Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Enorme aantallen onnodige slachtoffers

Enorme aantallen onnodige slachtoffers - 26574
Samenvatting van het artikel

Het nog hoger reproductiegetal voor de Omicron-variant is weer een bewijs dat Covid-19 zich alleen door de lucht verspreidt. Ventilatie/luchtfilters/luchtvochtigheid vormt een krachtige bescherming tegen verspreiding van het virus, zoals o.a. ook op scholen in Staphorst gezien kan worden. Maar nog steeds wordt dit niet omarmd door RIVM/OMT, waarmee ze laten zien hoezeer zij verantwoordelijk zijn voor de vele slachtoffers en de schade door veel onnodige maatregelen.

Lees volledig artikel: Enorme aantallen onnodige slachtoffers

Leestijd: 7 minuten

Fake Nieuws??

Helaas moet ik wederom het onderwerp aerosolen en de verspreiding van het virus door de lucht aansnijden. Want zelfs na bijna 2 jaar in deze Coronacrisis wordt door de (gezondheids-)autoriteiten de dominante verspreiding van het virus door de lucht vrijwel genegeerd. Het woord ventilatie/frisse lucht wordt wel gebezigd. Maar voor de rest blijkt uit vrijwel niets, dat men echt onderkent hoe het virus zich verspreidt en wat er goed tegen gedaan kan worden.

Enorme aantallen onnodige slachtoffers - 26493

In maart 2020 liet de WHO nog een bericht rondgaan dat “Covid-19 is airborne” fake news was. 

En ook het RIVM/Van Dissel hebben zich vanaf het begin in 2020 ook op dit standpunt gesteld.

In een bijlage bij een OMT advies eind mei 2020 wordt nog uitgelegd wat de onderbouwing is dat Covid-19 niet door de lucht gaat. Het was de argumentatie, die ook door OMT-leden nog lang werd gebezigd (o.a. door Prof. Voss die eind juni 2020 met mij in debat ging bij OP1).

Enorme aantallen onnodige slachtoffers - 26586

Argumenten

Dat beide argumenten geen steek houden, heb ik ook toen al uitgebreid uitgelegd: 

  1. Het verschil in reproductiegetal tussen mazelen en Covid-19 kan al verklaard worden als je veel minder mazelen virus-deeltjes binnen moet krijgen om besmet te worden dan Covid-19 virusdeeltjes. Dus het reproductiegetal is geen argument.
  2. Het is een basale logica fout als je ervan uitgaat dat er geen verspreiding door de lucht plaats vindt, omdat na de maatregelen van half maart de besmettingen gingen dalen. Er waren immers veel meer maatregelen genomen (zoals het verbieden van bijeenkomsten) plus dat het warmer werd. Hetgeen ook een grote invloed op aerosolen verspreiding heeft.

Maar Van Dissel heeft beide argumenten nog veel vaker gebruikt en in de media las je dat meestal zonder enige kritiek terug.

Als een boemerang

Besef dat men tot ongeveer 1985 aannam dat mazelen zich ook via grote druppels verspreidde. Maar toen kwamen er een aantal belangwekkende studies uit, waardoor men volledig om ging. Vooral deze sloeg in: 

Bij een kinderarts raakten drie kinderen besmet met mazelen, terwijl ze pas in de wachtkamer waren gekomen van de arts, één uur nadat een kind met mazelen was vertrokken.

En inmiddels gaat men ervan uit dat de mazelen-besmetting nog alleen via de verspreiding door de lucht gaat.

Dus Van Dissel en anderen zeiden vorig jaar dat de hoge reproductiefactor van mazelen (tussen 12 en 18) een belangrijk argument was om mazelen toen wel als airborne te beschouwen, en Covid-19 (tussen 2,0 en 2,5) niet. Maar die argumentatie keert zich nu als een boemerang tegen Van Dissel en al die anderen. Want nadat de basis reproductiefactor van de Delta-variant al ergens op 6 tot 7 werd geschat, denkt men dat die van de Omicron-variant nog veel hoger is. Dus de omicronvariant van Covid-19 heeft een reproductiefactor, die op het niveau ligt van die van mazelen.

En als Van Dissel en de anderen niet zo koppig zouden zijn, dan zouden ze nog maar één conclusie kunnen trekken:

Besmettingen met Covid-19 vinden vrijwel alleen plaats door de lucht!

Besmetting door de lucht

Het is datgene waar ik me al sinds eind maart 2020 hard voor heb gemaakt. Dat deed ik op basis van data-analyse van de verspreiding van het virus, en het goed luisteren naar belangrijke natuurkundigen zoals Linsey Marr, Jose-Luis Jimenez en Kimberley Prather.

