Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De onvermijdelijke 3e, 4e, 5e, Xe prik?

De onvermijdelijke 3e, 4e, 5e, Xe prik? - 22838
Samenvatting van het artikel

In steeds meer landen wordt de 3e vaccinatie prik ingezet of overwogen. Maar wat is dan de exit-strategie. Een 4e, 5e, 6e extra prik ieder half jaar? Wanneer dringt dat besef door in Nederland?

Lees volledig artikel: De onvermijdelijke 3e, 4e, 5e, Xe prik?

Leestijd: 4 minuten

Afnemende bescherming

Het onderzoek uit Engeland van vorige week bevestigde het patroon dat ook uit de ontwikkelingen in Israël af te leiden is. Namelijk dat de bescherming van de vaccinatie afneemt in de tijd. En het effect van die vaccinatie verschilt per mutant. De reactie in Israël was, tegen het advies van de WHO in, om te komen met een derde “booster”-prik. De druk op de bevolking om dat te gaan doen wordt al zodanig opgevoerd dat men aangeeft dat je dan binnenkort, als je tweede vaccinatie meer dan zes maanden geleden is, als ongevaccineerd wordt beschouwd.

Ook in een aantal andere landen zie je dat men deze weg opgaat. En hoewel de geluiden erover in Nederland nog niet sterk aanzwellen, zal daar in Nederland ook snel mee begonnen worden, denk ik. Eerst met de “zeer kwetsbaren”, maar die groep zal snel uitgebreid worden als de cijfers “te hoog” zijn (welke cijfers dat dan ook zijn).

De cijfers die rondom de effectiviteit van de vaccinatie worden verzameld, staan ook nog wel ter discussie. Gemiddeld nam de kans om geïnfecteerd te raken of ernstig ziek te worden door de vaccinatie sterk af, zoals in Israël in de eerste maanden bleek. En die kans is weer groter aan het worden als de vaccinatie langer geleden was of bij een nieuwe mutant. Over dat eerste was getalsmatig wel duidelijkheid, over het tweede minder. Er zijn al diverse studies, maar de uitslagen lopen uiteen. Omdat er korter of langer geleden is gevaccineerd. Of omdat men begonnen is destijds met de meest kwetsbare groep. En omdat men geen onderscheid kan maken in het effect van de Delta-variant.

Studie uit Oxford

Deze meest recente (en uitgebreide) studie uit Oxford geeft veel informatie. Het effect van het Pfizer-vaccin neemt in de tijd sneller af dan die van AstraZeneca. Dit is het totaaloverzicht van dat uitgebreide en interessante rapport. Het drukt de kans uit om positief getest te worden t.o.v. iemand die niet gevaccineerd is. Rood is Pfizer en blauw is AstraZeneca. De tijdas is 100 dagen na het moment van 14 dagen na de tweede vaccinatie.

De onvermijdelijke 3e, 4e, 5e, Xe prik? - 22820

Belangrijk te beseffen is dat het overgrote deel van het onderzoek nog gebeurde terwijl Delta niet prominent was in Engeland. En dat de cijfers uitgesplitst naar leeftijd het effect van de vaccinatie in de tijd bij ouderen eerder verminderd dan bij jongeren.

In Israël zijn er al veel mensen die inmiddels zes maanden geleden hun Pfizer-vaccinatie hebben gehad. Daar zie je dat die bescherming duidelijk minder is dan uit deze grafiek blijkt na ruim drie maanden. Het vaccin bood ook sterke bescherming tegen het ernstig ziek worden. Maar ook die bescherming is in de tijd aan het afnemen. Over de mate waarin zie ik ook verschillende berekeningen. Aan de ene kant zien we nu in Israël dat onder de groep ernstig zieken meer gevaccineerden zijn dan ongevaccineerden. Aan de andere kant is de groep gevaccineerden vele malen groter dan de ongevaccineerden. Relatief gezien maakt de laatste groep dus een fors groter deel uit van de ernstig zieken.

De derde prik

Er zijn eerste cijfers uit Israël over de bescherming die de derde prik zou bieden. Dit schreef De Volkskrant er vandaag over.

