Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De schadelijke Coronatoegangspas wordt genegeerd bij het langs elkaar heen praten

En zo wordt er weer (bewust) langs elkaar heen gepraat - 50182
Samenvatting van het artikel

De opgelaaide discussie over het al dan niet kunnen verspreiden van het virus door gevaccineerden is weer een vorm van doof langs elkaar heen praten. Terwijl in Den Haag de Coronatoegangspas weer in adviezen opduikt.

Lees volledig artikel: De schadelijke Coronatoegangspas wordt genegeerd bij het langs elkaar heen praten

Leestijd: 4 minuten

De schadelijke Coronatoegangspas wordt genegeerd bij het langs elkaar heen praten

Pfizer bij Europees Parlement

Deze week liet weer zien hoezeer bij heikele onderwerpen rondom Corona het niet gaat om – met data – goed onderbouwde standpunten. Er worden alleen slogans geroepen, om niet te hoeven laten zien wat er werkelijk gebeurd is. Maar dan vaak wel met de pretentie een soort waarheid te poneren. Waarbij dan ook nog de kern wordt genegeerd.

Dat was nu weer het geval met het onderwerp “gevaccineerden, die anderen toch kunnen besmetten”.

Dit onderwerp startte met een filmpje van Rob Roos vanuit het Europese Parlement. Er was een hearing geweest met vertegenwoordigers van Pfizer. En de vraag was gesteld of men bij het eerste onderzoek al dan niet heeft onderzocht of gevaccineerden anderen konden besmetten. Het antwoord van Pfizer was “nee, dat hebben we niet onderzocht”. Dit antwoord werd door Rob Roos als volgt verspreid, inclusief een videootje hierover:

En zo wordt er weer (bewust) langs elkaar heen gepraat - 50173

Vervolgens ontstond daarover een discussie, of liever gezegd “geschreeuw”, tussen de twee gebruikelijke kampen. Het ene, ik noem het even “Kamp-Keulemans” die, met zijn gebruikelijke neerbuigende toontje stelde dat het vanaf dag 1 duidelijk was dat het nooit getest was op het voorkomen van verspreiding. En het andere kamp dat vol op het orgel ging op basis van deze video van Rob Roos. Daarbij werden onzorgvuldige formuleringen gebruikt, waardoor men helemaal langs elkaar heen sprak.

En daardoor is compleet uit het zicht verdwenen wat wel de kern van de discussie had moeten zijn.

Eerst de feiten

Door zowel de feiten als de data te negeren krijg je dit soort nutteloze discussies.  Daarom eerst die op een rijtje.

  • Het onderzoek van Pfizer was niet gericht op het feit of een gevaccineerd besmette persoon een ander vervolgens al dan niet kon besmetten. Dat was duidelijk vanaf dag 1.
  • Maar in de periode eind 2020 tot eind 2021 werd door velen wel geclaimd dat dit het geval was. “Een gevaccineerde kon iemand anders niet besmetten”. Dat werd niet alleen zo expliciet gezegd, maar was ook de basis van het 2G en 3G Coronatoegangsbewijs, waarbij gevaccineerden zich niet hoefden te laten testen! En dat was omdat zij immers anderen niet zouden kunnen besmetten.
  • Het was wel zo dat, zeker in de eerste maanden na de vaccinatie, de kans dat je besmet raakte kleiner was dan als je niet gevaccineerd was. Een bescherming die in de tijd afnam. In een artikel van 1 jaar geleden beschrijf ik dat proces op basis van Nederlandse data.  Dit is de grafiek die ik erbij liet zien:
En zo wordt er weer (bewust) langs elkaar heen gepraat - 50174

Deze grafiek laat zien dat gevaccineerden ook besmet raakten, maar in mindere mate dan ongevaccineerden. Hoewel dat verschil afnam bij de hogere leeftijden.

Resumerend: een gevaccineerde had ook nog een kans geïnfecteerd te raken en anderen vervolgens te infecteren. Die kans was kleiner dan bij ongevaccineerden en dat verschil nam in de tijd (fors) af. (Bewust laat ik daarbij andere overwegingen buiten beschouwing om al dan niet een vaccin te nemen).

