Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het OMT ontwricht de samenleving

Het OMT ontwricht de samenleving - 31748
Samenvatting van het artikel

Terwijl in België alle winkels (en horeca tot 23 uur) open zijn, zitten wij dankzij het OMT in een lockdown. Ondanks dalende ziekenhuiscijfers en de goede berichten uit het buitenland over Omikron blijven OMT-leden versoepelingen sterk afraden. Zij ontwrichten hiermee de Nederlandse samenleving.

Lees volledig artikel: Het OMT ontwricht de samenleving

Leestijd: 9 minuten

Vanaf vrijdag was ik in Antwerpen. Even een lang weekend weg voordat onze dochter weer naar school gaat. Om met eigen ogen te zien wat men hier in Vlaanderen wel mag en in Nederland niet, en vervolgens de uitspraken van OMT-leden in de Nederlandse media gisteren te hebben gehoord/gelezen, besef je pas goed hoe het OMT de Nederlandse samenleving ontwricht.

En ik vrees met grote vreze dat het nog een tijdje door zal gaan, als het nieuw kabinet zich niet aan de macht van dit team ontworstelt.

Zo doen de Belgen het

Om even het beeld vanuit Antwerpen te schetsen: we logeren in een hotel in de buurt van het Centraal Station. Mensen dragen doorgaans mondkapjes als ze niet ergens zitten. En er zijn wat looprichtingen op de grond aangegeven, waar men zich niet al te goed aan houdt.

We hebben vrijdag- en zaterdagavond in goede restaurants gegeten (wel enkele dagen daarvoor gereserveerd). Als het personeel geen mondkapjes droeg, zou ik geen enkel verschil zien met een paar jaar geleden. Rond 21:30 uur was het nog behoorlijk druk.

Zaterdag waren we naar een groot winkelcentrum. Daar was wel een soort regulering van het aantallen bezoekers, zodat je 5 minuten moest wachten totdat je naar binnen mocht. Binnen droegen de mensen mondkapjes, en was er sprake van looprichtingen. Bij winkels waren limieten en voor de populaire zaken stonden wel rijen. Men voldeed aan de eisen, zoals ze hier staan vermeld.

Daar waar je wilde eten (restaurants, hotel en winkelcentrum) gold een 3G-regeling, waar verder geen check was van identiteitspapieren.

Druk en gezellig

’s Avonds in de binnenstad was het druk en gezellig, ook bij een amusementspark aan de rand van de Schelde.

In de restaurants had ik het gevoel dat de ventilatie wel hoog stond, maar zag ik geen CO2-meters. (En die had ik zelf ook niet meegenomen, omdat de relevantie ervan met Omikron eigenlijk steeds minder wordt. Ik kom daar zo op terug).

Ik denk dat het verschil tussen Antwerpen in de avonduren en Amsterdam in de avonduren ongeveer zoiets moet geweest zijn als tussen West- en Oost-Berlijn voordat de muur viel.

In België heeft men de horeca steeds tot 23 uur opengehouden. In Nederland moest de horeca bijna twee maanden geleden vanaf 20 uur sluiten. Vorige maand werd dat eerst 17 uur (inclusief de sportaccommodaties). En op 19 december ging er een complete lockdown in, die tot 15 januari zou gaan duren.

Maar België ligt te ver weg voor leden van het OMT

Het is interessant om deze twee grafieken te bekijken en daarbij te beseffen dat in België
1 – meer getest wordt dan in Nederland, en
2 – er meer IC-capaciteit is.

Het OMT ontwricht de samenleving - 31731
Het OMT ontwricht de samenleving - 31732

Hier zie je terug wat op veel plekken in de wereld herkenbaar is. Landen (of in de VS) die dicht bij elkaar liggen, laten ongeveer dezelfde patronen zien, ongeacht welke maatregelen er genomen zijn.

Het zijn altijd degenen die aan de basis hebben gestaan van maatregelen. Die vervolgens bij hoog en bij laag beweren, dat een gunstige ontwikkeling van de cijfers door het succes van de maatregelen komt. En een ongunstige ontwikkeling van de cijfers nog ongunstiger waren geweest zonder de maatregelen. Het is een vorm van de nieuwe kleren van de keizer, die nog steeds te weinig aan de kaak wordt gesteld.

