Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De suggestieve conclusies van Sanquin

De suggestieve conclusies van Sanquin - 36980
Samenvatting van het artikel

De bloedbank Sanquin trekt in de  laatste publicaties conclusies over antistoffen in het bloed na een coronabesmetting of vaccinatie met betrekking tot bescherming tegen ziekte in de toekomst. Het is onduidelijk hoe de bloedbank tot haar conclusies komt. Om in de toekomst overhaaste conclusies met daaraan gekoppeld de noodzaak van bepaalde maatregelen met een sterk nadelige effecten op de maatschappij te voorkomen, is het van groot belang een goede evaluatie te doen van deze conclusies van Sanquin.

Lees volledig artikel: De suggestieve conclusies van Sanquin

Leestijd: 7 minuten

De suggestieve conclusies van Sanquin

Onlangs is bloedbank Sanquin met een update gekomen over de aanwezigheid van antistoffen tegen corona bij bloeddonoren. Dit onderzoek wordt representatief gezien voor de Nederlandse bevolking. Aan de hand hiervan kan men vaststellen hoeveel mensen er antistoffen hebben verkregen na het zetten van een booster of door een infectie, en hoeveel antistoffen dat zijn.

In deze update wordt echter niet vermeld om welke antistoffen het gaat. Aangezien gesproken wordt over recent doorgemaakte infecties, zijn dit waarschijnlijk de antistoffen die aangemaakt worden na een besmetting of na vaccinatie en die snel uit het bloed verdwijnen (IgM/IgA) en niet de antistoffen die langer in het bloed blijven (IgG) of die worden opgeslagen in de geheugencellen. (T/B-cellen). Sanquin geeft in hun vorige publicatie duidelijk aan, dat ze de werking van de verschillende antistoffen en de hoeveelheid daarvan tegen ziek worden, niet onderzoeken.

Ook wordt niet aangegeven tegen welke variant de antistoffen werken. Inmiddels is bekend dat opgebouwde immuniteit voor de Wuhan varianten die Covid-19 veroorzaken, niet volledig werkzaam is tegen de Omikron varianten maar dat dit omgekeerd wel het geval lijkt te zijn. Wat zeggen deze antistoffenwaardes dan zonder deze informatie?

Beperkingen van het onderzoek

Volgens Sanquin: “De hoeveelheid Covid-19-antistoffen zegt niet alles. Net zo belangrijk is hoe beschermend die antistoffen zijn (dus of ze corona effectief bestrijden) en of er een immuungeheugen en cellulaire afweer wordt opgebouwd (komen die antistoffen terug bij een nieuwe infectie). Die elementen worden niet getest in ons onderzoek naar corona-antistoffen bij donors.

We hebben meerdere artikelen geplaatst over het verschil in antistoffen die opgewekt zijn door het vaccin (alleen tegen het spike eiwit) of de bredere afweer die opgewekt wordt na een natuurlijke besmetting, zoals deze.  Als men besmet raakt, worden veel meer mechanismen in het lichaam aangestuurd waardoor het lichaam zich beter kan wapenen tegen een volgende infectie. Inmiddels zijn er 150 onderzoeken die dit bevestigen.

Het blijft daarom ook zeer verwonderlijk dat alle voordelen van antistoffen aan de vaccinatie worden toegerekend en diezelfde argumenten bijna letterlijk worden omgedraaid als het gaat om de meer robuuste bescherming verkregen op een natuurlijke wijze, die ook nog eens langdurige bescherming biedt. Door deze benadering worden test- en prikverplichtingen bij de burgers opgelegd.

De concentratie antistoffen is niet alles bepalend

We hebben al laten zien dat bescherming tegen corona zeker niet alleen afhangt van de hoeveelheid antistoffen. Sanquin geeft ook aan dat ze hier geen rekening mee houden in hun onderzoek en er wordt ook geen onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld geheugencellen, die waarschijnlijk een leven lang bescherming bieden. In de nieuwe update lijkt de hoeveelheid antistoffen, in tegenstelling tot het vorige rapport, opeens bepalend te zijn als het gaat om bescherming tegen ziekenhuisopname en zelfs de dood.

Uit cijfers van het RIVM blijken ziekenhuisopnames nog steeds laag te liggen, ondanks veel besmettingen met de Omikron-variant. Volgens Hans Zaaijer van Sanquin komen nu een aantal dingen mooi samen:

“Mede dankzij de hoge vaccinatiegraad in Nederland verlopen infecties hier doorgaans mild. De hoge titer van antistoffen verhindert namelijk dat iemand in het ziekenhuis moet worden opgenomen, of zelfs zou komen te overlijden.”

Verdwijnt snel

Dat antistoffen concentraties in het bloed (titer) een verschil kunnen maken is bekend en dit kunnen we ook snel terugzien in de besmettingen waar het vaccin maar zeer tijdelijk bescherming tegen biedt. Er worden maar weinig antistoffen aangemaakt, die besmetting kunnen voorkomen, en deze verdwijnen ook snel uit het bloed. Gelukkig wordt dit nu ook erkend en daarmee lijkt het vasthouden aan het corona toegangsbewijs en een EU Digitaal Corona Certificaat vooral een politieke kwestie te worden.

