Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Een verbijsterende ervaring met de Twijfeltelefoon

Een verbijsterende ervaring met de Twijfeltelefoon - 27641
Samenvatting van het artikel

Rogier Rumke belde met de Twijfeltelefoon, omdat hij in zijn specifieke medische situatie een afgewogen beslissing wil nemen of boosteren verstandig is of niet. Het gesprek was inderdaad zeer informatief, maar niet over de vraag of boosteren nu verstandig is of niet zoals uit het verloop van het gesprek zal blijken.

Lees volledig artikel: Een verbijsterende ervaring met de Twijfeltelefoon

Leestijd: 6 minuten

Van de website van de Twijfeltelefoon:

Wat op 24 november 2021 begon als een kleinschalig initiatief vanuit het Erasmus MC groeide binnen een paar weken uit tot een landelijke telefoonlijn, gesteund en uitgevoerd door Erasmus MC, Utrecht UMC, Amsterdam UMC, Radboudumc en Maastricht UMC+.

De lijn wordt bemand door ervaren medisch studenten die getraind en ingevoerd zijn over de laatste stand van zaken van de coronavaccins. Daarnaast raadplegen ze bij complexe vragen artsen uit verschillende disciplines.

De Twijfeltelefoon is een onafhankelijke advieslijn. Het doel van de Twijfeltelefoon is om medische informatie over de coronavaccins te geven. De keuze voor wel of geen vaccinatie is aan de beller, niet aan ons.

Twijfelt u over de coronavaccinatie of wilt u medisch advies of het in uw situatie veilig is om zich te laten vaccineren?

Met die vragen kunt u terecht bij de Vaccinatie Twijfeltelefoon. Ervaren medisch studenten staan u te woord en kunnen u informeren over de laatste stand van zaken omtrent de coronavaccins. Er is altijd een medisch specialist of huisarts aanwezig voor eventuele complexe vragen.

 

Zojuist beëindig ik een gesprek met de Twijfeltelefoon.

Ik zal proberen één en ander zo zuiver mogelijk weer te geven.

Na een forse wachttijd heb ik mij zo goed mogelijk voorgesteld. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik mij meer dan gemiddeld op de hoogte heb gesteld omdat ik er groot persoonlijk belang bij heb niet besmet te raken met Covid. Dit omdat ik een longziekte heb waarbij het krijgen van een longontsteking mogelijkerwijs fataal is.

Ik heb een universitaire opleiding psychologie en ben opgeleid als trainer/coach waardoor ik enige medische kennis heb en vooral veel statistisch inzicht. In het gesprek vertelde ik over mijn fitheid die mijn longziekte al acht jaar stabiel houdt en mij, voor zover ik weet, ook weer minder vatbaar maakt voor Covid. Na ongeveer een kwartier werd het gesprek overgenomen door een ondertussen meeluisterend arts.

Ik heb volledig open kaart gespeeld en kenbaar gemaakt dat ik beheerder ben van een kritisch forum rond het coronabeleid. Ook dat ik regelmatig schrijf op de site van Maurice de Hond, en meer specifiek zeer kritisch sta ten opzichte van het boosteren.

Ook heb ik duidelijk aangegeven dat ik mij in juni met volle overtuiging heb laten prikken aangezien ik met mijn longziekte kwetsbaar ben, maar dat ik nu, gezien de huidige stand in onderzoek en tegengeluiden minder enthousiast ben over het hele vaccinatieprogramma.

Zorgen

Aan de student heb ik mijn zorgen uiteengezet ten aanzien van de oversterfte die momenteel plaatsvindt. Hij was niet op de hoogte van de duizend personen oversterfte per week aan niet geregistreerde coronagevallen. Toen ik vertelde dat Pieter Omtzigt daarover een motie had ingediend met de strekking dat onverklaarde oversterfte dient te worden onderzocht, begon hem iets te dagen. Hij wilde controleren of het klopte dat de regering had aangeven op die dringende vraag niet voor eind april antwoord te kunnen geven.

