Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Weekcijfers 15 maart 2022

Covid Weekcijfers 15 maart 2022 - 37004
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden wekelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 15 maart 2022.

Lees volledig artikel: Covid Weekcijfers 15 maart 2022

Leestijd: 5 minuten

Wat zeggen de cijfers nog?

Er is eigenlijk maar één ding waarover we het nu eens kunnen zijn: de epidemie is een aflopende zaak. Maar verder, de cijfers worden steeds minder betekenisvol en onbetrouwbaar lijkt het. Laten we eens beginnen dicht bij huis, de vergelijking tussen NICE en LCPS.

NICE vs. LCPS

In beginsel telt NICE het aantal patiënten dat “wegens corona” wordt opgenomen (het woordje “wegens” verhult natuurlijk al veel). LCPS telt om 10 uur ’s morgens het aantal bedden dat wordt bezet door corona patiënten. Ervan uitgaande dat één patiënt één bed bezet, moeten beide cijfers uiteindelijk op hetzelfde aantal uitkomen. We gebruiken ook altijd de LCPS cijfers als een controle op de NICE cijfers, die na de eerste dag altijd worden aangevuld. Na een dag of 3 zijn gemiddeld genomen beide cijfers ongeveer hetzelfde. Tot 1 januari. Ongeveer sinds de komst van Omikron zien we dat de beide cijfers uit elkaar gaan lopen. Zie dit plaatje:

Covid Weekcijfers 15 maart 2022 - 37006

De zwarte lijn zijn de cijfers van LCPS en die vallen tot 1 januari samen met NICE. Daarna wordt de afwijking steeds groter: na enkele dagen worden de LCPS cijfers ingehaald door NICE, tot wel 30% gedurende 6 weken na datum opname. Met een aantal gekleurde lijntjes is een zestal momentopnames weergegeven. Voor vandaag vallen de cijfers dus wel vrijwel samen, maar te verwachten is dat ook deze cijfers gedurende de komende 6 weken geleidelijk bijgeplust worden tot 30% boven het aantal bedden dat nu bezet is door corona patiënten.

Ook is er zoals inmiddels bekend sprake van een deel corona patiënten, dat niet vanwege maar met corona is opgenomen. Het RIVM heeft daar tot een aantal weken terug cijfers over gepubliceerd. Hieruit bleek dat van 1/3 deel corona patiënten de reden van opname onbekend was. Van de andere 2/3 was de helft vanwege covid. Inmiddels rapporteert het RIVM deze percentages niet meer, wel staat er een grafiekje op de site van NICE met identieke cijfers, maar er wordt niet aangegeven van welk deel de opname reden onbekend is. Wellicht dus nog hetzelfde, maar ook dat is onbekend. In elk geval lijkt het er op dat van de 30% patiënten die achteraf worden toegevoegd, corona niet de primaire reden was, want dat zou toch op het moment van opnemen wel bekend moeten zijn. Wat zeggen de cijfers nog?

De PCR test

Het belang van de PCR test wordt door velen in twijfel getrokken. Als diagnostisch middel is het een draak, want een positieve test op zich zegt weinig  over de mate van besmettelijkheid op dat moment. Pas als er aan de hand van ziekteverschijnselen wordt gedacht aan covid-19, kan een PCR-test uitsluitsel geven. Maar goed, daarover is meer dan genoeg gepubliceerd. Waar het zeker wel nuttig voor is, dat is het volgen en voorspellen van het verloop van de epidemie. Zeker terugkijkend verklaren de PCR cijfers heel goed het verloop. Laten we meteen de grafiek van de R-waarde erbij halen:

Covid Weekcijfers 15 maart 2022 - 37007

We zien hier dat de R-waarden berekend uit de PCR-cijfers tamelijk goed overeenkomen met die berekend op basis van de ziekenhuisopnames. Rond de jaarwisseling zien we al dat de cijfers wat gaan verschillen van de prognose (blauwe streeplijn). Een hoger aantal doordat het erop lijkt dat jongeren zich juist massaal probeerden te infecteren om een groen vinkje te scoren. Na de vakantie stopt dat weer en een dal verschijnt als compensatie. Verder zien we ook dat de Belgische cijfers in grote lijnen gelijk op lopen. Maar door de maatregelen in Nederland gaan hier wel vanaf januari de cijfers achter lopen, de curve is enkele weken verschoven te opzichte van België.