Concentraties antistoffen in het bloed vormen maar een klein stukje die onder de noemer immuniteit vallen. Nu worden er voorbarige conclusies getrokken aan de hand van een hoge titer van antistoffen, mede verkregen door toedienen van het vaccin:

  1. infecties verlopen mild door vaccinatie
  2. de hoge titer van antistoffen zorgt voor minder ziekenhuisopnames
  3. de hoge titer van antistoffen verhindert overlijden.

Vanuit WOB onderzoeken hebben we eerder gezien dat Sanquin misschien niet even objectief is in hun berichtgeving en dat framing van de berichten ten gunste van de “Volksgezondheid” geen probleem lijkt te zijn. We gaan iets dieper in op de drie punten die Hans Zaaijer van Sanquin hierboven aangeeft.

Infecties Omikron-variant verlopen mild door vaccinatie

Het hoofd van het RIVM in Zuid-Afrika, waar deze variant als eerste is gesignaleerd, gaf al in een vroeg stadium aan dat de virulentie van de Omikron variant veel lager was dan eerdere varianten. In Denemarken heeft men de modellering voor wat betreft de ziektelast hierop aangepast en het heeft ervoor gezorgd dat de maatregelen in Denemarken werden opgeheven. Het model heeft het goed voorspeld en Omikron is nu vergelijkbaar met een zeer milde griep. Houd er ook rekening mee dat de vaccinatiegraad in Zuid-Afrika toentertijd een stuk lager lag dan bij ons, slechts 1% van de bevolking had een boostervaccinatie gehad.

In Nederland wilden we niks van deze modellering weten en hebben we de modellen uit Engeland overgenomen die een veel te ongunstig scenario schetsten. Hierdoor is er zelfs een lockdown ingevoerd en hebben we nog twee maanden last gehad van onnodig opgelegde maatregelen. Dat de vaccinaties de reden zijn dat de ziekte mild verloopt is zeer onaannemelijk, aangezien we wereldwijd dezelfde patronen zien bij Omikron en een afname van minstens 20 keer in virulentie in landen met meer of minder vaccinatie.

Hoge titer van antistoffen zorgt voor minder ziekenhuisopnames

Dit is in volledige tegenspraak met cijfers uit België, waaruit blijkt  dat het aandeel mensen in een ziekenhuis met boostervaccinatie boven de 80% is.

Het is belangrijk om te herhalen dat het niet onwaar is dat hoge titers en rol spelen. Het is alleen ondergeschikt bij de stelling die wordt ingenomen, omdat de meeste van deze antistoffen van nature nooit lang in hoge concentraties in het lichaam aanwezig blijven. En het is namelijk helemaal niet wenselijk om het bloed kunstmatig vol te stoppen met antistoffen, omdat het beter andere dingen kan transporteren zoals bijvoorbeeld zuurstof en eiwitten voor de spieren.

Daarbij gaat alles nu onder de noemer antistoffen maar er zijn verschillende antistoffen met een specifieke werking. Als we kijken naar de IgG antistoffen, die beschermen tegen ernstig ziek worden met een ziekenhuisopname tot gevolg, dan blijven deze zeker een jaar in het bloed en wordt de werking ondanks een lichte afname in concentraties alleen maar sterker.

Daarbij wordt de afname van de werking van specifieke afweerstoffen gecompenseerd door de aanmaak van geheugencellen (B en T-cellen), die het virus snel herkennen en direct opdracht geven voor de aanmaak van nieuwe specifieke afweerstoffen, waarvoor de “recepten” zitten opgeslagen in deze T-cellen. Zeker na het doormaken van een natuurlijke besmetting zijn antistoffenwaardes veel minder van belang en is men goed beschermd tegen ziekenhuisopname.

Immuniteit

In deze compilatie van antistoffen concentraties in het bloed kun je zien dat in de zomer van vorig jaar vrijwel iedereen in Engeland besmet is geraakt of is gevaccineerd. Er zijn heel veel jonge mensen besmet geraakt, die allemaal immuniteit hebben opgebouwd en zoals we weten worden er in de zomer weinig mensen opgenomen in het ziekenhuis. De antistoffen concentraties bij de jongeren nemen na verloop van tijd gemiddeld genomen niet af terwijl dat bij de oudere, voornamelijk gevaccineerde personen, wel afneemt. Ondanks deze afname zien we dat er na de winter het jaar daarvoor geen grote problemen in de ziekenhuizen meer zijn ontstaan.

Dit is hoe Sanquin er een aantal maanden geleden tegenaan keek:

“Een lagere hoeveelheid antistoffen kan nog steeds beschermen tegen een corona-infectie. Iemand kan nog steeds geïnfecteerd raken, maar het ziekteverloop zal milder zijn (dan zonder vaccinatie). Daarmee wordt de kans op ziekenhuisopname of ernstige gevolgen sterk verminderd.”

