Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Nieuw herzieningsverzoek Louwes door bevindingen Cold Case Team

De onschuld van Louwes - 43808
Samenvatting van het artikel

Op basis van de bevindingen van het Cold Case Team, dat in opdracht van de Hoge Raad opmerkelijke nieuwe bevindingen heeft gedaan, is weer een nieuw herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad in het belang van Louwes. Ook deze informatie laat zien hoe zwak de basis is van de veroordeling van Louwes destijds.

Lees volledig artikel: Nieuw herzieningsverzoek Louwes door bevindingen Cold Case Team

Leestijd: 4 minuten

Nieuw herzieningsverzoek Louwes door bevindingen Cold Case Team

Eind oktober heeft het kantoor van advocaat Knoops bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek ingediend om het vonnis tegen Ernest Louwes te vernietigen. Daarover is een uitgebreid persbericht uitgebracht.

De basis van het herzieningsverzoek is een uitgebreid onderzoek dat is uitgevoerd door een Cold Case Team van de politie in Amsterdam in opdracht van de Hoge Raad. Na 3 jaar kwamen zij in mei 2022 met hun eindrapport. Daarin maken ze korte metten met de kwaliteit van het onderzoek van de politie uit 1999. Veel van datgene wat ons onderzoeksteam in 2006/2007 had vastgesteld wordt door hen ook onderkend. Maar zij hebben ook de beschikking gehad over vertrouwelijke interne stukken van de politie en daaruit blijkt ook hoezeer er achter de schermen gerommeld is om Louwes veroordeeld te krijgen.

Als u over het persbericht wilt beschikken kunt u hier op klikken en het downloaden. 

Hier treft u de artikelen aan die De Volkskrant in juni jl. geschreven heeft na het raadplegen van dit rapport van het Cold Case team.

Hieronder volgen saillante elementen uit het persbericht.

Het gevoerde telefoongesprek met de weduwe

Het hof in Den Bosch oordeelde dat Louwes had gelogen toen hij zei dat hij vanaf de A28 naar de weduwe had gebeld kort voordat ze vermoord werd. Het gesprek was afgewikkeld door een antenne in Deventer. Getuigen-deskundigen hadden verklaard dat het onmogelijk was dat Louwes dat gesprek van de A28 heeft gevoerd. Dit was één van de twee bewijsmiddelen waarop Louwes is veroordeeld.

Het onderzoek van het Cold Case Team laat zien dat het wel mogelijk was dat Louwes dat gesprek van de A28 heeft gevoerd. En dat de politie relevante informatie heeft achter gehouden op basis waarvan al duidelijk had moeten zijn dat Louwes wel op de A28 gereden kon hebben. Meerdere getuigen deskundigen uit 2004 trekken nu hun verklaring terug (novum).

Louwes heeft ook over een file gesproken waar hij om 20 uur op de A28 heeft in gestaan. Ook dat wordt door het Cold Case Team als minder onwaarschijnlijk gezien dan zoals het Hof dat in haar vonnis heeft uitgesproken.

De onbruikbaarheid van de blouse van de weduwe

Het tweede deel van het vonnis tegen Louwes ging over de DNA- en andere sporen op de blouse. Die zouden er op wijzen dat Louwes de moord heeft gepleegd.

Besef dat de blouse pas vier jaar na de moord door het NFI is onderzocht, en de blouse in de tussentijd niet is opgeslagen conform de voorschriften.

Het Cold Case Team stelt vast dat sinds de weduwe vermoord werd aangetroffen allerlei handelingen met de blouse zijn verricht, waardoor er niet meer vastgesteld kan worden of het sporenpatroon er al zat op de Plaats Delict. O.a. zaten er op de blouse nieuwe bloedvlekjes, die er nog niet op zaten op het Plaats Delict. Dit staat letterlijk in de rapportage van dat Cold Case Team

“In deze review komt naar voren dat er veel handelingen aan het slachtoffer zijn verricht die invloed kunnen hebben gehad op het sporenbeeld op de blouse. Ook zijn er diverse transportmomenten waarbij de blouse nog aanwezig is op het slachtoffer.
Voorgaande kan, op verschillende manieren, tot contaminatie hebben geleid. Op de foto’s van het onderzoek in het mortuarium zijn er twee knopen meer open dan op de plaats delict. Bij aanvang van de sectie (het moment dat de blouse wordt veiliggesteld) zijn er meer bloedvlekken op de blouse zichtbaar dan er op de plaats delict en het
onderzoek in het mortuarium zichtbaar waren. Over deze verschillen wordt niet gesproken in enig proces-verbaal.”
“Alle voorgaande bevindingen in beschouwing genomen maakt duidelijk dat het (sporen)beeld op de blouse aanzienlijk veranderd kan zijn ten opzichte van de situatie zoals die is aangetroffen op de pd.”

In 2006/2007  heeft ons team dit ook vastgesteld, maar er is nooit wat mee gebeurd. Gekscherend hebben wij gezegd dat er ongeveer alles met de blouse is gebeurd behoudens de auto van de hoofdcommissaris mee gewassen.

Elke conclusie die in 2003/2004 getrokken is op basis van de blouse is van generlei waarde omdat niet zeker is dat die sporen ook aanwezig waren op de Plaats Delict.

Het Cold Case team beschrijft ook bewuste handelingen van het oorspronkelijke onderzoeksteam ten nadele van Louwes en het vals opmaken van Processen Verbaal.

Conclusie

De twee componenten waarop het hof in 2004 vond dat er wettig en overtuigend was bewezen dat Louwes de moord had gepleegd blijken dus compleet op drijfzand gebaseerd te zijn. Er is sprake van een onderzoeksteam dat er alles aan heeft gedaan om Louwes veroordeeld te krijgen. En het heeft tot 2022 geduurd totdat een officieel team van de politie onderkende hoeveel er – bewust en onbewust – is misgegaan bij het onderzoek en de veroordeling van Louwes.

Een belangrijke component die niet in het herzieningsverzoek staat, maar wel gerapporteerd is in het verslag van het Cold Case Team en die eind juni bekend werd, is de onderkenning van dat team dat de weduwe, nadat ze gewurgd was door de dader, is versleept naar het schilderij van haar man. En vervolgens heeft de dader daar bewust en kalm de weduwe meermalen in het hart gestoken. Niet meer om haar dood te maken, maar om redenen, die volgens het Cold Case Team emotioneel van karakter zijn. Ook dat is een sterke aanwijzing dat iemand anders dan Louwes de moord heeft gepleegd.

U heeft zojuist gelezen: Nieuw herzieningsverzoek Louwes door bevindingen Cold Case Team.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019