Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Dagcijfers 30 november 2021

Covid Dagcijfers 30 november 2021 - 26103
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 30 november 2021.

Lees volledig artikel: Covid Dagcijfers 30 november 2021

Leestijd: 3 minuten

Over de top!

Het was al een tijd geleden voorspeld door ons (op 4 oktober om precies te zijn), dat de top van het aantal ziekenhuisopnames bereikt zou worden rond 10 november en wel met een hoogte van 100 opnames per dag. We deden er meteen een “disclaimer” bij, dat het aantal indicatief was, omdat niet precies bekend was hoe het zat met het aantal gevaccineerden dat inmiddels de bescherming tegen transmissie had verloren en welk deel daarvan inmiddels een natuurlijke immuniteit had verkregen. Kleine verschillen in deze cijfers zouden tot grote verschillen leiden. Ook zou het seizoenseffect eind november zichtbaar gaan worden.

Inmiddels wordt het plaatje duidelijk. Het aantal mensen dat tijdens de vierde golf nog besmet moest worden voordat de cijfers weer konden dalen, was wat groter dan vooraf ingeschat. Enkele procenten minder immuniteit dan waar we van uit gingen.

We zitten nu op de top van het aantal ziekenhuisopnames en het lijkt dat we de vlag moeten gaan planten rond 22 november, ongeveer 12 dagen na de voorspelde top.

Het is interessant om nu eens terug te kijken hoe het met de cijfers van de vier golven gesteld was. Eigenlijk zijn het drie golven, want de tweede golf was eigenlijk een uitgestelde tweede helft van de eerste golf door de combinatie van maatregelen in maart 2020 en het seizoenseffect. Dit plaatje hebben we gemaakt:

Covid Dagcijfers 30 november 2021 - 26106

Alpha en Delta

We zien hier de vier golven die gerelateerd zijn aan het wild-type (de originele covid-19), en de twee varianten die deze epidemie domineerden: de Alpha en de Delta. We zien ook dat het aantal ziekenhuisopnames dat daaraan verbonden is met elke nieuwe variant ongeveer gehalveerd wordt. Dat is een ruwe benadering. Want eigenlijk heeft het alles te maken met de ontwikkeling van natuurlijke immuniteit, die de verspreiding steeds meer afremt. Ook is de vierde golf nog niet afgelopen, daar zullen zeker nog wat opnames bij gaan komen.

Aan de Dagcijfers zelf kunnen we goed zien dat de top is bereikt. Het aantal positieve testen is al langzaam aan het dalen:

Covid Dagcijfers 30 november 2021 - 26107

Goed te zien is dat het inmiddels een epidemie van de ouderen is. Het aantal ziekenhuisopnames onder de 65 jaar is sinds 1 september vrijwel constant gebleven. Het zijn nu voornamelijk de ouderen die opgenomen worden.

Het effect van de avondlockdown zou over ruim een week te zien moeten zijn. Als eerste zal dan bij de R-waarde een knik te zien moeten zijn. Scherper dalen als het een gunstig effect heeft of juist een stagnatie als het een averechts effect zou hebben. Het moment waarbij we dat straks zouden moeten gaan zien, is met de rechter pijl aangegeven in de grafiek van de R-waarde:

Covid Dagcijfers 30 november 2021 - 26108

Links staat met een pijl het moment aangegeven waarop de QR-code verplicht werd. Of dat mede de oorzaak is van de stijging wordt betwijfeld, maar het is zeker niet uit te sluiten.

Merkwaardig

Uiteraard zal weer met de vinger naar de burger gewezen worden als de lijn straks weer omhoog gaat (we omzeilden dan natuurlijk de maatregelen en houden ons niet aan ….) en is het nodig de maatregelen te verlengen. Als hij nog steeds in een dezelfde lijn zal dalen, zijn de maatregelen een succes en zullen worden verlengd. Als de lijn sneller gaat dalen, is het effect echt goed te zien en worden maatregelen wegens succes geprolongeerd! Dus we zijn benieuwd om welke reden de maatregelen over 3 weken verlengd zullen worden.

Het blijft nog steeds merkwaardig om te zien dat de R berekend op PCR waarden systematisch hoger uitkomt dan op basis van ziekenhuisopnames. Het wekt de suggestie dat er naar verhouding steeds meer wordt getest.

En de dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 342 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 257 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 1,03 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.