Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het wordt steeds erger

Het wordt steeds erger - 26135
Samenvatting van het artikel

Prof. Desmet had het al aangekondigd. Men zou er alles aan doen om via angst de staat van massavorming zo lang mogelijk te laten bestaan. Het afgelopen half jaar heeft het een grimmiger karakter gekregen en het is de vraag hoe we hier nog uit kunnen komen.

Lees volledig artikel: Het wordt steeds erger

Leestijd: 6 minuten

Massavorming

De afgelopen tijd moet ik veel denken aan het eerste gesprek, dat ik bijna 1 jaar geleden met Prof. Matthias Desmet had. Toen ik zijn analyses in 2020 had gelezen en het gesprek met hem had gevoerd, begreep ik beter welke massapsychologische processen zich aan het voltrekken waren bij deze Coronacrisis. Desmet beschreef het begrip “Massavorming” op basis van angst, waarbij zowel de bevolking als de experts gevangen zaten in een vorm van bewustzijnsvernauwing. Waarbij alles gericht was op het grote gevaar, dat afgewend moest worden. Alle informatie, die in lijn was met het centrale verhaal, werd opgezogen. Alle informatie, die daar niet in lijn mee was, werd op zijn minst genegeerd, maar vaak erger.

De aflevering met Prof. Desmet van Tegenwind.tv is helemaal een aanrader om goed te begrijpen hoe zo een proces verloopt, en waar het historisch mee te vergelijken is.

In ons gesprek bespraken we het mogelijke vervolg en of en hoe we ons als samenleving uit deze greep van de angst zouden gaan ontworstelen.

Ik moet bekennen dat ik toen optimistischer was dan Prof. Desmet. Ik dacht dat op een gegeven moment de rede zou gaan overheersen. Dat als velen zich inmiddels wel beschermd zouden voelen door vaccinatie in de loop van het voorjaar van 2021. En men zich los zou maken van die angst en uit deze vorm van hypnose zou ontwaken.

Zijn stelling was dat de experts, die in die eerste periode een dominante rol waren gaan spelen, die rol zo lang mogelijk zouden proberen vast te houden. Mede omdat men anders gevaar zou lopen dat er een soort eindafrekening zou plaats vinden. En de enige manier om die positie vast te houden was weer via de weg van de angst. Alsof een hypnotiseur met een knip van zijn vinger de gehypnotiseerde in en uit een bepaalde status kan brengen.

Een veel grimmiger variant

De afgelopen twee maanden hebben we kunnen zien hoe gelijk Desmet had en heeft. Het vaccin verloor geleidelijk zijn bescherming (al snel tegen besmetting en langzamer tegen ernstig ziek worden). Het werd herfst, de zorgcapaciteit was ondertussen eerder minder dan meer geworden En de angst kwam weer in zijn volle omvang terug.

Maar nu in een (veel)  grimmiger variant. Waar Desmet trouwens ook voor gewaarschuwd had. Het eerste jaar ging de strijd vooral om wat we allemaal al dan niet konden/wilden doen om besmettingen te voorkomen. In welke mate we er ons aan konden of wilden houden. In welke mate we onderkenden welke schade gemoeid waren met de maatregelen en hoe we daarmee omgingen.

Maar bij deze grimmiger variant gaat het er veel meer om dat er zondebokken moesten worden gevonden, voor het feit dat het traject niet zo voorspoedig verliep als men had voorgespiegeld nadat men met het vaccineren was begonnen.

En dat alles vanuit hetzelfde principe van massavorming: aan de angst voor het virus werd gekoppeld dat het vaccin de ultieme oplossing was. En deze twee-eenheid werd het dominante verhaal.

Niets mocht dat verhaal in de weg staan:

 • Geen twijfels over de mogelijke bijwerkingen op korte en lange termijn van een vaccin gebaseerd op nieuwe technologie.
 • Geen twijfels over afname van de werking van het vaccin. En als dat dan toch schoorvoetend wel werd erkend, kon dat direct weggespoten worden met een boostervaccinatie. (En als de werking daarvan afneemt, met nog één en nog één).
 • Benadrukken hoe ernstig de ziekte wel was, ook voor jongeren/kinderen.
 • Last but not least: alles wat anders loopt dan men heeft aangekondigd, is de schuld van de ongevaccineerden. Waarmee elke actie om ongevaccineerden gevaccineerd te krijgen als ethisch verantwoord werd verklaard. En elke straf als men toch nog weigerde als acceptabel. Ieder voorbeeld uit het buitenland, waar we een half jaar geleden nog van dachten dat het ondenkbaar zou zijn, dat dit in onze samenleving zou kunnen worden ingevoerd, wordt inmiddels serieus besproken en ten dele al zonder slag of stoot ingevoerd.

Het verhaal moet overeind blijven

Ik moet bekennen dat het mij in steeds grotere mate verbijstert. Ik ben een man van de cijfers, die probeert aan de hand ervan te zien wat er gebeurt en in te schatten wat er bij bepaalde maatregelen zou kunnen gaan gebeuren. Het is dan zeker niet zo dat het dan automatisch tot één bepaalde conclusie kan leiden. Maar de discussie over de betekenis van die cijfers en wat dan het beste kan worden gedaan, leidt tot betere oplossingen.

Ik dacht dat ik vorig jaar al heel wat bijzonders had meegemaakt op dat vlak. Maar wat zich de laatste paar maanden afspeelt, is daarvan de overtreffende trap.

