Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het aftellen is begonnen

Het aftellen is begonnen - 32760
Samenvatting van het artikel

Zeker nu ook de burgemeesters zich zo expliciet tegen het regeringsbeleid keren, besef je dat het aftellen nu echt is begonnen voor het moment dat vrijwel alle ketenen zijn afgeworpen, goedschiks of kwaadschiks.

Lees volledig artikel: Het aftellen is begonnen

Leestijd: 5 minuten

Dit wordt de eindsituatie

Als je naar de ontwikkelingen in binnen- en buitenland kijkt dan weet je dat het aftellen in Nederland begonnen is naar het moment dat er – vrijwel – geen maatregelen meer zijn tegen Covid-19.

In diverse landen, zoals Engeland, is het besluit al genomen of aangekondigd. Daar heeft men onder ogen gezien dat juist de grote besmettelijkheid en de weinig ernstig zieken door Omikron een zegen zijn. Dat maatregelen amper helpen tegen de besmettingen en dat na een snelle stijging ook weer een snelle daling zal volgen. Dat er weinig ernstig zieken met Omikron in de ziekenhuizen belanden. En dat de maatregelen veel meer schade berokkenen dan winst opleveren.

Aan de andere kant van het spectrum zijn er landen die ijzerenheinig de weg van 2G en vaccinatieplicht door blijven zetten. En waar tegengeluiden amper worden toegelaten.

Als je alle signalen van de laatste dagen bekijkt is Nederland op weg van de ene kant van het spectrum (“we willen 2G gaan invoeren en de vaccinatiedwang zo hoog mogelijk opvoeren”) naar de andere kant. En ik denk dat het sneller gaat dan we één maand geleden konden hopen.

Het is vrij eenvoudig in te zien wat er nu kan en moet gebeuren:

  1. Het snel rondgaan van Omikron accepteren. Het leidt sowieso tot weinig ernstig zieken. En als de booster inderdaad zo goed helpt als het RIVM gisteren bekend gemaakt heeft, dan zal het niet leiden tot een duidelijke toename van de druk op de ziekenhuizen. Daarbij weten we (zie Engeland) dat na een snelle stijging ook weer een snelle daling van infecties volgt.
  2. Alle maatregelen intrekken. Dus geen 1,5 meter meer of de verplichting om mondmaskers te dragen. Afschaffen van de Coronatoegangspas.
  3. Dat houdt natuurlijk ook in alle quarantaineregels afschaffen. Als iemand symptomen heeft is het verstandig dat diegene thuis blijft. Maar voor de rest is quarantaine onnodig en ook nog eens ontwrichtend voor de maatschappij.
  4. PCR-test mogelijkheden snel afbouwen en alleen nog uitvoeren als het relevantie heeft voor de behandelaanpak van een patiënt. En het niet, zoals nu het geval is, met name gebruiken voor het verwerven van een 6 maanden gratis groen vinkje
  5. Stoppen met de publicatie van landelijke of regionale cijfers over de ontwikkelingen van Covid-19. Wel is het goed de druk op de zorg en ziekenhuizen als totaal in de gaten te houden en voor meer (nood-)capaciteit te zorgen.

De kans is groot dat dit uiteindelijk ook gaat gebeuren. De vraag is echter of dat binnen twee weken, twee maanden of zes maanden zal gebeuren. (En als het binnen zes maanden niet is gebeurd dan zal het nooit meer gebeuren).

Met dank aan de lockdown

Hoe gek het misschien ook klinkt, het instellen van de lockdown van 19 december en het niet volledig ervan afbouwen op 14 januari, is een belangrijke factor geworden voor de snelheid waarmee het proces in de komende tijd gaat verlopen.

Steeds groter wordt het besef in de samenleving dat RIVM en OMT met hun voorspellingen en daaraan gekoppelde maatregelen de plank volledig mis hebben geslagen. In de media wordt – eindelijk – fors ruimte geboden aan een ander geluid. We zien dat ook een deel van de usual suspects aan medici, die we de afgelopen 22 maanden zagen langskomen. Denk aan Gommerts en Bruijning, een soort eieren voor hun geld kiezen en kritiek beginnen te uiten op het beleid.

En de open brief van ALLE voorzitters van de veiligheidsregio’s in De Volkskrant is een belangrijk teken aan de wand van de zwaai die het regeringsbeleid moet gaan maken om te zorgen dat er geen complete anarchie uitbreekt.

