Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Met spookverhalen en foute cijfers de avondklok in gemanipuleerd

Met spookverhalen en foute cijfers de avondklok in gemanipuleerd - 15247
Samenvatting van het artikel

De kern van de analyse van Prof. DeSmet Om goed te begrijpen in welke situatie we zitten raad ik u zeer aan het gesprek terug te horen wat ik heb gehad met de professor in de klinische psychologie Prof. Mattias DeSmet. Wellicht komt de kern van zijn analyse nog beter over in het – kortere […]

Lees volledig artikel: Met spookverhalen en foute cijfers de avondklok in gemanipuleerd

Leestijd: 6 minuten

De kern van de analyse van Prof. DeSmet

Om goed te begrijpen in welke situatie we zitten raad ik u zeer aan het gesprek terug te horen wat ik heb gehad met de professor in de klinische psychologie Prof. Mattias DeSmet. Wellicht komt de kern van zijn analyse nog beter over in het – kortere – gesprek dat ik erover had bij BLCKBX.

Wat hij vanuit zijn vakgebied stelt is dat door de angst, die er ontstaan is in maart vorig jaar voor het virus (denk aan Bergamo en het ingeschatte percentage doden van 3%), er sprake is van massavorming. Dat betekent dat bij een groot deel van de bevolking – onbewust – de angst voor het virus de overhand heeft bij veel wat men doet.

Wij worden daarbij afhankelijk van deskundigen, die via het voeden van die angst, datgene bereiken wat zij het liefste willen. Het probleem is echter daarbij dat als die deskundigen dus virologen/epidemiologen/microbiologen zijn, dan is men alleen gefocust op bestrijding van Covid-19.

Alle schade, die daarbij ontstaat, wordt door hen voor lief genomen, omdat ze een onderdeel zijn van die massavorming. 

Afwegingsproces

Politici zouden eigenlijk een afwegingsproces moeten maken tussen
aan de ene kant de strijd tegen het virus en
– aan de andere kant de enorme schade, die alle facetten van de samenleving ondergaan. Als we alleen datgene doen om te zorgen dat het virus niet verspreidt wordt. Maar omdat een groot deel van de bevolking, vanuit die primaire angst, met alles bereid is akkoord te gaan, kunnen die deskundigen preluderen op de angst. Daarmee krijgen ze in alles hun zin. 

In deze samenvatting doe ik Prof. DeSmet te kort. (En ik raad u echt aan, kijk naar een van die twee aangegeven video’s of luister naar de podcast). Maar om de rest van dit stuk goed te begrijpen, is deze samenvatting noodzakelijk.

Mijn waarschuwingen in de zomer en herfst

Het is niet nodig op deze plek uitgebreid te beschrijven wat ik in de zomer en herfst op deze site heb beschreven. Voor degenen, die hier niet vaak komen, heb ik dat in een apart blogje geplaatst, waar u door hier te klikken naar toe kan gaan.

De – voor deze blog – belangrijkste conclusies zijn:

 • Doordat een belangrijk deel van de besmettingsweg door RIVM/OMT niet onderkend wordt, zullen de basismaatregelen, gedurende de herfst en winter, niet leiden tot een daling van het aantal besmettingen naar een echt laag niveau.
 • Maatregelen die men vanaf half oktober heeft genomen, zullen – ondanks het feit dat bij de aankondiging aangenomen wordt dat het niet te lang hoeft te duren – daardoor vrijwel grotendeels gehandhaafd moeten blijven, totdat de lente echt is aangebroken.
 • Onterecht wordt bij ongunstige cijfers vooral de burgers benoemd als de oorzaak, dat men zich niet voldoende aan de maatregelen heeft genomen.
 • Onderwijsinstellingen, zeker als daar niet of slechts heel beperkt maatregelen worden genomen tegen onderlinge besmettingen, zijn een belangrijke aanjager van het besmettingscijfer in de samenleving.
 • Vervolgens schept men de condities om nog strengere maatregelen te nemen, die ook het probleem niet volledig afdekken.
 • Ondertussen doet men niets aan het vergroten van de capaciteit van de zorg, noch aan het informeren van de bevolking hoe ze ook op andere wijzen hun risico om besmet te raken kunnen verminderen.

