Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons alsnog gevangen houdt

Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons alsnog gevangen houdt - 32198
Samenvatting van het artikel

Ondanks het feit dat de modellen van het RIVM van half december de plank volledig mis hebben geslagen, worden de toen ingevoerde maatregelen nu nog niet volledig afgebouwd. En weer komt dat door veel te donkere, pessimistische inschattingen van RIVM en OMT.

Lees volledig artikel: Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons alsnog gevangen houdt

Leestijd: 5 minuten

Houdt het dan nooit op?

Keer op keer, op keer, op keer komt het RIVM met modellen met een zeer somber scenario. Die scenario’s zijn voor de regering de basis om zware maatregelen te nemen. En als de cijfers zich fors anders ontwikkelen dan verwacht, dan komt men daar amper op terug.

Dat gebeurde o.a. bij het invoeren van de avondklok. En toen de maatregelen maar niet werden afgeschaald op 10 maart 2021 schreef ik dit artikel met de titel “Angstporno in het Catshuis”. In elk van de RIVM modellen zit een uitermate onwaarschijnlijk negatief scenario, dat vervolgens het argument wordt om maatregelen in te voeren of nog niet af te schalen.

De situatie waar we ons nu in bevinden spant wat dat betreft echt de kroon. De modellen en prognoses van het RIVM van half december zijn nog nooit zo slecht geweest als deze keer. Daardoor zijn we volledig onnodig – als enige land in Europa- in een complete lockdown terecht gekomen. Maar het dramatische modellenwerk van het RIVM blijft zijn vergiftigende rol spelen. OMT-leden spelen het spelletje mee en journalisten bijten niet door.

En daarmee komen we in een situatie, waardoor we vanavond vermoedelijk slechts een gedeeltelijke afschaling krijgen van een complete lockdown, die sowieso al onnodig was. Het lijkt op het patroon van vorig jaar waarin ingevoerde maatregelen die voor enkele weken golden, maanden werden aangehouden.

De missers op een rijtje

Even op een rijtje wat Van Dissel in december gezegd heeft en de modellen die toen zijn gepresenteerd. Ik doe dat aan de hand van de artikelen die wij in die periode hebben geschreven.

16 december 2021:  Het zeer onwaarschijnlijke Omikron-scenario

Van Dissel had aan de OMT-leden en in het Catshuis laten zien wat een vertaling van een Engels model zou betekenen voor Nederland. Dit is een fragment van die presentatie.

Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons alsnog gevangen houdt - 32177

Besef dat dit een scenario was dat nog somberder was dan tijdens het hoogtepunt aan het begin van de crisis, eind maart 2020.

In dit scenario ging men er o.a. van uit dat de ziekenhuisbelasting van Omikron hetzelfde zou zijn als voor Delta. Terwijl uit Zuid-Afrika de signalen al heel sterk waren dat het een veel mildere vorm was. Plus dat men bij de berekeningen (zoals altijd) de uiteindelijke piek veel hoger plaatste dan de ervaringen ons inmiddels hadden geleerd.

Dit cijfermateriaal was de basis van de eerste persconferentie op 14 december, waarbij o.a. de scholen eerder werden gesloten.

21 december 2021: Prognose 17 miljoen Nederlanders in het ziekenhuis

Na het artikel dat we hadden geschreven volgend op de persconferentie van 19 december 2021, gingen we dieper in op de cijfers die Van Dissel o.a. aan de Tweede Kamer had gepresenteerd. Deze vormden de basis van de complete lockdown.

Er was toen al voldoende informatie om te weten dat het geschetste doemscenario niet kon uitkomen. Daarom was dit de conclusie van dat artikel:

Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons alsnog gevangen houdt - 32178

Bij de presentatie tijdens de persconferentie op 18 december 2021, waar Van Dissel ook bij was, werd aangegeven dat de ontwikkelingen van Omikron nog onzeker waren. En dat als hardere informatie beschikbaar kwam, er eerder dan 15 januari 2022 een bijstelling zou komen.

Terwijl er in de tussentijd steeds meer bevestiging kwam over de mildheid van Omikron, hebben we Van Dissel in die vier weken niet teruggezien om maatregelen snel af te laten schalen. Integendeel. Ook in het laatste advies van het OMT van woensdag liet men een deel van die maatregelen van vier weken geleden intact. En de nieuwe regering lijkt die lijn vrijwel integraal over te nemen. Horeca en cultuur mogen nog niet open. Winkels alleen open op afspraak.

Kul-argumenten

En als je de OMT-leden hoort en hun adepten, dan word je alweer overspoeld met kul-argumenten:

 • zonder die complete lockdown zouden we duizenden extra patiënten in de ziekenhuizen hebben gehad,
 • we zien tegenstrijdige ontwikkelingen rond Omikron in diverse landen,
 • het zit nu vooral bij de jeugd, maar als het naar de ouderen overslaat, dan gaat het alsnog mis,
 • zelfs terwijl Omikron milder is, kunnen – als heel veel mensen de variant tegelijk krijgen – de ziekenhuizen toch overlopen,
 • het gaat nu zo goed omdat de regering de lockdown zes dagen eerder afkondigde dan in het RIVM-model stond aangegeven.