Dit is de kop (en op onze site staat ook de hele brief):

Het aftellen is begonnen - 32759

Brief van Burgemeesters

Echt, het is ongekend in de Nederlandse geschiedenis van de parlementaire democratie dat burgemeesters van alle grote gemeenten zich zo uiten in de richting van het landsbestuur. En dat ze dat doen komt vooral omdat zij goed voelen wat er in hun gemeenten aan de hand is bij de burgers. Welke categorie burgers dat ook is.

Zonder de besluiten van de regering van 18 december en 14 januari denk ik niet dat de stemming in de bevolking zo was veranderd dat de burgemeesters deze brief hadden geschreven. Een signaal van de wanhoop waarin ze eigenlijk beland zijn tussen wat ze eigenlijk willen doen en wat ze tot nu toe moesten doen.

Het feit dat de media een min of meer vergelijkbare kanteling aan het maken zijn als de burgemeesters is ook te danken aan de verschuiving van de mening van een groot deel van de bevolking. En ook dat hangt sterk samen met de lockdown besluiten en maatregelen, die onderling geen enkele samenhang hebben. Zoals quarantaineregels die haast de facto zorgen voor een halve scholensluiting, maar dan ongeorganiseerd.

Het laatste bolwerk

Het tempo waarin de afbouw zal gaan wordt met name bepaald door de interactie tussen de regering en het RIVM en OMT.

  • In welke mate zal de regering zich ontworstelen aan de greep van het OMT?
  • In welke mate zal het RIVM en OMT blijk gaan geven dat beleid niet bepaald kan worden door doemscenario’s? Waarin op geen enkele manier actuele informatie voor wordt gebruikt en men uitkomsten presenteert, die nog een kleinere kans op uitkomen hebben dan dat je twee keer op rij de hoofdprijs wint van de staatsloterij?

Gisteren heeft het RIVM zich genoodzaakt gezien om hoofd modelleur Wallinga te laten uitleggen via social media hoe goed de maatregelen gewerkt hebben. In vier filmpjes legt hij uit wat de reden was dat het nu zoveel beter gaat dan zijn verwachting half december was. Hij vertelt o.a. dat het komt doordat Omikron een heel ander verloop heeft dan Delta.

Hij vergeet daarbij echter te vertellen dat ook half december daarvoor al voldoende aanwijzingen waren, zoals wij o.a. toen ook schreven. Hier ziet u zijn verhaal. 

Verschillen

In het laatste filmpje legt hij uit dat de lockdown heel goed gewerkt heeft. Daarbij vergelijkt hij de ziekenhuisbezetting in andere landen met Nederland. Waarbij geen rekening wordt gehouden met de standaardverschillen tussen de landen. In België hebben er, door een andere organisatie van de gezondheidszorg, altijd veel meer Covid-patiënten in de ziekenhuizen gelegen dan in Nederland. Bij de vorige piek op 1 december lagen er in België per miljoen inwoners 2,5 keer zoveel patiënten in de ziekenhuizen dan in Nederland. Dus dat het nu 2 keer zoveel is, betekent niets t.a.v. de noodzaak van de lockdown bij ons.

Wat Wallinga gemakshalve vergeet is te melden dat hij nog op 13 januari met wederom een scenario kwam, waardoor de lockdown niet compleet is afgeschaft, waarin hij niets van datgene wat hij in zijn video van 19 januari meldt over Omikron t.o.v. Delta, heeft meegenomen. (Maar waarschijnlijk komt hij over vier weken met een nieuw filmpje om dat weer goed te praten).

Waarom ik daar zoveel aandacht aan schenk is het volgende.

Zolang het RIVM/OMT overeind houdt dat de lockdown een goede beslissing was, zullen ze minder genegen zijn om maatregelen af te bouwen. Als ze erkennen dat de gunstige ontwikkelingen in de ziekenhuizen met name toe te schrijven zijn aan de kenmerken van Omikron, dan is er een kans dat ze met andersoortige adviezen komen dan die van de afgelopen tijd. (Met o.a. dat advies van chirurgische mondneusmaskers op drukke plekken in de buitenlucht.)

Zeker met de druk van de burgemeesters en de groeiende weerstand in de Kamer om de weg van 2G in te slaan, is het te hopen dat de regering wel eieren voor zijn geld kiest. En direct of indirect zich ontworstelt aan de greep van het OMT. Als ze dat niet doen gaat na 25 januari datgene gebeuren waar de burgemeesters voor waarschuwen. Maar ook dan is het een kwestie van tijd tot vrijwel alle ketenen zijn afgeworpen, goedschiks of kwaadschiks.

U heeft zojuist gelezen: Het aftellen is begonnen.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Help ons die tijd te verkorten met gerichte artikelen op deze site. Klik hier voor af en toe een (kleine) donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.