Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Dagcijfers 18 januari 2022

Covid Dagcijfers 18 januari 2022 - 32657
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 18 januari 2022.

Lees volledig artikel: Covid Dagcijfers 18 januari 2022

Leestijd: 4 minuten

Topje van de ijsberg

Het was even een vraagteken wat Rutte vrijdag bedoelde met de 80.000 positieve testen die te verwachten waren. Op grond van de min of meer vaste relatie die er was tussen het aantal (te verwachten) ziekenhuisopnames en het werkelijke aantal besmettingen (dat we natuurlijk nooit echt weten), was er door ons een curve berekend die het aantal verwachte positieve PCR testen beschreef. Tot 10 januari kwamen die prima overeen en dat versterkte onze verwachting dat 11 januari ook de top zou gaan worden.

We moeten echter beseffen dat de positieve PCR testen maar het topje van de ijsberg vormen. Het werkelijke aantal besmettingen per dag is minstens 10 maal zo hoog. Het hangt af van zowel het optreden van klachten als de bereidheid van mensen zich te laten testen bij het vermoeden van corona en hoeveel mensen zich daadwerkelijk laten testen. Het aandeel PCR testen dat uitgevoerd wordt na het doen van een zelftest wordt ook steeds groter, tweederde van de positieve uitslagen volgt na het doen van een zelftest.

Als we dit gegeven combineren met de “beloning” dat je na een positieve PCR-uitslag een groen vinkje gaat krijgen, zal dat een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op de teststraten en kan de 80.000 van Rutte op die manier met gemak gehaald worden na uitbreiding van de testcapaciteit. Bedenk dat er met de huidige cijfers 250.000 – 500.000 echte besmettingen zijn. Besef ook dat in Gauteng met 15 miljoen inwoners in 14 dagen tijd waarschijnlijk rond de 4 miljoen mensen besmet zijn geraakt. We zien nu in de PCR cijfers “slechts” 40.000 per dag, dus het is het topje van de ijsberg.

In het plaatje van de Dagcijfers zien we het gebeuren:

Covid Dagcijfers 18 januari 2022 - 32661

Goed is te zien dat de cijfers de prognose keurig volgen en zelfs op 8 januari naar beneden lijken af te buigen (in de grafiek getoond op 12 januari, PCR is altijd 4 dagen verschoven). Dan volgt er op maandag 10 januari een plotselinge sprong van 29070 naar 36800 en stijgt de curve daarna voortdurend verder tot inmiddels boven de 40.000. Ondertussen dalen de ziekenhuiscijfers gewoon verder. Deze lijken niet beïnvloed door de plotselinge stijging van de PCR cijfers een week geleden.

Er staan inmiddels twee lijnen in de grafiek voor het aantal ziekenhuisopnames. De oranje lijn is nog steeds het 7-daagse gemiddelde van de NICE cijfers. De rode lijn is dit aantal na aftrek van het geschatte aandeel Delta, dat inmiddels tot vrijwel 0 is gedaald. Over een paar dagen gaan deze lijnen dus echt samenvallen, het aandeel Omikron is inmiddels gegroeid volgens de berekeningen tot 99,9%.

We zitten met de daadwerkelijke cijfers nog steeds onder de prognose, maar de lijnen komen steeds dichter bij elkaar en gaan elkaar mogelijk kruisen over een week. Een sluitende verklaring is er niet, maar waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat tot nu toe de besmettingen voornamelijk onder de jongeren van 20-29 jaar plaatsvonden. Dat is nu langzaam aan het opschuiven naar de oudere leeftijdsgroepen, zoals te zien in de grafiek van Yorick:

Covid Dagcijfers 18 januari 2022 - 0

Het aantal positieve testen onder de 20-29 jaar groep daalt inmiddels, terwijl die voor de oudere groepen nog steeds stijgend zijn. De besmettingen onder 0-9 jaar zijn sterk aan het stijgen, maar de kinderen komen gelukkig zelden in het ziekenhuis terecht.

De grafiek van het reproductiegetal laat ook duidelijk het beeld zien van de mysterieuze stijging van de PCR.

Covid Dagcijfers 18 januari 2022 - 32662

De daling van de R-waarde stagneert en dat betekent dat de PCR cijfers weer gaan oplopen.

Prognose opnames

Wat verder interessant is om te bekijken, is de verwachting van het percentage positieve PCR-testen dat uiteindelijk in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ter indicatie staat het aantal ziekenhuisopnames afgebeeld met de prognose die begin december is gemaakt. De groene lijn is het daadwerkelijke percentage ziekenhuisopnames in vergelijking met het aantal positieve PCR-uitslagen. Omdat het aandeel veel minder ziekmakende Omikron voortdurend toeneemt, daalt de prognoselijn ook voortdurend.

Covid Dagcijfers 18 januari 2022 - 32659

We zien hier dus dat de kans om na een positieve PCR-uitslag in het ziekenhuis te komen afgenomen is van 3,5% eind vorig jaar tot straks 0,25%. De kans op de IC te komen (rode lijn) is gedaald van 0,6% naar 0,03%. De overlijdenskans, (de CFR = Case Fatality Ratio, zwarte lijn) is gedaald van 0,5% eind vorig jaar naar 0,07% nu. Die zal nog verder dalen, maar we hebben nog geen prognose, omdat daarvoor nog onvoldoende cijfers beschikbaar zijn.

De kansen voor opname na besmetting zullen nog eens naar schatting een factor 10 lager liggen, omdat slechts een klein deel van de besmettingen via een PCR-test aan het licht komt.

Prognose bezetting

We kunnen inmiddels ook een prognose maken voor de bezettingen op grond van de beschikbare cijfers. Deze grafiek is daarmee opgezet:

Covid Dagcijfers 18 januari 2022 - 32660

De rode en blauwe lijn zijn de daadwerkelijke bezettingen volgens opgave van het LCPS en de streeplijnen de prognoses op basis van onze berekeningen. Uiteraard zit er nog enige onzekerheid in, maar de trends lijken vooralsnog heel duidelijk gevolgd te blijven.

Met twee pijlen worden ook de prognoses van het RIVM aangegeven. Deze prognoses waren zo hoog dat ze ver buiten het plaatje vallen. Op 18 december is een bezetting van 4300 voorspeld voor 1 februari. Volgens onze prognose zou dat onder de 200 bedden uitkomen. Een nieuwe prognose door het RIVM gedaan op 13 januari, verwacht 200 tot 4000 bedden bezet op 1 maart, afhankelijk van het effect van versoepelingen. Onze prognose zit daar dus heeeel ver onder.

De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 104 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 90 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,85 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Dagcijfers 18 januari 2022 – Topje van de ijsberg

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.