Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Begint in Kopenhagen de victorie?

Begint in Kopenhagen de victorie? - 33340
Samenvatting van het artikel

Denemarken schaft alle maatregelen op 1 februari af. Hoe groot wordt de impact hiervan in de komende weken op ontwikkelingen in Nederland? Zullen wij die situatie ook bereikt hebben bij de persconferentie over zes weken of neemt de chaos in Nederland toe?

Lees volledig artikel: Begint in Kopenhagen de victorie?

Leestijd: 7 minuten

Feest in Kopenhagen

De Deense regering heeft op voorspraak van hun “OMT” besloten per 1 februari alle maatregelen te laten vallen en compleet terug te keren naar het normaal. Die adviescommissie concludeerde dat Covid-19 niet langer op de lijst hoorde te staan van een “bedreiging voor de samenleving”. Daarom besloot de regering alle maatregelen op te heffen.

Dus geen afstandsregels, niet meer testen, geen coronatoegangspas Gisteren beschreef ik al de situatie in Denemarken en vergeleek ik de ontwikkelingen/maatregelen daar met die van Nederland. Vooral in het licht van de Nederlandse persconferentie van dinsdag en de vooraankondiging van het besluit van de Deense regering.

Nog verder

Denemarken gaat daarbij nog wat verder dan Ierland, dat het overgrote deel van hun maatregelen afgelopen weekend heeft afgeschaft. 

Deze grafiek van Denemarken heeft, voor wat betreft de ontwikkelingen aan de rechterkant van de grafiek, veel overeenkomsten met de grafiek van de ontwikkelingen in Nederland voor wat betreft de sterke verandering van de trends sinds Omikron er is.

Begint in Kopenhagen de victorie? - 33325

Gebruikt voor maatregelen

Tot nu toe lijken buitenlandse ontwikkelingen in Nederland alleen maar relevant te zijn als ze gebruikt kunnen worden om maatregelen te nemen of ze niet af te schalen. We zien het steeds terug als we de usual suspects (zoals Osterhaus, Koopmans, Bonten) in de media zien langskomen.

En bij elke toelichting van Van Dissel aan de Tweede Kamer of interviews met Van Dissel/Wallinga laten ze zien dat men vanuit het buitenland alleen dat wil gebruiken wat als onderbouwing kan dienen voor hun zwarte scenario’s.

Het succes van Zweden (zeker ook als je de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar bekijkt t.a.v. bijvoorbeeld oversterfte en het feit dat daar de scholen wel altijd door zijn gegaan) wordt nog steeds opvallend genegeerd. In plaats van gezien te worden als een lichtend voorbeeld.

Na de Brexit mag/kan niets wat er in Engeland besloten is meer als voorbeeld voor Nederland worden gezien. Zodat freedom day van juli 2021 niet als voorbeeld wordt gezien. Evenmin werd er veel aandacht geschonken aan het weerstaan van de Engelse regering van de druk van Engelse modelleurs (de inspiratoren van Van Dissel/Wallinga) met hun gitzwarte scenario’s, die daarmee een lockdown voor Kerst wilden afdwingen. 

Truc van Johnson

Dat Engeland nu alle resterende maatregelen heeft afgeschaft wordt in onze media alleen interessant gevonden omdat het een truc zou zijn van Johnson om zijn premierschap te redden.

Gaat dan met de nieuwe besluitvorming in Denemarken hetzelfde gebeuren als met wat er is gebeurd omtrent de aanpak in Zweden en Engeland? Amper aandacht aan geven en dan weer over gaan tot de orde van de dag in Nederland? Met sluitingstijden om 22 uur ’s avonds voor horeca, cultuur en entertainment? Met een combinatie van 3G en 1,5 meter en mondmaskers en maximale bezetting?

Je zou het denken als je de persconferentie van 24 januari hebt bekeken, de toelichting van Van Dissel in de Tweede Kamer en de antwoorden van Kuipers en Rutte hebt gehoord tijdens het debat of ontmoetingen met de pers.

Maar er is ook een goede kans dat juist door wat Denemarken heeft besloten, het krachtenveld in Nederland de komende weken sterk zal gaan verschuiven. Ik zal een aantal factoren beschrijven die in de komende tijd een belangrijke rol zullen gaan spelen in Nederland.

