Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 28 september, de rode draad

Dagcijfers 28 september, de rode draad - 23710
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 28 september 2021.

Lees volledig artikel: Dagcijfers 28 september, de rode draad

Leestijd: 3 minuten

Het is alweer bijna een maand geleden dat het Green Team de rapportages op de dinsdag en vrijdag tijdelijk heeft gestaakt en vertrouwde op de automatische piloot van de voorspellingen. Dat bleek een uitstekende keuze, want het voorspelde aantal opnames voor afgelopen maandag was 19 en het werkelijke aantal is 17, wellicht aangevuld tot 20-25. Waarom dan toch de Rode Draad weer opgepakt? Uiteraard heeft dat ook alles te maken met de recente ontwikkelingen rondom het coronatoegangsbewijs, maar ook met nieuwe inzichten rondom de bescherming die het vaccin biedt.

Bescherming vaccins

Uit recent wetenschappelijk onderzoek uit Qatar en Israël is gebleken dat de bescherming die de vaccins bieden tegen verspreiding zeer beperkt is. Eerst even het plaatje dat te vinden is uit de publicatie uit Qatar:

Dagcijfers 28 september, de rode draad - 23708

Het gaat met name om het bovenste plaatje. Hierin zien we de effectiviteit van het vaccin bij het voorkomen van verspreiding. We zien dat de bescherming maximaal is 0-4 weken na de tweede prik en dan 72,1% bedraagt. In de daarop volgende weken daalt de bescherming via 55,5% na 10-14 weken tot 0% na 20 weken. Als we het rekensommetje vereenvoudigen tot gemiddeld 60% bescherming gedurende 10 weken en de 85% vaccinatie is opgebouwd gedurende 6 maanden (=25 weken), dan was de gemiddelde bescherming voor de gevaccineerde groep 0,85 * 60 * 10/25 = 20%. Met de aantekening dat de eerst gevaccineerden geen enkele bescherming meer hebben en de laatsten met 60% maximaal beschermd zijn.

Omdat uiteindelijk iedereen, die via vaccinatie denkt beschermd te zijn dat uiteindelijk niet meer is, is het netto effect van vaccinatie dat het de epidemie heeft vertraagd. Wel is het natuurlijk zo, dat vaccinatie het ziek worden van een grote groep mensen heeft voorkomen, maar het heeft slechts een tijdelijk effect op het afremmen van de epidemie. Het goede nieuws blijft natuurlijk dat iedereen die in contact is geweest met het virus inmiddels op natuurlijke wijze antistoffen heeft kunnen aanmaken en zo alsnog immuun is.

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september is het op veel publieke plaatsen verplicht om te bewijzen dat je bent gevaccineerd danwel de laatste 6 maanden een infectie doorgemaakt hebt. In voorgaande paragraaf hebben we gezien dat vaccinatie de kans op verspreiding met gemiddeld 20% heeft gereduceerd. Daarover zou je nog van inzicht kunnen verschillen. Maar de overheid heeft zichzelf regels opgelegd, die er op neer komen dat het Coronatoegangsbewijs ingezet mag worden bij het niveau “Zorgelijk“, zoals beschreven in het bijbehorende document Aanpak Najaar. Daarin staat dat het 7-daagse weekgemiddelde voor het aantal ziekenhuisopnames dan tenminste 40 moet zijn. Het actuele gemiddelde uit onze berekeningen is 27 (24 september) en het corona dashboard maakt melding van het cijfer 38,4 voor 21 september. Dus nog voordat het Coronatoegangsbewijs werd ingevoerd, zaten we al onder deze richtlijn. Heel bijzonder dat de regering haar eigen regels, bekrachtigd door de beide Kamers niet opvolgt. Ook bijzonder dat de beide Kamers geen toezicht houden op de juiste naleving van hetgeen besloten is.

De Dagcijfers zelf

De Dagcijfers zelf bieden geen enkele verrassing. De cijfers dalen volgens de berekende voorspelling:

Dagcijfers 28 september, de rode draad - 23711

Sinds 17 september is volgens onze berekeningen het aantal ziekenhuisopnames per dag gedaald tot onder de 40 (het groene vlak) en daalt iets sneller dan verwacht, nadat de cijfers in eerste instantie iets hoger uitvielen. Wel lijken de PCR cijfers iets achter te blijven, wellicht omdat het testbeleid door de komst van het Coronatoegangsbewijs is veranderd met dus meer testen.

Ook de grafiek met de R-waarden geeft hetzelfde beeld:

Dagcijfers 28 september, de rode draad - 23712

Tot begin september volgen de R-waarden de voorspellingen (de rode streeplijn), daarna een iets snellere daling. Het gaat inmiddels om erg lage aantallen, dus de onbetrouwbaarheid neemt ook geleidelijk toe.

En de dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 26 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 25 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,83 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.