Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 17 maart

Dagcijfers 17 maart - 17806
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende maanden. Vandaag de cijfers voor 17 maart 2021

Lees volledig artikel: Dagcijfers 17 maart

Leestijd: 4 minuten

Kiezen of delen

Al vanaf het begin van de epidemie heeft het RIVM verkondigd, dat de verspreiding van het corona virus gebeurt via druppels. Maurice heeft hier een groot deel van zijn blogs aan geweid. Als de verspreiding inderdaad op deze wijze gebeurt, dan heeft dat een aantal consequenties:

 • Voldoende afstand houden voorkomt besmetting
 • Besmetting gebeurt altijd één op één, superspreads zijn zeldzaam
 • Verspreiding is onafhankelijk van temperatuur of luchtvochtigheid
 • Er is (vrijwel) geen invloed van het seizoen

Alle maatregelen die op dit moment ingevoerd zijn, hebben dit principe als uitgangspunt. Inmiddels weten we allemaal wel dat verspreiding voornamelijk door de lucht gaat (aerosolen) en dat daarom luchtvochtigheid en seizoen hierbij een belangrijke rol spelen. Nu de R is aangeland op een waarde van ongeveer 1, kunnen we veel beter de rol van het weer zien, dan wanneer het aantal besmettingen sterk stijgt of daalt. En dat is precies wat we nu kunnen laten zien. We beginnen met dit plaatje:

Dagcijfers 17 maart - 17817

In deze grafiek worden drie R-waarden getoond, die op drie verschillende manieren zijn berekend:

  • Op basis van het aantal ziekenhuisopnames per dag, dat is de R die wij altijd tonen (oranje lijn)
  • Op basis van het aantal ziekenhuisopnames per dag in België. (groene lijn)
  • Op basis van de I-PCR (=PCR door ons gecorrigeerd voor aantal testen, de gele lijn)

Daaronder staat de curve voor de absolute luchtvochtigheid. Met rode en groene ellipsen hebben we de periodes aangegeven, waarin de R duidelijk boven of juist onder de 1 ligt en daaronder de bijbehorende luchtvochtigheid. Heel goed is te zien dat telkens paren worden gevormd met een week verschuiving, waarin de luchtvochtigheid duidelijk boven en onder de 6 g/kg ligt. Dus de R heeft een duidelijke relatie hiermee. Maar wat echt intrigerend is, dat is dat tot 1 januari de verbanden tussen deze 4 lijnen sterk is, maar vanaf januari is de R op basis van aantal ziekenhuisopnames (in Nederland) een vrij strakke, iets stijgende lijn. Een steeds sterker vermoeden bekruipt ons, dat we hier waarschijnlijk kijken naar patiënten met corona, want dat aantal is evenredig met het gemiddelde aantal besmettelijken over de afgelopen maand(en).

Lente

Nu de weersvoorspellingen de lente aankondigen, kunnen we in deze grafiek al aangeven wanneer we de R echt zullen zien dalen. Vanaf maandag stijgt de temperatuur echt flink boven de 10 graden en daarmee zal ook de luchtvochtigheid mee stijgen. Ongeveer 10 dagen daarna zullen we dit dus terugzien in het dalende aantal ziekenhuisopnames, we hebben de ellipsen alvast geplaatst. Nog even geduld dus!

Kiezen?

Wat we in deze grafiek duidelijk zien, is dat het weer een grote invloed heeft op de R-waarde, berekend op basis van de PCR test. Zowel in Nederland als België is dat in gelijke mate. Dat is dus een probleem voor het RIVM, want hun hele model is gebaseerd op verspreiding via druppel en verspreiding via de lucht is niet van toepassing, dus er kan geen effect van het weer zijn. Wij zouden deze kennis graag met het RIVM delen, maar we denken dat het er niet van gaat komen. Onze inschatting is dat het vaccineren stevig doorgaat en zodra we zijn aangeland in de groene cirkels in onze grafiek en de cijfers sterk gaan dalen, dat het effect wordt toegeschreven aan het succes van de vaccinatie. In het model van het RIVM wordt namelijk niet met het seizoen rekening gehouden, zoals Van Dissel aangaf in de Tweede Kamer. Uiteraard kunnen versoepelingen ook dan nog steeds niet worden afgebouwd.

Vandaag

Het aantal ziekenhuisopnames was gisteren al wat aan de hoge kant, dat is ook vandaag het geval. 162 opnames meldt NICE en na correctie met +40% komen we op 227. Dat lijkt nu wat aan de forse kant, maar omdat er op de site van NICE nu maar 26 corona verdachten staan, zou het morgen nog wel eens mee kunnen vallen. We laten het maar staan, we gaan vanzelf zien welke kant het op gaat.

Dagcijfers 17 maart - 17809

Wel is hierdoor de R waarde weer wat gestegen, maar dat is allemaal verklaarbaar: de Britse variant voert op dit moment met 90% de boventoon en kan hierna weinig meer stijgen. Samen met de gunstige voorspellingen voor het weer, maken we ons niet zoveel zorgen meer.

Opmerkelijk is weer de enorme stijging van het aantal PCR testen. Maandag zijn er maar liefst 80.224 testen uitgevoerd. Nog nooit eerder dit jaar zijn er zoveel testen op één dag uitgevoerd. Alleen de twee dagen voor Kerst waren het meer. Toen was het percentage positieven bijna 12%. Het percentage positieven kwam maandag uit op 6.9%.

En voor de volledigheid ook nog de grafiek met de R-waarden zoals we deze zijn gewend:

Dagcijfers 17 maart - 17810

Van de GGD is nu ook de informatie binnen van het testen op maandag. Ook daar zien we t.o.v. de week ervoor een stijging van 23% van het aantal uitgevoerde testen. Het aantal positieve testen nam met 24% toe, dus het percentage positieven is fractioneel gestegen ten opzichte van de week ervoor.

Dat is weer allemaal goed in deze grafiek te zien. De gele lijn met aantal positief getesten loopt nog steeds vrijwel gelijk op met de groene lijn van het aantal mensen dat zich laat testen. Terwijl sinds 5 maart de gele lijn dus scherp aan het stijgen is, zien we dat (nog?) maar heel beperkt terug in de ziekenhuisopnames.

Dagcijfers 17 maart - 17814

En de dagcijfers zijn:

 • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 227 *
 • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 210 *
 • Actuele geschatte R-waarde: 1,05 **

We gaan het weer zien! Tot morgen!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de schatting weer van het aantal besmettelijke personen, af te lezen op de rechter schaal. Dit zou een voorspelling moeten zijn voor het aantal patiënten dat door corona wordt opgenomen in het ziekenhuis. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.