Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 27 augustus

Dagcijfers 27 augustus - 22936
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 27 augustus 2021

Lees volledig artikel: Dagcijfers 27 augustus

Leestijd: 3 minuten

Zelfkastijding door Zelftesten

(De GGD-dagcijfers vertonen t.o.v. vorige week een verdere stijging. Het percentage is nu 18%).

Vorige week maakte prof. Jaap van Dissel bekend dat de zelftesten een succes zijn en inmiddels bijna 50% van de positieve uitslagen uitmaakten. Maar wat hij zich kennelijk niet heeft gerealiseerd, is dat hierdoor de kale PCR cijfers geen goede maat meer zijn voor het meten van de mate van verspreiding.

Wij hebben deze cijfers overgenomen en voortaan corrigeren wij hiervoor. Immers, verreweg de meeste mensen met een positieve zelftest zouden zich waarschijnlijk niet gemeld hebben bij de teststraten om de bevestiging te krijgen via een positieve zelftest. We schreven daar vorige week over in de Dagcijfers.

Jammer is het dat deze cijfers niet op een continue basis gerapporteerd worden door het RIVM. We hebben dus de cijfers t/m 13 augustus, maar daarna moeten we gissen. We gaan even van het meest conservatieve scenario uit, dat het aandeel dat tot 13 augustus in een rechte lijn steeg niet meer verder stijgt, maar dat lijkt niet realistisch. Het aantal positieve testen stijgt nog steeds terwijl het aantal ziekenhuisopnames juist daalt. Dit plaatje laat het zien:

Dagcijfers 27 augustus - 22938

Het gaat in deze grafiek met name om de lichtblauwe lijn, het geschaalde percentage positieve uitslagen zoals dat op het corona dashboard is te vinden. Voor het doel zijn de cijfers met 3 vermenigvuldigd om het beter te kunnen vergelijken met het percentage positieve PCR testen dat als confirmatietest (=test nadat een zelftest positief was) was aangevraagd. Deze lijn stijgt in een vrijwel rechte lijn. Na 13 augustus zijn er geen nieuwe cijfers, dus daar loopt de gele lijn voorlopig even horizontaal verder, totdat we actuelere cijfers hebben. In elk geval is het overduidelijk dat de PCR cijfers op het corona dashboard geflatteerd zijn. Zelftesten zijn dus inmiddels een vorm van zelfkastijding: slechts de helft is representatief en daarvan is ook een belangrijk deel false positive. Dit alles draagt bij tot het in stand houden van het ingestelde signaleringsniveau en de code rood waarin we terecht zijn gekomen.

Laten we even kijken naar de opnamecijfers zelf:

Dagcijfers 27 augustus - 22939

Voor de aardigheid ook de Belgische cijfers er weer eens bijgezet, de rode streeplijn. Goed zien we hier dat België niet de Bonusbult heeft gehad, omdat daar de disco’s gesloten bleven. Wel heel bijzonder is het dat het aantal ziekenhuisopnames daar vanaf half augustus weer gelijk op gaat lopen met Nederland. Zou dat te maken hebben met het niveau waarop de epidemie endemisch gaat worden? Omdat zeer weinig inwoners nog niet in aanraking zijn geweest met het covid-19 virus, is het lastig te voorspellen hoe het verdere verloop zal zijn. Wel lijkt het zeer aannemelijk dat de epidemie zich in het ongunstigste geval op een 10 maal zo laag niveau blijft voortplanten, omdat 90% antistoffen heeft.

Vandaag maar eens de grafiek van het reproductiegetal R voor het afgelopen 1,5 jaar om alles eens in perspectief te zien.

Dagcijfers 27 augustus - 22941

Natuurlijk valt het meteen op dat de piek in juli vrijwel hetzelfde is als die in maart 2020. Maar het grote verschil is dat er er vorige maand veel minder mensen nog geen immuniteit hadden opgebouwd, naar schatting slechts 10%, dus het aantal mensen dat hierdoor ziek werd is ook 10 maal zo klein. Er kwamen sinds 26 juni “slechts” 2715 patiënten in het ziekenhuis, tegenover 66114 over de gehele epidemie gerekend. Ook het aantal overlijdens per dag is rond de 5% van wat het op de toppen van de epidemie was. De R-waarde op basis van de ziekenhuisopnames voor 16 augustus staat inmiddels op 0,9 en daalt met honderdsten per dag.

Alleen al met deze cijfers in de hand en de wetenschap dat deze bult rechtstreeks is terug te voeren op de twee uitgaansweekenden op 26 juni en 3 juli, is elke zorg om overbelasting van de zorg misplaatst!

En de dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

    • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 60 *
    • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 56 *
    • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,90 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029