Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De sleutelrol van Kuipers om ons de avondklok in te manipuleren

Met spookverhalen en foute cijfers de avondklok in gemanipuleerd - 15247
Samenvatting van het artikel

Juist nu ook de OVV meldt hoe zwak de basis was van de avondklok die eind januari 2021 werd ingevoerd is het goed om terug te lezen hoe Ernst Kuipers en Van Dissel met twee tabellen een sleutelrol speelden bij Nederland in de avondklok te manipuleren. Die duurde 3 maanden......

Lees volledig artikel: De sleutelrol van Kuipers om ons de avondklok in te manipuleren

Leestijd: 5 minuten

Vandaag, 12 oktober 2022, is de OVV gekomen met deel 2 van haar rapport over de Coronaperiode. Dit is de animatie, die zij hierover gemaakt hebben. 

In de komende dagen zal ik er dieper op ingaan. Maar ik wil me nu beperken tot het onderwerp “avondklok”.  Daar kraakt het rapport ook harde noten over.  Drie maanden een avondklok, die nergens op was gebaseerd en die ook na afloop niet is geëvalueerd, net zomin als de andere maatregelen.

Het is belangrijk om nog eens terug te kijken hoe we in die avondklok zijn gemanipuleerd en welke sleutelrol de huidige Minister Kuipers daarbij speelde met een belachelijk slechte grafiek die hij bij OP1 presenteerde. Op 21 januari 2021 schreef ik daar een artikel over. Hieronder treft u daar de belangrijkste onderdelen nog een keer van aan:

 

Met deze twee grafieken zijn we de avondklok in gemanipuleerd 

21 januari 2021.

De afgelopen maand zijn de cijfers in Nederland geleidelijk aan steeds gunstiger geworden. Het dagelijkse aantal positieve testen nam af. Het aandeel positieve testen nam af. Het aantal ziekenhuisopnames nam af.  Deze grafiek laat dat verloop zien.

Met deze twee grafieken zijn we de avondklok in gemanipuleerd - 15232

Dus dan zou je verwachten/hopen dat dit kan leiden tot hetzij een verlichting van de maatregelen of dat er een exit-strategie is voor na 9 februari.

Maar het tegendeel is gebeurd. De maatregelen zijn verzwaard en een avondklok wordt ingevoerd. Met als argument dat de Britse variant zal leiden tot astronomische besmettingscijfers en IC-bezetting van maart tot mei. Alle leden van het OMT die in de media verschenen hebben de afgelopen week op die trommel geslagen. Wezen naar de ontwikkelingen in Londen en Ierland. En maakten berekeningen die, als je die aandachtig bekijkt, als enige kwalificatie “absurd” kunnen krijgen.

Britse variant

Ja, er is een variant (de Britse) die, als je die ongebreideld zijn gang laat gaan, een hogere besmettingsgraad oplevert dan de variant die we tot nu toe hadden. (Waarbij ik denk dat de G-variant die we sinds de zomer hebben ook al een hogere besmettingsgraad had dan de D-variant die er in februari-maart was).  De aanvankelijke schatting van de extra besmettingsgraad (40 tot 70%) blijkt duidelijk overdreven te zijn. De meest recente schatting, die door een Engelse onderzoeker uit Oxford bij Nieuwsuur werd vermeld, is 30%.  De Rotterdamse prof. in de moleculaire virologie Ron Fouchier van Erasmus MC zet daar ook zijn vraagtekens bij. 

Maar als je de ontwikkelingen in Londen en Ierland bekijkt dan is daar net een combinatie van zaken geweest, die zorgde voor een -tijdelijke- forse stijging. Het verlichten van maatregelen kort voor de Kerst, terwijl onder de oppervlakte de nieuwe variant aan een opmars bezig was.

Maar Kuipers en Van Dissel hebben bij hun informatie richting publiek en de politiek net gedaan alsof onze situatie t.a.v. de Britse variant één-op-éen hetzelfde is zoals Engeland en Ierland begin december. En daarna zijn ze met statistiek aan de slag gegaan (zeker Kuipers) op een verbijsterende manier. Ik zal dat kort en zo eenvoudig mogelijk uitleggen.

Kuipers’ verbijsterende grafiek

Kuipers was dinsdagavond bij Op1. Hij toonde deze grafiek op het scherm. En legde uit wat je daar zag.

Met deze twee grafieken zijn we de avondklok in gemanipuleerd - 15301

Dit zijn de opmerkingen bij deze grafiek:

  • De schaal aan de linkerkant (50.000 -250.000) betreffen het aantal personen dat tegelijk besmettelijk is, niet het aantal personen dat per dag besmet wordt. Dat is niet door Kuipers expliciet benoemd, maar de grafiek lijkt het wel aan te geven dat dit het aantal per dag is.
  • De Britse variant is 30% besmettelijker, zoals vanuit Oxford in Nieuwsuur is gemeld. De huidige reproductiefactor (op basis van ziekenhuisopnames) is op dit moment 0,92 . Dus de oranje lijn (exclusief de Britse variant) is wat lager dan 0,9. Maar laten we die nu eens op 0,9 houden. Dan levert met een 30% besmettelijkere variant niet een waarde op van 1,3 zoals de blauwe lijn is getekend, maar een waarde van 0,9+ (30% van 0,9) = 1,17.  Dat houdt in dat het stijgingspercentage van die blauwe lijn aanzienlijk lager is. En eind maart zou dan de blauwe lijn dichtbij de middelste stippellijn liggen en niet bij de bovenste.
  • Maar wat nog erger is, dat zijn de horizontale stippellijnen zelf van de “IC-bedden”.  U ziet staan bij de middelste lijn “1350 IC bedden Covid-19” en bij de bovenste “1700 IC-bedden”.  In zijn persconferentie maandag zei Kuipers er het volgende over in De Telegraaf.  “Als je daarbij uitgaat van een reproductiegetal van 1,3 van die Britse variant en van 0,9 bij de bekende coronaversie zal het aantal besmettingen half februari weer stijgen en wordt de Britse variant begin maart al dominant. Binnen dat scenario liggen er half maart 1700 coronapatiënten op de intensive care. Dat is meer dan tijdens de eerste golf toen er 1400 lagen. Ziekenhuizen kunnen dat niet aan.”  Deze zin is het ultieme bewijs hoe hij met foute informatie de media, de burgers en de regering manipuleert.

