Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Balletje, balletje met de Britse variant

Balletje, balletje met de Britse variant - 16956
Samenvatting van het artikel

De cijfers en verwachtingen worden door het RIVM t.a.v. de Britse mutant keer op keer aangepast zonder daar expliciet over te zijn. Het is een soort balletje, balletje, waarbij de goochelaar je laat denken dat je weet wat je ziet. Maar je zit er altijd naast. Dat heeft niet alleen al tot forse schade geleid, maar dat zal de komende weken alleen maar erger worden. Een uitleg:

Lees volledig artikel: Balletje, balletje met de Britse variant

Leestijd: 8 minuten

Gegoochel met cijfers

Eerder heb ik vastgesteld t.a.v. de ontwikkelingen van de Britse variant:

  • Het model van het RIVM is niet transparant.
  • Er worden aannames gedaan, die niet passen bij internationale ontwikkelingen en geen rekening houden met specifieke omstandigheden elders.
  • Het onderzoek naar de feitelijke gang van zaken rondom de Britse mutant in Nederland, wordt (zeer) slecht uitgevoerd. En de uitkomsten worden in het model geperst. (Met dank aan een klokkenluider, die me dit vertelde).

(Lees zonodig deze blogs van mij terug:  A, B, C, D, E)

Maar met wat we nu weten, is het nog erger. De cijfers en verwachtingen worden keer op keer aangepast zonder daar expliciet over te zijn. Plus dat er niet wordt erkend hoe verkeerd men zat.

Denkt dat je weet wat je ziet

Het is een soort balletje, balletje. Hierbij denk je dat je weet wat je ziet, maar in werkelijkheid is de situatie anders dan de goochelaar je doet denken.

Dat heeft niet alleen al tot forse schade geleid, maar het zal over twee weken rondom de volgende persconferentie met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de regering en het land compleet in verwarring brengen. Met potentieel desastreuze gevolgen.

Ik zal hier de truc van de goochelaar uitleggen. En dan morgen in een apart blog laten zien hoe als het RIVM zo door blijft gaan, dat dan over twee weken regering en land in de richting van de afgrond wordt geduwd t.a.v. de besluitvorming. Dat zal zowel grote gevolgen kunnen hebben op de verkiezingen (en de uitslag) als de economie en samenleving.

(Wilt u nog even weten wat het nu betekent dat er gisteren 19% meer besmettingen werden gemeld door het RIVM lees dan nog dit stuk van mij van gisterochtend terug. Er is 36% meer getest. Het percentage positieve testen was sinds 1 oktober nog niet zo laag).

De truc van de goochelaar

Als je alleen kijkt naar wat de goochelaar je wilt laten zien, dan zie je niet datgene wat de goochelaar voor je verborgen wilt houden. Maar als je wel weet hoe de truc in elkaar zit, dan begrijp je niet hoe andere mensen er toch in lopen.

Er zijn zes momenten waarop het RIVM/Van Dissel het verloop van de Britse mutant in Nederland heeft gepresenteerd aan iedereen. Met daarin de metingen, die er feitelijk gedaan zijn plus de verwachting naar de toekomst toe. Dat gebeurt op twee manieren, waarvan u hieronder in het klein de voorbeelden vindt.

De bovenste versie wordt regelmatig in het Catshuis en aan de Tweede Kamer gepresenteerd en  inmiddels zijn er 3 verschillende. De eerste is van half januari. De onderste versie treft u op de website van het RIVM aan bij de weekrapportage en er zijn ook nog 3 van beschikbaar (9,16 en 23 februari).

Balletje, balletje met de Britse variant - 16958

Door deze zes met elkaar te vergelijken, kan goed bekeken worden hoe de illusionist bezig is geweest.

Om dat eenvoudig te maken, heb ik de cijfers uit die grafieken overgezet naar een vorm, die onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk maakt. Kijk naar de onderstaande grafiek. Dit betreft de eerste twee presentaties, die Van Dissel gaf in het Catshuis en aan de Tweede Kamer.

De blauwe lijn is het model van half januari.
De gele lijn is de aanpassing, die eind januari is gedaan.
De zwarte punten zijn – volgens Van Dissel – het vastgestelde percentage van de Britse variant in Nederland.
De gele lijn staat voor een nog snellere verspreiding van de Britse mutant in Nederland dan Van Dissel twee weken eerder weergaf. Blijkbaar gebaseerd op waargenomen waardes.

Balletje, balletje met de Britse variant - 16959

De basis van de uitspraken

We gaan verder uit van de meest recente gele lijn van Van Dissel uit het Catshuis op 31-1. Dat is dan steeds de datum van monstername (gemiddeld 6 dagen na de besmetting). Deze cijfers waren onder andere de  basis van de uitspraken van de Premier op 4 februari, waarin hij zei dat inmiddels twee derde van de Nederlanders besmettingen met de Britse variant was.

Opmerkelijk is dat als we de grafiek bekijken van het RIVM op 9 februari, we weer een verschuiving zien. Die grafiek is gebaseerd op het moment van de eerste ziektedag (gemiddeld 2 dagen eerder dan de monstername).  Uit die grafiek kun je opmaken dat de verspreiding van de Britse mutant nog sneller zou gaan dan twee weken eerder werd aangenomen. 