Blijkbaar gaf zijn korte uitzoekwerk aanleiding dit vraagstuk serieus te nemen en ging hij speculeren over de oorzaak. Hij was het wel met mij eens dat het wonderlijk zou zijn als het vaccinatieprogramma juist tot extra doden zou leiden. Na het afgaan van enkele mogelijke oorzaken kwamen we tot de gezamenlijke conclusie dat sporten ook zeer goed beschermd tegen infectie en dat het feit dat door lockdowns één op de drie sporters gestopt is zeer ernstig mag worden genoemd. Wat hem betreft, kon de oversterfte van duizend personen per week in Nederland, samen met depressieve gevoelens die de student daaraan toevoegde, grotendeels worden verklaard. 

Daarop vroeg ik of hij op de hoogte was van een mogelijk probleem door het niet aspireren. Dat was hij niet. Hij bleek ook niet te weten wat dat betekende. Hij vroeg mij of dat te maken had met het schoonmaken van de injectieplek. Ik vermoed dat dat het moment was dat er een superviserend arts mee ging luisteren.

Aspireren

In ieder geval kon ik hem goed uitleggen waar mijn zorgen liggen. Ik verwees naar de videoblogs van  John Campbell die ik volg, waarin grote zorgen worden geuit omdat er in veel landen, waaronder in Nederland, niet meer wordt geaspireerd.

Aspireren is de zuiger voor het injecteren van de entvloeistof even terug trekken om te controleren of er geen bloedvat is geraakt. Het aspireren is een jaar of vijf geleden op basis van onderzoek door de WHO uit het protocol gehaald omdat het onnodig belastend is voor de geprikte, geen noemenswaardig extra gevaar oplevert bij de onderzochte injecties en dus kon worden afgeschaft.

Echter, zo betoogde ik, John Campbell volgend: het mRNA vaccin is een ander verhaal. Er is onderzocht of het kwaad kan als dat bepaalde vaccin in de bloedbaan komt, en dat is zo zeer het geval dat Pfizer heeft afgezien van menselijke testen na geconstateerde ernstige schade bij proefdieren, niet zelden de dood ten gevolge hebbend.

Grotere kans op ernstige bijwerkingen als er niet wordt geaspireerd

In landen waar wel wordt geaspireerd, zoals in Denemarken, blijkt dat bij één op de drieduizend gevallen de injectie aanvankelijk een bloedvat raakt en in die gevallen de entstof niet wordt ingespoten. Dus kun je daaruit concluderen dat in één op de drieduizend gevallen, in de landen waar niet wordt geaspireerd, zeer ernstige bijwerkingen kunnen optreden doordat de vloeistof, onbedoeld direct in de bloedbaan komt. Dit zou kunnen leiden tot ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis), bekende maar zeldzame bijwerkingen van Pfizer en andere mRNA vaccins.

Het geeft mij extra zorgen bij fitte sporters omdat die meer doorbloedde spieren hebben, waardoor dus ook bij mij de kans op misprikken in een ader groter is.

De student wees mij erop dat dit toch wel heel zeldzaam is, maar dat betwijfelde ik. Is het niet zo dat er dit jaar al meer dan twintig topsporters aan myocarditis zijn bezweken tegen vorig jaar zeven? Zou een deel van de onverklaarde oversterfte wellicht daarmee samen kunnen hangen en zou dat niet op zijn minst tot op de bodem uitgezocht moeten worden waarbij tot die tijd het aspireren weer zou moeten worden aanbevolen?

De superviserend arts neemt het gesprek over

Tijd voor de student om het gesprek over te geven aan de superviserend arts, die zich voorstelde als werkend in het Radboud ziekenhuis.

In dit tweede deel vertelde ik dat ik ook contact heb met een aantal kritische artsen, waaronder Jona Walk. Hij gaf aan haar te kennen en op de hoogte te zijn van haar kritische houding. In dit tweede deel van het gesprek, met de arts, heb ik tenslotte een tweetal concrete vragen te formuleren:

  1.  Kan ik bij de GGD vragen om voorafgaand aan de vaccinatie te aspireren?
  2.  In hoeverre is bekend of de booster ook echt helpt bij de Omikron-variant?