Samen met nog 236 andere wetenschappers schreven ze begin juli een brief naar de WHO, nadat ze bij gesprekken bij de WHO bot hadden gevangen. Ik schreef daar een uitgebreid artikel over op 6 juli 2020. Hoe erg het was dat men maar niet wilde onderkennen dat de besmettingen voor het overgrote deel plaatsvinden door de lucht. Dat was dus bijna anderhalf jaar geleden!

Aerosolen

De New York Times heeft vorige week een prachtige simulatie gepubliceerd hoe het Covid-19 virus in een kleine druppel zit. Inclusief computersimulaties. Dit zijn wat shots eruit.

Enorme aantallen onnodige slachtoffers - 26497

Het zijn deze kleine druppeltjes met een virusdeeltje erin, die in de lucht zweven en vervolgens worden ingeademd. Besef dat zo een druppeltje een factor 25 kleiner is dan de waterdruppels die we in de wolken zien ZWEVEN. Iemand heeft mij uitgelegd dat als zo een druppeltje 1 centimeter groot zou zijn, je als mens op schaal 200 kilometer lang zou zijn.

Hoeveelheid

Daarbij is het niet zo dat als je één van die druppeltjes binnen krijgt, je geïnfecteerd raakt en ziek wordt. Het gaat er om hoeveel je van die druppeltjes binnenkrijgt (en diep je longen binnendringen). En in welke mate je lichaam in staat is om die mogelijk ziekmakende elementen uit te schakelen (de virale doses). Hier is dat al uitgebreid beschreven in juli 2020. 

De fascinerende studie van Prof. Streeck, waar hij alle aanwezigen bij een carnavalsbijeenkomst in Gangelt heeft ondervraagd, laat goed zien wat er gebeurt. Namelijk dat pas als men lange tijd in een ruimte verkeert en op plekken is met een grotere concentratie van microdruppeltjes met virus erin, dat je dan ziek kunt worden. (Hoe meer men binnen krijgt, hoe groter de kans is om erg ziek te worden. Iets wat natuurlijk wel sterk verschil per persoon op basis van de kracht van zijn immuunstelsel. Plus de hulpmiddelen die hij daarbij gebruikt heeft om die te versterken).

Om de dreiging van het teveel inademen van het virus in binnenruimtes sterk te verkleinen, is een strategie nodig om de lucht in een ruimte sterk te verdunnen. Dus via ventilatie te zorgen voor een ruime toevloed van frisse lucht. Via filtering van de lucht (dat kan op verschillende manieren) kunnen er veel virusdeeltjes in een binnenruimte worden verwijderd. Plus dat het in onze regio’s in de herfst/winter en vroege zomer in binnenruimtes heel belangrijk is de luchtvochtigheid boven een bepaald minimum te brengen. (Bij kamertemperatuur tussen 45 en 65% relatieve vochtigheid). Als de luchtvochtigheid te laag is, blijven die kleine druppeltjes (veel) langer zweven.

Experiment

Een experiment in de scholen van Staphorst, waar een lokale ondernemer luchtfilterapparaten heeft geplaatst, gaf snel heel goede resultaten. Dit was de kop in de Meppeler Courant.

Enorme aantallen onnodige slachtoffers - 26495

Nu betreft dit nog een vrij duur apparaat (4000 euro, maar de producent geeft 50% bij gebrek aan steun van de overheid). Maar er is een schakering van apparaten, waarbij in combinatie met een goed protocol en CO2-meters, op scholen en elders veilige ruimtes kunnen worden geschapen.

Waar het risico om besmet te raken heel erg klein is. En waar geen 3G- of 2G- of 1G toegangspassen voor nodig zijn!

Als u daar meer uitleg over wilt lezen, dan stond het al in mijn Deltaplan Ventilatie van anderhalf jaar geleden.

Koppigheid troef

Als de WHO, RIVM, OMT en de regering niet zo koppig waren geweest, dan had bij hun aanpak het scheppen van veilige ruimtes al vanaf de vorige zomer centraal gestaan. Per ruimte waar mensen elkaar ontmoeten (scholen, kantoor, winkels, theaters, musea, etc.) zou een plan uitgevoerd kunnen zijn, waar men op basis van de situatie stappen had kunnen ondernemen.  Als grootschalige aanpassingen nodig zouden zijn, dan zouden er tijdelijk eenvoudiger hulpmiddelen kunnen worden gebruik. Maar met CO2-meters, aandacht voor ventilatie en luchtvochtigheid en apparatuur om de lucht te filteren, zou het risico op besmettingen sterk worden gereduceerd.

Slechts schoorvoetend heeft men het belang van ventilatie onderkend. Daarom staat er nu sinds mei een vierde bordje bij de persconferentie. En op de website van het RIVM wordt dit onderwerp ook beschreven. Maar het is absoluut niet doorgedrongen bij de bevolking hoe belangrijk dat is. Ondanks het feit dat ze sinds mei op hun site wel het belang van aerosolen en ventilatie beschreven, wordt er maar niet uitgelegd hoezeer men ook in de thuissituatie risico’s echt kan doen verminderen.

