Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Nog meer trucs onthuld door WOB-verzoek

Samenvatting van het artikel

Uit de informatie van een WOB-verzoek is te zien welke trucs er nog meer zijn toegepast bij de data-presentatie van het aandeel ongevaccineerden in het ziekenhuis, zodat de boodschap van Minister De Jonge maximale impact had.

Lees volledig artikel: Nog meer trucs onthuld door WOB-verzoek

Leestijd: 4 minuten

Nog meer trucs onthuld door WOB-verzoek

De Mindfuck van najaar 2021

Een jaar geleden schreef ik een artikel over hoe men bij de data-presentatie manipuleerde om het beeld te geven dat men wilde: namelijk dat ongevaccineerden het overgrote deel van de ziekenhuispatiënten vormden. De titel was “Mindfuck door het RIVM; de trucs uitgelegd”. (Het is echt de moeite waard om nog eens terug te lezen).

Maar door een WOB-verzoek van Ferdi Tuinman (@FerdiTuinman) kan nu ook getoond worden hoe men achter de schermen bezig is geweest om de data zo negatief mogelijk voor de ongevaccineerden te presenteren. En dat daar ook Minister De Jonge actief bij betrokken was “Pandemie van de Ongevaccineerden”  zoals hij het noemde.

Mijn artikel van een jaar geleden ging er vooral over hoe je met een bepaalde manier van data-presentatie het beeld kan geven, zoals jij het wilt geven. Bijvoorbeeld door:

  • Als de laatste weken het beeld voor jouw doelstelling ongunstig wordt dan presenteer je de cijfers gewoon over meerdere maanden opgeteld
  • In plaats van de cijfers per leeftijdsgroep uit te splitsen, je gewoon alle leeftijdsgroepen samen neemt

Het was werkelijk tranentrekkend hoe die cijfers werden gepresenteerd. Toen met name om te maskeren dat de werking van het vaccin in de tijd sterk afnam. Vooral om daarmee te doen alsof het nuttig was om de Coronatoegangspas te blijven gebruiken.

WOB-stukken

Uit de WOB-stukken van Ferdi Tuinman is te zien wat men aan de achterkant nog verder heeft gedaan om de cijfers in lijn te laten lopen met wat men politiek wenste.

Op twee belangrijke punten kon men namelijk via het doen van bepaalde keuzes de cijfers voor de ongevaccineerden er slechter uit laten zien:

  1. Degenen van wie de vaccinatiestatus niet bekend was als ongevaccineerd te rekenen, terwijl het in werkelijkheid meestal gevaccineerden waren, die niet wilden dat het RIVM de informatie over ze kreeg (naar schatting  9% van de gevaccineerden).
  2. Een tijdsperiode te nemen na de vaccinatie, waarbij de betrokkene toch nog als ongevaccineerd werd geteld.

Er is geen wiskundeknobbel voor nodig om te realiseren dat op deze manier de omvang van de groep ongevaccineerden sterk toenam.

Ferdi heeft een uitgebreide beschrijving gemaakt van wat hij heeft aangetroffen. De complete pdf ervan treft u onderin aan, die u kunt downloaden. Ik selecteer daar een aantal fragmenten uit om te laten zien, dat men precies wist wat men aan het doen was en hoezeer Minister de Jonge zelf daarbij een rol speelde.

Het was in de aanloop naar dit bericht op 14 oktober 2021:

Beter zicht op de data-manipulaties RIVM/VWS - 51198

Op 13 oktober staat in interne mails van het RIVM dat Minister de Jonge een “bestelling” had geplaatst, zodat hij de 14e oktober bij een bezoek aan een ziekenhuis kon verwijzen naar de cijfers.

Bij de cijfers, die men voor handen heeft van de ziekenhuisopnames en de IC-opnames weet men van 9% de vaccinatiestatus niet. Dat moeten grotendeels mensen zijn die wel gevaccineerd zijn. Maar uit de WOB-documenten blijkt een ambtenaar voor te stellen die als “ongevaccineerd” te rekenen.  Dat doet men uiteindelijk niet, maar men laat de groep “onbekend” weg.

