Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Blijven we via de Coronapas met een kanon op een mug schieten?

Blijven we via de Coronapas met een kanon op een mug schieten? - 23990
Samenvatting van het artikel

Als je naar de cijfermatige ontwikkelingen kijkt in Nederland, de resultaten van Testen voor Toegang, en de ontwikkelingen in landen als België, Engeland en Denemarken, dan besef je dat de coronapas een kanon is dat op een mug schiet. Maar als die niet per 1 november wordt afgeschaft dan zitten we er tot de lente van 2022 aan vast.

Lees volledig artikel: Blijven we via de Coronapas met een kanon op een mug schieten?

Leestijd: 4 minuten

Als je naar de cijfers kijkt van de afgelopen week, wordt het steeds duidelijker dat de Coronapas een kanon is waarmee op een mug geschoten wordt. Kijk maar:

De afgelopen week zien we voor het eerst in vijf weken een stabilisatie. Maar de cijfers zijn op een vrij laag niveau.

Blijven we via de Coronapas met een kanon op een mug schieten? - 23984

De GGD-cijfers van dit weekend lieten wel voor het eerst in 5 weken een stijging zien van het aantal positief getesten t.o.v. de week ervoor. Gisteren was er ineens een verhoging van het aantal ziekenhuisopnames, maar dat kan het effect zijn van het weekend. Als je naar de leeftijdsverdeling kijkt van degenen die in het ziekenhuis komen, dan zie je bij de groep boven de 60 jaar een kleine stijging.

Coronapas opgeheven?

Nu gaat het per saldo om lage aantallen. Het aantal ziekenhuisopnames per dag is gemiddeld dus bijna 40 (in meer dan 60 ziekenhuizen). En de overlijdensgevallen gemiddeld 4 per dag. Maar 1 november nadert, en de besluitvorming daarover zal binnen twee weken plaatsvinden. Met als grote vraag of de coronapas wordt opgeheven per 1 november of niet en het nachtleven weer wordt opengesteld.

En ik ben bang dat OMT en de regering elke gelegenheid zullen aangrijpen om die maatregelen op 1 november nog niet te beëindigen. En daarbij is de kans op dit moment groter op wat stijgingen dan op dalingen.

Als je bijvoorbeeld in Engeland of Denemarken kijkt naar de ontwikkelingen na het loslaten van de maatregelen, dan zie je daar ook stabilisaties of beperkte stijgingen. Maar daar hebben ze wel gekozen voor het loslaten van alle maatregelen en blijven ze daarbij.

In België hebben ze geen Coronapas ingevoerd (maar wel intensieve campagnes gehouden voor het gebruik van CO2-meters in binnenruimtes). De cijfers in België zitten nu stabiel op een wat hoger niveau dan Nederland. De aanpak in België wordt het best getypeerd door het plaatje op de voorkant van de website van de Belgische overheid.

Blijven we via de Coronapas met een kanon op een mug schieten? - 23985


Wij daarentegen werken wel met een coronatoegangspas.

Besef daarbij het volgende:

In de afgelopen week zijn er 329.000 testen hiervoor uitgevoerd en zijn er 338 (zegge: driehonderd acht en dertig) positieve uitslagen geweest. Dat is dus gemiddeld 1 op de 973 geteste personen.

Stel je eens voor wat zo’n operatie van het checken van de toegang op plekken in Nederland de afgelopen week heeft gekost aan tijd en geld! Bij de horeca, voetbalstadions, theaters, bioscopen e.d. Maar ook wat de 329.000 testen hebben gekost aan tijd en geld. En het afleggen van naar schatting 5 miljoen kilometer door die 329.000 personen, die zich hebben later testen.

En dat alles om dus 338 personen te vinden, waarvan we aan de ene kant weten dat die dan maar weer voor een beperkt deel anderen zouden kunnen besmetten. Terwijl we ook weten dat de wel gevaccineerden (inmiddels rond de 85% van de Nederlanders) ook nog anderen kunnen besmetten. Weliswaar voor een kleiner deel dan de ongevaccineerden, maar omdat ze met veel meer zijn, is hun impact toch per saldo groter.

Positief getesten

En kijk naar de ontwikkeling van de cijfers van de vaccinatiestatus van de positief getesten. Zoals die af te leiden zijn vanuit de wekelijkse grafieken van het RIVM. Onder degenen boven de 60 jaar die positief getest worden was de afgelopen zes weken 77% volledig gevaccineerd. En uit het verloop van de grafiek is af te leiden, dat als je alleen de afgelopen week zou genomen hebben dit vrijwel zeker een percentage geweest is van boven de 80%.

Hoewel de vaccinatiegraad in die zes weken is toegenomen, is de stijging van die percentages gevaccineerden onder de positief getesten, toch voor een niet gering deel toe te schrijven aan het geleidelijk afnemen van de bescherming van het vaccin tegen besmetting. Dit is ook in andere landen aangetoond. 

De vaccinatiegraad van de nieuwe patiënten in de ziekenhuizen van de afgelopen zes weken zijn in Nederland niet bekend. Maar uit de eenmalige rapportage van eind augustus van het RIVM over de vaccinatiegraad van de patiënten bleek al dat van degenen boven de 70 jaar die sinds begin juli waren opgenomen de helft wel gevaccineerd was. Een percentage dat waarschijnlijk de laatste maand verder gestegen is.

Blijven we via de Coronapas met een kanon op een mug schieten? - 23986

Met een kanon op een mug

Hoe je het ook wendt of keert en los van andere bezwaren tegen de coronapas: Het feit dat er maar 338 personen in één week via testen voor toegang positief zijn getest van de 329.000 die zich hebben laten testen, en het feit dat er onder gevaccineerden relatief gezien een stijgend aantal positief getesten is, maakt van de hele operatie van de coronatoegangspas, het schieten van een kanon op een mug.

Landen als België, Engeland en Denemarken doen het toch ook zonder. Zijn die gek dan? Gaat het daar dan zoveel slechter nu als in Nederland?

Het voortzetten van de coronatoegangspas in Nederland zou alleen kostbare symboolpolitiek zijn met een aantal nadelige gevolgen. Zeker ook op basis van de bovenstaande cijfers zou de enige juiste beslissing zijn om die pas zo snel mogelijk en in ieder geval per 1 november op te heffen.

Besef daarbij dat als die pas per 1 november niet wordt opgeheven, de kans heel groot is, dat we die pas tot aan het voorjaar zullen houden. Want de cijfers zullen in de tussentijd (herfst en winter) niet verder gaan dalen. Of het dan Covid19 is of influenza, de druk op de zorg wordt in de winter echt niet lager.

En dat is dus de het soort lakmoesproef waarvoor we in Nederland over twee weken komen te staan. Wordt er besloten op basis van ratio of op basis van emotie? Blijft het OMT in Nederland de baas of niet. Kijken we wel over de grens naar België, Engeland of Denemarken of blijven we oogkleppen op houden?

Steun onze site met het brengen van relevante data voor zowel individuele als collectieve besluitvorming. Klik hier voor een (kleine) donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.