Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wat gebeurde er met die drie artsen uit Toronto?

Wat gebeurde er met die drie artsen uit Toronto? - 46585
Samenvatting van het artikel

Van drie artsen uit West-Toronto is zeer kort na elkaar gemeld aan het ziekenhuispersoneel dat ze overleden zijn. Wat er rondom deze informatie vervolgens gebeurde is karakteristiek voor de tijd waarin we nu leven.

Lees volledig artikel: Wat gebeurde er met die drie artsen uit Toronto?

Leestijd: 5 minuten

Wat gebeurde er met die drie artsen uit Toronto?

De melding van het overlijden

Op social media verscheen vijf dagen geleden het bericht dat binnen het tijdsvak van drie dagen aan de medewerkers van één groep ziekenhuizen in West-Toronto het overlijden werd gemeld van drie artsen.

Ik heb me in dit onderwerp verdiept. En op veel manieren is dit bericht en wat er inmiddels op volgde karakteristiek voor de tijd waarin we sinds 2020 leven.

Laat ik beginnen met dat bericht. Dit was de eerste melding die ik tegenkwam. Drie artsen van dezelfde ziekenhuisorganisatie in West Toronto zouden zeer kort na elkaar overleden zijn, kort nadat de tweede booster was gegeven.

Wat gebeurde er met die drie artsen uit Toronto? - 46578

Kort erna stonden die interne memo’s ook op Twitter. Het betrof dus een organisatie, die drie ziekenhuizen runt in West-Toronto.

Wat gebeurde er met die drie artsen uit Toronto? - 46579

Vrijwel direct las je eronder dat kort ervoor in dat gebied de vaccinatie met de tweede booster was gestart en deze overlijdensberichten werden hieraan gekoppeld.

Op 18 juli verscheen er nieuws in de kranten in Toronto dat een bekende andere 50-jarige arts, tijdens het trainen, aan een hartaanval was overleden.  Dat was twee dagen ervoor gebeurd. Hij was een Olympische zeiler en liep ook marathons.

Mijn onderzoek

Als ik dit soort meldingen lees, dan ben ik heel voorzichtig om daar al conclusies uit te gaan trekken. Want klopt die informatie wel? Zijn dit echte artsen?  Zijn ze echt overleden en wanneer is dat dan gebeurd? En zou er een relatie kunnen zijn met die tweede booster?

Dus ik heb geprobeerd informatie te verzamelen. Daarbij besloot ik me te beperken tot die drie artsen van die ene ziekenhuisorganisatie..

Wat ik bij dat onderzoek heb vastgesteld, is dat het inderdaad drie echte artsen zijn (circa 60, 45 en 35 jaar). En dat ze inderdaad zijn overleden. Wanneer ze precies zijn overleden is onduidelijk, hoewel de melding wel doet vermoeden dat het onlangs is geweest. Of er een relatie is met het toedienen van de tweede booster kan niet vastgesteld worden. Er is geen informatie of deze artsen die tweede booster hebben gehad en wanneer.

De organisatie waarvoor ze werkten (Trillium Health Partners) runt drie ziekenhuizen in West-Toronto. Een gemeenschap met bijna 1 miljoen mensen. In de drie ziekenhuizen zijn volgens het jaarverslag van die organisatie circa 1300 artsen werkzaam.

Drie overleden artsen (waaronder twee jonger dan 50 jaar) kort op elkaar van een groep van 1300 artsen is vanzelfsprekend een ongewoon hoog aantal. Maar het kan ook toeval zijn.

Of er echter een relatie is bij deze drie met een tweede booster is vanuit openbare bronnen niet vast te stellen. Er zijn sommigen die stellen dat twee van de drie al langer ziek waren, maar dat is via openbare bronnen niet vast te stellen.

“Sign of the times”

Stel dat het nu 2015 was. En in een ziekenhuisorganisatie met 1300 artsen worden heel kort na elkaar de overlijdensgevallen gemeld van drie artsen. De kans is groot dat deze informatie door de media wordt opgepikt en dat er uitleg wordt gevraagd aan de ziekenhuisorganisatie. Of dat de ziekenhuisorganisatie zelf komt met een persbericht om een toelichting te geven op deze overlijdensgevallen. Om wellicht ongerustheid weg te nemen onder personeel en patiënten.

Het is nu half 2022. Zowel over Covid-19, het effect van vaccinaties en de mogelijke bijwerkingen ervan gaan vele wilde verhalen rond. Ik probeer me dan altijd op de bronnen (data of studies) te richten en te zien hoe hard de informatie is die naar buiten wordt gebracht.

In de laatste twee jaar zie ik heel vaak dat de informatie die naar buiten wordt gebracht louter dient om het standpunt, dat men vooraf al heeft ingenomen, te onderbouwen. Daarbij zijn de bronnen regelmatig veel minder hard dan gepretendeerd wordt.

