Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Lessons learned? Het virus gaat uitsluitend via de lucht

Lessons learned? De verspreidingsweg van het virus deel 2 - 41421
Samenvatting van het artikel

Nadat men in 1865 had geaccepteerd dat cholera via verontreinigd water werd verspreid, waren er geen cholera-uitbraken meer in Londen. Op dezelfde manier kunnen corona en griep verdwijnen als men maar onderkent dat het zich via de lucht in binnenruimtes verspreidt.

Lees volledig artikel: Lessons learned? Het virus gaat uitsluitend via de lucht

Leestijd: 6 minuten

Lessons learned? Het virus gaat uitsluitend via de lucht

Lessons Learned?  deel 1b: de verspreidingsweg

In de vorige aflevering over de verspreidingsweg van het virus is al aangegeven hoe veel bewijzen er waren, al voor 2020, dat het inademen van virussen als mazelen, waterpokken en influenza, een veel sterker effect had dan wanneer virusdeeltjes in grotere druppels in een neus belanden. De beroemde en veel genoemde W.F. Wells had dat  in zijn boek uit 1955  al uitgebreid beschreven. Niet voor niets is de titel van zijn boek “Airborne Contagion and Air Hygiene” (vertaling: “Besmetting door de lucht en hoe je de lucht schoon houdt”).

Maar gemakshalve werd van dat boek, ook in het Koninklijk Besluit van 15 november 2020, over de veiligheid van de 1,5 meter, alleen dat deel van zijn onderzoek aangehaald waar Wells vaststelt dat een grote druppel binnen 1 meter op de grond valt. Ik denk dat Wells zich de afgelopen twee jaar continu in zijn graf heeft omgedraaid.

Nu werd ik vanaf het begin (tweede helft maart 2020) bekritiseerd vanwege het feit dat ik met stelligheid beweerde dat het virus vooral door de lucht ging. Een conclusie, die ik baseerde op data-analyse van de verspreiding van het virus en de bestudering van het werk van natuurkundigen, die zoiets al lang beweerden over influenza, zoals Linsey Marr. Daarnaast waren er nogal wat dierproeven gedaan waarbij bleek dat het virus overgedragen werd zonder dat dit via grote druppels gebeurd zou kunnen zijn. En trouwens, ook bleek hoe belangrijk een voldoende mate van luchtvochtigheid was bij het sterk doen verminderen van dat risico van overdracht via de lucht.

Geen bewijs?

Als ik media, zoals De Volkskrant, benaderde met deze informatie, checkten ze het bij de RIVM- en OMT-experts en die zeiden dat de verspreiding echt via grote druppels ging en voorwerpen en dat er geen bewijzen waren voor de verspreiding via de lucht. Terwijl ik me druk maakte over het grote gevaar van de verspreiding via de lucht in bijvoorbeeld zorginstellingen werd ik o.a. door het hoofd communicatie van de artsenfederatie KNMG als anti-wetenschapper neergezet, waar de wetenschappers niet mee in debat zouden moeten gaan.

Er was een argument dat door Van Dissel en de OMT-leden steeds werd gebruikt om te stellen dat het Covid-19 virus zich amper via de lucht verspreidde. En dat nu juist dit niet alleen als een boemerang zou moeten terugkeren, maar ook nog  het bewijs zou dienen te zijn, dat het virus zich vrijwel uitsluitend via de lucht verspreidt. Dat veel gebruikte argument is ook opgenomen in dat Koninklijk Besluit van 15 november 2020. Hieronder treft u het aan:

Lessons learned? De verspreidingsweg van het virus deel 2 - 41414

Dit argument was ook te lezen in een OMT advies uit mei 2020. Mazelen werd daar als voorbeeld gesteld van een virus dat zich wel via de lucht verspreidde, maar dat had dan ook een hoog reproductiegetal.

Lessons learned? De verspreidingsweg van het virus deel 2 - 41416

Keer op keer werd dit argument gehanteerd.

Ik heb het o.a. Prof. Voss vele keren horen zeggen, o.a. in het debat dat ik met hem had bij OP1. Dit debat van eind juni 2020 nu nog eens terughorend met de kennis van nu is uiterst leerzaam en veelzeggend.

De sterke stijging van de mate van besmettelijkheid

Maar juist dat argument van “Mazelen met een veel hogere reproductiefactor gaat wel door de lucht” is de boemerang waarover ik het had. Want sinds het voorjaar 2020 hebben we diverse nieuwe varianten gehad met als laatste Delta, Omikron B.A. 1 en Omikron B.A. 2 en keer op keer nam de basis reproductiefactor toe. Daarmee bedoel ik hoeveel mensen besmet zouden kunnen raken door een bepaald virus als nog niemand immuun is. (De reproductiefactor die wij met regelmaat horen is de “effectieve reproductiefactor”-Rt. En dat houdt in hoeveel mensen er feitelijk besmet raken, waarbij het aandeel in de bevolking dat al immuun is ervoor zorgt dat die reproductiefactor – een stuk – lager is dan als tegen het virus vrijwel nog geen immuniteit is. Zoals in maart 2020 het geval was en de reproductiefactor toen rond de 2,5 leek te liggen).

In deze studie wordt beschreven hoe Omikron een al tussen de 3 en 4 keer hogere reproductiefactor heeft dan Delta. En die was al weer een factor 2 à 3 keer zo hoog dan de oorspronkelijke variant uit Wuhan.