Zo zijn we gemanipuleerd in de avondklok

De afgelopen maand zijn de cijfers in Nederland geleidelijk aan steeds gunstiger geworden. Het aantal positieve testen nam af. Het aandeel positieve testen nam af. Het aantal ziekenhuisopnames nam af.  Deze grafiek laat dat verloop zien.

Met spookverhalen en foute cijfers de avondklok in gemanipuleerd - 15232

Dus dan zou je verwachten/hopen dat dit kan leiden tot hetzijn een verlichting van de maatregelen of een exit-strategie voor na 9 februari.

Maar het tegendeel is gebeurd. De maatregelen zijn verzwaard en een avondklok wordt ingevoerd. Met als argument dat de Britse variant zal leiden tot astronomische besmettingscijfers en IC-bezetting van maart tot mei. Alle leden van het OMT die in de media verschenen hebben de afgelopen week op die trommel geslagen. Wezen naar de ontwikkelingen in Londen en Ierland. En maakten berekeningen, die als je die aandachtig bekijkt, als enige kwalificatie “absurd” kunnen krijgen.

Britse variant

Ja, er is een variant (de Britse), die als je die ongebreideld zijn gang laat gaan, een hogere besmettingsgraad oplevert dan de variant die we tot nu toe hadden. (Waarbij ik denk dat de variant die we sinds de zomer hebben ook al een hogere besmettingsgraad had dan die er in februari-maart was).  De aanvankelijke schatting van de extra besmettingsgraad (40 tot 70%) blijkt duidelijk overdreven te zijn. De meest recente schatting, die door een Engelse onderzoeker uit Oxford bij Nieuwsuur werd vermeld, is 30%. 

Maar als je de ontwikkelingen in Londen en Ierland bekijkt dan is daar net een combinatie van zaken geweest, die zorgde voor een -tijdelijke- forse stijging. Het verlichten van maatregelen kort voor de Kerst, terwijl onder de oppervlakte de nieuwe variant aan een opmars bezig geweest.

Ten aanzien van de situatie in Londen heeft de Nederlandse ziekenhuisdirecteur Marcel Levi op meerdere momenten en op meerdere plekken relativerende opmerkingen geplaatst. Ja, het was heel erg druk in de ziekenhuizen (maar dat is ieder jaar het geval in deze periode in Engeland, zoals uit deze reportage van de BBC van 7 januari blijkt).

En een niet gering deel van de besmettingen betrof de oude variant.  En ook in Ierland zijn er veel geluiden, die met name het verminderen van de maatregelen kort voor Kerst als een belangrijke reden zien voor de sterke stijgingen daar.

Maar Kuipers en Van Dissel hebben bij hun informatie richting publiek en de politiek net gedaan alsof onze situatie t.a.v. de Britse variant één-op-éen hetzelfde is zoals Engeland en Ierland begin december. En daarna zijn ze met statistiek gaan rommelen op een verbijsterende manier. Ik zal dat kort en eenvoudig mogelijk uitleggen.

De verbijsterende grafiek van Kuipers

Kuipers was dinsdagavond bij Op1. Hij toonde deze grafiek op het scherm. En legde uit wat je daar zag, (Sorry voor de kwaliteit, want het is een foto van het scherm)

Met spookverhalen en foute cijfers de avondklok in gemanipuleerd - 15246

De opmerkingen bij deze grafiek:

