Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 5 oktober

Dagcijfers 5 oktober - 23965
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 5 oktober 2021.

Lees volledig artikel: Dagcijfers 5 oktober

Leestijd: 3 minuten

Kentering

Zowel het aantal ziekenhuisopnames als de PCR cijfers laten al een week een neiging tot stagnatie zien en vandaag zijn de cijfers na een flinke correctie van de afgelopen weken zelfs licht gestegen, er lijkt een kentering aan te komen. Een sluitende verklaring is er niet, maar we kunnen wel wat suggesties bedenken:

  • Een begin van een seizoen effect. Vorig jaar zagen we pas een seizoen effect rond half november, dus daarvoor lijkt het nog te vroeg.
  • Het afschaffen van de 1,5m regel. (Die werd nog amper aangehouden) Het scheiden van wel- en niet-gevaccineerden zou de negatieve effecten moeten compenseren, maar we weten dat gevaccineerden nog wel anderen kunnen infecteren.
  • De dalende effectiviteit van de vaccins. In onze blogs Effect van vaccineren en Coronapaspoort op verspreiding en De Veilige Werkvloer lieten we zien dat de bescherming tegen verspreiding vanaf september met 10% per maand afneemt.

Het laatste punt zou best wel eens een goede verklaring kunnen zijn. Dalende effectiviteit heeft een verhogend effect op de R-waarde! Als de natuurlijke immuniteit nu 80% zou zijn zoals wij veronderstellen, dan heeft een 10% daling van de effectiviteit een stijging van de R van ongeveer 0,1 punt tot gevolg. De R-waarde zou dan nog tot ongeveer 1,2 kunnen gaan stijgen zonder een volledige hervaccinatie.

Dit is de grafiek waar we de afnemende effectiviteit lieten zien:

Dagcijfers 5 oktober - 23781

In Nederland wordt ons echter voorgehouden dat de opgenomen patiënten met corona vrijwel uitsluitend ongevaccineerden zijn, maar harde cijfers ontbreken. Uit Israël komen juist tegengestelde berichten. Uitbraken in ziekenhuizen waar 96,2% is gevaccineerd en personeel chirurgische mondmaskers en beschermende kleding draagt. Twee ongevaccineerde patiënten hadden alleen milde klachten, terwijl onder de 22 wel gevaccineerden vijf overlijdens en acht patiënten met alleen ernstige klachten waren.

Wij voorzien dat het vaccinatie experiment in Nederland nog wel even voortgezet gaat worden, er is geen politiek draagvlak voor herbezinning. Zolang de politiek op de stoel van de dokter blijft zitten, zal er weinig veranderen. Met de komst van het griepseizoen de komende maanden , hangt het zorginfarct als een donkere wolk boven ons!

Dit is de grafiek die het aantal ziekenhuisopnames laat zien:

Dagcijfers 5 oktober - 23968

We zitten uiteraard nog wel steeds in het groene gebied waar de Corona toegangspas niet ingezet zou hoeven te worden (minder dan 40 opnames per dag). We zien in deze grafiek dat vanaf 21 september, bijna een week voor het beëindigen van de laatste maatregelen, de cijfers al begonnen te stabiliseren.

Door de stagnatie in de cijfers, gaan we heel langzaam afwijken van de voorspelling. Heel interessant is het te zien dat de cijfers uit België synchroon oplopen met de Nederlandse cijfers. Door het missen van de Bonusbult in België, zijn daar de cijfers nu wel hoger. Door de gelijkvormigheid in de grafieken, lijkt een gemeenschappelijke factor hiervan de oorzaak te zijn. Het blijft nog even speculeren tot we een paar weken verder het griepseizoen in zijn geraakt om betere conclusies te kunnen trekken.

Dit is de grafiek van de R-waarden. Door het tonen van zowel Nederland als België een beetje druk, maar het is te zien dat de R-waarde in België voortdurend ongeveer 0,1 punt hoger ligt dan Nederland, maar wel dezelfde fluctuaties vertoont:

Dagcijfers 5 oktober - 23969

Ook zien we dat sinds 20 september (de cijfers voor de LV=luchtvochtigheid zijn 6 dagen verschoven!) de luchtvochtigheid regelmatig in de buurt van de 6g/kg komt, de grens waaronder het virus zich makkelijker kan verspreiden.

En de dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 48 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 25 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 1,05 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.