Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2 - 37508
Samenvatting van het artikel

De mediacampagne van het OMT en Van Dissel van eind mei 2020, zoals aangekondigd in het WOB-document, ontkende het grote belang van de verspreiding van het virus door de lucht. De argumenten daartegen waren van een bedenkelijke kwaliteit, ook al met de kennis van toen. En dat broddelwerk heeft grote gevolgen gehad voor het vervolg van de Coronacrisis.

Lees volledig artikel: Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2

Leestijd: 6 minuten

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2

Wat er vooraf ging

In het vorige deel heb ik aangegeven hoe gunstig de situatie was in de loop van mei 2020.  Zeer lage ziekenhuisopnames en prachtig weer.

Het RIVM/OMT schreef de lage opnames toe aan het succes van de maatregelen en gaf aan dat als men de maatregelen zou afschalen, het aantal ziekenhuispatiënten met Covid weer sterk zou gaan stijgen. Alle evenementen werden voor die zomer afgelast en zowel binnen als buiten bleven er allerlei restricties bestaan.

Vanaf eind maart had ik aangegeven dat het virus zich vooral via de lucht verspreidde. En dat er -net zoals bij griep- mede daardoor een duidelijk seizoenspatroon was. Lente en zomer waren veel veiliger periodes dan herfst en winter. Daarnaast gaf ik aan dat het risico om buiten geïnfecteerd te worden heel klein was en dat de maatregelen buiten onnodig waren.

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2 - 37490

Via diverse kanalen (de site, interviews bij OP1 en interviews via YouTube) liet ik een ander geluid horen dan dat van het RIVM/OMT. Uit onderstaand WOB-document kan opgemaakt worden dat mijn informatie een belangrijk aandachtspunt was. En dat ze die informatie via media-optredens zouden gaan pareren.

De media-optredens van het RIVM

Bij het teruglezen van de artikelen op deze site, kwam ik er één tegen van 31 mei 2020 waar ik  de uitingen van RIVM/OMT besprak, die gezien kunnen worden als datgene wat in het rood staat omschreven. Dit is het complete artikel.  Ik pak er de hoofdpunten uit.

Het OMT kwam met een addendum over twee onderwerpen die ik aan de orde had gesteld: de kleine kans om buiten besmet te raken en de verspreiding van het virus door de lucht. Ten aanzien van het eerste punt verwijs ik naar dat bewuste artikel van 31 mei. De beschrijving van het OMT over dat onderwerp zat vol met onjuiste informatie en logische fouten. Het tweede punt (verspreiding van het virus door de lucht) beschrijf ik hieronder. Eerst wat er in dat stuk van het OMT stond en daaronder mijn evaluatie.

Verspreidt het virus zich al dan niet door de lucht?

Dit is de tekst van het OMT. De nummers erachter verwijzen naar de reacties eronder.

Een aerosol: een wolk van grote en kleine druppels en druppelkernen

Bij spreken, hoesten en niezen worden aerosolen gevormd, d.i. een wolk van grote en kleine druppels en druppelkernen. Bij zingen en bij schreeuwen is de verhouding grote en kleine druppeltjes anders dan bij spreken. Ook temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de samenstelling van de wolk druppels. Grote en fijne, kleine druppels in een aerosol, vormen een continuüm, maar wat betreft de verspreiding van virussen (druppels vs. aerogeen) is het onderscheid belangrijk.

Grote druppels kunnen infectieus virus bevatten en reiken tot circa 1.5 meter. Aerogene verspreiding betreft overdracht via fijne, kleine druppels en druppelkernen, die lang in de lucht blijven zweven en veel verder komen dan grote druppels. Maar de vraag is of en hoe lang deze kleine druppels infectieus SARS-CoV-2 bevatten. Er zijn verschillende argumenten dat fijne kleine druppeltjes slechts een beperkte rol spelen in de COVID-19 uitbraak:

  1. Het basis reproductiegetal van SARS-CoV-2 bedraagt circa 2.2. tot 2.8. Dit is ongeveer gelijk aan dat van andere luchtweginfecties, zoals influenza dat eveneens door grote druppels overgedragen wordt (1). Virusziekten zoals mazelen, die aerogeen via fijne, kleine druppels verspreid worden, hebben karakteristiek een veel hoger reproductiegetal, tussen de 12 en 20 (2).
  2. De genomen maatregelen zijn gericht op het vermijden van virusoverdracht door grote druppels, en de maatregelen hebben effect. Als coronavirus aerogeen verspreid zou worden, dan hadden de 1,5 meter afstandsmaatregelen geen effect gehad. (3).

