Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wat is het effect van de vaccinaties in Israël? Update 22-1-21

Wat is het effect van de vaccinaties in Israël? Update 22-1-21 - 15323
Samenvatting van het artikel

Zoals ik al eerder heb gedeeld, houd ik de vaccinatieontwikkelingen in Israël nauwgezet bij omdat daar in een hoog tempo de bevolking gevaccineerd wordt. Waardoor we kunnen herleiden wat de eerste serieuze effecten zijn. Ongeveer vanaf vandaag zou zich langzamerhand een daling van het aandeel boven de 60 jaar moeten voordoen.

Lees volledig artikel: Wat is het effect van de vaccinaties in Israël? Update 22-1-21

Leestijd: 4 minuten

Op 11 januari heb ik aangegeven dat ik het effect van de vaccinaties in Israël nauwkeurig zou blijven volgen.

Daarbij volgde ik het model dat Prof. Segal had opgesteld. Inmiddels heb ik de vaststelling en de presentatie van de cijfers in Israël nauwkeurig bekeken en dat model van Prof. Segal wat aangepast. Omdat hij geen rekening had gehouden met een aantal componenten, dat voor een bepaalde vorm van vertraging zal zorgen van de zichtbaarheid, heb ik het model wat aangepast. Op basis van dat model moet er vanaf eind van de week iets zichtbaar gaan worden.

Eerst even een overzicht hoeveel er tot nu toe in Israël is gevaccineerd. Meer dan 3 miljoen vaccins zijn toegediend. Op dit moment worden er meer dan 200.000 personen per dag gevaccineerd. In deze grafiek aan de bovenkant de eerste vaccinaties en aan de onderkant de tweede vaccinaties. Ongeveer 80% van de personen boven de 60 jaar zijn voor de 1e keer gevaccineerd.

Meer dan een kwart van de personen boven de 60 jaar hebben inmiddels ook de tweede vaccinatie gekregen. Tussen 2 en 3 weken van nu zou dan die 80% het tweede vaccin gekregen kunnen hebben. Hoewel ook in Israël de discussie is om de tweede vaccinatie wat meer te spreiden qua tijd.

Wat is het effect van de vaccinaties in Israël? Update 22-1-21 - 15289

95% bescherming?

Pfizer stelt dat de geconstateerde dekking van het vaccin op basis van de test zou moeten leiden tot een bescherming voor 95% van de gevaccineerden vanaf één week na de tweede vaccinatie. Dat zou dus inhouden dat op dit moment 10% van de personen van boven de 60 nu die bescherming  hebben. En dat aantal stijgt snel de komende drie weken.

Er komen al wat eerste tabellen op basis waarvan men de indruk heeft dat er een bepaalde werking is van het vaccineren. Maar het is nog enigszins te vroeg en er kunnen nog geen harde conclusies getrokken worden. Deze grafiek geeft de indruk dat onder het zorgpersoneel het verzuim relatief is afgenomen sinds de start van het vaccineren. Maar ook dit zijn eerste indicaties.

Wat is het effect van de vaccinaties in Israël? Update 22-1-21 - 15322

Minder positief beeld

Dit artikel uit de Israelische krant Haaretz van de 19e geeft een minder positief beeld, maar ook daar wordt gezegd dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Er zijn dus een aantal manieren om te bekijken of het beschermende effect van 95% zich ook echt voordoet en zo niet, welke bescherming er dan wel is. De hardste maat daarbij is, zeker omdat er met name gehoopt/verwacht wordt dat het vaccineren tot een verlaging van de zorgvraag in de ziekenhuizen leidt, is het aandeel ernstige zieken met Covid-19. Dat zijn er in Israël op dit moment ongeveer 1100, waarvan 60% aan de beademing ligt of in zeer ernstige toestand verkeert (zware aantasting van het gehele systeem).

Van die patiënten is bekend wat hun leeftijd is. Ongeveer 75% is boven de 60 jaar en 25% eronder.

Als het vaccin inderdaad bescherming biedt, dan zullen er -in ieder geval relatief gezien- minder  Israëliërs in deze categorie terecht komen. Uiteindelijk zal dat ook bij de jongere bewoners gebeuren, maar pas als die aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden. (Op dit moment betreft het slechts een klein deel van die groep).

Ernstig zieken

In welke mate deze groep ernstig zieken van leeftijd in de komende zes weken gaat veranderen, zal een goede indicatie geven van de mate waarin het Pfizer vaccin inderdaad bescherming biedt tegen het (ernstig) ziek worden door Covid-19.

Niet hoe de instroom naar leeftijd is, maar alleen de aanwezige patiënten worden nu bijgehouden. Dat houdt in dat pas na ongeveer twee weken een gewijzigde instroom naar leeftijd echt ook goed terug gezien moet kunnen worden in de samenstelling van de hele groep ernstig zieken. Op basis van die aannames heb ik een model gemaakt,  dat in de komende zes weken vanuit de ontwikkeling van de leeftijdsverdeling van die groep ernstig zieken,  laat zien welke mate van bescherming de vaccinatie biedt.

Vanaf eind van de week zou zich langzamerhand een daling van het aandeel boven de 60 jaar moeten gaan voordoen. Dat 20% van de Israëliërs  boven de 60 jaar zich niet laat vaccineren zal er natuurlijk ook toe leiden dat een deel van boven die leeftijd in de categorie ernstig zieken terecht komt. Naarmate het vaccin meer bescherming biedt zal dat aandeel groter zijn, omdat ook bij de jongeren het aandeel opgenomen ernstige zieken dan gaat afnemen.

Hier treft u dat model aan: het verloop van dit percentage personen boven de 60 jaar dat ernstig ziek in het ziekenhuis met Covid-19 ligt.

Wat is het effect van de vaccinaties in Israël? Update 22-1-21 - 15291

Hoe effectief?

Zowel de curve die gevolgd wordt als het stabilisatiepunt op het eind zullen aangeven hoe effectief de vaccinatie is geweest t.a.v. het voorkomen van ernstige ziekte ten gevolge van de vaccinatie.

Het kan mogelijk zijn dat er verschuivingen ontstaan in de tijd, dat het wat sneller zal gaan of wat langzamer dan aangegeven. Maar in grote lijnen zou het dit beeld moeten geven.

Vanaf de 24e januari zal ik elke dag de geupdate grafiek op deze site plaatsen.

Op dit moment is de waarde 76,5%. In de twee weken dat ik die waarde inmiddels volg, lag die tussen 78% en 75%.  In de afgelopen maanden heeft die waarde ook wel eens keer vlak boven de 70% gelegen. Dus pas als die waarde echt onder de 70% daalt, is er iets bijzonders aan de hand.

U heeft zojuist gelezen: Wat is het effect van de vaccinaties in Israël? (22-1-21)

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Steun ons om objectieve informatie te kunnen blijven geven over cruciale ontwikkelingen rondom deze Coronacrisis. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963