Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Hugo de Jonge misbruikt de cijfers

Hugo de Jonge misbruikt de cijfers - 25304
Samenvatting van het artikel

Ook bij de persconferentie was Hugo de Jonge bezig om op een flagrante manier cijfers te misbruiken. Waarmee de basis wordt gelegd voor een 2G-beleid waarmee precies het tegenovergestelde wordt bereikt dan men aangeeft.

Lees volledig artikel: Hugo de Jonge misbruikt de cijfers

Leestijd: 8 minuten

In de afgelopen dagen heb ik via mijn artikelen vooral een oproep gedaan aan regering en OMT om de cijfers goed te interpreteren. Pas dan ben je in staat je maatregelen te evalueren en vervolgens de goede maatregelen te nemen.

Gezien de persconferentie van gisteravond bleek die oproep volkomen aan dovemansoren gericht. En toen Hugo de Jonge sprak, demonstreerde hij overtuigend datgene wat ik steeds heb aangegeven: cijfers worden door hem niet gebruikt om ervan te leren, maar om ze voor zijn doelen te misbruiken.

Hopelijk zijn er nog partijen in de Tweede Kamer met volksvertegenwoordigers die wel willen en kunnen rekenen.

Ik zal nu niet alles herhalen wat ik in de afgelopen tijd schrijf en mijn onderbouwing waarom de Coronapas precies het tegenovergestelde bereikt dan men denkt/wilt t.a.v. de verspreiding van het virus. (Zie die artikelen hier.) Ik zal het nu alleen over de kern van het probleem hebben.

De kern van de problematiek op dit moment is de sterk afnemende bescherming van de vaccinatie in de tijd tegen infectie, met name bij de ouderen, maar ook tegen ziekenhuisopnames.

De kern wordt genegeerd

Dit wordt door OMT, deskundigen en de regering genegeerd met alle gevolgen van dien. Terwijl daar de kern van de toename van de ziekenhuisopnames zit.

En de reden is: dat men de Coronapas met name wil gebruiken om nog zoveel mogelijk mensen te forceren om zich te laten vaccineren. Een aanpak die veel meer schade berokkent dan winst oplevert.

Daarbij worden cijfers verstrekt en onnavolgbare redeneringen opgehangen om de echte ontwikkelingen te maskeren.

Aan de hand van deze uitspraak van Hugo de Jonge van gisteravond zal ik laten zien wat er aan de hand is: “De kans om als volledig gevaccineerd persoon in het ziekenhuis terecht te komen is 17 keer zo laag dan als ongevaccineerd persoon”. 

Nu komt dit cijfer uit deze rapportage van het RIVM van 3 november. Op deze plek heb ik al beschreven welk verkeerd beeld die rapportage schetst van de situatie van dit moment. Maar juist omdat De Jonge dit cijfer tijdens de persconferentie weer opvoerde, is het duidelijk dat men blijft vastzitten in verkeerde beelden.

Drie problemen

Dat cijfer van 17 keer zo laag heeft drie belangrijke problemen in relatie tot het beleid van dit moment:

  • Het betreft het gemiddelde van de situatie tussen begin juli en 21 oktober,
  • Het betreft het gemiddelde van de situatie van alle leeftijdsgroepen,
  • Er wordt geen rekening mee gehouden dat het effect van de vaccinatie in de tijd verminder. En dat het dus nu voor de gevaccineerden vier maanden langer geleden is, dat ze gevaccineerd zijn.

Het is alsof Minister de Jonge eigenlijk zegt: “Ons onderzoek heeft aangetoond dat de buitentemperatuur 22 graden is, dus iedereen kan zonder jas naar buiten zonder risico om ziek te worden, oud en jong”.

Op basis van de gemiddeldes tussen begin juli en 21 oktober klopt deze uitspraak, maar op dit moment, half november, is het 12 graden en als iedereen zonder jas naar buiten gaat dan kunnen met name de ouderen daar behoorlijk ziek van worden.