Reactie op deze argumentatie

  1. Ook t.a.v. influenza zijn er diverse studies en auteurs die wijzen op de verspreiding van het virus via de lucht. Een klassiek geval uit 1977 is dat van een vliegtuig dat 5 uur op een landingsbaan stond zonder luchtverversing. Van de 52 passagiers kregen 38 griepachtige verschijnselen nadien.

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid/RIVM bij de influenzarichtlijnen staat zelfs de volgende tekst:

Transmissie is door de lucht via druppels ≥ 10 micrometer over korte afstand (face-to-face). Overdracht via druppelkernen < 10 micrometer die lange tijd en over een grote afstand (kilometers) kunnen blijven zweven, speelt ook een rol, maar de relatieve bijdrage qua overdrachtskans ten opzichte van druppels is nog niet bekend.

 

Er zijn ook andere studies van voor 2020 die wijzen op de aerogene verspreiding van influenza.

Dit  staat bijvoorbeeld in een studie uit 2013.

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2 - 6839

Conclusie: Het argument dat influenza ook (alleen) via grote druppels wordt overgedragen is niet via onderzoek onderbouwd en is slechts een aanname!

 

  1. Mazelen wordt inderdaad via de lucht verspreid en heeft een hoge reproductiefactor. Dit argument, dat ook regelmatig in de media door o.a. Prof. Voss werd/wordt gebezigd, houdt dus in dat alleen via de lucht grote aantallen mensen tegelijk besmet kunnen worden. Het is inderdaad uiterst onwaarschijnlijk dat via direct contact met een besmet persoon tientallen personen worden besmet.

Dit was vanaf het begin een grote denkfout. Want als je minder van een virus hoeft in te ademen voordat je geïnfecteerd raakt kan dat al de verklaring zijn. Maar inmiddels zijn er varianten van Covid-19 met een veel hogere graad van besmettelijkheid en een veel hogere Ro dan de eerste versie. Kortom het was toen ook al een onzinargument en nu weten we het helemaal zeker.  Juist de hoge reproductiefactor van de laatste mutatie (Omikron variant B.A. 2), die ongeveer gelijk is aan die van mazelen, lijkt een onderbouwing te zijn van mijn conclusie dat vrijwel alle besmettingen van Covid-19 via de lucht plaats vinden.

  1. Dat na de lockdown het aantal besmettingen aanzienlijk is afgenomen, wordt door het OMT toegeschreven aan de maatregelen van 1,5 meter afstand houden, zoals er staat vermeld. En dat is vervolgens het bewijs dat er geen aerogene verspreiding plaatsvindt, volgens het OMT. Een standpunt, dat Van Dissel ook nu nog volhoudt.

Het is moeilijk aan te geven hoeveel zaken fout zijn bij deze manier van redeneren. Maar het typeert eigenlijk de onwetenschappelijke wijze waarop het RIVM en OMT  geopereerd hebben.

Door de maatregelen van de lockdown zijn namelijk ook bijeenkomsten met (grote) groepen mensen verboden. Dus de kans dat er besmettingen tijdens superspreadevents plaats vonden is door die maatregelen ook sterk verlaagd.

Er is geen enkel bewijs van in welke mate ieder van de maatregelen heeft gezorgd voor de verlaging van het aantal besmettingen. Dus de slotconclusie: “Als coronavirus aerogeen verspreid zou worden, dan hadden de 1,5 meter afstandsmaatregelen geen effect gehad” is een grote redeneerfout, wetenschappers onwaardig.

