Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Weekcijfers 22 februari 2022

Covid Weekcijfers 22 februari 2022 - 35526
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden wekelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 22 februari 2022.

Lees volledig artikel: Covid Weekcijfers 22 februari 2022

Leestijd: 4 minuten

Ernstig en onberekenbaar

Dat zijn de woorden van Ernst Kuipers waarmee hij de huidige crisis omschrijft. Als hij daarmee doelt op het gevoerde beleid en de RIVM prognoses, dan klopt dat helemaal, maar het was een verwijzing naar het virus, niet de crisis zelf. Het zijn typisch de bewoordingen van iemand die verkondigt uit een eigen mening, maar zich niet baseert op de laatste wetenschappelijke inzichten.

In onze open brief aan de Eerste Kamer hebben we al aangetoond dat Omikron het covid-19 virus heeft verdrongen en nu ook aan het uitdoven is. Ruwweg 75% van de Nederlandse bevolking is geïnfecteerd met Omikron, dat als een natuurlijke vaccinatie de covid-19 en al zijn varianten heeft verdrongen. Daar waar de originele Wuhan variant even nog het predicaat “ernstig” mocht krijgen, is de “plaatsvervanger”, de Omikron, uiterst mild. Als we het vergelijken met de grafiek van griepachtige klachten, dan valt corona helemaal niet op. Corona was milder dan de griepepidemie van 2017-2018 als we kijken naar het aantal meldingen bij huisartsen.

Covid Weekcijfers 22 februari 2022 - 35515

Dit laat natuurlijk onverlet dat in de eerste weken van de epidemie de situatie ernstig was en er ook nog weinig bekend was over de beste behandelmethode. Zeker nu covid-19 is verdrongen door Omikron (een op rond de 50 plaatsen gemuteerde variant van het Wuhan virus), hebben we te maken met een  “vriendelijk” virus, dat nauwelijks meer leidt tot IC-opnames en sterfte. Desondanks meent de overheid de Omikron nog op gelijke voet te moeten zetten als Pokken en Polio. Zeer ernstige ziekten op de A-lijst, die gelukkig dankzij de komst van goede vaccins onder controle zijn gebracht, iets dat met respiratoire virussen nog nooit is gelukt.

Onberekenbaar? Berekenbaar!

Wat is onberekenbaar…. Wat we hebben gezien is dat het virus vanaf de eerste dag een verloop heeft gehad, waarvan onze voorspellingen soms niet helemaal klopten, maar wat met voortschrijdend inzicht altijd goed berekenbaar en verklaarbaar was. Het seizoenseffect, de opbouw van natuurlijke immuniteit, de opbouw en afbraak van de bescherming van vaccins, de komst van varianten. Het was allemaal in modellen berekenbaar.

In januari 2021 is met de allereerste cijfers van de Britse variant de R0 waarde en het verloop berekend, binnen enkele procenten. De komst van deze variant was niet voorspeld, maar het verloop was prima berekenbaar, net als het te verwachten verloop van de Omikron golf. En ook hier nog een variant die erachteraan kwam (de 33% besmettelijker BA.2 variant), ook niet voorspeld, maar wel na toevoeging van de kengetallen prima berekenbaar. Zie bijvoorbeeld deze grafiek:

Covid Weekcijfers 22 februari 2022 - 35516

We zien hier dat de PCR cijfers vrijwel exact het berekende verloop vertonen (blauwe streeplijn). Ook de opnamecijfers van Nederland en België zijn behoorlijk vergelijkbaar, alhoewel België ongeveer het dubbele aantal opnames heeft, wellicht omdat België meer ziekenhuiscapaciteit heeft en een ander opname-beleid en/of  geen lockdown gehad heeft, waardoor de cijfers hier vertraagd zijn.

Onberekenbaar!

Onberekenbaar waren de prognoses van het RIVM, die telkens enorme bulten beloofden, die vervolgens uitbleven. Het is niet moeilijk om daar een dozijn van te vinden, we volstaan met een enkel voorbeeld uit de Catshuis briefing van 25 oktober 2020:

Covid Weekcijfers 22 februari 2022 - 35517

Dankzij een korte lockdown van een paar weken zou niet de rode curve, maar de blauwe curve gevolgd gaan worden. De realiteit was dat na twee maanden de cijfers toch langzaam op gingen lopen en in februari alsnog gingen stijgen, exact zoals beschreven in ons artikel De Paradox van de maatregelen. Er volgden hierna nog vele door het RIVM voorspelde bulten, waarvan de laatste ons zelfs een IC-bezetting van 4300 beloofde, terwijl het werkelijke aantal onder de 200 bleef. Onberekenbare prognoses.

De Weekcijfers

Laten we ons beperken tot de eigen weekcijfers, die volgen nog steeds de prognose en zijn dus goed berekenbaar. Dit is de hoofdgrafiek van 22.2.22 (dat kon ik niet laten):

Covid Weekcijfers 22 februari 2022 - 35520

De oranje bolletjes hebben een kleine toelichting nodig. Sinds eind vorig jaar meldt het RIVM wekelijks het percentage patiënten dat is opgenomen vanwege corona. Dat daalt langzaam en dat is verrekend in de oranje bolletjes, waar we ook de tussenliggende punten hebben berekend. Zo zien we dat het daadwerkelijk aantal corona patiënten sneller daalt dan de cijfers zelf. Er worden nu dus dagelijks minder dan 70 patiënten vanwege corona opgenomen.

Dat de ziekenhuizen zelf ook zitten te worstelen met het toenemende aandeel met corona, is te zien aan de LCPS cijfers (de zwarte lijn). Vanaf januari blijven deze steeds verder achter bij de uiteindelijke NICE cijfers, die nog tot een maand na opname bijgeplust worden. Sinds afgelopen week lijkt ook LCPS hier rekening mee te houden en worden de cijfers op voorhand al bijgesteld.

De grafiek met de bezetting, eveneens gecorrigeerd voor vanwege corona is deze:

Covid Weekcijfers 22 februari 2022 - 35524

Gecorrigeerd liggen er nu dus 82 patiënten vanwege corona op de IC’s en 550 op de verpleegafdelingen.

Ter afsluiting de grafiek met de op verschillende manieren berekende reproductiegetallen:

Covid Weekcijfers 22 februari 2022 - 35519

Alle lijnen wijzen dezelfde kant op. Het reproductiegetal berekend op de PCR-cijfers is het laagst en is nu 0,75, berekend op de ongecorrigeerde ziekenhuisopnames 0,93.  We zien dat door het toenemend aandeel met corona, deze R-waarde langzamer daalt dan de PCR cijfers voorspellen. Wat opvalt (al in een eerdere blog gemeld) is de deuk in de top van de  PCR cijfers in de tweede week van januari. Zeer waarschijnlijk is dat toe te schrijven aan de stormloop op de teststraten na een positieve zelftest. Het groene vinkje lokte! Of dit nu ook verantwoordelijk is voor de snellere daling van de PCR cijfers, is nog de vraag. We gaan het zien!

De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 194 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 150 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,93 **

We gaan het weer zien, tot volgende week!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Weekcijfers 22 februari 2022 – Ernstig en onberekenbaar

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665