Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45604
Samenvatting van het artikel

De WOB-documenten uit 2020 geven een goed beeld van de onwil bij RIVM om verspreiding van het virus via de lucht te onderkennen, ondanks onderzoek van TNO en dringende verzoeken vanuit TU Twente en VNO-NCW om aerosolen serieus te nemen.

Lees volledig artikel: Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020

Leestijd: 3 minuten

WOB-documenten tot september 2020

Cees van den Bos heeft uit de beschikbare WOB-documenten van VWS-RIVM tot en met september 2020 een selectie gemaakt van stukken waarin het onderwerp “aerosolen” en “ventilatie”voorkomt.

Onderin dit artikel treft u een pdf aan met een groot aantal van deze documenten.

De volgende berichten/fragmenten geven een goed beeld van hoe men bij het RIVM toen tegen de verspreiding van het virus aankeek (via grote druppels en voorwerpen) en van het geringe belang dat aan ventilatie werd geschonken.

6 maart 2020 over hoe België met ventilatie omgaat

In een interne mail bij het RIVM worden de adviezen vermeld, die in België worden gegeven hoe men in gebouwen moet handelen om verspreiding te voorkomen.  Er zijn drie punten waaraan volgens het RIVM aandacht geschonken zou moeten worden, omdat deze in Nederland geen onderdeel van de instructie zijn. Wel staat onderin vermeld dat men in België uitgaat van de verspreiding door de lucht. Dit is de belangrijkste van die 3:

  • 2 uur voordat er mensen komen, moet de ventilatie al aangezet worden en die moet aanblijven tot 2 uur nadat de mensen het gebouw verlaten hebben.

4 juni 2020 dossier over aerosolen/ventilatie

In een actielijst binnen het RIVM staat bovenaan: “Overweeg een dossier over aerosolen/ventilatie”.

9 juni 2020 over uitlegpagina over ventilatie

Een mail over een pagina op de RIVM site die het niet goed doet bij Google Search

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45579

Op de desbetreffende pagina stond o.a. dit:

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45580

en:

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45581

Eind juli zijn deze teksten wat aangepast. Maar er werd wel steeds gezegd dat de normen van het Bouwbesluit 2012 voldoende waren. En in de toelichting in augustus 2020 in de Tweede Kamer ontkende Van Dissel nog het belang van aerogene verspreiding.

Mail van TU Twente (9 juni 2020)

Vanuit de TU Twente worden vragen gesteld over de melding van het RIVM dat ventilatiesystemen niet aangepast dienen te worden. Prof. Detlef Lohse had in de Groene Amsterdammer zich sterk gekeerd tegen dit advies. “Onverantwoord” noemde hij het, en stelde dat de deskundigen bij het RIVM veel te dogmatisch waren.

12 juni 2020 interne mail over ventilatienorm

In een interne mail wordt gemeld dat t.a.v. sportlocaties gemeld is dat er een veel hogere ventilatienorm zou moeten worden toegepast bij deze locaties dan het bouwbesluit vermeldt. Maar ook daar wordt verwezen naar de stellingen die terug te vinden zijn op de pagina, die hierboven is vermeld onder  de tussenkop ‘9 juni 2020 over uitlegpagina over ventilatie’.

24 juni 2020 tweets Maurice de Hond

Vanuit de Media-analyse komt er een rapport met de titel “Twitter Opiniepeiler over coronavirus”.  Daarin staan 49 tweets die ik toen geschreven heb.

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45582

25 juni 2020 Interne mail RIVM

Verslag van een gesprek met GGD-werkgroep Binnenmilieu en ventilatie. Daarin werd besproken dat de Europese ECDC (overkoepelend aan RIVM) wel afraadt om bij ventilatie recirculatie van lucht te laten plaatsvinden, terwijl het RIVM daar geen uitspraken over doet. Maar uit de tekst blijkt het RIVM niet te vermurwen om deze Europese adviezen over te nemen.

31 juli 2020 rapport TNO

Dit concludeert TNO in een tweede rapport

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45588

Maar er werd niets mee gedaan.

5 augustus 2020 Interne mail VWS over een concept statement

Daarin wordt gemeld dat het rondpompen van lucht in ventilatiesystemen de reden was dat bij de Tweemaster in Maassluis 35 mensen besmet zijn geraakt!!

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45609

Hoeveel duidelijker wil je het hebben?

Maar in de weken erna werd door het RIVM en de GGD in Rotterdam gemeld dat de ventilatie bij de Tweemaster geen rol speelde.  Dit is uit het persbericht van de GGD Rotterdam van 11 augustus. 

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45583

Twee maanden geleden is er al een artikel op deze site verschenen waaruit bleek hoezeer men achter de schermen hun best deed om niet te willen erkennen dat ventilatie/recirculatie een grote rol speelde bij de verspreiding van het virus.

Als je immers stelt dat het virus zich niet echt door de lucht verspreidt, kan de ventilatie of recirculatie immers geen echte negatieve rol spelen!

7 augustus 2020, brief van VNO-NCW aan premier Rutte

Daarin staat dit fragment:

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45584

11 augustus 2020 Omgevingsanalyse van VWS

Er was ophef in de media over de uitbraak bij De Tweemaster in Maassluis en de microbioloog De Man die aangaf dat de verspreiding via de ventilatie (dus door de lucht geschiedde). En dat het RIVM zijn bevindingen wilde afzwakken. Hij kwam hiermee in OP1.

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45589

Maar dat leidde niet tot andere conclusies bij RIVM en GGD-Rotterdam, die eind augustus met een eindrapport kwamen van de Tweemaster in Maassluis 

Als de oorzaak zag men het verspreiden tussen bewoners en personeel via grote druppels.

Boeiende WOB-documenten over aerosolen en ventilatie 2020 - 45590

25 augustus 2020

Er wordt een interdepartementale werkgroep Ventilatie ingesteld.

Conclusie

In deze periode was het RIVM/Van Dissel/OMT dogmatisch over de verspreidingsweg van het virus, die via grote druppels en voorwerpen zou gaan: 1,5 Meter was de veilige maatregel. Verspreiding van het virus door de lucht werd lang ontkend en extra maatregelen buiten het Bouwbesluit 2012 werden lang niet nodig geacht.

Nog steeds zijn er in Nederland geen aanbevelingen rondom CO2-meters en protocollen met betrekking tot ventilatie en luchtfiltering. Ook de onderzoeken die er gedaan zijn op diverse plaatsen (zoals scholen) over luchtfiltering zijn nog niet naar buiten gekomen en/of hebben nog niet tot een actieplan vanuit het RIVM of VWS geleid.

Dit is de pdf met alle documenten die door Cees van den Bos uit de WOB-documenten zijn gehaald.

WOB Ventilatie Tweemaster

Steun onze site met af en toe een (kleine) donatie. Klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.