Maar men gaat daar onbeschaamd mee door. In de afgelopen week zag en hoorde je het al. De waarschuwingen van OMT-leden, dat we niet hoefden te rekenen op echte versoepelingen. “Eerst moest maar gezien worden wat voor effect de opening van de scholen a.s. maandag zullen hebben”!   Een voor mij tot nu toe onbekend OMT-lid uit Limburg zei gisteren in De Telegraaf het volgende:

Het OMT ontwricht de samenleving - 31733
Het OMT ontwricht de samenleving - 31734

Omikron eerder zegen dan een vloek

Het leek daarbij dat hij uit de school klapte van de vrijdagvergadering van het OMT. Het was ook het geluid van OMT-lid Marion Koopmans in het AD. 

Het maakt niet uit dat in Zuid-Afrika, Londen en Denemarken na een snelle stijging van het aantal positief getesten er op de IC’s amper wat gebeurde. Dat er wel stijgingen waren van opnames in ziekenhuizen, maar dat dit met name op conto kwam van degenen die bij opname voor iets anders Covid-19 bleken te hebben. En dat in Londen de cijfers alweer aan het dalen zijn.

En dat ook in Denemarken de conclusie is getrokken dat de snelle verspreiding van Omikron eerder een zegen is dan een vloek. Ook in België is besloten om geen nieuwe ingrepen te doen en de situatie nog even te handhaven, zoals die al een tijdje is en die ik in Antwerpen dus heb meegemaakt.

Het RIVM doemscenario gelogenstraft

Vergeten is de toezegging van Van Dissel op 18 december 2021 dat ze de ontwikkelingen van Omikron op de voet zouden volgen. En direct zouden terugkomen met aanpassingen van de maatregelen, als de ontwikkelingen gunstiger gingen verlopen dan in het doemscenario van het RIVM/OMT.

Hoe belachelijk slecht die scenario’s waren is goed terug te zien in twee grafieken.
De eerste is uit Engeland. Daar worden de ontwikkelingen in de praktijk (terwijl men geen extra maatregelen had genomen sinds december) vergeleken met de voorspellingen in het model dat ook de basis was voor het RIVM bij haar doemscenario.

Het OMT ontwricht de samenleving - 31736

Toename door andere redenen

Besef bij dit Engelse overzicht dat in diverse landen nu gemeld wordt dat de toename van de ziekenhuisopnames met name komt door de toename van het aandeel dat mensen met andere redenen in het ziekenhuis komen. Maar daar vervolgens ook met Omikron besmet blijken te zijn. Zo blijkt in New York City meer dan de helft van de geregistreerde patiënten in de ziekenhuizen daar voor iets anders opgenomen te zijn dan voor Covid-19.

Maar onthutsender wordt de prognose van het RIVM van nog geen maand geleden voor de ontwikkeling van de IC-bezetting vergeleken met de werkelijkheid. Terwijl in dat model de IC bezetting nu al ruim boven de 1000 zou gaan zitten, is die nu iets boven de 400. En gezien de lage opnames de laatste dagen, mag verwacht worden dat we in de komende week nog zelfs duidelijk onder de 400 komen. Ook de ziekenhuisbezetting is nu ruim minder dan de helft dan geprognosticeerd.

Natuurlijk horen we dan de usual suspects brabbelen: “Het is de preventieparadox“.  Dus als we de lockdown van 19 december niet gedaan zouden hebben, dan zouden de cijfers beduidend slechter  zijn geweest. Maar als je de ontwikkeling van de cijfers ziet van de afgelopen twee maanden en die vergelijkt met die van België dan weet je dat het een wanhopige poging is om daarmee hun statuur overeind te houden. Wat ze nog vaak lukt ook, omdat cijfers en feiten en vergelijkingen met het buitenland blijkbaar niet tellen of niet goed begrepen worden.

Of, zoals ik Prof. Rosendaal nog vrijdag op de radio hoorde zeggen, toen ik op weg was naar België, dat de gunstige ontwikkelingen in de ziekenhuizen te danken is aan de maatregelen en het boosteren.

