Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wat betekent “lichamelijke integriteit”?

Wat betekent “lichamelijke integriteit”? - 26186
Samenvatting van het artikel

Mensen die een hoge BMI hebben, lijken een 4 keer zo hoge kans te hebben om op de IC's terecht te komen. Maar juist omdat we uitgaan van basisprincipes als solidariteit en lichamelijke integriteit gaan we er niet toe over om hen boetes op te leggen of toegang te ontzeggen. Plus andere lessen die ik geleerd heb bij mijn ingrijpende ervaringen met de gezondheidszorg.

Lees volledig artikel: Wat betekent “lichamelijke integriteit”?

Leestijd: 7 minuten

De berekeningswijze met BMI als voorbeeld

Hoe wordt het effect van vaccinatie berekend? Wat zegt de uitdrukking “de vaccinatie-effecitiviteit is 90%?  En hoe wordt berekend als men zegt dat de kans om ongevaccineerd in het ziekenhuis te belanden 17 keer zo groot dan als je gevaccineerd bent?

Het zijn vragen die vaak gesteld worden.

Via een ogenschijnlijk afwijkend onderwerp wil ik die berekeningswijze uitleggen, plus de valkuilen.

Vanuit het overzicht van Stichting Nice weten we dat 40% van de mensen met Covid-19 op de IC’s een BMI heeft van meer dan 30. (In de jaren 2017 tot 2019 was dat bij patiënten met ernstige aandoeningen van de luchtwegen 20%).

Uit onderzoek van het CBS uit 2018 blijkt dat 14% van de Nederlanders een BMI heeft van meer dan 30.

Op basis hiervan kan net – zoals voor het vaccin als bescherming tegen ziekenhuisopnames of IC-opnames – de effectiviteit berekend worden.

Dit zijn de componenten:

 • 14% van de Nederlanders heeft die hoge BMI. Dat is ongeveer 2,5 miljoen mensen.
 • 86% heeft die hoge BMI niet, dat is ongeveer 15 miljoen mensen.
 • Er zijn ongeveer 15.000 IC-opnames geweest, daarvan dus 6.000 mensen met een hoge BMI en 9000 niet.

We kunnen nu de berekeningen uitvoeren:

 • Hoge BMI: 6.000 patiënten vanuit die 2,5 miljoen Nederlanders: 240 per 100.000
 • Niet hoge BMI: 9.000 patiënten vanuit die 15 miljoen Nederlanders: 60 per 100.000
 • Iemand met een hoge BMI heeft dus een 240/60 = 4 keer zo grote kans om op de IC’s met Covid-19 terecht te komen dan iemand die geen hoge BMI heeft.
 • En als dit cijfer uitgedrukt moet worden zoals ook gebeurt met Vaccin-efficiency, dan is het sommetje 240-60 gedeeld door 240: 75%.

Met andere woorden: een lagere BMI dan 30 zorgt ervoor dat men een 4 keer zo kleinere kans heeft om op de IC’s te komen dan als men een hogere BMI heeft dan 30. En de efficiency van die lagere BMI is 75%.

Dus als je Rutte/De Jonge hoort over de kansen van gevaccineerden tegenover ongevaccineerden of Van Dissel over dat percentage, dan is dat berekend op de bovenstaande wijze.

Hogere belasting betalen

Maar kom nu nog niet te snel met een jij-bak voor Senator Otten, die namelijk heeft voorgesteld in de Eerste Kamer dat iedereen die zich niet laat vaccineren een hogere belasting zou moeten betalen. Iets wat inmiddels feitelijk gaat gebeuren in Griekenland. En ongetwijfeld in meerdere landen.

Want de cijfers die nu net berekend zijn over BMI houden – net zoals steeds wordt gedaan met de cijfers over het vaccin – geen rekening met relevante uitsplitsingen, zoals bij BMI:

 • Ouderen, tot 75 jaar hebben een hogere BMI dan jongeren. Dus als je geen rekening houdt met de leeftijdsverdeling, dan overschat je het effect van “de lagere  BMI-bescherming”.
 • Vrouwen hebben gemiddeld een hogere BMI dan mannen. Maar op de IC’s liggen meer mannen, dus ook hierdoor wordt het effect van  die lagere BMI bescherming overschat.
 • Er wordt geen rekening gehouden met “onderliggend lijden” bij deze berekeningen. Er zijn sterke samenhangen met een hoge BMI, en die andere componenten zouden wel eens meer dan de BMI de oorzaak kunnen zijn van de IC-opnames.
 • Als we de grens van BMI niet op 30 hadden gelegd maar op 25, dan waren de uitkomsten anders geweest. 80% van de patiënten op de IC’s hadden een BMI van meer dan 25. Evenzeer was de uitkomst anders geweest als de grens op 35 was gesteld.

En dan is dit niet eens het complete overzicht.