Anders geworden

Maar doordat men het bij het RIVM niet van belang vindt om te laten zien dat de situatie in de afgelopen maanden ten aanzien van de vaccinatiegraad van geïnfecteerden en ziekenhuisopnames fors anders is geworden, lijkt men met dit soort misleiding op basis van cijfers, nog weg te komen ook.

Aan de hand van cijfers die er wel zijn (en informatie uit het buitenland) zal ik laten zien dat die “17 keer” louter propaganda is en de echte ontwikkelingen maskeert. Wat ik nu presenteer zijn alleen de hoofdpunten. In eerdere artikelen heb ik reeds de onderbouwing gegeven en de bronnen aangegeven waar die cijfers vandaan komen. Kijkt u maar terug. 

Positieve testen van gevaccineerden

Op basis van de wekelijkse grafiek van de vaccinatiestatus van de positief getesten (steeds over de afgelopen zes weken) van het RIVM is deze grafiek te maken.

Hugo de Jonge misbruikt de cijfers - 25296

Goed is te zien hoe bij alle leeftijdsgroepen het aandeel volledig gevaccineerden onder de positieve testen in de afgelopen 3 maanden sterk gestegen is. Bij de groep tussen 40 en 49 jaar van 19% naar 67%.

Bij de leeftijdsgroepen boven de 70 jaar begint het cijfer op 29 juli al tussen de 74% en 79%. Maar dat komt omdat op dat moment het gemiddelde moment van vaccineren bijna 4 maanden eerder was. Het is heel waarschijnlijk dat in april/mei de cijfers nog ruim onder de 40% lagen.

De Jonge slaat de plank mis

Ik zal nu berekenen wat het verschil in kans is om geïnfecteerd te raken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Ik ga voorbij aan een aantal punten, die een dergelijke berekening compliceren, maar om duidelijk te maken hoezeer De Jonge met zijn cijfers de plank misslaat, volg ik een eenvoudige manier van rekenen.

Op basis van deze percentages en met de kennis van het aandeel gevaccineerden is goed te berekenen in welke mate vaccinatie bescherming bood tegen infectie.

Even een simpel voorbeeld voor het begrip:

Stel dat 90% is gevaccineerd van een bepaalde leeftijdsgroep en 75% van de positief getesten is gevaccineerd, dan ziet het sommetje er als volgt uit als er in totaal 100.000 mensen zijn in die leeftijdsgroep. Laten we zeggen dat er 1000 positief getest zijn.

  • Je hebt 90.000 gevaccineerden en daarvan zijn er 750 besmet, dat is dus 0,83%.
  • Je hebt 10.000 ongevaccineerden en daarvan zijn er 250 besmet, dat is dus 2,5%.
  • De gevaccineerden hebben dan een 2,5 gedeeld door 0,83 kleinere kans om geïnfecteerd te raken en dat is het exact 3 keer kleinere kans.

Uitgaande van deze berekeningswijze heb ik de bovenstaande grafiek vertaald in deze kans op geïnfecteerd raken. Zo is het verschil tussen eind juli en begin november (rekening houdende met de stijging van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep) bij benadering:

Hugo de Jonge misbruikt de cijfers - 25299

Bij de 40-49 jarigen bijvoorbeeld is de 40 keer kleinere kans van eind juli ruim drie maanden later gedaald naar 4,1 keer. En bij de groep boven de 80 jaar is het gedaald van 2,4 keer naar 1,3 keer. De cijfers zijn benaderingen, maar het is heel duidelijk hoezeer in die ruim drie maanden de kans is gedaald. In juli was het nog een factor 30 voor deze hele groep, begin november nog maar een factor 5.

Maar wat, zeker in het licht van de ziekenhuisopnames die vooral ouderen betreffen, nog belangrijker is: bij de groep boven de 60 jaar was de kans om geïnfecteerd te raken als gevaccineerde begin november nog maar een factor 1,5 zo klein dan als ongevaccineerde. Een heel ander getal dan de 5,0 van de totale groep begin november.