Kijk even naar de grafiek van de ziekenhuisopnames naar leeftijd tot en met gisteren:

Het OMT ontwricht de samenleving - 31681

Als je naar deze grafiek kijkt, dan kun je al een aantal zaken concluderen:

  • De daling van de ziekenhuisopnames is aan de gang sinds eind november. Een daling die gelijktijdig ook in België plaatsvond, dus niet primair aan de maatregelen in Nederland gekoppeld kunnen worden!
  • De daling sinds de top is sindsdien voor vrijwel alle leeftijdsgroepen meer dan 50% geweest. Alleen bij de leeftijdsgroep van boven de 80 jaar zien we een wat snellere daling sinds half december. Die zou inderdaad met het boosteren kunnen samenhangen. Maar dan betreft dat per saldo nu nog maar een positief effect van minder dan 10 opnames per dag.
  • Maar wat ook vast te stellen is: de groep 50-59 jaar, waar we nu al sinds Kerst weer (forse) stijgingen zien in het aantal positieve gevallen door Omikron, vertaalt zich noch in hogere ziekenhuisopnames, noch in toenames op de IC’s. Zeer hoopgevende informatie in lijn met ervaringen in Engeland en Denemarken (om van Zuid-Afrika maar niet te spreken).

De doelpalen worden weer verplaatst

Onze Lockdown werd ingesteld omdat er de dreiging was van een bezetting van duizenden op de IC’s. Iets waarvan ook al een maand geleden duidelijk was dat de kans daarop nul was. (Lees nog maar eens terug wat we hierover op 16 december schreven). De bezetting op de IC’s is afgenomen van 670 naar ruim 400. En er is geen enkele reden om te veronderstellen dat we de komende tijd weer in de buurt van die 670 komen, laat staan in de duizenden.

Dus worden we nu weer bang gemaakt door de hoge aantallen positieve testen. En die zullen, als we naar het buitenland kijken, nog best fors hoger worden. Maar die zullen dan ook al weer vrij snel gaan dalen, zoals we in andere landen al zien. Forse aantallen besmettingen, die op twee manieren positief moeten worden bekeken:

  • Ze zorgen voor infecties zonder dat het tot veel ziekenhuisopnames leidt. Daarmee is Omikron minder ernstig geworden dan een griepepidemie.
  • De infecties zorgen voor een natuurlijke immuniteit, en die biedt sterkere bescherming dan welke andere aanpak dan ook. Diverse belangrijke deskundigen in het buitenland onderkennen het ook en benoemen dat ook als een positieve ontwikkeling.

In Engeland niet aangescherpt

Deze combinatie van het bovenstaande heeft er ook voor gezorgd dat in Engeland de maatregelen niet zijn aangescherpt. (Ondanks druk op de regering mede door de doemscenario’s van de modellen). En dat de Van Dissel van Denemarken gekomen is met een optimistisch scenario.

Maar nee, hoor. In Nederland horen we de OMT-leden het vooral nu weer hebben over de grote aantallen die positief zullen testen en hoe dat de samenleving zal ontwrichten. (En ten aanzien van de ziekenhuisopnames zeggen ze dat we het nog moeten aanzien of we in Nederland de patronen zullen krijgen, zoals andere landen die al laten zien. Want het RIVM-model zegt immers…).

De doelpalen worden weer verplaatst, en oude argumenten worden weer van stal gehaald om zoveel mogelijk de maatregelen niet te versoepelen. En nogmaals: als de nieuwe regering zich hier niet de komende week aan het OMT gaat ontworstelen, zitten we nog weer weken vast aan een zware of avond-lockdown. (Die er in België dus niet was en is).

Laat Omikron begaan

Ik heb nogal wat mensen gesproken die de afgelopen weken besmet zijn geraakt. En u kent ongetwijfeld ook mensen in uw omgeving, want de dagcijfers, die u hoort zijn een grote onderschatting van wat er nu in Nederland (en veel andere landen) aan de hand is. Het virus raast door de samenleving.  En als we geen sneltesten en PCR-testen hadden, zou het overgrote deel van de mensen het amper opgemerkt hebben of als een verkoudheid of licht griepje ervaren.