Terwijl al een tijd heel duidelijk is dat gevaccineerden ook besmet kunnen raken en anderen kunnen besmetten, werd 3G ingevoerd (en inmiddels 2G voorbereid). Men is zo gebrand op de aanpak van de ongevaccineerden, dat men de sterke nadelen op de koop toe neemt. Of nog erger: niet wenst te zien.

Men wilde zo lang mogelijk overeind houden dat de vaccinatie een perfecte bescherming biedt tegen ziekenhuisopnames. Waarbij men wilde verhullen dat men – in tegenstelling tot veel andere landen – veel te laat begon met het aanbieden van een boostervaccinatie voor de echt kwetsbaren.

 • Voor goede ervaringen in het buitenland met een andere aanpak dan wij is amper aandacht. En wordt zeker niet gebruikt als richtinggevend voor de aanpak hier.
 • Elk verhaal uit het binnen- of buitenland, die de angst kan voeden voor het virus of de negatieve rol van de ongevaccineerden, wordt sterk uitvergroot. Ook als het om incidenten gaat of unieke situaties.
 • Benaderingen van de gezondheidszorg (eerstelijns, medicijnen) die kunnen zorgen voor een bepaalde mate van ontlasting van de zorg, worden genegeerd of verketterd.
 • Objectieve data wordt amper verzameld of gepresenteerd. Ze staan bijna allemaal ten dienste van het dominante verhaal.

De media lijken hun kritisch en analyserend vermogen van voor maart 2020 grotendeels kwijt te zijn geraakt. Een goed voorbeeld daarvan zijn de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag rondom de twee vliegtuigen die op Schiphol uit Zuid-Afrika kwamen.

Het dominante verhaal zou moeten zijn:

 • Hoe kan het dat 19 maanden in deze crisis geen draaiboek klaar lag voor een dergelijke situatie? Waarna zowel Schiphol, KLM als de GGD, ongeveer alles fout hebben gedaan wat ze fout hebben kunnen doen?
 • De cijfers die de GGD opgeleverd heeft, zijn volledig ongeloofwaardig. Die kunnen niet de reële situatie weergeven van de passagiers in het toestel. Maar geven weer hoe slecht de kwaliteit blijkbaar van het werk is achter de schermen en in de laboratoria.

Echter kregen we wat verhalen van mensen die op Schiphol een nachtmerrie hadden meegemaakt. En ook het afkeurenswaardige verhaal dat een echtpaar de benen had genomen, terwijl de werkelijkheid fors anders in elkaar zat. En die onwaarschijnlijke cijfers van de GGD worden alleen maar gebruikt in binnen- en buitenland, om te laten zien hoe erg het allemaal wel niet is en hoe gevaarlijk de nieuwe mutant wel zal worden.

Maar daarnaast zie je hoe oorverdovend stil veel wetenschappers blijven. Sommigen van hen, die een soort overtreffende trap aanhangen van het dominante verhaal, krijgen wel de ruimte om voorstellen te doen. Voorstellen waarvoor ze twee jaar geleden met pek en veren het land uit zouden zijn verdreven. Maar veel anderen houden zich gedeisd. Bang voor de gevolgen als ze wel hun mond open doen.

Dat we in Nederland niet zijn geslaagd om echte noodcapaciteit op te zetten voor de zorg, zou voldoende moeten zijn om de verantwoordelijken van hun taak te ontheffen. Maar niet alleen waren ze al demissionair (bijna 11 maanden nu). Ze zijn nu al bijna 9 maanden aan het praten over de vorming van een nieuw kabinet met dezelfde partijen.

Waar is de uitgang?

Mijn aanvankelijk licht optimisme is inmiddels verdwenen. We gaan een lange herfst en winter meemaken, waarbij zelfs (omdat inmiddels vrijwel iedereen in contact met het virus is gekomen),

 • de cijfers weer fors zouden dalen,
 • de maatregelen grotendeels zullen blijven gehandhaafd
 • en een 2G-aanpak imminent is.

Ook als we weer in een kalmere periode terecht komen ergens in de lente, zullen we nog steeds gevaar lopen om gemanipuleerd te worden via de angstknop. Noch de deskundigen, noch de media hebben dan een belang om zich anders op te stellen dan nu. Behalve als een groot deel van de bevolking om de een of andere reden wel ontwaakt. En we ons beseffen dat we veel verloren hebben in die twee jaar en verdomd weinig gewonnen.

Bij het gesprek met Prof. Desmet heb ik toen geopperd dat de enige manier is om te ontwaken uit deze angstpsychose het krijgen van angst voor iets anders groots. Ik wil niet denken aan wat het zou kunnen zijn, en ik blijf hopen dat men onderweg – op basis van goede voorbeelden uit het buitenland-  wel een U-turn gaat maken. Maar ik ben bang dat alleen die grotere angst en een grotere chaos ons uit de huidige situatie zal halen.

Zwart scenario

Je zou toch hopen dat er in Nederland mensen rond lopen op cruciale posities, die begrijpen wat er aan de hand is. En waar we naar op weg zijn en wel de persoonlijke moed hebben (en de mogelijkheid) om dit zwarte scenario naar de toekomst toe om te buigen.

En ik spreek ook de wens uit dat de verantwoordelijken op cruciale posities in de media zich gaan beseffen welke grote bijdrage ze hebben geleverd aan waar we nu in beland zijn en welke bijdrage ze zouden kunnen leveren om ons daaraan te ontworstelen.

Zolang dat nog niet zo is, moeten wij met ons werk doorgaan. We stellen af en toe een (kleine) donatie zeer op prijs. Klik dan hier.

U heeft zojuist gelezen: Het wordt steeds erger – Massavorming

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019