Het is terecht als mensen met een hogere BMI (en ik behoor, zeker na de afgelopen 19 maanden waarin ik amper gesport heb, ook tot die categorie), bezwaar maken tegen een mogelijk voorstel, dat zij een hogere belasting zouden moeten betalen. Niet met het kul-argument van Senator Otten “overgewicht is niet besmettelijk”, omdat gevaccineerden immers ook besmettelijk zijn. Maar vanuit een aantal basisprincipes van onze samenleving: Solidariteit en lichamelijke integriteit.

Solidariteit

Ten aanzien van onze volksverzekeringen hebben we als basisprincipe dat we geen verschil maken tussen de levenswijze en gezondheidssituatie van mensen. Als je rookt of niet, dan betaal je niet meer voor je volksverzekering. Dat geldt ook voor het drinken van alcohol of voor een hoge BMI. Want het eind is zoek als we dat zouden gaan doen. (Misschien is kort slapen ook slecht voor je gezondheid, en zou je dan ook mensen meer laten betalen als ze gemiddeld minder dan 6 uur per nacht slapen, zoals ik dat doe?).

Waarom is dat zo? Enerzijds omdat dit nu net het principe is van solidariteit. Anderzijds, omdat er ook hele valide redenen kunnen zijn waarom mensen in een categorie vallen, die objectief gezien als slecht kan worden aangemerkt. Er kunnen genetische redenen zijn, of geld- of gezinsproblemen. En wie is dan degene, die bepaalt of jij als uitzondering kan worden aangemerkt? Een soort landelijk Orwelliaans keuringsorgaan?

Het ontmoedigen van ongezond gedrag kan aan de voorkant plaatsvinden. Met hogere accijnzen of suikertax. Of het aanmoedigen van gezond gedrag via allerlei impulsen.

Maar als je dat als overheid via boetes gaat doen (al dan niet via de belastingen), dan ben je op een plek aangekomen, die ver af is van de basisprincipes, zoals we die al heel lang kennen.

Lichamelijke integriteit

Maar wat ik nog belangrijker vind, is het onderwerp “lichamelijke integriteit”.  Eén van de grondrechten van onze samenleving. En dat wil ik graag uitleggen vanuit mijn persoonlijke ervaringen.

Helaas heb ik zowel bij mijn eerste vrouw, die in 1980 aan borstkanker is overleden, als bij mijn zoon Mark ervaren dat hoewel artsen en zorgpersoneel hun uiterste best doen en hun hart op de goede plaats hebben, er toch forse fouten kunnen worden gemaakt. Of dat men minder op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen in hun vakgebied, zoals die elders in de wereld al ingevoerd zijn of dat men die in Nederland nog niet mocht toepassen.

Ik zal hierover niet in detail gaan uitweiden, maar mijn les was en is, dat de eindbeslissing of ik een behandeling wil ondergaan of een bepaald medicijn neem, bij mij zelf ligt. In 90% van de gevallen zal dat een keuze zijn die de artsen/specialisten mij aanraden, maar soms deed ik het toch niet, en dat was gebaseerd op eerdere ervaringen of internationale onderzoeken/informatie.

Terwijl we onze dochter, in mei 2009 geboren, wel alle vaccinaties hebben laten geven voor kinderziektes, hebben we in november 2009 besloten haar niet tegen de Mexicaanse Griep te laten intenten, ondanks dat de Gezondheidsraad dat adviseerde, omdat al duidelijk was door de ervaringen op het Zuidelijk Halfrond in de winter, dat die Mexicaanse Griep veel minder erg was dan aanvankelijk in maart/april 2009 werd gedacht.

Vaccinatie in Israël

Zo heb ik op basis van de goede resultaten in Israël in de eerste maanden van 2021 met het vaccineren, besloten mij in april/mei wel 2 keer te laten vaccineren met Pfizer. Dat heb ik gedaan op basis van mijn inschatting vanuit mijn gezondheidssituatie en dat wat we op dat moment wisten van mogelijke bij-effecten op korte (en wellicht) lange termijn van die vaccinatie.

Maar ten aanzien van onze dochter van 12 jaar hebben we – in overleg met haar – besloten dat zij niet gevaccineerd zou worden.

Afnemend effect van vaccin

Sindsdien is er beduidend meer informatie beschikbaar gekomen. Namelijk over

 • het – helaas – afnemend effect van het vaccin,
 • betere medicijnen voor mensen die Covid-19 krijgen,
 • vastgestelde en mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie,
 • het feit dat mensen die wel geïnfecteerd zijn een beduidend betere bescherming hebben dan mensen die alleen maar zijn gevaccineerd,
 • en last but not least: het vooruitzicht dat je niet alleen na circa zes maanden een derde prik nodig hebt, maar dat de kans groot is dat dit vervolgens iedere 6/12 maanden moet gaan gebeuren.

