Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 10 augustus

Dagcijfers 10 augustus - 22455
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 10 augustus 2021

Lees volledig artikel: Dagcijfers 10 augustus

Leestijd: 3 minuten

Met de Bonusbult in de rug

Alvorens het dinsdagrapport van het Green Team komt even kort een opmerking over de RIVM rapportage van vandaag in relatie tot de GGD cijfers.

Dit zijn de GGD-cijfers tot en met zondag. Goed is te zien dat de afgelopen week de daling langzamer gaat dan de week ervoor. Zondag was onder de 1800, hetgeen we twee dagen geleden hadden aangekondigd. Het hogere percentage positief is vrijwel altijd op zondag te zien, omdat er minder mensen komen testen (met name die zonder klachten zullen dan minder komen)

Dagcijfers 10 augustus - 22465

Als we echter neer de GGD-cijfers kijken dan is het vreemd dat het RIVM vandaag meldt dat de afgelopen week de daling 14% was en de week ervoor 44%. Dat komt -werderom- door administratieve problemen aan de kant van het RIVM. Bovenop de GGD cijfers komt er gemiddeld nog 8% uit andere bronnen. Maar vorige week was dat maar 2%. Naar schatting waren 1500 positieve testen toen niet geteld. En omdat die 1500 er nu wel bij zitten onderschat men de daling. Als we die 1500 gebruiken om de cijfers te corrigeren dan is de daling vorige week rond de 40% geweest en de daling nu 22%. (Besef ook dat deze extra 1500 van deze week, ook van invloed zijn op het percentage dat volgende week wordt gemeld). Je zou hopen dat een instantie als het RIVM met haar cijfers zorgvuldiger omgaat. Iets dergelijks is al meerdere keren trouwens gebeurd.

Maurice

 

De twee superspread weekenden liggen al weer anderhalve maand achter ons. Het beeld dat we begin juli hadden van de cijfers blijkt nog steeds nauwkeurig te kloppen. Dat is niet zozeer om onszelf op de borst te kloppen, maar het toont wel aan dat de verspreiding inderdaad loopt volgens de rekenregels die wij presenteerden in ons blog De Bonusbult geanalyseerd.

Dit plaatje laat zien waar ons uitgangspunt ligt, het is afkomstig van het Corona Dashboard:

Dagcijfers 10 augustus - 22459

We zien hier het aantal positieve PCR testen per 100.000 inwoners voor twee leeftijdsgroepen in één grafiek: de 20-29 jaar en 50-59 jaar groep. Tot 26 juni is de verhouding tussen deze twee constant: de jongeren groep heeft dan 20% hogere cijfers dan de ouderen groep. Op de top van de Bonusbult is de jongerengroep het 10-voudige en overdracht van jongeren naar ouderen (oranje) vindt ruim een week later plaats. Op dit moment is die verhouding nog steeds niet teruggekeerd naar normaal, er zijn nog steeds 4 maal zoveel jongeren positief getest ten opzichte van de ouderen. Daarom is er nog steeds een overdracht van besmettingen van de jongeren (die zelden in het ziekenhuis terecht komen) naar ouderen, die wel in het ziekenhuis terecht kunnen komen.

Als we ons nu focussen op het aantal ziekenhuisopnames dat hiervan het gevolg is, dan zien we dit plaatje:

Dagcijfers 10 augustus - 22458

De blauwe lijn is het totaal aantal positieve PCR uitslagen zoals gemeld op het Corona Dashboard. In de eerste week na de uitbraken zijn het vrijwel alleen de jongeren tot 30 jaar die positief testen en daaruit konden we een schatting maken van het aantal ziekenhuisopnames dat direct het gevolg was. Dat is de rode streeplijn. Deze jongeren hebben zowel leeftijdgenoten als ouderen besmet. Het aandeel ziekenhuisopnames bij de ouderen hebben we op basis van de historische verhoudingen ingeschat als de groene streeplijn. Vanuit die situatie plant de golf zich normaal voort met naar wij aannemen nog steeds een R-waarde van 0,75. Het totaal is dan de geel gestippelde voorspellingslijn. Dat deze nog steeds erg precies gevolgd wordt, geeft niet alleen vertrouwen dat onze aannames juist zijn, maar ook dat de wetmatigheden nog steeds gelden!

Het reproductiegetal waar we nu mee te maken hebben is eigenlijk nog steeds 0,75, maar omdat er nog steeds geen evenwicht is ontstaan tussen besmettingen binnen de jongerengroep (die niet ziek worden) en de ouderen die dat nog steeds kunnen worden, zien we dat het aantal ziekenhuisopnames door de overdracht van jong naar oud nog steeds plaats vindt. Hierdoor dalen de besmettingen bij de ouderen op dit moment langzamer dan je zou wensen: de actuele R-waarde, berekend voor 30 juli is 0,85 en daalt nog steeds met enkele honderdsten per dag. Niet door ontwikkeling van immuniteit, maar omdat het aantal besmettelijke jongeren naar verhouding steeds minder wordt:

Dagcijfers 10 augustus - 22460

Wel neemt uiteraard door deze Bonusgolf de immuniteit weer een flink stuk toe. Er zijn in de afgelopen 1,5 maand bijna 200.000 positieve testen geweest. Uitgaande van de schatting van het RIVM dat 1 op de 4 zich laat testen, zijn dat 800.000 besmettingen, oftewel bijna 5% extra immuniteit! En besef daarbij dat dit vooral de jongeren zijn die nu immuun zijn voor waarschijnlijk vele decennia.

En de dagcijfers zijn:

    • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 57 *
    • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 47 *
    • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,85 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019