En je ziet onze traditionele media begrijpend knikken en amper doorvragen. (Zoals gisteravond bij OP1 Sven Kockelman de grafiek van het RIVM-model liet zien tot half december 2021, maar daarbij niet aangaf wat nu de echte cijfers zijn tot en met nu).

Gisteren in het artikel “Stop ook de quarantaine”  haalden we een grote studie uit Californië aan, die een bevestiging is van de patronen in Zuid-Afrika en Londen.  De druk op de zorg door Omikron-patiënten in het ziekenhuis is nog maar een achtste van die van Delta!

Maar die boodschap dringt blijkbaar niet door bij het RIVM, OMT en velen in de traditionele media.

Realiteit t.o.v. het model

Daarom laten we nog maar even de laatste modellen van het RIVM zien. Plus de huidige cijfermatige ontwikkelingen (met dank aan Maarten van den Berg – @mr_Smith_Econ).

Dit was het model van Van Dissel, zoals hij die op 21 december aan de Tweede Kamer presenteerde:

Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons alsnog gevangen houdt - 32179

Even de vertaling van deze grafiek (en besef dat de bezetting van de IC met Covid-patiënten  op zijn top – april 2020 – 1350 was):

 • Half december 2021 was de bezetting van de IC’s rond 650.
 • Als alleen de avond-lockdown zou worden volgehouden, dan zou de bezetting van de IC’s begin februari op 4300 liggen (rode lijn).
 • Als er een strenge lockdown zou komen na de Kerstvakantie dan zou de top eind januari komen te liggen op 2700 (groene lijn).
 • Als er een strenge lockdown zou komen vanaf de Kerstvakantie, dan zou de top eind januari rond 1850 liggen (blauwe lijn).

De regering besloot op basis van deze grafiek, in complete paniek, de lockdown al op 19 december te laten ingaan.

Maar er zaten twee grote problemen in deze voorspelling:

 • Er werd aangenomen dat Omikron dezelfde zorglast zou opleveren als Delta. En vandaar de stijgingen van alle modellen vanaf 22 december 2021.
 • De inschatting van de ziekenhuisbezettting tot Kerst (dus zonder Omikron) was al te hoog.

Dat is goed te zien als in het model in het geel. De echte cijfers worden weergegeven (hetgeen OP1 gisteravond ook had kunnen doen).

Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons alsnog gevangen houdt - 32180

Het model met daarin aangegeven de echte ontwikkeling in geel laat zien dat de cijfers in de periode tot Kerst 2021 (dus voor de effecten van de complete lockdown zichtbaar waren) al lager waren dan het model toonde. Maar wat vervolgens helemaal duidelijk is, is dat de sterk stijgende trend die door Omikron zou gaan komen, zich totaal niet heeft aangediend. Iets wat Zuid-Afrika en Engeland ook al eerder hadden laten zien.

Maar nu wordt er gezegd: dat is te danken aan die lockdown vanaf 19 december. Anders waren de cijfers toch wel een stuk hoger geworden!

Kijk naar België

Dan raad ik aan om naar België te kijken. Daar hebben ze geen complete lockdown afgekondigd, de horeca is de laatste maanden steeds open geweest tot 11 uur. En kon er ook normaal gewinkeld worden.

Op 19-12 waren er in België bijna 750 bedden Intensieve Zorg bezet. Dat is in de 3 weken erna in ongeveer hetzelfde tempo als Nederland gedaald naar bijna 450 (-40%).

Lag de gemiddelde instroom op IC’s in Nederland een maand geleden nog rond de 50 per dag, nu is het rond de 20.

Maar in plaats dat deze ontwikkelingen een reden zijn om direct de complete lockdown van 19 december te beëindigen (en dat zou nog het minimum moeten zijn) lijkt het erop dat het RIVM en het OMT toch nog enige geloofwaardigheid hebben bij de regering, politieke partijen en de traditionele media en wordt er halfslachtig afgebouwd.

Op 3 februari vorig jaar schreef ik dat we in een model-dictatuur leven, waarbij we ons hadden overgeleverd aan het model van het RIVM als een soort Gouden Kalf. En bijna een jaar later kan ik hetzelfde artikel schrijven.

Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons alsnog gevangen houdt - 32182

Bijna een jaar later, met vele aangetoonde ernstige missers in de voorspellingen, lijken we nog amper wat geleerd te hebben. Met gigantische consequenties voor allerlei lagen van de samenleving. Een maatschappij waarin steeds meer mensen en groepen het vertrouwen in het systeem en de leiding aan het verliezen zijn, hetgeen op enig moment tot een niet beheersbare ontlading zal komen.

U heeft zojuist gelezen: Hoe een allerbelabberdst RIVM-model ons toch nog gevangen houdt.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Blijf onze site steunen. Het is helaas nog steeds nodig. Klik hier voor een (kleine) donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De eindafrekening - 88558