(Toevoeging 12-10-2022L Half maart 2021 lagen er geen 1700 patiënten op de IC’s, maar 600).

Ik zal deze heftige bewering onderbouwen: 

Als je goed naar de grafiek kijkt dan zie je inderdaad dat half maart de lijn van de IC-opnames door de 1700 heen gaat (zie dat grijze balletje rechtsboven op de lijn). Rond begin maart zouden volgens de grafiek 1350 coronapatienten op de IC liggen  (dat is het andere grijze balletje op die lijn). Als je die grijze lijn van de IC-bezetting naar links afloopt dan kom je op circa 1200 terecht op 18 januari (de dag van de presentatie). Maar volgens de opgave van de LCPS van Kuipers zelf was dit aantal  op die datum 685 IC-patienten.

Ruim 500 minder dan de 1200 die deze grafiek laat zien! Dus als de R van de nieuwe variant 1,17 zou zijn en deze Britse variant (die nu op 10% van alle besmettingen wordt geschat) gaat echt de overhand nemen dan nog gaat het niet om 1700 IC-patienten op de IC’s maar dan ligt dat aantal ergens tussen de 900 en 1000! Maar zelfs als je die 1,3 van Kuipers gewoon aanhoudt dan geeft deze grafiek aan dat je dan op 1000 a 1100 IC-opnames zit en niet 1700.

Kijk even naar deze berekening en zet dat af tegen wat Kuipers bij zijn persconferentie heeft gezegd en dinsdagavond bij OP1 heeft laten zien: “Half maart 1700 coronapatienten op de intensive care, meer dan de 1400 die er tijdens de eerste golf waren”.

Van Dissels “geen lente” grafiek

Bij Van Dissel zien we een andere variant van een bangmaak-grafiek.

Met deze twee grafieken zijn we de avondklok in gemanipuleerd - 15249

De zwarte stipjes zijn de huidige cijfers. (Nu zitten we iets onder de 700). De turquoise lijn is inclusief het veronderstelde effect van de Britse variant als die inderdaad dominant gaat worden in maart. (Die lijn komt -gelukkig- niet in de buurt van wat Kuipers heeft lopen beweren). Maar waar bij deze grafiek geen rekening mee wordt gehouden is dat vanaf de tweede helft van maart (waar volgens die lijn de IC-bezetting rond de 500 ligt en niet op de 1700 van Kuipers) het weer gaat verbeteren. En alleen daardoor al de reproductiefactor (fors) gaat dalen. Dus die aangegeven stijging die dan eind april door de 1000 gaat bij Van Dissel (nog steeds beduidend lager dan het maximum begin april 2020) is eerder een forse overschatting dan onderschatting.

12-10-2022: In deze grafiek hebben we met blauwe bolletjes het echte verloop toen gezet. En daar valt uit op te maken dat eind april 2021 de cijfers inderdaad fors gingen dalen. Bedenk daarbij dat april 2021 extreem koud was en het lenteweer pas aan het eind van die maand begon.

De sleutelrol van Kuipers om ons de avondklok in te manipuleren - 50056

 

Zo neem je geen ingrijpende beslissingen

Met deze kwaliteit van informatieverstrekking (Kuipers) en prognotisering (Van Dissel) en het eenzijdig interpreteren van de ontwikkelingen in Ierland en Londen, mag en kan je niet zulke ingrijpende beslissingen nemen als een avondklok. Juist omdat de cijfers omlaag gaan en we vanuit de kerncijfers van de GGD (percentage besmette mensen) slechts een achterstand hebben van 10 dagen, kunnen we in ieder geval op tijd genoeg ingrijpen als de Britse variant echt voor onacceptabele stijgingen zorgt. Dat zie je ook goed bij de grafiek van Van Dissel die tot eind maart IC-cijfers lager laat zien dan nu!

Maar Kuipers, Van Dissel en de OMT-leden halen letterlijk alles uit de kast, om het angstgevoel bij burgers en politici verder op te voeren. Hierdoor worden er onverantwoorde beslissingen genomen, zonder dat men aandacht schenkt aan de grote nevenschades. In mijn gesprek met Prof. Desmet, waar ik nog apart op terug kom, legt hij uit welke mechanismes daar de oorzaak van zijn. Namelijk de kernwoorden: “massavorming”  en “expert-blindness”. Zie hiervoor mijn interview in BLCKBX of het interview zelf.

 

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Helaas tonen alleen deze twee grafieken al aan, hoe belangrijk het werk is dat we via deze site doen. Uw steun daarbij is onontbeerlijk. (Klik hier).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.