Op basis daarvan werd mijn persoonlijke keuze, dezelfde die ik ook met griep heb gevolgd. In mijn leven ben ik wel regelmatig verkouden geweest, maar ik heb nog nooit griep gehad (althans bij mijn weten). Wel heb ik de “normale”  kinderziektes gehad, zoals de bof, mazelen en waterpokken. Dus toen ik als 60-jarige de uitnodiging kreeg om tegen griep gevaccineerd te worden, heb ik dat niet gedaan. En dat is tot nu toe nog steeds het geval.

Hoe meer je inademt, hoe zieker

Ik besloot mij niet met een boosterprik te laten inenten. Gewoon verder gaan met datgene wat ik al vanaf maart 2020 deed. Dagelijks innemen van D3-K2, zink en via een CO2-meter te zorgen dat ik niet te lang in binnenruimtes ben, die het risico geven dat ik te lang het virus zou inademen. Want op basis van o.a. de studies van Prof. Streeck in Gangelt is op te maken dat hoe meer virusdeeltjes je binnenkrijgt, hoe zieker je kan worden.  (Dus lange tijd in een omgeving te zijn met een hoog CO2- niveau, bij voorbeeld hoger dan 1000, is voor mij onverstandig).

Dus niet de 3e boosterprik (en daarna een 4e, 5e en Xe). En accepteren dat ik geïnfecteerd zou kunnen raken met Covid-19. Maar daarbij dan wel zorgen dat als dat het geval zou zijn, ik anderen daar niet in mee zou nemen.

Positief getest

Dat laatste is snel gebeurd. Half november kreeg ik last van droge hoest, een sneltest was nog negatief, maar een dag later positief. En bij de GGD werd dat bevestigd. Mijn klachten bleven gering (meer hoesten, meer verkouden, amper verhoging). En na vijf dagen was het voorbij. Direct nadat we het vastgesteld hadden, hielden we onze dochter thuis van school. Mijn gezinsleden kregen het ook (maar ook licht), omdat enerzijds de sneltest pas 12 uur nadat ik blijkbaar al virus aan het verspreiden was, positief gaf. Maar gelukkig is bij ons de standaard in huis dat we letten op ventilatie en luchtvochtigheid.

Vanzelfsprekend kan ik niet aangeven welke elementen doorslaggevend zijn geweest voor het feit dat ik het zo licht heb gehad. Maar dat is ook niet belangrijk. Want ook als ik het zwaar had gekregen, dan was dit het ook gevolg geweest van de keuzes die ik gemaakt heb, op basis van alle informatie, waarover ik beschikte, inclusief de adviezen van bepaalde medici, die ik hoog heb zitten.

Ik heb nu een bewijs van doormaken van de infectie, die nu een looptijd heeft van 12 maanden. Maar geen haar op mijn hoofd, die eraan denkt om dan na 12 maanden wel een boosterprik te gaan nemen. Ik vertrouw op de lijn, die ik heb ingezet, inclusief het feit dat ik de infectie heb doorgemaakt.

Essentie van ons grondrecht

Dat is de essentie van ons grondrecht “lichamelijke integriteit”. Dat ik deze keuzes mag en kan maken ZONDER DAT HET VIA VERBODEN (G2) OF BOETES (voorstel Otten) eigenlijk geen keuze meer is.

En als je ziet met hoeveel aannames men vanaf maart 2020 heeft geopereerd, die later zijn geloochenstraft (en blijkbaar in Nederland later doordringen dan in veel andere landen), dan vind ik het uitermate aanmatigend met welke stelligheid Van Dissel, OMT-leden en politici zaken poneren, als basis voor besluiten die de basisprincipes van onze samenleving opzij zetten.

 • Het negeren/onderschatten van de rol van het zwevende virus.
 • Het overschatten van het effect van de vaccinatie op langere termijn.
 • Het onderschatten van de nadelen van het vaccineren, met name voor de niet-kwetsbaren.
 • Het negeren van het feit dat 3G (en 2G) juist zorgen voor de verspreiding van het virus.
 • Het niet onderkennen van het seizoenseffect.

Een rij, die ongetwijfeld over een paar jaar nog een stuk langer zal zijn.

Basisprincipes en grondrechten

Mede omdat er landen zijn, waar de situatie wel een soort evenwicht is tussen de ontwikkelingen rondom het virus en het doorgaan met het normale leven (zoals in Engeland), vervalt in feite iedere argumentatie om keuzes te maken waarbij basisprincipes en grondrechten met de voeten worden getreden.

Het zou zo fijn zijn als belangrijke personen op cruciale plekken in onze samenleving en in de media, afrekenen met hun primaire angsten, en terugkeren naar die mate van professionaliteit die ze als politicus, wetenschapper of journalist hadden, voor maart 2020.

Onze dank is groot als u zo nu en dan een kleine, vrijwillige bijdrage zou willen doen via onze pagina voor donateurs

U heeft zojuist gelezen: Wat betekent “lichamelijke integriteit”?

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.