En uit die contacten blijkt dat welke maatregel men ook genomen heeft, die niet heeft geholpen. Mondkapjes dragen, niet naar winkels gaan, drukte vermijden, alleen het hoognodige doen en de hoognodige mensen op bezoek. Het maakt niets uit. Uit onderzoek blijkt dat het virus zich alweer verspreidt van een geïnfecteerde persoon voordat die symptomen heeft of zelf een positieve sneltest heeft ondergaan. En anderen zijn weer besmet.

En het goede nieuws is dus: het leidt niet tot extra veel ziekenhuisopnames of helemaal niet tot extra veel IC-opnames. Het leidt wel snel tot een snelle groei van mensen die niet meer besmet kunnen worden voor een lange tijd! Het betekent ook dat zij geen boosters meer nodig zullen hebben in de toekomst. (Die slag moet nog gevoerd worden, maar diverse onderzoeken laten dat al zien).

Omikron is zelf een maatregel

Daarbij hebben we ook steeds meer geneesmiddelen voor mensen die met Covid-19 toch fors ziek worden, maar de omvang van die  groep is lager dan tijdens een griepepidemie.

Het laten rondgaan van Omikron op dit moment is een betere maatregel dan welke andere maatregel die de regering heeft afgekondigd. (En natuurlijk is het daarbij verstandig als kwetsbaren zich voorzichtig blijven gedragen, alhoewel ook hun kans om besmet te worden, reëel is).

Ik denk dat vrijwel iedereen in de periode december 2021 tot eind februari 2022 zeker met de Omikron variant in aanraking zal komen. En als dat niet tot een echte infectie leidt, komt het omdat men – om welke reden dan ook – immuun was/is voor Covid-19.

En weet u hoe de maatschappij de komende tijd ontwricht wordt/blijft worden?

  1. Door het aanhouden van de maatregelen of slechts heel beperkt te versoepelen.
  2. Door de quarantaine regels. Want die zullen bij het sterk toenemen van de positieve testen zorgen dat veel mensen in quarantaine moeten gaan. En daardoor dus niet hun beroep kunnen uitoefenen (althans als men voor het beroep fysiek ergens moet zijn).

Juist als men Omikron zijn gang laat gaan zou de beste maatregel zijn om het hele quarantaine-gedoe te beëindigen. Net zoals we bij griep geen quarantaine maatregelen hadden. Velen die in quarantaine moeten gaan, krijgen het virus niet meer omdat hun bescherming al genoeg was/is. Anderen die in quarantaine gaan, zullen dan toch in de weken erna besmet raken met Omikron, zodat het slechts een kort uitstel is geweest en geen afstel.

Een aanpak die zal zorgen dat het aantal geïnfecteerden sneller oploopt, maar vervolgens ook weer snel gaat dalen. Want de voorraad aan mensen die besmet kunnen worden raakt snel op. Terwijl ondertussen de ziekenhuizen niet vol lopen met mensen die DOOR Covid-19 in de ziekenhuizen liggen. (Maar het zal tijdelijk wel een toename betekenen van patiënten, die MET Covid-19 in de ziekenhuizen liggen).

Het OMT ontwricht onnodig

De ontwrichting gaat komen, omdat er steeds meer mensen in essentiële beroepen (denk aan onderwijs, veiligheid en in de zorg)  thuis in quarantaine (moeten) blijven.

Maar ja, als men al niet bereid is om te onderkennen dat de maatregelen, vrijwel geen effect hebben, en dat men die het liefst nog een tijd wil aanhouden, dan is het helemaal twee bruggen te ver om het hele traject van testen en quarantaine snel af te schalen. Maar zolang men dat niet gaat doen, zal de samenleving onnodig ontwricht blijven. En is dat met name te danken aan het OMT (en de regering die tot dusverre aan hun leiband blijven lopen).

De komende weken zal de lakmoesproef worden voor regering en bevolking of we nog langer onder het juk van het OMT blijven zitten of dat we snel weer naar een min of meer normale samenleving terug kunnen en de aangebrachte schade kunnen herstellen.

U heeft zojuist gelezen: Het OMT ontwricht de samenleving.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en de belangrijke trends signaleren. Hopelijk is het niet lang meer nodig, maar als het wel zo is, hopen we op af en toe op uw financiële steun te kunnen rekenen. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019