Het gevolg is dan ook dat rondom informatie al snel een vorm van polarisatie ontstaat. De informatie wordt niet gebruikt om er van te leren en wellicht het oorspronkelijke standpunt aan te passen. Maar de informatie wordt, ongeacht wat die informatie is, alleen maar gebruikt om het oorspronkelijke standpunt te onderbouwen of zelfs te versterken.

In die laatste twee jaar is er sprake van een toenemend wantrouwen en een steeds grotere verharding. Daarbij doen autoriteiten steeds minder eraan om het wantrouwen bij het publiek weg te nemen en volstaat men om de wantrouwenden als complotdenkers neer te zetten. Plus dat men weinig in het openbaar met elkaar in debat gaat.

Bij de kwestie van deze drie artsen zie je dit proces zich ook voltrekken.

Aan de ene kant zag je onmiddellijk dat deze overlijdensgevallen op diverse websites als bewijs werden gezien van de ernstige bijwerkingen van de boosters. Zonder dat men met zekerheid wist waardoor de artsen waren overleden, en of ze die tweede booster hadden gehad.

En stel dat er echt 3 artsen van de 1300 waren overleden door die boosters (dus 1 op de ruim 400),  zou  dan niet ook in West-Toronto de laatste week een slagveld moeten zijn ontstaan onder de bevolking die daar geboosterd was?

Maar aan de andere kant zie je ook dat de autoriteiten (in dit geval de directie van die ziekenhuisorganisatie) blijkbaar geen reden zien om welke aanvullende informatie dan ook te geven. Noch aan het eigen personeel, noch aan de buitenwereld.

Als 2 van de 3 artsen, zoals ergens beweerd wordt, al langere tijd ziek waren (kanker), dan is het juist van groot belang dat dit ook snel gemeld wordt aan het eigen personeel. En als er ophef ontstaat over deze drie overlijdensgevallen is het heel belangrijk openheid van zaken te geven (met inachtneming van de privacy van de betrokkenen).

Juist in de wereld waarin we zijn beland is het van groot belang dat met juiste en transparante informatieverschaffing de velen, die naar goede en objectieve informatie snakken, daarmee worden bediend.

Update: In de avond van 27 juli heeft de organisatie  aan een nieuwsmedium uit Toronto gemeld dat twee van de drie aan kanker zijn overleden en dat er geen relatie is met de vaccinaties tegen Covid.

Geen open kaart over bijwerkingen

En juist rondom de bijwerkingen van het vaccin heeft men nooit open kaart gespeeld. Vanaf het begin werd gezegd dat het vrijwel volledig veilig was. Waarbij men ook pretendeerde dat het nuttig effect voor personen vanaf 12 jaar en ouder groter was dan het mogelijke nadelige effect (en in de VS geldt dat nuttig effect inmiddels vanaf 6 maanden en ouder). Zelfs nu we te maken hebben met een veel minder ziekmakender variant als Omikron houdt men stijfkoppig aan dat standpunt vast.

Plus dat ik merk dat het binnen de medische wereld en de ziekenhuizen een soort taboe is om over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin te spreken. Alleen achter de schermen is men meer bereid daar wat over te zeggen en hoor ik ook wel twijfels. Zeker ten aanzien van de boosters.

Inmiddels zijn er officiële cijfers uit Duitsland waaruit blijkt dat bij minstens 1 op de 5000 gezette vaccins er sprake was van ernstige bijwerkingen. Wat gebeurde er met die drie artsen uit Toronto? - 46593

Eigen keuze

Dat gebrek aan open kaart spelen was en is een paternalistische houding, die niet meer past in deze tijd. Men hoort goed ingelicht te worden over de echte mogelijke voordelen en nadelen, zodat je een keuze kan maken die bij jou past en waarvan jij zelf de gevolgen zal ervaren. En vanzelfsprekend maak je daarbij gebruik van adviseurs/specialisten in wie je vertrouwen hebt.

Dat dit niet gebeurd is heeft veel onnodig extra wantrouwen veroorzaakt, waardoor mensen ook op de loop kunnen gaan met dit bericht van de drie artsen in Toronto.

Maar tegelijkertijd is het bovenstaande ook een waarschuwing voor iedereen om, ook als iets op het eerste gezicht datgene lijkt te bewijzen wat je vooral ook dacht, dat toch niet voetstoots aan te nemen. Daarmee help je noch jezelf noch anderen.

(Kleine voorspelling: ook over dit artikel zullen vergelijkbare processen ontstaan als ik hierboven heb beschreven.)

U heeft zojuist gelezen: Wat gebeurde er met die drie artsen uit Toronto?

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.
Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.
Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.