Dan gebeurt er iets merkwaardigs eind februari. Zowel in Nederland als België loopt de R-waarde op, maar in België veel minder. De PCR cijfers echter stijgen torenhoog! Veel steiler dan je op basis van ziekenhuisopnames zou verwachten, maar niet in België. De grafieken van OurWorldInData laten dit fraai zien:

Covid Weekcijfers 15 maart 2022 - 37008

Ook hier lopen tot 1 januari de Nederlandse en Belgische cijfers behoorlijk gelijk op. In Nederland kregen we medio januari te maken met verwerkingsproblemen van de uitslagen van de teststraten (tot bijna 400.000) en werden die achterstallige resultaten geboekt op 7 februari, met de fallus-achtige piek tot gevolg. Als we die maar even wegdenken en uitsmeren over de voorgaande 2 weken, dan zien we hier duidelijk de achterstand in de positieve testen ten opzichte van België. Zeer waarschijnlijk het gevolg van de maatregelen die verspreiding vertragen. We begrijpen nog steeds wat we zien. We kunnen het uitleggen met ons SIR model dat uitgaat van opgebouwde natuurlijke immuniteit afgezet tegen de besmettelijkheid van het virus. De rekensommetjes blijven kloppen.

Maar dan begrijpen we het niet meer. Vanaf 27 februari opeens een sterke stijging die we in België niet zien. Deels lijkt het aan carnaval te liggen. Maar wat de reden ook is, we zien het ook vrijwel niet terug in de ziekenhuisopnames. De PCR cijfers stegen van 25.000 naar 75.000 (een verdrievoudiging!), terwijl de opnamecijfers slechts van 180 naar 230 stegen, een stijging van 30%. Een positieve PCR test is dus inmiddels geen voorspeller meer voor het aantal ziekenhuisopnames. Waarschijnlijk wijst de inmiddels dalende PCR-curve wel op een komende daling van ziekenhuisopnames, maar niet meer dan dat.

Vaccinatie

Over de effecten van vaccinatie kunnen we vele blogs schijven, maar dat doen we nu even niet. Volgens Kuipers zijn we inmiddels aangeland in een fase waar het virus dankzij de boosters onder controle is. De suggestie wordt nog steeds gegeven dat het een epidemie van ongevaccineerden is, terwijl inmiddels duidelijk is dat het juist een Pandemie van Gevaccineerden is. Vorige week lieten we o.a. dit plaatje zien dat eigenlijk veel vertelt:

Covid Weekcijfers 15 maart 2022 - 36420

Inmiddels is er ook alweer een nieuwe grafiek uit België, die vrijwel exact dezelfde cijfers laat zien, die aansluiten op cijfers uit Engeland. Ook als je de leeftijdsverdeling van de geboosterde in beschouwing neemt is hier niet uit af te leiden dat het boosteren (lang) tegen ziekenhuisopnames beschermt. Het is niet logisch te veronderstellen dat het in Nederland precies andersom zou zijn en dat hier de boosters wel ziekenhuisopnames hebben voorkomen.

De Dagcijfers

Wat rest zijn de dagcijfers zelf van de ziekenhuisopnames.

Covid Weekcijfers 15 maart 2022 - 37010

Meest opvallend blijft nog steeds het verschil tussen Nederland waar wel een lockdown was sinds eind december en België waar vrijwel geen beperkingen waren. We zien vanaf dat moment de Belgische cijfers stijgen, terwijl die in Nederland bleven dalen. Vanaf medio februari zijn we dat aan het inhalen, dan zijn de rollen omgedraaid. De Belgische cijfers zijn onder de Nederlandse gedaald, terwijl de Nederlandse cijfers weer stijgen. Dat zal nog even doorgaan, totdat de balans weer recht getrokken is. Het oppervlak onder de groene en oranje curves zal min of meer gelijk moeten gaan worden. We zijn over de helft in de hoop dat remmende maatregelen niet alsnog worden ingezet, waardoor alles weer langer gaat duren.

We gaan het zien!

De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 278 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 220 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 1,08 **

We gaan het weer zien, tot volgende week!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Weekcijfers 15 maart 2022 – Wat zeggen de cijfers nog?

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Stemtel pagina EP2024, 6 juni 2024 - 89126