nederland niet echt volgen: DT21 = Van Dissel/Timen, K2G =Kuipers-Koopmans-Gommers).

Laten we dan maar hopen dat door positievere ontwikkelingen in april/mei (of dat nu komt door het weer en/of de vaccinatie) veel mensen zich ontworstelen aan het opgelopen Bergamo-syndroom en het juk van het RIVM en OMT wordt afgeworpen. Waarna we kunnen beginnen met de wederopbouw van Nederland.

Foto’s zijn van Hugo Lingeman. Prints en vergrotingen uit de serie ‘Het is Stil op Straat’ en ander werk kunt u bestellen via Hugo Lingeman Fotografie.

U heeft zojuist gelezen: Nederland, het land waar de angst regeert.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Zorg dat de situatie van onze activiteiten op deze website ook niet hopeloos wordt en steun af en toe met een kleine financiele donatie. (Klik dan hier).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Prognose voor de uitslag van de historische TK-verkiezingen 2023 - 68496