En als je de toelichtingen van Van Dissel, Rutte/De Jonge, of de leden van het OMT hoort, dan krijg je maar één ding mee: dat we ons aan de basismaatregelen moeten houden. En hoewel 2G nu nog niet wordt ingevoerd, is dat volgens De Jonge en Paternotte de enige manier om t.z.t. in ruimtes toch weer activiteiten te kunnen toelaten!

Veel leed

Nog steeds zijn er grote uitbraken in zorginstellingen. Hoe lang zitten die mensen niet onnodig de lucht in te ademen met virusdeeltjes verspreidt door anderen?

Hoeveel leed heeft het niet gekost aan overlijdens, ziekte, uitgestelde zorg en economische schade? Dat men in de zomer vorig jaar, toen het al helemaal duidelijk was hoe het virus zich verspreidde, de koers niet volledig heeft gericht om te zorgen dat mensen zo min mogelijk het risico liepen langere tijd virusdeeltjes in te ademen? Hoe triest is het dat de traditionele media de betrokkenen niet het vuur aan de schenen hebben gelegd? Ze zitten vaak genoeg aan tafel van de vaderlandse praatprogramma’s. Maar komen daar vooral weg met verhalen over maatregelen en dat wij ons daar niet genoeg aan houden.

Ik heb het al eerder gezegd en doe het nu weer: dit koppige gedrag, dit niet willen erkennen, dat het anders in elkaar zit dan je aanvankelijk dacht, heeft enorm onnodige slachtoffers opgeleverd en enorme schade berokkend. Dat dit geen enkele consequenties voor de betrokkenen heeft en dat de media deze personen nog steeds op een soort van voetstuk zetten, zorgen ervoor dat we nog een stuk langer in deze ellendige situatie blijven zitten. Het zijn niet de burgers, die zich niet aan de maatregelen houden. Die zijn niet de schuld van de situatie waar we in zitten. En het is ook niet de kleine groep ongevaccineerden die het gedaan heeft.

Mond houden

Het is de schuld van WHO, RIVM, Van Dissel, leden van het OMT, velen in de media, en een groot deel van de wetenschappelijke wereld die hun mond houden. Hierdoor blijven we maar in rondjes ronddraaien.  Waardoor de samenleving steeds meer raakt ontregeld, en waardoor het persoonlijk leed en de gezondheids- en economische schade steeds groter wordt.

En als u me niet wilt geloven, lees dan het commentaar dat gisteren verscheen bij de NOS over de publicatie van de succesvolle luchtfilters in de scholen in Staphorst. Noch het RIVM, noch het Ministerie, noch de GGD waren onder de indruk van de ervaringen in Staphorst. De reactie van de GGD:

“De GGD gaat ervan uit dat dit komt doordat veel inwoners inmiddels immuun zijn en zich aan de coronamaatregelen houden. Het is onwaarschijnlijk dat een luchtreinigingssysteem dit veroorzaakt.”

Terwijl internationaal het belang hiervan op scholen wel wordt onderkend blijven we in Nederland koppig hangen in oude mantra’s. Ook aan het eind van de reportage van EenVandaag gisteren over het succes van de luchtfilters van de scholen in Staphorst, kon je het weer terughoren in het commentaar van het RIVM. Ook nu nog is het niet zeker dat……., en is meer onderzoek nodig. Een trieste bedoening van een organisatie/OMT, die sinds maart 2020 allerlei adviezen geeft voor ingrijpende maatregelen in de samenleving, waar geen hard bewijs voor was.

Koppigheid en hardleersheid

Besef hoeveel minder onnodige slachtoffers er zouden geweest zijn in Nederland en erbuiten, als men al vanaf medio 2020 had onderkend, wat toen ook al zo logisch was na een goede data-analyse. En wat door vele natuurkundigen toen al werd gesteld: het virus verspreidt zich door de lucht en niet via grote druppels of via voorwerpen. 

Maar koppigheid, beroepseer, hardleersheid, samen met een weinig kritische benadering vanuit de media, hebben gezorgd dat tot en met vandaag de belangrijkste maatregelen om de verspreiding sterk te doen verminderen nog steeds niet worden genomen: het maken van veilige ruimtes. Met grote aantallen onnodige slachtoffers en een enorme schade aan onze samenleving als gevolg.

Onze dank is groot als u zo nu en dan een kleine, vrijwillige bijdrage zou willen doen via onze pagina voor donateurs

U heeft zojuist gelezen: Enorme aantallen onnodige slachtoffers.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029