Lid van de Europese Unie

Terwijl de gang van zaken in Zweden zo gunstig verliep, heeft Zweden toch besloten om met een Corona toegangspas te gaan werken. Mede door de uitspraken van de voorzitter van de Europese Commissie de indruk wekkend dat de QR-pass, waardoor je ergens al dan niet toegang krijgt. Iets is wat in de hele EU zal gaan gelden. Ook bij het reizen tussen landen speelt die een steeds meer belangrijker rol. Dat Denemarken die pas heeft afgeschaft zal betekenen dat een uniforme aanpak voor de hele EU moeilijker te bereiken zal zijn.

Sluitingstijd om 22 uur

De keuze van de regering om ook de theaters om 22 uur te laten sluiten, betekent dat de onvrede in de cultuursector nog heel groot blijft. Vertegenwoordigers ervan krijgen makkelijk toegang tot de media en zullen blijven hameren wat voor een slechte maatregel dat is, die in feite ervoor zorgt dat theaters gesloten blijven (zeker in combinatie met de 1/3e regel).

Die zorgt ervoor dat er geen voorstelling rendabel kan worden uitgevoerd. De krampachtige verdediging ervan door Rutte (één uniforme tijd, makkelijk voor de handhaving), terwijl die ene tijd, net zoals in veel andere landen net zo goed 23 uur  kan zijn, zal betekenen dat de komende weken dit besluit voortdurend onder vuur blijft liggen. Waarbij dus Denemarken helemaal als lichtend voorbeeld kan worden gebruikt.

Een derde capaciteit

Dat de regering eist dat theaters en stadions op 1/3 capaciteit gaan werken, zorgt ook voor sterke onvrede. Met alle gevolgen van dien onder de vertegenwoordigers van die instanties, maar zeker ook door de gebruikers. Steeds meer mensen zullen zich de onrealistische aspecten van de genomen maatregelen gaan realiseren. Mede in het licht van de aanpak in het buitenland. (In Denemarken, Engeland en Ierland zijn er geen enkele restricties aan de capaciteit, zoals die in voetbalstadions, of het tijdstip (nachtleven compleet open).

Maar deze drie factoren zinken in het niet bij de twee volgende:

De ontwikkelingen op de IC’s

De druk op de IC’s werd altijd als de meest belangrijke component gezien bij het voorkomen van een gezondheidsinfarct. Tot en met half januari voorspelden de modellen van het RIVM een bezetting van de IC’s ergens in februari/maart die hoger zou zijn dan het record van april 2020.

Krankzinnig hoge cijfers, die we inderdaad niet aan zouden kunnen. De adviezen van het OMT en de besluitvorming van de regering waren daarom steeds gebaseerd op het voorkomen van een te hoge druk op de IC’s. (lockdown van 19 december en het beperkt afschalen van de maatregelen vanaf 14 januari).

Dat ondertussen die bezetting nog steeds aan het dalen is en inmiddels – eind januari – op 250 ligt, maakt de geloofwaardigheid van de berekeningen van het RIVM steeds kleiner. Het gemiddeld aantal IC-opnames per dag is inmiddels 10. Dat houdt in dat iedere IC in Nederland gemiddeld eens in de zes dagen een Covid-patiënt op de IC’s krijgt.

Somber

Dat men met sombere prognoses deze goede ontwikkelingen probeert te maskeren is duidelijk. Dat de stijging van de ziekenhuisopnames  inmiddels  misbruikt wordt om het gunstige beeld sterk af te zwakken ook. Een stijging die zeker voor een niet gering deel aan de opnames MET Covid zal liggen. Dit overzicht uit Engeland laat zien hoe dat werkt. Van aanvankelijk 25% van de patiënten die MET Covid in het ziekenhuis kwamen is dat tijdens Omikron snel gestegen naar 45%.

Begint in Kopenhagen de victorie? - 33324

In Engeland valt ook goed te zien dat ondanks Omikron er amper toename was van de bezetting van de IC’s met Covid-patiënten.

In de komende weken zal de ontwikkeling van de IC bezetting in Nederland die geen grote stijgingen zal gaan doormaken, dagelijks een nieuwe bijlslag betekenen aan de voet van de boom met maatregelen.

