Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Bewijs uit Engeland dat de lockdown geen basis heeft

Bewijs uit Engeland dat de lockdown geen basis heeft - 28229
Samenvatting van het artikel

In Londen startte de grote uitbraak van Omikron met een sterke stijging van het aantal positieve testen. Maar als je naar de ontwikkelingen in de ziekenhuizen van Londen kijkt dan besef je dat de lockdown in Nederland geen basis heeft.

Lees volledig artikel: Bewijs uit Engeland dat de lockdown geen basis heeft

Leestijd: 5 minuten

Druk op de ziekenhuizen

Eén van de problemen bij het volgen van de effecten van Covid-19 op de ziekenhuisbelasting is dat er geen verschil wordt gemaakt tussen opnames die komen DOOR Covid-19 en die komen MET Covid-19. In het laatste geval belandt men in het ziekenhuis door een ander probleem. Maar blijkt uit de test, die uitgevoerd wordt, dat de patiënt op dat moment Covid-19 heeft. Maar dat hij of zij blijkbaar geen of amper symptomen heeft.

Nu moeten die patiënten wel apart gelegd worden. Maar de druk op de zorg is heel anders dan een patiënt, die door Covid-19 klachten in het ziekenhuis terecht komt. In het laatste geval is er een relatieve lange ligtijd en een deel ervan komt ook op de IC’s terecht. In Nederland is de bezetting van de IC’s door patiënten met Covid-19 ongeveer een kwart van de patiënten die met/door Covid-19 in de ziekenhuizen liggen.

Bij Omikron is dit onderscheid tussen DOOR en MET Covid-19 nog veel belangrijker. Dat blijkt al uit de cijfers van Zuid-Afrika. Enerzijds is het ziekteverloop door Omikron minder ernstig dan door de Delta-mutatie. En anderzijds – en daarmee verband houdend – zijn er meer mensen geïnfecteerd, die het niet weten dat ze op dat moment Covid-19 hebben. Dat leidde in Zuid-Afrika tot veel meer ziekenhuisopnames, die vallen onder de categorie MET Covid-19. In het ziekenhuis werd pas vastgesteld dat men Covid-19 had, terwijl men geen of beperkte symptomen had.

Relatie positieve PCR test

In Gauteng werden er in week 49 ongeveer 3300 mensen opgenomen in het ziekenhuis met/door Covid-19. Van de patiënten die nu in het ziekenhuis liggen bevindt 9% zich op de IC. Dat was kort na het hoogtepunt van de vorige golf 25%.

De grote vraag is natuurlijk hoe de relatie zich in Nederland zal ontwikkelen tussen de positieve PCR-testen door Omikron en de druk op de ziekenhuizen. Een druk die dus bepaald wordt door degenen die in het ziekenhuis terecht komen DOOR Omikron. En met name die op de IC’s terecht komen DOOR Omikron.

Het doomscenario van het RIVM, waarmee we de lockdown hebben gekregen, ging uit van een exponentiële groei van het aantal positieve testen tot half januari van rond de 80.000 als we niets anders zouden doen dan een avond-lockdown. Maar ook dat de ziekenhuis- en IC-opnames in relatie tot die positieve testen door Omikron in gelijke mate veroorzaakt zouden worden als door Delta. Bij die combinatie van aannames zouden we begin februari op een bezetting komen van 4300 IC-beden. Op dit moment ligt dat rond de 550.

Je kunt zeggen dat Zuid-Afrika een minder goede maatstaf is voor Europa. Het is daar zomer en de bevolkingsopbouw is daar anders. We weten nu al vanuit de eerste onderzoeken in Engeland en Denemarken dat de ziekenhuisopnames door Omikron achterblijven ten opzichte van Delta. Maar cruciaal is natuurlijk de mate waarin. Want als er vier keer zoveel besmettingen komen en de ziekenhuisopnames halveren, dan krijg je toch nog een verdubbeling van de ziekenhuisopnames te zien. Het is dit beeld dat gecreëerd wordt door RIVM, OMT en deskundigen in Nederland.

Hoe gaat het in Londen

In Londen bereikte Omikron al snel een hele grote dekking. Al meer dan een maand zien we een zeer sterke stijging van het aantal positief getesten. Tussen eind november en eind december steef het gemiddelde aantal positieve testen van 3.500 naar 25.000.

Bewijs uit Engeland dat de lockdown geen basis heeft - 28209

Nu begon ook daar de stijging het eerst bij de jongeren, maar dat is ook vrij snel uitgebreid naar de oudere leeftijdsklassen.

Net zoals in Zuid-Afrika bleek vervolgens wel dat de ziekenhuisopnames fors gingen stijgen. Kijk maar naar deze grafiek.