Kortom: de laatste mutant van het virus heeft een reproductiefactor die in de buurt ligt van die van mazelen. En met die kennis, moet nog even de argumentatie van het OMT en het Koninklijk Besluit uit 2020 teruggelezen worden:

Lessons learned? De verspreidingsweg van het virus deel 2 - 41416

Juist omdat de laatste mutant van Omikron een reproductiefactor heeft dat in de buurt ligt van die van mazelen kan dus gesteld worden dat het OMT hierbij stelt dat Covid-19 zich aerogeen via kleine druppels verspreidt, zoals mazelen dat doet!

Lift-off

En het is echt niet zo dat de oorspronkelijke variant van Covid zich via grote druppels verspreidde en de laatste variant wel door de lucht gaat. Alsof er ergens onderweg een moment van “lift-off” heeft voorgedaan. Maar die conclusie zou hele grote gevolgen moeten hebben.

Maar voordat ik die beschrijf is dit de zin die Prof. Voss heeft uitgesproken na 5 minuten in het debat. Een betere illustratie van de problematiek van de afgelopen twee jaar kan ik niet vinden:

“Respiratoire virussen, zoals Covid en influenza, hebben klassiek een standaard overdracht via grote druppels en contact. Dat is de basis. Daar hoef je ook niet over te discussiëren. Daar wordt ook geen onderzoek naar gedaan, want dat zou nooit geaccepteerd worden!”

Ook als je terugleest tegen welke muur de natuurkundigen in 2020 opliepen toen ze in hun gesprek met de WHO wezen op de verspreiding van het virus door de lucht, besef je dat Prof. Voss perfect verwoordde wat het probleem was (en is) met de virologen/epidemiologen/micro-biologen. Met nog als schrijnende toevoeging dat juist zij (zoals Prof. Van Dissel) zich beriepen op het feit dat zij wetenschappers waren.

Lessons Learned?

Besef dat tot het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw ook van mazelen gesteld werd dat het zich via grote druppels verspreidde. Toen waren er studies waaruit geen andere conclusie getrokken kon worden dan dat het mazelen virus zich via de lucht verspreidde met vele spectaculaire voorbeelden. (O.a. bezoekers aan een huisartsenpost, die meer dan 1 uur later aanwezig waren dan een mazelenpatiënt en toch geïnfecteerd raakten).

En 45 jaar later, in 2020, werd dus mazelen door de deskundigen als voorbeeld gesteld van een virus dat zich louter door de lucht verspreidde.

En als gezegd wordt dat het dus bij mazelen louter door de lucht gaat dan is mijn stellingname dat het bij Covid-19 voor meer dan 95% zal gelden ook geen slag in de lucht, maar een goed gefundeerde stellingname.

Het betekent trouwens nog meer: juist omdat een lagere reproductiefactor (zoals Covid-19 in het begin had) niet hoeft te betekenen dat het virus niet door de lucht gaat, zal dat met influenza ook het geval zijn. Lees anders nog eens dit artikel terug van 20 mei 2020 met de titel “Covid-19 heeft griep”. 

Cholera

Regelmatig werd ik in de afgelopen twee jaar herinnerd aan het beroemde verhaal over de cholera-epidemiën in Londen van het midden van de 19e eeuw. De eerste uitbraak in Londen was in 1831 en in de jaren daarna volgde het nog verschillende keren. De geldende opvatting was dat Cholera zich door de lucht verspreidde, zoals vrijwel alle ziekten. Maar bij de uitbraak van 1848 – 1849  schreef Dr. John Snow een paper waarin hij aangaf dat cholera zich via onzuiver water (riolering in verbinding met waterpompen) verspreidde. O.a. doordat de uitbraken zich concentreerden rond bepaalde waterpompen. Het medische establishment in die tijd negeerde zijn bevindingen en pas rond 1865 werden zijn conclusies geaccepteerd. Vanaf het moment dat men een echt goed rioleringssysteem in Londen aanlegde is de cholera niet meer teruggekomen.

Ten aanzien van influenza en Covid-19 zijn er ook een aantal John Snows. Natuurkundigen, die al lang het medische establishment duidelijk maken dat die virussen van de ademhalingsorganen door de lucht gaan, zoals Linsey Marr. Maar ook zij werden lang genegeerd met desastreuze gevolgen zoals we de laatste twee jaar hebben kunnen meemaken.

Als men, net zoals in 1865 t.a.v. de cholera breed accepteerde hoe de verspreiding ging en vervolgens adequate maatregelen nam, zou dat nu ook kunnen gebeuren t.a.v. influenza, coronavirussen  en het RS-virus. Ervoor zorgen dat mensen niet  of niet lang in ruimtes verkeren, waar zij het virus gedurende langere tijd kunnen inademen.

Dit is de les die men nu geleerd zou moeten hebben:

Corona- en influenzavirus verspreidt zich via de lucht, met name in binnenruimtes. Door dat te accepteren kan men ervoor zorgen dat griepepidemiën en corona-uitbraken verdwijnen.

In een volgende aflevering van “Lessons learned?” zal ik beschrijven op welke wijzen die binnenruimtes veilig kunnen worden gemaakt. En dit kan niet alleen gebeuren door beheerders van binnenruimtes waar veel mensen komen.

Lessons learned?: Inleiding
Lessons learned?: Grote druppels zijn veel minder gevaarlijk dan hele kleine

Lessons learned?: Het enorme belang van de virale doses

 Steun onze site om dit soort artikelen te blijven schrijven om te voorkomen dat we nog jarenlang onder het juk moeten blijven zitten van dit soort beschreven dogma’s. Klik hier voor een (kleine) donatie. 

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019