Welke slogans waren er?

Terwijl het beeld dus genuanceerd was, werd die nuance volledig genegeerd bij de campagne die er gevoerd werd. Daardoor kreeg een groot deel van de bevolking de indruk dat je geen kans meer had om Covid-19 te krijgen als je je had laten vaccineren. Er zijn vele verhalen van mensen die dachten veilig naar een plek te gaan met de 3G Coronatoegangspas en dachten dat ze daar dan niet besmet konden worden door de aanwezigen. En kinderarts Illy benadrukte dat door bij een talkshow te weigeren om met een ongevaccineerde aan één tafel te zitten.

Het zou een pandemie van de ongevaccineerden zijn, die volgens Ab Osterhaus misschien het beste met z’n allen naar een eiland konden.

Toen niet meer te ontkennen was dat gevaccineerden ook geïnfecteerd raakten was de volgende boei waar men voor ging liggen, dat vaccinatie zorgde voor minder ernstige ziekte en minder sterfte. (Hoewel de verklaringen van het CBS en het RIVM over de oversterfte, die vooral door Covid zou komen, daar dan weer niet echt op wijst).

De essentie

Op dit moment zouden drie onderwerpen op het vlak van Corona centraal moeten staan. En die worden nu als het ware overschaduwd door de discussies van de afgelopen week.

  • De leeftijdsgrens voor de nieuwe booster. Die is in Nederland 12 jaar en ouder, terwijl in nogal wat landen die leeftijdsgrens – een stuk – hoger ligt. Het is opmerkelijk hoe dat onderwerp “de leeftijdsgrens” in Nederland genegeerd wordt. Waarom wordt de vraag niet eens gesteld, dat we in Nederland 12 jaar aanhouden en in sommige landen 50 jaar of ouder?
  • Het al dan niet invoeren van landelijke maatregelen. Het lijkt er op dit moment op dat die in Nederland inderdaad niet meer zullen worden ingevoerd. Maar waakzaamheid is geboden. Want hoe vaak horen we nu al weer het woord “Coronatoegangspas”? De Raad van State kwam ermee bij zijn advies over de nieuwe Wet Publieke Gezondheid en Jolanda Sap, de voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team, gebruikte die ook. Een pas, die schijnveiligheid introduceert en inderdaad met name in 2021 ingevoerd lijkt te zijn om de vaccinatiegraad te verhogen.
  • Het evalueren van de reeds genomen maatregelen. Ook de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid maakte -terecht- een groot punt van het feit dat dit in Nederland niet is gebeurd. En de reactie van Minister Kuipers laat zien hoe groot die onwil is. De maatregelen waren samen genomen zei hij en waren niet los van elkaar te analyseren plus de gruwelijke zin “gezond verstand leert je dat die maatregelen goed werken tegen de verspreiding van infectieziekte”. Het is voor een medicus/politicus een even gruwelijke zin als een dokter die tegen je zegt “Baat het niet dan schaadt het niet”. Dat mag ieder ander wel zeggen, maar niet een professional.

Als afsluiting een gedeelte uit een column in De Volkskrant over de laakbare rol van het OMT. De inhoud van dit fragment deel ik volledig:

En zo wordt er weer (bewust) langs elkaar heen gepraat - 50176

Zoals gezegd, ik deel deze conclusie volledig. Maar met nog wel een belangrijke aantekening. Ik heb de afgelopen twee jaar nog geen enkele journalist van de traditionele media, die bewuste OMT-leden kritische vragen horen stellen over precies datgene wat hier nu wel in de krant staat vermeld. Juist omdat de media hun waakhond-positie compleet opgaven, konden die OMT-leden deze rol blijven vervullen. Dus om een deel van de tekst van deze column te parafraseren “Ik heb hier nog geen journalist eerlijk op zien terugblikken”.

Kortom: onze rol op deze site blijft ook nu -helaas- hard nodig, omdat we in het publieke debat tot nu toe vooral slogans blijven tegenkomen en niet met data onderbouwde argumenten.

U heeft zojuist gelezen: De schadelijke Coronatoegangspas wordt genegeerd bij het langs elkaar heen praten.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665