Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Effect van IC-opnames door vaccinatie

Effect van IC-opnames door vaccinatie - 16630
Samenvatting van het artikel

De meest recente cijfers uit Israël bevestigen het beeld dat dankzij de vaccinaties de druk op de zorg afneemt. Verwacht kan worden dat de komende weken dat nog sterker tot uiting zal komen in de bezetting van de ziekenhuisbedden en de IC's.

Lees volledig artikel: Effect van IC-opnames door vaccinatie

Leestijd: 2 minuten

Update 16 februari 2021

Inmiddels zijn in Israël 4 miljoen mensen voor de eerste keer gevaccineerd en 2,6 miljoen mensen voor de tweede keer.

Zoals eerder aangegeven houd ik met name de ontwikkelingen in de gaten van de ernstig zieken aldaar. Dat zijn mensen die op de IC's liggen of aan beademingsapparaten.

Omdat de groep boven de 60 jaar het eerst gevaccineerd is, zou onder die groep het eerst het effect merkbaar moeten zijn. En de onderstaande grafieken laat dat duidelijk zien.

Effect van IC-opnames door vaccinatie - 16614
Effect van IC-opnames door vaccinatie - 16615

Boven de 60 jaar

Besef daarbij dat het maximale effect van de vaccinatie ongeveer zou liggen een week na de tweede vaccinatie. En dat patiënten die worden opgenomen als ernstig ziek, gemiddeld 11 dagen daar voor zijn besmet. Daarnaast is in Israël circa 20% van de bevolking boven de 60 jaar niet gevaccineerd.

Als je naar de groene en rode lijn kijkt van de groep tussen de 35 en 54 jaar, dan zie je dat er in januari/begin februari in Israël overal nog een duidelijke stijging geweest is bij die groep. Terwijl bij de groep boven de 60 jaar vanaf half januari een daling is ingezet.

Ook met een zelf gemaakte grafiek kan ik de ontwikkelingen en het verloop van de groep ernstig zieken aangeven. Vanuit het dashboard van de Israëlische cijfers heb ik de cijfers vanaf 11 januari van dag tot dag gevolgd. En hier zie je de verschuivingen in aantallen patiënten naar leeftijdsgroep.

Effect van IC-opnames door vaccinatie - 16616

Leeftijdsklasse

Goed te zien is het verloop in deze periode naar leeftijdsklasse. De groep 80+ (die het eerst en het meest is gevaccineerd) laat de sterkste daling zien. Bij de groep onder de 60 jaar zien we nog stijgingen t.o.v. 11 januari, maar die neemt sinds 5 februari af.  Juist omdat dit alle patiënten zijn, dus ook degenen die drie weken geleden zijn opgenomen, zal de verschuiving trager verlopen. Maar ook deze cijfers laten zien dat er een groot effect is van de vaccinaties op de instroom van ernstig zieken.

Welke mate de bescherming is (zoals de eerst aangegeven 95%), is op deze manier niet vast te stellen. Maar ik verwacht dat vrij snel vanuit de bestanden van de grote HMO's in Israël daar nauwkeuriger cijfers van bekend worden gemaakt.

Nog even dit...

Nog even een aanvullende opmerking: door sommigen krijg ik voor de voeten geworpen dat ik "reclame maak voor het vaccineren".  En die komen o.a. met totaal ongefundeerde beweringen dat de sterftecijfers in Engeland en Israël fors hoger zijn door het vaccineren.

Maar, zoals ik steeds gezegd heb, ik beoordeel data op basis van de data, ongeacht wat mijn eigen af- en voorkeuren zijn. Zo ben ik dus zeer kritisch op de wijze waarop het RIVM de data verzamelt, presenteert en analyseert. En onderbouw ik dat ook. En deze data van het effect van de vaccinaties in Israël op de druk van de zorg zijn onbetwistbaar en presenteer ik daarom ook.

Juist om iedereen op basis van data hun eigen afwegingen te kunnen laten maken of men in dit geval wel of niet gevaccineerd wil worden. Want m.b.t. deze crisis, die we wereldwijd zien, ben ik een absolute voorstander van een (angst)vrije keuze.

U heeft zojuist gelezen: Effect van IC-opnames door vaccinatie.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Help ons dit objectief te blijven doen. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963