Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Ja hoor, WIJ hebben het weer gedaan!

Ja hoor, WIJ hebben het weer gedaan! - 25744
Samenvatting van het artikel

Met de uitspraak dat het allemaal aan ons ligt, verbergen OMT en de regering dat ze het eigenlijk niet meer weten. De lijst van wat zij hebben nagelaten te doen wordt steeds groter. Maar daar lijken ze niet van te leren. Toch gloort er hoop.

Lees volledig artikel: Ja hoor, WIJ hebben het weer gedaan!

Leestijd: 6 minuten

Wanhoop bij OMT-regering wordt steeds groter

Terwijl nu het failliet van de aanpak in Nederland (en menig ander land) in het najaar van 2021 helemaal duidelijk is geworden, wordt de wanhoop bij OMT en regering alleen maar groter. Maar in plaats van te onderkennen dat hun aanpak al heel lang de foute is, heeft het OMT in een soort laatste wanhoopskreet middels het 130e advies aan de Nederlanders gesmeekt om zich aan de basismaatregelen te houden. Want als ze dat nu niet direct gaan doen is een lockdown onvermijdelijk. Iets wat Opperburgemeester Bruls bij Buitenhof al – bijna vergenoegd – aankondigde.

Lees maar dit stukje met extra aandacht voor het deel in hoofdletters:

Ja hoor, WIJ hebben het weer gedaan! - 25728

Van de Coronapas nemen ze afstand in hun advies, dat het geen middel was om virusverspreiding te voorkomen of een epidemie te bestrijden. En over de effectiviteit van 3G, 2G en 1G komen ze met een incoherente cijferbrij. Wat eigenlijk betekent “gooi het maar in m’n pet”. Een duidelijk teken dat men op dat punt onderling niet meer op één lijn ligt.

Zielige vertoning

Als je dat advies leest, Rutte, De Jonge en de OMT-leden hoort, dan is het langzamerhand een zielige vertoning aan het worden. Je moet er het pruillipje bij bedenken “onze maatregelen zijn zo goed, maar jullie – burgers – verpesten alles”. Zo gaat het van schijnveiligheid van de QR-pas, naar schijnheiligheid m.b.t. wie er verantwoordelijk is voor de oplopende cijfers.

Maar om tot het besef te komen dat de maatregelen vanaf vrijwel het begin niet de goede waren, en dat men dat VOLLEDIG HEEFT TE DANKEN (ik werk ook met hoofdletters) aan die gekozen aanpak, is er niet bij. Men heeft niet willen leren van goede voorbeelden uit het buitenland.

Men dacht met een centralistische repressieve aanpak met eigenlijk maar één heiland (het vaccin) het varkentje te wassen. Waarbij men (dus geen plan B) nagelaten heeft om kleinschaliger stappen te nemen. Om hiermee zo de druk in de ziekenhuizen te verminderen en de kwetsbaren beter te beschermen.

Daarbij weigert men de hand in eigen boezem te steken. Ze moeten eens goed kijken waarom Engeland er wel in geslaagd is na 19 juli (Freedom Day) het land open te gooien. En daarbij de druk op de zorg min of meer onder controle te houden. Ik zeg bewust Engeland, omdat dat land min of meer in dezelfde klimaatzone ligt als Nederland.

Blind voor wat er echt aan het gebeuren was

Al meer dan een jaar is het Nederlandse beleid vooral gericht op de redding die het vaccin zou gaan bieden. En na de goede resultaten in de beginperiode (zoals we zagen in Israël en Engeland) was helaas al vrij snel te zien (in ieder geval voor de zomer) dat het vaccin verspreiding van het virus niet verhinderde, en dat de bescherming tegen ziekenhuisopnames ook geleidelijk afnam.

Maar men was zo gefixeerd (kijk naar De Jonge) op de zegen die het vaccin ons zou brengen, dat die informatie niet doordrong. Niet in de hoofden van de betrokkenen, laat staan in het beleid. Alles werd ondergeschikt gemaakt aan het vaccineren van de hele bevolking, inclusief het aantasten van basisrechten. Het scheelde maar weinig of er werden klopjachten op ongevaccineerden georganiseerd.

En zoals ik al vaak heb gezegd (en zelf ook op die manier heb gehandeld met mezelf laten vaccineren): voor kwetsbaren bood en biedt het vaccin (en de boosterprik) in ieder geval op korte termijn een oplossing. Maar voor de rest van de bevolking geldt dat niet.

Vergelijkbare periode

Juist die grote golf in veel Europese landen waar het inmiddels kouder (en droger) is geworden, terwijl de vaccinatiegraad 80% of hoger is van de bevolking van 12+, laat zien dat daar de ultieme redding niet van komt. Het vermindert in eerste instantie de ziekenhuisopnames wegens Covid-19, maar tegen welke prijs zowel op korte als lange termijn?

Maar om dat echt te onderkennen en je beleid op af te stemmen is teveel gevraagd voor OMT en regering. We weten nu al zeker dat we een min of meer vergelijkbare periode ingaan als vorig jaar. Weliswaar zonder de stommiteit om de scholen enkele dagen voor Kerst te gaan sluiten. Waarschijnlijk zonder een avondklok, maar daarvoor komt een andere maatregel uit de De Jonges Doos van Pandorra “Het 2G-toegangsbewijs”. 