 • De schaal aan de linkerkant (50.000 -250.000) betreffen het aantal personen dat tegelijk besmettelijk is, niet het aantal personen dat per dag besmet wordt. Dat is niet door Kuipers expliciet benoemd, maar de grafiek lijkt het wel aan te geven.
 • De Britse variant is 30% besmettelijker. De huidige reproductiefactor (op basis van ziekenhuisopnames) is op dit moment 0,92. Dat is inclusief de Britse variant, die op 14 januari 12% zou zijn geweest volgens RIVM. Dus de oranje lijn (exclusief de Britse variant) is 12% lager dan dan de 0,95 die is aangehouden, namelijk: 0,84.
  Dan levert een 30% besmettelijkere variant niet een waarde op van 1,3 zoals de blauwe lijn is getekend, maar een waarde van (0,84) + 30% van 0,84 = 1,09.  Dat houdt in dat het stijgingspercentage van die blauwe lijn aanzienlijk lager is. En eind maart zou dan de blauwe lijn dichtbij de middelste stippellijn liggen.
 • Maar wat nog erger is, dat zijn de horizontale stippellijnen zelf van de “IC-bedden”.  U ziet hier staan bij de middelste lijn “1350 IC bedden Covid-19” en bij de bovenste “1700 IC-bedden”.  In zijn persconferentie maandag zei Kuipers er het volgende over in De Telegraaf.
  “Als je daarbij uitgaat van een reproductiegetal van 1,3 van die Britse variant en van 0,9 bij de bekende coronaversie zal het aantal besmettingen half februari weer stijgen en wordt de Britse variant begin maart al dominant. Binnen dat scenario liggen er half maart 1700 coronapatiënten op de intensive care. Dat is meer dan tijdens de eerste golf toen er 1400 lagen. Ziekenhuizen kunnen dat niet aan.”  Deze zin is het ultieme bewijs hoe deze deskundigen met foute informatie de media, de burgers en de regering manipuleren.

Ik zal deze heftige bewering onderbouwen: 

Als je goed naar de grafiek kijkt dan zie je inderdaad dat half maart de lijn van de IC-opnames door de 1700 heen gaat (zie dat grijze balletje rechtsboven op de lijn). Rond begin maart zouden volgende de grafiek 1350 coronapatienten op de IC liggen  (dat is het andere grijze balletje op die lijn).  Als je die grijze lijn van de IC-bezetting naar links afloopt dan kom je op circa 1200 terecht  op 18 januari (de dag van de presentatie).

Maar volgens de opgave van de LCPS van Kuipers zelf was dit aantal  op die datum 685 IC-patienten. Ruim 500 minder dan de 1200 die deze grafiek laat zien. Dus als de R van de nieuwe variant 1,09 zou zijn en deze Britse variant (die nu op 10% van alle besmettingen wordt geschat) gaat echt de overhand nemen. Dan nog gaat het niet om 1700 IC-patienten op de IC’s maar dan ligt dat aantal ergens rond de 1000.

Kijk even naar deze berekening en zet dat af tegen wat Kuipers bij zijn persconferentie heeft gezegd en dinsdagavond bij OP1 heeft laten zien. “Half maart 1700 coronapatiënten op de intensive care, maar dan de 1400 die er tijdens de eerste golf waren”.

Van Dissels “geen lente” grafiek

Bij Van Dissel zien we een andere variant van een bangmaak-grafiek.

Met spookverhalen en foute cijfers de avondklok in gemanipuleerd - 15249

De zwarte stipjes zijn de huidige cijfers. (Nu zitten we iets onder de 700). De turquoise lijn is inclusief het veronderstelde effect van de Britse variant als die inderdaad dominant gaat worden in maart. (Die komt niet in de buurt van wat Kuipers heeft staan lopen te beweren). Maar waar bij deze grafiek geen rekening meer wordt gehouden is dat vanaf de tweede helft van maart (waar volgens die lijn de IC-bezetting rond de 500 ligt) het weer gaat verbeteren en alleen daardoor al de reproductiefactor (fors) gaat dalen. Dus die aangegeven stijging die dan eind april door de 1000 gaat bij Van Dissel (nog steeds beduidend lager dan het maximum begin april 2020) is eerder een forse overschatting dan onderschatting.

U heeft zojuist gelezen: Met spookverhalen en verkeerde cijfers de avondklok in gemanipuleerd.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019