Terwijl ondertussen wel het totaalonderzoek uit Lansingerland beschikbaar was gekomen van de derde week van januari. (Waar al eind november de Britse mutant op een school heerste). Daarbij bleek dat onder de totale bevolking de Britse mutant maar 6% van de besmettingen betrof. Waarom dan toch een nog negatiever beeld schetsen van de verwachte ontwikkeling van de Britse variant in Nederland?

Balletje, balletje met de Britse variant - 16962

Kiemsurveillance

Inmiddels was mij via een klokkenluider verteld dat er grote problemen waren bij de Kiemsurveillance, dus het feitelijk vaststellen van de verspreiding van de Britse variant. Er was weinig capaciteit, er waren problemen met de steekproeftrekking en veel analyses mislukten.  Die zwarte punten waren veel meer een vorm van “wishfull thinking”.  Er was een model en de feitelijke waarnemingen werden geplaatst op de lijn van het model.

Bij de wekelijkse rapportages van het RIVM werd dan gemeld hoeveel de Britse variant al in Nederland was verspreid. Op 2 februari stond in de rapportage (en het werd overgenomen door de regering en de media)  “tussen 27-1 en 2-2 werd twee derde met de Britse variant besmet”.  Dit werd ook nog ondersteund met de reproductiewaardes van de Britse variant (aanvankelijk 1,3), maar daar kom ik zo op terug.

Vanuit de opgaven van Nederland aan de wereldwijde organisatie, die de ontwikkeling van de Britse variant bijhoudt, trof ik – opnieuw na een tip van een klokkenluider – het bewijs aan dat in Nederland geen goede waardes zijn vastgesteld over die echte verspreiding van de variant.  In mijn brief aan Prof. Dekkers, die zaterdagavond in Nieuwsuur over de Britse variant sprak, treft u dat bewijs aan.

Problemen

Afgelopen donderdag werd in het AD een bevestiging van die problemen aangetroffen. Daar bevestigde de betrokken RIVM onderzoeker dat eind januari de geconstateerde waarde van de verspreiding van de Britse mutant t.o.v. de week ervoor met 1% was gedaald naar 23% in plaats van sterk gestegen, zoals de prognose/het model had aangegeven!  Volgens de paarse lijn van het RIVM zou die waarde immers al rond de 50% moeten zijn geweest!

Dus daarom was ik zeer benieuwd hoe het RIVM gisteren met dit grote probleem zou omgaan. Gewoon de problemen van de Kiemsurveillance erkennen? En stellen dat er fouten waren gemaakt bij het weergeven van de feitelijke situatie? En de verwachte stijging van de Britse mutant veel te overdreven was? Of zou het RIVM dat niet melden en stilzwijgend aanpassingen verrichten?

Ik voorspelde gisterochtend al dat, gezien het track-record van Van Dissel/RIVM op dat punt, er niet op een transparante manier wijzigingen zouden worden aangebracht. Maar dat dit op een verhulde manier zou gebeuren. Nergens werden de resultaten gepresenteerd van het feitelijke onderzoek naar de verspreiding van de Britse variant in Nederland. (Zoals omvang van de steekproef, gevonden percentage van de Britse variant, gespecificeerd naar regio).

En dat kon ook niet want in Nederland is precies datgene aan de hand wat de Belgische Van Dissel afgenomen vrijdag bij zijn persconferentie erkende: er is te weinig capaciteit beschikbaar en die wordt ook nog vooral ingezet bij verdachte uitbraken.

Aanpassing

De “oplossing” van Van Dissel/RIVM was om de grafiek op de website duidelijk aan te passen. Kijk maar hieronder. De groene lijn is de nieuwe grafiek van het RIVM, de paarse lijn was die van 2 weken geleden.  Het niet gevulde cirkeltje dat u ziet, is het cijfer dat uit het feitelijke onderzoek kwam in de vierde week van januari van de Kiemsurveillance. (Voor wat het waard is). Dat cijfer stond ook in het 100e advies van het OMT van vorige week.

Balletje, balletje met de Britse variant - 16963

Er valt goed te zien, dat die groene lijn nu niet meer door die zwarte puntjes loopt. Plus dat de stijging langzamer gaat dan twee weken geleden. Op basis hiervan zou pas half februari de 50% grens bij de besmettingen gepasseerd zijn.

Al deze veranderingen in de waarnemingen en de verwachtingen sinds half januari zijn door het RIVM en Van Dissel niet geëxpliciteerd en door de media ook amper opgemerkt. Alleen via een goede vergelijking van de verschillende grafieken kan dat afgeleid worden.

Men maskeert daarbij niet alleen de problemen die men had/heeft met het model, maar men blijft nog wel een beeld geven van de toekomst. Echter waarvan de onderbouwing steeds wankeler wordt. Maar wel het beleid op wordt gebaseerd en waarmee de media en de bevolking op het verkeerde been wordt gezet.

