Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Zo ziet de Nederlandse evaluatie van de Covid-19 maatregelen er uit

Zo ziet de Nederlandse evaluatie van de Covid-19 maatregelen er uit - 48277
Samenvatting van het artikel

Terwijl in Engeland een onafhankelijke onderzoekscommissie de onderbouwing van de vele genomen maatregelen gaat evalueren, en diverse ministers uit de school klappen hoe slecht de besluitvorming was, gebeurt niets van dat in Nederland. Het is zelfs zo dat de Raad van State zonder enige evaluatie vindt dat maatregelen als avondklok, Coronatoegangsbewijs en schoolsluitingen ook in de nieuwe wet Publieke Gezondheid opgenomen zou moeten worden.

Lees volledig artikel: Zo ziet de Nederlandse evaluatie van de Covid-19 maatregelen er uit

Leestijd: 4 minuten

Zo ziet de Nederlandse evaluatie van de Covid-19 maatregelen er uit

Schaamteloos

Het is werkelijk schaamteloos hoe in Nederland geen evaluaties plaatsvinden over het echte effect van de vele ingrijpende maatregelen die er genomen zijn.  Ja, de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft drie rapporten aangekondigd, maar er is er pas één verschenen (en dat betrof enkel de periode tot en met september 2020). Plus dat het in dat rapport slechts gaat om de operationele zaken en de verantwoordelijkheden. Maar niet hoe goed of slecht de ingrijpende maatregelen waren onderbouwd en wat de nadelige gevolgen zijn geweest van die genomen maatregelen.

In een aantal landen zien we die evaluaties wel gebeuren en ook dat sommige van de traditionele media er uitgebreid over schrijven. Met name in Engeland is dat het geval waar een aantal ministers uit de school zijn gaan klappen. En het beeld dat zij geven van het besluitvormingsproces over de zeer ingrijpende maatregelen was misschien nog amateuristischer dan toen al werd vermoed.

Een goede evaluatie wordt niet uitgevoerd, en moties om dat wel te doen, worden door de regeringspartijen weggestemd.

Raad van State als medeplichtige

Dat leidt o.a. tot de gruwelijke toelichting bij de nieuwe Wet Publieke Gezondheid waarbij door de regering eenvoudig bepaalde maatregelen weer kunnen worden ingevoerd, met als argument dat (en het staat er echt letterlijk:) de maatregelen geschikt en effectief zijn gebleken, omdat deze maatregelen eerder van kracht zijn geweest om Covid-19 te bestrijden.

Nu was er enige hoop dat de Raad van State het ministerie met de wet een harde tik op de vingers zou geven, maar dat advies is juist behoorlijk positief.  De Raad van State vraagt zich zelfs af waarom de avondklok, de Coronatoegangspas en het sluiten van de scholen niet ook al in de wet worden opgenomen als maatregelen, die met enkele simpele handelingen kunnen worden ingevoerd (als maar de coalitiepartners in de Tweede Kamer instemmen dan kunnen al deze maatregelen met één pennenstreek worden ingevoerd).

Uit de verhalen van de Engelse ministers blijkt dat ze daar eind 2021 ook onder druk werden gezet om met een nieuwe lockdown te komen door het gevaar van Omikron. Bij de cijferprognoses werd geen rekening gehouden met de ervaringen uit Zuid-Afrika over de mildheid van Omikron! Bij de discussie binnen de Engelse Ministerraad heeft men die lockdown vervolgens voorkomen. Maar in ons land is -ongeveer als enige- die lockdown half december 2021 wel ingevoerd omdat in onze regering blijkbaar geen tegenkrachten zaten om de belachelijke prognoses van het RIVM over de druk op de ziekenhuizen door te prikken. Ik noemde die lockdown toen al de Paniek-lockdown. 

Maar ook deze Paniek-lockdown is en zal niet worden geëvalueerd, want daar zullen degenen die die onzin beslissing toen hebben genomen voor blijven liggen.

Onafhankelijke onderzoekscommissie

In Engeland vindt die discussie wel meer plaats en er is ook een onafhankelijke onderzoekscommissie benoemd. Op hun website is aangegeven hoe ze te werk zullen gaan.

Zo ziet de Nederlandse evaluatie van de Covid-19 maatregelen er uit - 48224

Het bijna 200 jaar bestaande tijdschrift voor de gezondheidszorg (The BMJ) heeft al een aantal analyses geplaatst als input voor dit onderzoek. Deze gaat over de verspreidingsweg van Covid en de onwil om in 2020 te onderkennen dat het virus (vooral) door de lucht gaat.  Er staat veel in, wat wij hier al op de site in het voorjaar van 2020 hadden staan. Ik zal in de komende dagen wat dieper ingaan op die interessante analyse, die ook één-op-één op Nederland slaat.

Helaas, in Nederland evalueren we niet. We stellen gewoon dat de maatregelen hebben gewerkt zoals gedacht. En er kraait geen haan naar, zeker niet een haan van de Raad van State.

Geen kritische vragen door onze media

Maar ook blijven we zien dat onze media geen kritische vragen stellen aan de hoofdrolspelers van toen, die nog steeds de hoofdrolspelers zijn. Zo hoorde ik vrijdagavond bij EenVandaag Marion Koopmans uitleggen hoe belangrijk de nieuwe booster was. (Het was deze uitzending en het item begint rond 15:30). Maar nergens lees of hoor je dat in Denemarken deze booster alleen bedoeld is voor personen boven de 50 jaar. En ook wordt er niet aan Koopmans gevraagd waarom mensen, die dit jaar al een infectie met Omikron hebben doorgemaakt, ook nog een booster zouden moeten nemen. Want natuurlijke immuniteit wordt door de deskundigen en in de media nog steeds gepresenteerd als inferieur aan die van de bescherming door het vaccin. (Alleen achter de schermen hoor je medici daarover mopperen, maar niemand durft over dat onderwerp in het openbaar wat te zeggen, omdat ze dan “twijfel zouden zaaien” over het vaccin).

Maar zolang de betrokkenen de drie aapjes van “Horen, zien en zwijgen” blijven nadoen en ze daarin gesteund worden door de meerderheid van de Kamer en alle media in Nederland, blijven we in een land leven dat ver is afgedreven van de principes, waarvan ik dacht tot 2020 dat deze hier wel opgeld deden: wetenschappelijk debat, transparante discussies, kritische media en geen beroepsverboden. En wat echt een “gotspe” is:  Dan ook nog zeggen dat zij “de wetenschap” vertegenwoordigen.

(Voor degenen die niet weten wat een “gotspe” is. Dit is een extreem voorbeeld van een gotspe: Iemand die zijn ouders heeft vermoord en bij de rechter vraagt om clementie omdat hij wees is…….).

Helaas is dit ook weer het bewijs dat de informatie van onze site relevant is. Blijf daarom onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik daarvoor hier. Dank u wel. 

U heeft zojuist gelezen: Zo ziet de Nederlandse evaluatie van de Covid-19 maatregelen er uit

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019