Bewijs uit Engeland dat de lockdown geen basis heeft - 28210

Bij deze grafiek moet wel bedacht worden dat het de positieve gevallen per dag (op basis van een zevendaags gemiddelde) en de ziekenhuisbezetting het aantal bezette bedden per dag betreffen. Half augustus waren er ongeveer 4000 positieve testen per dag in Londen en was de ziekenhuisbezetting ruim 500. Als je ervan uitgaat dat de ligtijd 12 dagen was dan kan je berekenen dat de circa 1,2% van de vastgestelde cases toen in het ziekenhuis belandde (DOOR of MET Covid-19).

Als de ligtijd nog hetzelfde zou zijn dan lijkt dat cijfer nu rond de 0,9% te liggen, dat is dus 25% minder dan in augustus.

Zorgbelasting

Maar zorgt ieder van die patiënten nu wel voor de zelfde belasting in het ziekenhuis t.o.v. de patiënten in augustus? We weten in ieder geval uit Zuid-Afrika al dat het aandeel dat opgenomen is MET Covid-19 in december beduidend hoger was dan DOOR Covid-19.

  • In een  Schots onderzoek wordt de schatting gemaakt dat het risico om in het ziekenhuis te belanden met een Omikron-besmetting ruim 30% is van met een Delta-besmetting.
  • Het Imperial collega schat de kans dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen door een Omikron-besmetting 60% is van een Delta-besmetting.

Maar beide cijfers zijn nog prematuur.

Er is echter één indicator uit Londen die vertrouwen kan geven dat het aandeel ernstig zieken substantieel lager zal zijn door Omikron dan door Delta. En dat is het overzicht in Londen van het nodig zijn van “ventilation beds”. In Zuid-Afrika is dat een cijfer dat per saldo iets lager is dan de gemelde IC-bezetting.

Dit zijn de cijfers uit Londen.

Bewijs uit Engeland dat de lockdown geen basis heeft - 28211

Ligtijd

Hoewel deze week het aantal met 13% is gestegen t.o.v. vorige week is de totale bezetting op dit moment nu nog maar net zo hoog als bij de golf die ontstond eind juli (Freedom Day). Maar dat aantal van bijna 250 toen, is minder dan een kwart van het aantal kort na het hoogtepunt van de golf begin januari!

Als je de ligtijd op “ventilation beds” op 18 dagen zou schatten, dan kwam in januari 2021 0,5% van de geconstateerde cases in zo een situatie terecht. In augustus was dat 0,35% van de cases. En op dit moment is het 0,08%!

Het cijfer van nu ligt dus op een kwart van het cijfer in augustus en op een zesde van het cijfer van in januari.

We weten natuurlijk niet hoeveel mensen besmet zijn geraakt, maar dat niet weten/niet getest zijn. En als dat relatief meer geworden zijn, is dat laatste cijfer nog meer gedaald!

Maar op basis van deze cijfers is het heel duidelijk dat ook als er nog sprake zal zijn van een exponentiële stijging van gevallen in Nederland door Omikron, de druk bij lange na niet dezelfde ontwikkeling zal doormaken als de groei van het aantal cases!

Aannames

Om even een indruk te krijgen van het effect van deze bevindingen. Het zijn aannames op basis van deze cijfers uit Londen.

  • We hebben nu rond de 550 patiënten op de IC’s met/door Covid-19 in Nederland. Het hoogtepunt van de laatste golf lag boven de 650.
  • Omdat het aantal positieve testen onder ouderen nog steeds afneemt, mag verwacht worden dat de komende week de bezetting van de IC’s nog verder zal dalen.  Maar laten we net doen alsof het bij die 550 IC-patiënten blijft.
  • Dan moet het aantal positieve PCR-testen snel oplopen naar een cijfer tussen de 30.000 en 40.000 (van de circa 13.000 die het nu zijn) om te zorgen dat de IC-bezetting in de buurt van de 600 gaat komen.
  • Pas bij een snelle stijging van de cijfers naar 50.000 positieve PCR-testen zal de IC-bezetting een duidelijke stijging laten zien.
  • Een bezetting op de IC’s van meer dan 1000 patiënten is alleen mogelijk als de stijging heel snel naar 100.000 positieve PCR-testen stijgt of meer.

Dat is nogmaals een sterke aanwijzing dat de huidige lockdown een complete overkill is.

In dat kader is het interessant om deze video te bekijken over de grote gelijkenis van de Omikron-symptomen en de verkoudheid.

Waarschuwing

Gezien het bovenstaande is er nog iets heel belangrijks bij de cijferverstrekking de komende tijd van de ziekenhuisopnames. Daarbij dient wel direct te worden vastgesteld en gemeld welk gedeelte in het ziekenhuis DOOR of MET Covid-19 is gekomen. Want als dat niet wordt gemeld, zullen we de komende tijd door de stijgende ziekenhuisopnames een gevoel krijgen dat het veel slechter gaat dan het eigenlijk gaat. Met alle gevolgen van dien.

Deze site wordt mogelijk gemaakt door uw financiële bijdragen. Daar zijn we u zeer erkentelijk voor. Hier ten overvloede de link naar de donatie-pagina. Want helaas is het nog steeds nodig dat maurice.nl de artikelen en onderzoeken brengt die ertoe doen. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.