De bescherming tegen ziekenhuisopnames

Nu had De Jonge het niet over de kans om geïnfecteerd te raken, maar over de kans op een ziekenhuisopname. En hij verwees dus impliciet naar dat onderzoek van het RIVM van 3 november waar de kans 17 keer zo klein zou zijn.

Maar als u nog even goed kijkt naar de tabel hierboven, dan snapt u meteen dat een gemiddelde over die gehele periode en over alle leeftijdsgroepen NIETS zegt over de situatie van 12 november per leeftijdsgroep apart.

Nu wordt er steeds gesteld dat de vaccinatie nog wel een sterke bescherming geeft tegen ziekenhuisopnames. (Dat was dus die 17 keer zo kleine kans van De Jonge en het RIVM). Nu voel je al aan je water dat als dit het geval is en we hebben nu een niveau van meer dan 80% gevaccineerden boven de 12 jaar in Nederland, dat het toch niet zo kan zijn dat we nu weer strenge maatregelen moeten nemen omdat er zo een grote instroom is in de ziekenhuizen?

Helaas hebben we in Nederland geen goede, accurate en wekelijkse vastlegging van de vaccinatiestatus van de ziekenhuisopnames. Dus we moeten het in Nederland op een indirecte manier vaststellen.

Van 5 naar onder de 3

Ik neem eerst de cijfers van de UK ervoor, die elke week op vierwekelijkse basis beschikbaar komen. Over de maand augustus was de bescherming tegen ziekenhuisopnames onder de groep gevaccineerden boven de 60 jaar bijna 5. Dus gevaccineerden hadden een bijna 5 keer zo lagere kans om in het ziekenhuis terecht te komen.Twee maanden later was dat gedaald naar onder de 3.

Nu wordt er -ook in Engeland- veel gestreden om deze cijfers. Maar één ding is zeker: in die twee maanden is die bescherming duidelijk gedaald. En er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dit in Nederland niet zo zou zijn. Zeker ook niet omdat de cijfers van het geïnfecteerd raken in de tijd ook zo aan het verschuiven zijn.

Via één eenvoudige grafiek kan ik op een indirecte wijze laten zien wat er aan de hand is. Het betreft de dagelijkse opnames in de ziekenhuizen per leeftijdsgroep in Nederland. Dit zijn absolute getallen op basis van een zevendaags gemiddelde. (Het is op basis van de cijfers van NICE en de grafiek is van Yorick Bleijenberg.)

Hugo de Jonge misbruikt de cijfers - 25298

Daling door eerste groep gevaccineerden

In de periode maart-juni 2021 is goed het verschil te zien in daling van de cijfers per leeftijdsgroep. Voor iedere leeftijdgroep gold dat rond 1 mei het weer dusdanig gunstig geworden was dat alle cijfers naar een laag niveau begonnen te dalen. Vaccinatie heeft daar zeker toe bijgedragen.

Maar in de grafiek valt ook goed te zien dat de daling het eerst werd ingezet (al in maart) door de groep die ook het eerst gevaccineerd was (dus eerst de groep 80+, daarna 70-79 en daarna de groep 60-69).

Vanaf half juli tot eind september zien we met name de naweëen van de uitbraken die volgden op de “Dansen met Janssen” aanpak van eind juni.

Maar vanaf begin oktober zien we een nieuw patroon ontstaan en daar zien we de verhoudingen naar leeftijdsgroep terugkeren naar de situatie toen er nog niet gevaccineerd was. Sterke stijgingen onder de groep 80+ en 70 tot 79 jaar en inmiddels gevolgd door de groep 60-69 jaar. De verdeling van de ziekenhuisopnames naar leeftijd lijkt nu sprekend op de situatie van begin februari van dit jaar, toen er nog amper gevaccineerd was!

Gevaccineerde ouderen

En omdat ook uit andere landen dan Engeland (neem Belgïe) blijkt dat het aandeel gevaccineerden onder de oudere patiënten in de ziekenhuizen zowel groter dan 75% als sterk stijgende is, laat alleen al deze grafiek zien, dat de sterke stijging van de ziekenhuisopnames van de laatste weken vooral toe te schrijven is aan gevaccineerde ouderen, waarvan de bescherming van de vaccinatie helaas -inmiddels- een stuk lager is dan een aantal maanden geleden.

