Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Zo lijkt de griep ineens verdwenen te zijn

Zo lijkt de griep ineens verdwenen te zijn - 18494
Samenvatting van het artikel

Dat influenza de afgelopen 12 maanden vrijwel van de aardbodem verdwenen lijkt is een fascinerend verschijnsel. Dat ligt echt niet aan het effect van de maatregelen tegen Covid-19. Maar er zijn nieuwe aanwijzingen voor de echte reden. Met mogelijk grote gevolgen.

Lees volledig artikel: Zo lijkt de griep ineens verdwenen te zijn

Leestijd: 4 minuten

Gisteren beschreef ik hoe ik probeer om de data te laten spreken. Aan de hand van een interessant ander voorbeeld laat ik zien hoe iemand die niet opgeleid is tot viroloog (zoals ik), maar wel getraind is op het terrein van data, statistische analyse en logica, belangrijke conclusies kan trekken op het terrein van de virologie, waar velen in het vakgebied niet toe komen of nog niet toe gekomen zijn.

Dat voorbeeld betreft het bijzondere verschijnsel dat vanaf Covid-19 zich massaal verspreidde, het influenzavirus vrijwel verdwenen lijkt te zijn. Ik heb er al eerder dit artikel in november over geschreven: “Komt er een nieuwe griepgolf, waarschijnlijk niet”. En in januari “De verdwijnact van de Griep”.

In Nederland werd in de week voor 15 maart 2020 door Nivel bij het onderzoeken van de monsters, die de huisartsen instuurden, nog ruim influenza gevonden. Een week later niet meer en het is niet meer teruggekomen. De WHO laat in haar overzicht zien wat er op het Noorderlijk Halfrond is gebeurd de afgelopen 52 weken t.a.v. influenza.

Zo lijkt de griep ineens verdwenen te zijn - 18479

Sinds week 20 van vorig jaar is er amper meer influenza voorgekomen. Dat was in de zomermaanden min of meer normaal, maar in het najaar/winter erop abnormaal. En ook wisten we al in augustus-september dat op het Zuidelijk Halfrond, waar het toen winter was, ook daar amper influenza werd aangetroffen.

Wat is de verklaring?

Volgens het RIVM (Van Dissel) en ook volgens andere virologen/epidemiologen is de verklaring hiervoor dat de maatregelen tegen Covid-19 blijkbaar ook werken tegen influenza. Maar je hoeft dus geen viroloog of epidemioloog te zijn om te beseffen en aan te tonen dat dit zeer onwaarschijnlijk is. Er is nergens een griepepidemie ontstaan.

En het wegblijven van de griep is in dezelfde mate het geval in landen met zeer strenge maatregelen als in landen waar de maatregelen minder streng zijn.

Toch hoor je die verklaring nog steeds: het is te danken aan het succes van de maatregelen. (Ook bij het KNAW seminar over aerosolen, waar de inleider Prof. Frenkel dat ook nog zei).

In mijn vorige artikelen kwam ik met twee waarnemingen, die richtinggevend waren voor een mogelijke verklaring. Inmiddels is er een belangrijke nieuwe bij gekomen.

  1. In december 2009 verdween de Mexicaanse Griep snel. Die ontwikkeling was al in gang gezet voordat in Nederland eind november massaal gevaccineerd werd. Veel mensen kwamen toen niet meer op voor hun tweede vaccinatie in de tweede helft van december. Dat werd toen toegeschreven aan het Rhinovirus.
  2. In “The transmission of Epidemic Influenza” uit 1992 beschreef de beroemde Hope-Simpson de zogenaamde  “The Vanishing Trick” (verdwijnact).  Hij beschrijft dat meerdere keren in het verleden een bepaalde influenza variant abrupt verdween en door een ander vervangen werd. In het boek staat omschreven dat er geen logische verklaring voor te vinden was. Maar dat er wel gezocht zou moeten worden naar een verklaring. Dit omdat het ons veel zou kunnen leren over de fundamentele kenmerken van een epidemie.
Zo lijkt de griep ineens verdwenen te zijn - 14633

Het lijkt er sterk op dat het bovenstaande te maken heeft dat Covid-19 de griep als het ware verdrongen heeft. Maar niet door de maatregelen, maar door iets wat met de virussen zelf en hun verspreidingswijze te maken heeft.