De foute reproductiewaardes en de verkeerde prognoses

Het model is gebaseerd op een combinatie van de feitelijke waarnemingen en de aangenomen grotere mate van besmettelijkheid van de Britse mutant. Afhankelijk van de waardes die je invult, krijg je andere uitkomsten, zoals met ieder model het geval is. Als je denkt dat de mutant al half januari zich voor 20% in Nederland heeft verspreid en deze Britse variant 50% besmettelijker is, dan krijg je heel andere prognoses dan als je denkt dat de mutant zich voor 10% had verspreid en 20% besmettelijker is.  Het verschil in uitkomst is kolossaal. (Zoiets als de presentatie van Ernst Kuiper op 19 januari bij Op1 t.o.v. de ontwikkeling van de huidige cijfers).

Maar ook de gepresenteerde reproductiecijfers gaan dan sterk verschillen. Want de cijfers die vanaf half januari door het RIVM werden gepresenteerd (de Britse variant daalde van 1,30 naar 1,14), worden niet in de praktijk vastgesteld, maar berekend op basis van die aannames!

Bekijken we de meest recente grafiek van het RIVM van 23 februari (dus die groene lijn in de laatste grafiek), dan is het nog steeds eentje die niet past in de meest recente uitslagen van de Kiemsurveillance. En gaat men uit van een grotere besmettelijkheid van de Britse variant van ongeveer 30%. Dat was ook wat premier Rutte daarover gisteren in de persconferentie meldde (met nog een bovengrens van meer dan 40%). Maar juist omdat het RIVM niet open is over de problemen bij het maken van de grafieken en men ook niet terugkomt op eerdere fouten, draait men zichzelf steeds meer vast.

Een eenvoudig voorbeeld hoe zij zich vastdraaien:

Als ik bij de laatste grafiek van het RIVM (die van 23-2) de ontwikkeling van de Britse variant in absolute cijfers vanaf 1 januari naloop, dan kom ik met lagere reproductiefactoren uit dan het RIVM zelf heeft gepubliceerd. Hieronder ziet u wat het RIVM de afgelopen weken stelt als de reproductiefactor van de Britse variant:

DatumGemeld door RIVM
8 januari1,30
15 januari1,27
22 januari1,13
29 januari1,15
5 februari1,14

Maar als ik de cijfers vanuit de laatste grafiek van het RIVM pak, dan schommelt die reproductiefactor van die Britse variant tussen de 1,05 en 1,10! Een duidelijk verschil dus van die gepubliceerde reproductiefactoren, met nog een extra aantekening.

Er zijn ook goede redenen om aan te nemen dat de grotere mate van besmettelijkheid van de Britse variant lager is dan die 30% waar het RIVM vanuit gaat. Een cijfer van 20% lijkt waarschijnlijker. Maar in dat geval zou de grafiek een nog veel mindere snelle stijging van de Britse variant tonen. En zou de reproductiefactor nog dichter bij de 1 hebben gelegen en liggen dan het RIVM ons meldt.

Onbetrouwbaar

Maar ondanks het feit dat nu vanaf half januari duidelijk is dat dit prognosemodel van de Britse variant in Nederland niet klopt, de feitelijke cijfers in dat model onbetrouwbaar zijn. En de geschatte grote besmettingswaarde door de praktijk niet wordt ondersteund, wordt dit model nog steeds beschouwd als richtinggevend voor het beleid in Nederland en voor de wijze waarop media daar verslag over doen.

De illusionisten van het RIVM kunnen gewoon doorgaan met hun praktijken. En het wordt in de media niet aan de kaak gesteld. Men wordt nog steeds als de autoriteit beschouwd en de regering bepaalt haar beleid erop. Plus dat hiermee met het welbevinden van de bevolking wordt gespeeld. Want zei Premier Rutte niet begin februari dat er een hele grote derde golf op ons afkwam? En maakt Kuipers ons bang met het doembeeld van vollere ziekenhuizen en IC’s dan tijdens de tweede golf.

Wordt het niet eens tijd dat we ook op dat punt luisteren naar wat Pieter Omtzigt in een interview met het AD gisteren zei. “De burgers moeten beter worden beschermd tegen de almacht van de overheid. Er moet meer “tegenmacht” komen. Modellen moeten niet langer alle beleid domineren – ook niet rondom corona”. En hij voegde eraan toe “we onderschatten de onvolmaaktheid van zulke modellen, met vaak tig aannames”. 

Gevangen in de trucs

En zolang degenen, vanuit de modellen die ze maken, ons beleid bepalen en daarbij niet open zijn over de problemen van de modellen, waarbij ze niet worden niet gechallenged door regering en media, blijven we gevangen door de trucs van illusionisten.

Door dat gebrek aan openheid dreigen we over twee weken bij de volgende besluitvorming van de regering en de persconferentie het ravijn in te worden gestort.  Dat zal ik morgen uitleggen.

U heeft zojuist gelezen: Balletje, balletje met de Britse variant.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Help ons deze misstanden aan de kaak te blijven stellen. Steun ons met een (kleine) donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237