 

Het aangekondigde media-optreden

Op 30 mei verscheen een interview met Prof. Van Dissel. Daar ging het dus over die aerosolen, zoals al aangekondigd in die WOB-email van 26 mei. Lees het maar. Niet alleen met de kennis van nu, maar ook met de kennis, die men had kunnen verwerven door tussen eind maart en eind mei 2020 deze site te volgen, inclusief mijn mediaoptreden toen. Als je de tekst leest, begrijp je werkelijk niet hoe hij tot en met vandaag nog serieus genomen wordt.

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2 - 6842

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2 - 6843

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2 - 6844

Dit is de kwaliteit van de argumenten van Van Dissel en het OMT, die zouden pleiten tegen de dominante rol van de verspreiding door de lucht. Om dit artikel niet te lang te maken, een slechts een aantal korte reacties:

  • Natuurkundigen, zoals Prof. Jimenez e Prof. Marr hebben laten zien dat ook druppels van 20 micron gemakkelijk blijven zweven (dat zijn bij voorbeeld de wolken. die uit deeltjes bestaan van die grootte). Dus ook grotere druppels dan de hele kleine blijven lang zweven. Pas bij 100 micron begint de zwaartekracht te werken. Maar WHO en RIVM hebben die oproepen van de natuurkundigen sinds april 2020 consequent genegeerd. Dit artikel uit Wired is daar een goede beschrijving van. 

Weer een WOB-document waar mijn bloed van gaat koken, deel 2 - 37509

  • Van Dissel deed of er al wel onderzoek was geweest waaruit bleek dat grotere druppels veel meer virus bevatten waardoor je geïnfecteerd kon raken dan bij kleinere druppels. Dat nam hij aan. Maar inmiddels zijn er al diverse onderzoeken, die laten zien dat niet alleen de kleinste druppels ook virusdeeltjes bevatten waar je geïnfecteerd door kunt raken, maar dat ze doordat ze zo klein zijn, juist veel dieper de longen in kunnen dringen en daar behoorlijk kunnen huishouden. Dat is inmiddels trouwens bij Omikron veel minder het geval, omdat die mutant vooral huishoudt in de bovenste luchtwegen. 
  • Aan het eind blijft Van Dissel volhouden dat bij grote uitbraken, zoals bij zangkoren, in kerken en elders, het meer aan de koffiepauze zou liggen, dan aan aerosolen die rondzweven. Plus dat ook al toen bekend was dat de grote versnelling van de verspreiding van Covid juist kwam door superspreadevents. Op 24 april 2020 heb ik daar via data-analyse in Nederland laten zien hoe groot die rol van de superspreadevents in Nederland was. Maar Van Dissel bleek de literatuur hierover, o.a. uit Hong Kong, blijkbaar niet te kennen. 

Als ik dit alles weer teruglees dan is goed te zien hoe onwetenschappelijk men bij het RIVM bezig was en hoe onwillig men was serieus te kijken naar uitgebreide data-analyses en studies uit de hele wereld, die lieten zien dat men op cruciale punten rondom de verspreiding van het virus compleet mis zat. Daardoor werd Nederland een echte fijne zomer onthouden en werd er veel economische, sociale en gezondheidsschade aangericht. Plus dat we ons ook niet goed konden voorbereiden op het najaar en de winter.

Ik verwacht dat nogal wat nieuwe WOB-documenten voor dezelfde reacties zullen gaan zorgen. Maar als dat alles niet onder ogen wordt gezien, dan is de kans groot dat men in de toekomst dezelfde fouten zal gaan maken met desastreuze gevolgen voor mens en samenleving. 

Op dit moment zijn er -gelukkig- geen maatregelen meer. Maar als het RIVM/OMT het weer voor het zeggen krijgen als cijfers weer zouden gaan oplopen (denk o.a. ook aan influenza) dan weet je hoe waakzaam je moet blijven. Dus blijf onze site steunen, met af en toe een (kleine) donatie. Klik hier. 

Deel dit artikel:  Twitter  Facebook  Linkedin  WhatsApp

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.