Het is opmerkelijk hoe Sanquin deze uitspraak inmiddels blijkbaar vergeten is.

Hoge titer van antistoffen verhindert overlijden

Statistisch gezien is het logisch dat men deze conclusie trekt maar het zegt weinig tot niets over de totale reductie aan sterfte. Zoals we in ons land hebben gezien is de sterfte door covid-19 in 2021 laag maar de oversterfte is hoger dan in 2020, waar corona wel grotendeels verantwoordelijk was voor de oversterfte. In 2021 is dit niet het geval en heeft de oversterfte grotendeels een andere oorzaak.

Onderstaand  de grafiek van het CBS waarin de oversterfte is uitgedrukt in percentages onder de verschillende leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroep 50 tot 80 jaar is de oversterfte hoger dan in 2020.

De suggestieve conclusies van Sanquin - 36989

En hieronder een grafiek waarin we de percentages oversterfte hebben uitgedrukt “exclusief” de overleden mensen die aan of met corona zijn overleden. Het valt meteen op dat met name in de leeftijdsgroep van 65-80 jaar, de oversterfte begon in april toen er nog maar weinig mensen aan corona stierven en de vaccinatie campagne voor deze leeftijdsgroep op stoom kwam.

De hoge titer van antistoffen en (daarmee) de afname van sterfte aan corona lijkt er niet aan te hebben bijgedragen, dat er in 2021 minder mensen zijn overleden. Als de sterfte een andere oorzaak heeft, is het van groot belang dat we uitzoeken waardoor dat dan precies gekomen is.

De suggestieve conclusies van Sanquin - 36990

Wat kan er fout gaan in de onderzoeken naar vaccinatie effectiviteit

De onderzoeken naar Vaccinatie Effectiviteit houden rekening met een bepaalde incubatietijd van het vaccin, op zich logisch maar deze periode varieert sterk per onderzoek. In een rapport uit de UK houden ze maar liefst 31 dagen aan voordat het vaccin effectief zou werken tegen sterfte. Normaal gesproken rekenen ze met twee weken tegen ziekenhuisopname en tegen transmissie is dit een week. Vanwaar dit verschil? Deze periodes komen aardig overeen met overlijden of ziekenhuisopname na een besmetting.

In deze video wordt uitgelegd wat een impact het heeft als je een aantal weken schuift met de vaccinatiestatus voor wat betreft Vaccinatie Effectiviteit tegen sterfte. Een mogelijk nadeel van de vaccinatie kan uiteindelijk worden gebruikt om de voordelen ervan te profileren.

Ook de media zijn niet altijd even objectief, het CDC heeft onderzoek gedaan dat is verschenen in de Lancet met een conclusie over de bijwerkingen van de vaccins en Maarten Keulemans kopt met:

Na 300 miljoen vaccins is er nog geen enkel bewijs voor massale ‘vaccinatieschade’ | De Volkskrant

Door maatregelen

Uiteraard is er geen massale vaccinatieschade, maar als er meer mensen zijn overleden door de maatregelen en de prikken dan er sterfte is voorkomen, en we moeten naar verschillende leeftijdsgroepen kijken, dan hebben we toch een echt probleem.

In het stuk noemt Maarten Keulemans het CDC (vergelijkbaar met het RIVM van Nederland) een onafhankelijke instelling, maar hier zijn de meningen toch wel over verdeeld. In Amerika is de strijd over de inmenging van de politiek in de wetenschap al geruime tijd in de openbaarheid.

Volgens de New York Times:

The CDC is now a political organization that has been hiding data from physicians, public health officers, and the public. They have been supporting what the executive branch wants to hear, by publishing that which they feel fits that narrative that vaccines are “safe and effective”. You know, not publishing data – so as to avoid “vaccine hesitancy.” As such, each and every author on the publication has a significant conflict of interest. This is a big red flag.

We hebben al eerder moeten concluderen, bij een onderzoek naar natuurlijke immuniteit, dat het CDC wetenschappelijk onderzoek gebruikt om het narratief te ondersteunen en daarbij niet geheel objectief te werk gaat. Hoe verschillende wetenschappers en de inmiddels algemeen bekende R. Malone de onderzoeken naar de bijwerkingen evalueren kunt u zelf nalezen. Een van de conclusies is dat je journalisten geen wetenschappelijk onderzoek moet laten interpreteren.

Voorzichtig met conclusies

Juist als je de verschillende onderzoeken van Sanquin leest sinds mei 2020 en veel weet over hoe het zit met antistoffen, besef je hoe eenzijdig de conclusies zijn die Sanquin nu getrokken heeft in het laatste rapport. Daardoor zou je verkeerde conclusies kunnen trekken over wat de goede aanpak is. Vaak wordt het effect van het doormaken van de infectie als bescherming t.o.v. de bescherming door vaccinatie fors onderschat met alle gevolgen van dien.

Daar zou Sanquin zich niet voor moeten lenen.

U heeft zojuist gelezen: De suggestieve conclusies van Sanquin.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen door af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665