De onvermijdelijke 3e, 4e, 5e, Xe prik? - 22821

Op de zin dat de derde prik “ongeveer vier keer zoveel bescherming biedt” tegen infectie moest ik even kouwen. Stel dat de effectiviteit van de vaccinatie met Pfizer was gedaald naar 60%. Hoe groot is dan de effectiviteit na de derde prik?  Vier keer 60%?

Maar zo moet je blijkbaar niet rekenen als je deze zinnen leest. Er wordt bedoeld dat als de effectiviteit van de vaccinatie met Pfizer naar 60% is gedaald, er nog een kans van 40% over blijft dat de vaccinatie geen bescherming heeft geboden. En als die kans daalt naar 10%, dan is er dus sprake van een “vier keer zo hoge bescherming”.

Nu heb ik de cijfers vanuit Israël, hoe voorlopig ze ook zijn, wat diepgaander bekeken. Wat daar eigenlijk lijkt te gebeuren is dat met de 3e prik de bescherming met Pfizer ongeveer zo is, als die was 14 dagen na de 2e prik een half jaar geleden. Een vorm van compensatie voor de afnemende werking in de tijd.

Over zes maanden?

De sleutelvraag, die dan eigenlijk beantwoord zou moeten worden, is de volgende: Hoe is de situatie over zes maanden? Nog los van mogelijke nieuwe varianten, moet er dan ook wegens het afnemend effect weer een booster vaccinatie volgen? En wat is het effect op de gezondheid op korte en lange termijn om ieder half jaar een dergelijke vaccinatie te krijgen?

Belangwekkend daarbij is dat in veel landen (en ook in Nederland) genegeerd wordt wat de bescherming is van iemand die al geïnfecteerd is geraakt. Als je die cijfers ziet, dan is dat een grotere bescherming dan het vaccin. En de afname van de bescherming in de tijd is duidelijk langzamer. Terwijl ook de verwachting is dat het een sterkere bescherming biedt tegen nieuwe varianten.

Het negeren van de impact van de bescherming van de besmetting is o.a. vast te stellen hoe in Europa gesproken is over de invoering van het digitale paspoort. In dit artikel staat aangegeven  dat eerder doorgemaakt infecties niet mee werden gerekend.

Daar lijkt nu wat verandering in gekomen te zijn, maar dan nog neemt men een periode van zes maanden aan als grens van die bescherming. Langer dan zes maanden geleden positief getest, dan moet je toch twee keer gevaccineerd zijn, omdat je anders moet testen voor toegang. Israël leert ons inmiddels dat mensen die langer dan zes maanden geleden gevaccineerd zijn, minder bescherming hebben dan mensen die langer dan zes maanden geleden geïnfecteerd zijn geworden. Het is echt de omgekeerde wereld.

Men draait zich vast

De onvermijdelijke 3e, 4e, 5e, Xe prik? - 22824

En men draait zich steeds meer vast. Het was al duidelijk bij de aankondiging van 13 augustus, dat op 20 september er verder versoepeld zou worden. Maar je kan/kon er de klok op gelijk zetten dat de cijfers zo zijn/ de situatie zo is, dat men het dan toch onverantwoord vindt. De Jonge heeft dat gisteren al gezegd tegen de pers. 

Was het doel voor 20 september dat er voldoende extra mensen zich zouden hebben gevaccineerd, De Jonge is inmiddels al bezig de doelpalen (weer) te verzetten. Ik denk dat het nieuwe doel iets zal zijn met “het beperken van de druk op de zorg” en “het in voldoende mate geven van de booster-vaccinatie aan kwetsbaren”.

We staan voor de vaccinatietweesprong, zoals ik woensdag al beschreef. Maar ik ben bang dat De Jonge c.s. nog wel een tijd de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. Zoals elders vandaag op onze site is beschreven, het zijn de vijf fasen van rouwverwerking, die beginnen met ontkenning.

Maar juist als je verantwoordelijkheid hebt voor de toekomst van een land, is het belangrijk, om die vijf fasen snel te doorlopen. Anders zitten we deze winter weer met maatregelen en beginnen we in maart/april aan de vierde boosterprik…

Omdat we onverminderd door gaan met dit soort verhalen te brengen, terwijl het een kostbare zaak is om een veelgelezen site draaiende te houden, zou maurice.nl baat hebben bij een kleine financiële ‘booster’ van u, de lezer. Dat kunt u HIER doen. Onze dank is groot!

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.