En dat laat zien dat de uitspraak van De Jonge op 12 november 2021 “gevaccineerden hebben een 17 keer zo kleine kans om in het ziekenhuis te komen dan ongevaccineerden” bijna net zo onzinnig is als ik tegen u zou zeggen: “niemand is met Covid-19 in het ziekenhuis terecht gekomen” zonder dat ik er dan bij zeg dat het de cijfers van 2018 betreft. Die uitspraak klopt als een bus, maar is compleet irrelevant voor de huidige situatie.

De onzin van de 2G maatregel

Donderdagavond hoorde ik Prof. Rosendaal in het NOS journaal uitleggen dat de 2G aanpak ervoor zou zorgen dat ongevaccineerden met een negatieve test niet meer besmet zouden worden door gevaccineerden, die met een groen vinkje aanwezig waren. Ik moest echt drie keer terugluisteren wat de professor daar gezegd had.

“Ja” voegde hij eraan toe, “de aanwezige gevaccineerden konden dan wel elkaar besmetten, maar dat was niet zo erg omdat die niet in het ziekenhuis terecht zouden komen.”

Deze uitspraak heeft hetzelfde probleem als die uitspraak van De Jonge met die 17 keer beter beschermde gevaccineerden. Bij deze toelichting van Prof. Rosendaal ging hij namelijk impliciet van die cijfers van De Jonge uit. De – relatieve – kans voor een gevaccineerde om in een ziekenhuis terecht te komen was toch immers heel erg klein!

Leeftijdsverschillen

Maar, zoals ik uitgelegd heb, die kans is inmiddels beduidend groter geworden in de afgelopen maanden. En vooral onder de groep boven de 60 jaar, die als ze geïnfecteerd raken een veel grotere kans hebben om in het ziekenhuis te komen dan als ze jonger dan 60 jaar zijn.

Want als je geen rekening houdt met de leeftijdsverdeling van de aanwezigen in een ruimte die je via een Coronapas meent beveiligd te hebben, is elk sommetje dat je dan maakt net zo waardeloos als de uitspraak van De Jonge dat vaccinatie een 17 keer zo grote bescherming geeft tegen ziekenhuisopnames.

Immers als er met name ouderen aanwezig zijn dan kunnen die mogelijke infecties die dan opgelopen worden WEL tot ziekenhuisopnames leiden. Terwijl als het bijna alleen jongeren zijn dan leiden mogelijke opgelopen infecties vrijwel niet tot ziekenhuisopnames. Ongeacht of er veel, weinig of geen mensen aanwezig zijn die niet gevaccineerd zijn.

Gat in onze dijk

Dus die hele redenering van Prof. Rosendaal slaat nergens op zonder dat je inzoomt op de samenstelling van de groep. En door de gemiddeldes te nemen doet hij precies hetzelfde als De Jonge.

De Coronapas is al een fors gat in onze dijk bij de bescherming tegen het Coronavirus. Door daar niet alleen meer op in te zetten, maar ook naar een 2G-beleid over te stappen, worden er door de regering zelf extra gaten in de dijk geprikt.

(En als je denkt dat een toename van de vaccinatiegraad je wel uit de brand zal helpen, ga je voorbij aan het punt dat de ongevaccineerden gemiddeld jonger zijn dan de gevaccineerden en dat dus het rendement van de toename van de vaccinatiegraad ten aanzien van de ziekenhuisopnames beperkt zal blijven.)

U heeft zojuist gelezen: Hugo de Jonge misbruikt de cijfers.

Met een kleine, vrijwillige financiële bijdrage zo nu en dan zorgt u ervoor dat de kans dat deze site het komende jaar draaiende blijft 17 keer zo groot is als zonder. Ook dat is complete kolder, maar serieus: alle beetjes helpen. Daarom is onze dank groot als u een donatie wilt doen. Klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.