Het levert vrijwel niets op, ja, veel schade! Door de misleidende informatie daarover, die we op veel plekken tegenkomen, geeft het de indruk dat het een vorm van stevig beleid is van onze regering. (Dat daardoor, net zoals bij 3G aanpak, gevaccineerden onterecht denken dat ze beschermd zijn, is daarbij blijkbaar onbelangrijk).

JIJ-bakken

Nu de regering toch bezig is met JIJ-bakken, komen er een paar vanuit mij (en niet eens volledig):

  • JULLIE hebben nagelaten de capaciteit van de zorg uit te breiden. Daarbij bleef men gevangen in de eigen bureaucratische structuur. (Ik heb een verslag gekregen die ik binnenkort publiceer, van iemand uit de verpleging, die door omstandigheden een tijd geleden was gestopt, en weer wilde terugkeren. Als je dan leest wat men moet doen om weer BIG-geregistreerd te worden, dan weet je niet of je moet huilen of lachen. Net alsof het tijdens een crisisperiode niet mogelijk is om gewoon bepaalde eisen te laten vallen. Een aanpak waarvan men in Engeland wel wist hoe men dat moest doen.)
  • JULLIE  hebben er niets aan gedaan om te zorgen dat via de eerstelijns zorg (geavanceerde aanpak en medicijnen)  de druk op de ziekenhuizen werd verlaagd. (Op dat punt heb ik al lang contacten met huisartsen, en ook dat laat zien hoe top down en bureaucratisch ook die zorgtak is georganiseerd. In plaats te vertrouwen op de professionaliteit van de eerstelijn, werden de teugels juist aangehaald en functioneerden de overkoepelende landelijke organisaties als verlengstuk van de overheid en het OMT.
  • JULLIE hebben op geen enkele manier gepromoot hoe men het eigen immuniteitssysteem kon versterken, zoals met de vitamines D3-K2. Noch met andere activiteiten om zo fit en gezond mogelijk te blijven, waardoor de kans om erg ziek te worden verkleind kan worden. Eigenlijk was het enige advies: minder contacten met anderen en als je besmet raakt, thuis afwachte,n of als het heel erg wordt naar het ziekenhuis. Dat die mindere contacten ook nadelen met zich mee bracht – ook met gezondheidsimplicaties – werd genegeerd.
  • JULLIE hebben vrijwel niets gedaan aan het scheppen van veiliger ruimtes door het toelaten van zoveel mogelijk frisse lucht en het filteren van lucht met daarin mogelijk het virus. Dat had al zomer 2020 kunnen gebeuren. Maar ook deze zomer is dat amper gebeurd. Noch dat men echt energie heeft besteed aan het scheppen van een bewustzijn onder de bevolking, wat ik elke keer weer merk als ik een CO2-meter gebruik.
  • JULLIE hebben de facto de kwetsbaren niet voldoende beschermd en de niet-kwetsbaren teveel belemmerd.

Ik heb geen enkele illusie dat dit beleid in de komende maanden gaat veranderen. Of dat men zal erkennen dat de aanpak onjuist is geweest.

Eigenlijk zijn er voor mij maar twee hoopvolle zaken:

  • Er komen steeds meer medicijnen beschikbaar, waarmee mensen die door Covid-19 erg ziek worden mee kunnen worden behandeld en niet in het ziekenhuis hoeven te belanden. (Hoewel ik ook op dat punt denk dat het in Nederland weer te langzaam en te bureaucratisch zal verlopen).
  • Als je goed naar de patronen kijkt van grote uitbraken in de wereld, dan is er niet alleen een exponentiële groei, maar ook na het bereiken van de top weer een bijna net zo snelle daling. En dat komt omdat heel veel mensen in zo een periode in aanraking komen met het virus. Ook als ze niet geïnfecteerd worden, kan dat contact  (“microvaccinatie” dixit Prof. Bouma)  voor een soort eerste bescherming zorgen. Het virus heeft dan eigenlijk nog te weinig mensen beschikbaar om verder te groeien en er komt een snelle daling.
    Ik acht de kans groot dat we dat ook in Nederland (en in andere landen met die exponentiële stijging) zullen gaan zien. Het risico is echter dat die daling samen zal vallen met het nemen van harde maatregelen. En vervolgens die daling vooral toegeschreven zal worden aan die harde maatregelen. Zodat we ook in heel 2022 er nog veel last van zullen hebben. (Nog los van het feit dat als Covid-19 inderdaad ergens in de komende zes weken in Europa in zou gaan zakken door de immuniteit, de kans  groot is dat er nog een griepgolf gaat komen voor het echt lente is geworden).

We zullen zien hoe de komende tijd de verschillende krachten zullen gaan uitwerken op elkaar. Van het OMT, de regering en Burgemeester Bruls verwacht ik eigenlijk weinig. Maar ik laat me graag verrassen.

We waren er niet van uitgegaan (en hadden het ook niet gehoopt)  dat we nog zulke vlammende stukken zouden schrijven en ook niet dat we nog immer de overheid moesten confronteren met gedegen onderzoeken. Dat betekent dat maurice.nl nog steeds urgent is. Daarom vragen we van u af en toe een kleine, financiële bijdrage. Hier vindt u onze pagina voor donateurs. Onze dank is groot!

U heeft zojuist gelezen: Ja hoor, WIJ hebben het weer gedaan! Wanhoop bij OMT-regering wordt steeds groter.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029