Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

U zult achterover slaan van verbazing

U zult achterover slaan van verbazing - 23155
Samenvatting van het artikel

Als u dit leest en hoort dan zult u beseffen welk spel er is gespeeld met de podcast de Deventer Mediazaak. In plaats dat het een afgewogen journalistiek product was, blijkt het een reclamecampagne geweest te zijn voor de film De Veroordeling. Met dezelfde producent. En elke onwelgevallige informatie werd weggehouden. Hier twaalf fragmenten, die u niet mocht horen van de podcastmaakster. Houd u goed vast.

Lees volledig artikel: U zult achterover slaan van verbazing

Leestijd: 4 minuten

Er zijn juichende kritieken over de film “De Veroordeling”. Tegelijkertijd wordt er zwaar afkeurend gereageerd op mijn optreden. (En worden die reacties in één adem genoemd met mijn optreden in de Coronacrisis). Nu kan het best een goede gemaakt film zijn. Maar de film claimt feiten weer te geven met een uitgesproken doel van de makers om mij als een schoft neer te zetten. En dat terwijl de film in de kern pure fictie is.

Men beroept zich daarbij ook vaak op wat er in de podcast de Deventer Mediazaak van Argos-NPO wordt weergegeven. Maar men realiseert zich daarbij niet dat die podcast geen journalistiek product was, terwijl dat wel geclaimd wordt. De producent van de film De Veroordeling was ook de producent van de Deventer Mediazaak. Hij maakte onder de dekmantel van een journalistiek product (incl. een subsidie van het fonds Bijzondere Journalistieke Projecten) in feite een podcast-variant van de film. Daardoor functioneerde die podcast als een soort kwartiermaker van de film. En iedereen die naar die podcast luisterde, had de indruk dat er wel sprake was van een goed journalistiek onderzoek, uitgezonden door de NPO.

Wat niet in lijn was met de film, hoorde men in die podcast. Terwijl diverse geïnterviewden bepaalde belangrijke zaken wel aan de podcastmaakster hadden verteld.

Schuld en onschuld

Dat is goed te merken als je luistert naar wat vier personen, die door de podcastmaakster zijn geïnterviewd,  vertellen over schuld of onschuld van Ernest Louwes en het slechte onderzoek naar de klusjesman Michaël de Jong.

De geluidsopnames, die niet in de podcast De Deventer Mediazaak terecht zijn gekomen, hoort u wel in deze extra editie van 30 minuten de Deventer Mediazaak (onderaan de link).

  • Prof. Derksen, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de vrijlating van de tot levenslang veroordeelde Lucia de Berk, heeft een boek geschreven “Leugens over Louwes”. Hij vertelde de podcastmaakster dat Louwes een hard alibi had. En ook dat het DNA bewijs veel minder hard was, dan in de podcast De Deventer Mediazaak en de film “De Veroordeling” geclaimd wordt.
  • Ex-rechercheur Paalman vertelde de podcastmaakster dat hij van collega’s in Deventer in 2003 had gehoord dat het onderzoek naar de moord stonk.
  • Maurice de Hond vertelde de podcastmaakster onder meer over zijn presentatie aan de Nationale Politieacademie (zie ook deze YouTube film) over wat er werkelijk in het dagboek stond van Louwes, en wat de onderzoeksresultaten waren rondom Michaël de Jong.
  • En als klap op de vuurpijl hoort u Mevr. Waisvisz, die een prominente rol speelt bij de Deventer Mediazaak. Zij is een schriftkundige en was indertijd tot de conclusie gekomen dat een anoniem briefje dat tegelijk met het lijk was gevonden, geschreven was door de vriendin van De Jong. Het sleutelmoment in de podcast gaat over hoe ze van overtuigd van de onschuld van Louwes naar de schuld van Louwes omsloeg. Met haar antwoord op de vraag: maar hoe past dat schrijven van het anonieme briefje door de vriendin bij het moordenaarschap van Louwes?  Wat zij dan zegt (en dat hoort u in deze extra editie) zult u achterover doen slaan van verbazing.

Podcast

Wilt u meer horen of zien? Dan kunt u naar www.oordeelzelf.com gaan en treft u de podcastserie aan “Maurice de Hond, de schoft van de Deventer Moordzaak” met daarbij ook enkele YouTube-versies ervan. Hieronder een citaat van iemand, die in april, na het horen van de Deventer Mediazaak, mij een mail stuurde met ernstig kritiek op mijn optreden in die zaak. Dit schreef hij gisteren:

“Gisteravond heb ik het bekijken/beluisteren van uw podcast  “De Schoft van de Deventer Moordzaak” afgerond. Ik heb hem in 3 avonden bekeken en kan u mededelen dat ik diep onder de indruk ben van de inhoud en de wijze waarop alles is gepresenteerd en onderbouwd. Naar u toe wil ik zeggen, dat ik de mening, die ik aanvankelijk over u ventileerde volledig terugtrek. Zeker nu u zelf ook duidelijk laat weten dat u op dat punt een slagje te ver ging. Daarmee is deze zaak zuiver. Mijn excuus voor wat ik schreef.”

In deze extra aflevering treft u dus twaalf fragmenten aan van de vier betrokkenen, die de luisteraars van de podcastmaakster Annegriet Wietsma van de Deventer Mediazaak, niet mochten horen.

U kunt die aflevering ook hier beluisteren.

Stukken uit het dossier

Op oordeelzelf.com treft u de overige 11 afleveringen aan van mijn podcast over de Deventer Moordzaak. Ook ziet u per aflevering de stukken uit het dossier die de onderbouwing geeft van datgene wat in de podcast wordt beweerd. Net zoals ik steeds op deze site heb gedaan, onderbouw ik datgene wat ik opschrijf. Ik maak het transparant voor de lezers om zelf ook de bronnen te bekijken.

En hoezeer de bedoeling was om mij via de podcast De Deventer Mediazaak en de film De Veroordeling kalt te stellen, leest u in dit fragment in NRC waar onder meer de regisseur van De Veroordeling aan het woord is.

U zult achterover slaan van verbazing - 23159
U zult achterover slaan van verbazing - 23165

Zeker de laatste zinnen van Bas Haan zijn zo typerend. Alsof ik niet voortdurend alles wat ik over Corona stel uitvoerig onderbouw. En ik aantoonbaar met veel van mijn constateringen in voorjaar 2020 gelijk heb gehad. En waarbij volledig miskend wordt alsof ik bij de Deventer Moordzaak ook niet alles heb onderbouwd en voor de lezer transparant heb gemaakt.

Als u de informatie waar ik naar toe link tot u neemt, inclusief de onderbouwingen, kunt u zelf vaststellen wie zich bezig houdt met fake news en framing…

Want mijn uitgangspunt is: Oordeel Zelf.

Juist nu heb ik uw steun hard nodig. Zowel via het delen van mijn informatie in uw netwerk als door af en toe een financiele donatie. Klik dan hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029