De antwoorden

Antwoord op vraag 1 was JA en als de betreffende prikker daar geen ervaring mee heeft, dan dient er een andere prikker te komen die die techniek wel beheerst. Hij vergeleek het met iemand die vraagt te mogen liggen tijdens het prikken, daar wordt ook gehoor aan gegeven.

Antwoord op vraag 2 kwam na veel aandringen van mijn kant en hield in dat daarover geen onderzoek beschikbaar is dat voldoende onderbouwd is, simpelweg omdat er nog geen tijd is geweest om daarnaar valide onderzoek af te ronden. Het boosterprogramma is volgens mij dan gebaseerd op aannames. De arts kon niet anders dan dat beamen.

Weer slechts een aanname

Gezien mijn longprobleem wil ik specifiek weten of ondertussen meer bekend is over de besmetting van Omikron in de longen. De arts in kwestie is bekend met onderzoek, en onderschrijft dit, dat Omikron voornamelijk de bronchiën (de hoger gelegen luchtwegen) aantast. Omikron zou maar liefst zeventig keer meer infecties geven in de bronchiën maar, daarentegen tien keer minder in de longblaasjes zelf. Maar, betoogde de arts, het is niet ondenkbaar dat een besmetting van de bronchiën daarna toch overslaat op de longen en dat de huidige vaccins daar bescherming tegen bieden. Ook dat is weer, zo constateerden wij samen, slechts een aanname.

Vervolgens vraag ik of het gaat om ontstekingsvocht uit de bronchiën dat in de longen stroomt of gaat het om het ontsteken van de longen zelf? Een belangrijk verschil immers. Daarop had hij geen antwoord. Dat is nog niet onderzocht.

Wat is dan een juiste afweging, wel of niet boosteren?

Ik wees de arts erop dat mijn beslissing mij al dan niet te laten boosteren in hoge mate afhankelijk is van de vraag of de booster beschermt tegen het overslaan van Omikron naar de longblaasjes. Immers, ik ben niet bang voor een bronchitis, sterker nog, ik heb liever bronchitis dan een vergrote kans op ernstige bijwerkingen, met name myocarditis.

Zijn antwoord was dat hij dat niet weet, maar dat hij wel weet dat het nog niet bekend is. Toen ik hem vroeg of hij niet van mening is dat een advies om te boosteren dan nog helemaal niet aan de orde kan zijn, wilde hij daar niet op ingaan. Dat was volgens hem een politieke keuze.

Ik vroeg hem of hij als arts vindt: bij twijfel niet doen. Daarop kon hij geen antwoord geven omdat dat volgens hem ook een politieke vraag is.

Conclusie

Aangezien we het gesprek allebei wilden afsluiten vroeg ik hem of mijn conclusie juist is:

Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om een werkelijk afgewogen beslissing te nemen of boosteren verstandig is of niet.

Daaruit volgt dat een ongeïnformeerde beller zich laat overhalen door niet op onderzoek, maar op aannames gebaseerde adviezen, terwijl ze niet in staat zijn een geïnformeerde beller van concreet advies te dienen.

Zijn antwoord was onomwonden. JA, die conclusie is juist.

Hij wilde daarna het gesprek beëindigen. Ik sprak hem uitdrukkelijk aan op zijn verantwoordelijkheid als arts, hij wilde er niet op in gaan.

Hij laat mij in totale verbijstering achter.

Rogier Rumke

Verantwoording, vindplaats literatuur:

Aspireren, myocarditis bij sporters, John Campbell:  https://www.maurice.nl/2021/10/23/laat-geen-gewonde-soldaten-achter-op-het-slagveld/

Myocarditis als zeldzame bijwerking bij Pfizer en Moderna: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/zeer-zeldzame-hartontstekingen-kunnen-voorkomen-na-een-prik-met-pfizer-en-moderna

Omikron slaat 70 x meer aan op bronchieen, 10 x minder op longblaasjes, uitleg John Campbell: https://www.youtube.com/watch?v=84XMFVcLScw&t=39s

Oversterfte, vooral veel te vinden op virusvaria.nl, zoals: https://virusvaria.nl/week-45-2021-over-oversterfte-en-vaccinatiedoden/

Motie Omtzigt onderzoek oversterfte: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z22246&did=2021D47333

 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.