Als die groep wel als “gevaccineerd was gerekend” dan zouden de percentages bij de IC’s aan ongevaccineerd dalen van 83% naar 75% en bij ziekenhuisopnames van 73% naar 67%.

Nu worden deze cijfers ook beïnvloed door wanneer je iemand als gevaccineerd rekent in relatie tot het moment van vaccineren. Hoe later je dat in de tijd plaatst hoe meer personen als ongevaccineerd worden gerekend. En ook die keuzes beïnvloeden de uitkomsten.

Hou me ten goede, ook als die percentages in werkelijkheid 50% waren geweest dan kan je nog steeds zeggen dat dit gunstige cijfers zijn voor het effect van het vaccin om ernstige ziekte te voorkomen (van de toenmalige variant!). Maar het laat zien hoezeer men probeerde door de cijfers naar de hand te zetten de boodschap over te brengen, die men graag wilde brengen. En daar was Minister de Jonge heel duidelijk in. Dat alles te wijten was aan de ongevaccineerden.

(Dit is de rapportage van het WOB-verzoek)

Ander perspectief

Maar je kon die cijfers ook vanuit een ander perspectief brengen.

In de maand september 2021 zijn er bijna 1500 mensen in het ziekenhuis terecht gekomen en ruim 300 op de IC’s.

Dit is het aandeel van alle ongevaccineerden, die in de maand september in het ziekenhuis zijn terecht gekomen (IC’s was daar ongeveer 1/5e van):

  • Van de ongevaccineerden onder de 50 jaar is 1 op de 225.000 in die maand in het ziekenhuis gekomen door Covid-19
  • Van de ongevaccineerden tussen 50 en 74 jaar 1 op de 45.000
  • Van de ongevaccineerden boven de 75 jaar 1 op de 26.000

Als je dan deze cijfers ziet dan zet het alles toch in een wat ander perspectief. Weliswaar betreft dit dan 1 maand, maar ook als je deze cijfers met een factor 10 zou vermenigvuldigen (dus een hele herfst/winter periode zou nemen) dan nog zijn het cijfers die vanuit de burger bekeken, zeker in de wat jongere groepen, zeer geruststellend zijn.

September van dit jaar zijn het aantal ziekenhuisopnames ongeveer hetzelfde geweest als vorig jaar september. Maar nu zullen het beduidend meer geweest zijn “met Covid” dan een jaar geleden. Het aantal IC-opnames in september van dit jaar is ongeveer een kwart van dat van de maand september 2021 (het effect van Omikron).

Vaccineren, vaccineren, vaccineren

Maar data werden en worden door RIVM en VWS vrijwel alleen gebruikt om hun boodschap meer kracht te geven. En die was tweede helft 2021 “vaccineren, vaccineren, vaccineren” plus “Coronatoegangspas is heel belangrijk”. En die boodschap is nu “vaccineren”.

Elk mogelijk nadeel van het vaccineren op korte termijn of lange termijn wordt genegeerd. Terwijl zeker voor de jongere leeftijdsgroepen met dit soort informatie over ziekenhuis- en IC-opnames er veel voor te zeggen is dat men zich noch in de tweede helft van 2021, noch nu laat vaccineren/boosteren.

Maar daarvoor zal de data nooit gebruikt worden in de richting van de bevolking. Als je nu de vaccinatiecijfers ziet van de laatste booster dan zie je dat vanaf de groep onder de 60 jaar het overgrote deel zich tot nu toe niet heeft laten boosteren. (Bij 50 tot 59 jaar is dat meer dan 80%). Het zou de geloofwaardigheid van onze medische deskundigen ten goede komen als bij de uitspraken rondom het boosteren  gewoon de leeftijdsgrens van 60+ was aangehouden. Daaronder zou het dan afgeraden moeten worden, tenzij er persoonlijke omstandigheden zijn waarom men het toch wil/moet doen. Zoals men ook doet bij de griepvaccinaties.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

U heeft zojuist gelezen: Nog meer trucs onthuld door WOB-verzoek

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665