De ontwrichting van de samenleving door de quarantaine regels

Op allerlei plekken in de samenleving is/komt er een tekort aan medewerkers door de quarantaine regels. Hoe sneller men de testcapaciteit uitbreidt (en dat is vanaf gisteren begonnen met de hulp van commerciele aanbieders voor de GGD) hoe meer mensen in quarantaine gaan/moeten. Hoezeer de combinatie Coronatoegangspas en quarantaine regels de samenleving ontwricht, konden we lezen in het verslag uit Tasmanië.  Een chaos die nog wordt vergroot doordat ze daar met een 2G benadering werken en ongevaccineerd personeel wordt buitengesloten.

Terwijl die quarantaine regels met Omikron ook nog alleen een rituele dans zijn. Met zoveel nieuwe besmettingen in een samenleving ben je met een waterbedaanpak bezig. Je drukt op een plek en een andere plek komt naar boven. Dus als quarantaine iets zou helpen tegen infecties dan is er zoveel kans dat je elders toch besmet raakt. Dan wordt het effect van de quarantaine teniet gedaan. Dus het enige netto effect van quarantaine is die ontwrichting van de samenleving door het wegvallen van medewerkers.

Het extra nadelig effect van de Coronatoegangspas

Er valt heel veel te zeggen over de nadelige effecten van de Coronatoegangspas. Ik heb dat al gedaan en zal dat blijven doen.  Maar in het licht van het krachtenveld is er één weinig genoemd punt dat nu van groot belang is. Namelijk de sneltesters die in grote getalen zich  laten testen bij de GGD ter bevestiging van die sneltest. 90% krijgt dan een positieve uitslag.

De primaire reden dat die meer dan 50.000 mensen zich nu per dag laten testen (met als kosten 2,5 miljoen euro voor de samenleving) is om een herstelbewijs te krijgen, waardoor de QR code weer zes maanden langer geldig is.

Als die QR-code er niet (meer) was, zouden mensen geen noodzaak hebben om zich na een positieve sneltest te laten testen bij de GGD.

De opstelling van de media

Als je door je oogharen kijkt dan zie je hoe de afgelopen tijd de traditionele media meer ruimte geven aan tegengeluiden en zelf kritischer worden op het beleid van de regering. Dat komt mede doordat een steeds groter deel van hun publiek vraagtekens gaat zetten. En die aandacht van de media zorgt weer voor meer mensen die deze vraagtekens gaan zetten, alsmede ook voor meer druk op de politiek en de regering. Het zou een sneeuwbal kunnen zijn die van de helling rolt en uiteindelijk voor een lawine zorgt.

De cruciale februari maand

Het zou me ten zeerste verbazen als de volgende persconferentie van de regering pas over zes weken is. Want dit krachtenveld zal op korte termijn tot steeds meer verschuivingen leiden. Zeker door de andere wereld waar Denemarken vanaf 1 februari in zal belanden.

Natuurlijk zullen de usual suspects proberen tegenwicht te geven. Iets wat Prof. Desmet al in 2020 voorspelde. Dat de experts er belang bij hebben hun machtspositie te handhaven. En dat zullen ze doen door te proberen angst te blijven creëren. Maar juist de ontwikkelingen in Denemarken en die op de IC’s in Nederland maken dat hun geloofwaardigheid steeds sterker wordt aangetast.

In mijn interview in De Nieuwe Wereld van afgelopen maandag heb ik al aangegeven dat ik de komende tijd als een lakmoesproef beschouw. Volgen we het Deense voorbeeld of houden we vast aan de lijn, die de samenleving steeds verder ontwricht.

Als half maart de Coronatoegangspas nog steeds gehandhaafd blijft dan kunnen we vaststellen dat degenen die stelden dat er een achterliggend scenario was bij de QR-code, dat niets met Corona te maken heeft, gelijk hadden.

Maar ik hoop dat we half maart kunnen zeggen “In Kopenhagen begon de victorie”.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Ook deze zes weken is onze website van groot belang. En daarna hopelijk niet meer. Maar tot dan hebben wij uw steun nodig. Geef ons daarom af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665