Zo lijkt de griep ineens verdwenen te zijn - 18495

Verdwijnact

Twee weken geleden is een artikel verschenen in het Journal of Infectious Diseases. Dat geeft een sterke aanwijzing die geconstateerde verdwijnact en het vrijwel verdwijnen van influenza over de laatste 12 maanden. Het is ook een artikel dat nog een aantal andere interessante aanwijzingen geeft.

In het peer-reviewed artikel wordt gesteld dat als er sprake is van een infectie door het Rhinovirus (het virus dat veel onder mensen voorkomt en vooral zorgt voor verkoudheid) de kans om dan door het Covid-19 virus geïnfecteerd te worden heel klein is. Het Rhinovirus functioneert dan als een soort bescherming. Ook andersom hebben ze het vastgesteld. Dat als je geïnfecteerd bent door het Covid-19 virus en je krijgt ook nog met het Rhinovirus te maken, dat dan Covid-19 verdrongen wordt.

Ook in andere artikelen werd een relatie geconcludeerd tussen het geïnfecteerd zijn met het ene virus van je ademhalingsorganen. En dat daardoor een veel kleinere kans is om geïnfecteerd te worden door een ander virus. Dit is er één uit 2019 en dit is er nog eentje. 

Relatie

Door de bovenstaande beschrijvingen is er een duidelijke onderlinge relatie tussen een bepaalde virusuitbraak en de kans dat er een andere virusuitbraak kan ontstaan. Dat artikel van twee weken geleden laat proefondervindelijk zien hoe dat blijkbaar in je lichaam verloopt bij de concurrentie tussen het Rhinovirus en Covid-19.

Juist daarom lijkt de kans groot dat de aanwezigheid van het Covid-19 virus verhindert dat het influenza-virus zich echt kan verspreiden onder een bevolking. En dat het weinig te maken heeft met de genomen maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19. Want ondanks die maatregelen zien we toch nog steeds dat er veel mensen besmet kunnen raken met Covid-19. En ook in landen waar die maatregelen veel minder zijn is er ook geen griepepidemie ontstaan.

Het belang van deze bevinding

Op twee manieren is deze bevinding heel belangrijk:

  1. Het is toch eigenlijk vreemd hoe gemakkelijk men de maatregelen als verklaring biedt voor het amper voorkomen van influenza. Terwijl het de logica tart. Het geeft weer aan hoezeer men denkt of wil overbrengen dat maatregelen goed werken tegen verspreiding van het/een virus. Terwijl dat nogal twijfelachtig is. Het geeft aan dat men minder weet van de verspreidingswijze van Covid-19 dan men pretendeert. Iets wat we toch ook al weten omdat men het belang van de verspreiding door de lucht lang heeft ontkend. (En wat sommige virologen en politieke leiders in Nederland nog steeds ontkennen).
  2. Door wel goed te begrijpen en te onderkennen hoe het Rhinovirus de verspreiding van Covid-19 blijkbaar tegen gaat, is het mogelijk een beter beleid te voeren om de verspreiding van Covid-19 meer te voorkomen. Plus dat het ook inzicht geeft in wat de mogelijke nadelige effecten zijn van maatregelen. Want als je denkt met de maatregelen ook de verspreiding van het Rhinovirus te voorkomen, dan verminder je daarmee een bepaald soort verdedigingsmiddel tegen Covid-19.

Wetenschap is niet zozeer vasthouden aan wat je altijd dacht, maar leren van het nieuwe.

U heeft zojuist gelezen: Zo lijkt de griep ineens verdwenen te zijn.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Wij omarmen elke dag de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Covid-19, ontwikkelingen die gewikt en gewogen worden en daarna beschreven voor de lezer. Hiervoor vragen we van u een kleine bijdrage.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Zo kan wel een regering gevormd worden die verbindt - 69285